» 10 / Yûnus  25:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 25
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
2. يَدْعُو (YD̃AV) = yed'ǔ : çağırır
3. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
4. دَارِ (D̃ER) = dāri : yurduna
5. السَّلَامِ (ELSLEM) = s-selāmi : esenlik
6. وَيَهْدِي (VYHD̃Y) = ve yehdī : ve iletir
7. مَنْ (MN) = men : kimseyi
8. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
9. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
10. صِرَاطٍ (ṦREŦ) = SirāTin : yola
11. مُسْتَقِيمٍ (MSTGYM) = musteḳīmin : doğru
Allah | çağırır | | yurduna | esenlik | ve iletir | kimseyi | dilediği | | yola | doğru |

[] [D̃AV] [] [D̃VR] [SLM] [HD̃Y] [] [ŞYE] [] [ṦRŦ] [GVM]
VELLH YD̃AV ÎL D̃ER ELSLEM VYHD̃Y MN YŞEÙ ÎL ṦREŦ MSTGYM

vallahu yed'ǔ ilā dāri s-selāmi ve yehdī men yeşā'u ilā SirāTin musteḳīmin
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

 » 10 / Yûnus  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
يدعو د ع و | D̃AV YD̃AV yed'ǔ çağırır calls
إلى | ÎL ilā to
دار د و ر | D̃VR D̃ER dāri yurduna (the) Home
السلام س ل م | SLM ELSLEM s-selāmi esenlik (of) the Peace,
ويهدي ه د ي | HD̃Y VYHD̃Y ve yehdī ve iletir and guides
من | MN men kimseyi whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
إلى | ÎL ilā to
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola (the) straight path.
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru (the) straight path.

10:25 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah | çağırır | | yurduna | esenlik | ve iletir | kimseyi | dilediği | | yola | doğru |

[] [D̃AV] [] [D̃VR] [SLM] [HD̃Y] [] [ŞYE] [] [ṦRŦ] [GVM]
VELLH YD̃AV ÎL D̃ER ELSLEM VYHD̃Y MN YŞEÙ ÎL ṦREŦ MSTGYM

vallahu yed'ǔ ilā dāri s-selāmi ve yehdī men yeşā'u ilā SirāTin musteḳīmin
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

