"VELLH" ifadesi tarandı:
# "-H" takısı olmadan "VELL" ifadesini tara (1:1). {H: ona, onun}
# İçinde "VELLH" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|واللهVELLHvallahu"ve ""O""""""By Allah,"240x
| والله VELLH vallahu oysa Allah And Allah 2:19
| والله VELLH vallahu oysa Allah but Allah 2:72
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:95
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:96
| والله VELLH vallahu oysa Allah And Allah 2:105
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:105
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 2:202
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:205
| والله VELLH vallahu Allah da And Allah 2:207
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:212
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:213
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:216
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:218
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:220
| والله VELLH vallahu Allah ise and Allah 2:221
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:224
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:225
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:228
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:232
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:234
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:240
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:245
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:246
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:247
| والله VELLH vallahu Allah(ın) And Allah 2:247
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:249
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:256
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 2:258
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:261
| والله VELLH vallahu Allah(ın) And Allah 2:261
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:263
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:264
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:265
| والله VELLH vallahu Allah ise while Allah 2:268
| والله VELLH vallahu şüphesiz Allah'ın And Allah 2:268
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:271
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:276
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:282
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:283
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 2:284
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:4
| والله VELLH vallahu Allah'ın And Allah 3:11
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:13
| والله VELLH vallahu Allah'ın but Allah - 3:14
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:15
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:20
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:29
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 3:30
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:31
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:34
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:36
| والله VELLH vallahu çünkü Allah And Allah 3:54
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:57
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:66
| والله VELLH vallahu Allah da And Allah 3:68
| والله VELLH vallahu Allah'ın and Allah 3:73
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:74
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:86
| والله VELLH vallahu Allah while Allah 3:98
| والله VELLH vallahu Şüphesiz Allah And Allah 3:115
| والله VELLH vallahu Allah da And Allah 3:121
| والله VELLH vallahu halbuki Allah but Allah 3