[] [د ع و] [] [د و ر] [س ل م] [ه د ي] [] [ش ي ا] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
يدعو د ع و | D̃AV YD̃AV yed'ǔ çağırır calls
Ye,Dal,Ayn,Vav,
10,4,70,6,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
دار د و ر | D̃VR D̃ER dāri yurduna (the) Home
Dal,Elif,Re,
4,1,200,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
السلام س ل م | SLM ELSLEM s-selāmi esenlik (of) the Peace,
Elif,Lam,Sin,Lam,Elif,Mim,
1,30,60,30,1,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ويهدي ه د ي | HD̃Y VYHD̃Y ve yehdī ve iletir and guides
Vav,Ye,He,Dal,Ye,
6,10,5,4,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
من | MN men kimseyi whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola (the) straight path.
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru (the) straight path.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
N – genitive masculine indefinite (form X) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاللَّهُ: Allah | يَدْعُو: çağırır | إِلَىٰ: | دَارِ: yurduna | السَّلَامِ: esenlik | وَيَهْدِي: ve iletir | مَنْ: kimseyi | يَشَاءُ: dilediği | إِلَىٰ: | صِرَاطٍ: yola | مُسْتَقِيمٍ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والله WELLH Allah | يدعو YD̃AW çağırır | إلى ÎL | دار D̃ER yurduna | السلام ELSLEM esenlik | ويهدي WYHD̃Y ve iletir | من MN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | إلى ÎL | صراط ṦREŦ yola | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |vallahu: Allah | yed'ǔ: çağırır | ilā: | dāri: yurduna | s-selāmi: esenlik | ve yehdī: ve iletir | men: kimseyi | yeşā'u: dilediği | ilā: | SirāTin: yola | musteḳīmin: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |VELLH: Allah | YD̃AV: çağırır | ÎL: | D̃ER: yurduna | ELSLEM: esenlik | VYHD̃Y: ve iletir | MN: kimseyi | YŞEÙ: dilediği | ÎL: | ṦREŦ: yola | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah, esenlik yurduna çağırmadadır ve dilediğini doğru yola sevketmededir.
Abdullah Aydın : Allah, kullarını selam yurduna (cennete) çağırır ve dilediği kimseyi doğru yola iletir.
Adem Uğur : Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve O, dilediğini doğru yola iletir.
Ahmed Hulusi : Allâh, Selâm Yurduna (bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutuna) çağırır ve dilediğini sırat-ı müstakime hidâyet eder.
Ahmet Davudoğlu : Allah, selâmet yurduna (cennete) çağırır ve dilediği kimseyi doğru yola hidayet eder.
Ahmet Tekin : Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri doğru, muhkem, güvenli yola, İslâmî hayata sevkederken, insanları hukukun üstün, hakkın ve adâletin belirleyici güç, barışın hakim olduğu, güvenli bir dünyaya, selâmet yurduna, cennete davet ediyor.
Ahmet Varol : Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.
Ali Arslan : (Durum budur ve) Allah (kullarını îmân ile) selâm yurduna (cennete) çağırır ve O dilediğini doğru yola iletir.
Ali Bulaç : Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir.
Ali Fikri Yavuz : Allah, cennet evine çağırır ve dilediği kimseyi doğru yola iletir.
Arif Pamuk : Allah, selamet yurduna çağırıyor ve dilediğini de doğru yola hidayet ediyor.
Ayntabî Mehmet Efendi : Allahû Tealâ kullarını Dârüs-selâm'a (Selamet yurduna, cennete) davet eder. Dilediğini de doğru yola hidayet buyurur.
Bahaeddin Sağlam : Allah ise, ebedi olan banş ve esenlik yurduna çağırıyor. Ve O, istediğini doğru yola iletir.
Bekir Sadak : Allah, cennete cagirir ve diledigini dogru yola eristirir.
Bir Heyet : Allah kullarını selâm yurduna (cennete) çağırıyor ve O dilediğini doğru yola iletir.
Celal Yıldırım : Allah selâmet yurduna çağırır ; dilediğini de doğru yola eriştirir.
Diyanet İşleri : Allah, esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, cennete çağırır ve dilediğini doğru yola eriştirir.
Diyanet Vakfi : Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve O, dilediğini doğru yola iletir.
Diyanet Vakfı (1993) : Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve O, dilediğini doğru yola iletir.
Edip Yüksel : ALLAH barış yurduna çağırır ve dilediğini doğru bir yola iletir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah, selamet yurduna çağırıyor ve dilediğini de doğru yola hidayet ediyor.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah selam yurduna (cennete) çağırıyor ve dilediğine de bir doğru yola hidayet buyuruyor.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah, darüsselâma çağırıyor ve dilediğini bir doğru yola hidayet buyuruyor
Fizilal-il Kuran : Allah insanları esenlik, barış yurduna çağırır ve dilediği kimseleri doğru yola iletir.
Gültekin Onan : Tanrı barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir.
Hakkı Yılmaz : Ve Allah, selâmet [esenlik, güvenlik, mutluluk] yurduna çağırıyor ve O, dilediği/dileyen kimseye kılavuz olur.
Hasan Basri Çantay : Allah selâm evine (cennete) çağırır ve O, kimi dilerse onu doğru yola iletir.
Hasan Tahsin Feyizli : Allah (kullarını) selâmet yurdu (cennetine) çağırır ve O, dilediğini doğru yola iletir.
Hayrat Neşriyat : Ve Allah, (sizleri) selâm yurduna (Cennete) da'vet eder. Ve dilediğini (hikmetine binâen, kendi lütfundan) dosdoğru bir yola hidâyet eder.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Allah, cennete çağırır ve dilediğini doğru yola eriştirir.
Hüseyin Kaleli : “Allâh da selam yurduna davet ediyor ve dileyeceği kimseyi dosdoğru yola iletiyor.”
İbni Kesir : Ve Allah selam yurduna çağırır ve dilediğini dosdoğru yola iletir.
İskender Evrenosoğlu : Ve Allah, teslim (selâm) yurduna davet eder ve (teslim yurduna, Zat'ına ulaştırmayı) dilediği kimseyi, Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Allah selamet yurduna davet eder ve dilediğini dos doğru bir yola ulaştırır.
Muhammed Esed : (Böyle yapmakla) (bilin ki) Allah, (insanı) huzur ve güvenlik ortamına çağırmakta ve dileyeni dosdoğru bir yola yöneltmektedir.
Mustafa İslamoğlu : Böylelikle Allah (insanı) mutluluk ve güvenlik zeminine çağırmakta ve isteyeni dosdoğru bir yola yöneltmeyi dilemektedir.
Nedim Yılmaz : Allah esenlik yurduna davet eder ve dilediğini dosdoğru bir yola iletir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah Teâlâ selâmet yurduna davet ediyor ve dilediğini doğru bir yola hidâyet buyurur.
Ömer Öngüt : Allah esenlik yurdu olan cennete çağırır, dilediğini doğru yola eriştirir.
Ömer Rıza Doğrul : Hak Teâlâ insanları selamet yurduna (cennete) davet eder. Dilediğini dosdoğru yola iletir.
Şaban Piriş : Allah esenlik diyarına çağırır, dileyeni de dosdoğru yola yöneltmektedir.
Suat Yıldırım : Allah insanları esenlik ve mutluluk ülkesine dâvet eder ve dilediği kimseleri doğru yola iletir.
Süleyman Ateş : Allâh; esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru bir yola iletir.
Talat Koçyiğit : Allah, (kullarını, cennete) selâm evine çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.
Tefhim-ul Kuran : Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir.
Ümit Şimşek : Allah esenlik yurduna çağırır; dilediği kimseyi de dosdoğru bir yola ulaştırır.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, esenlik yurduna çağırır ve dilediğini dosdoğru bir yola kılavuzlar.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Allah kullarını “Selâm evine” (cennete) davet eder. Ve dilediğini de Sırat-ı Müstakiyme hidayet eder.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}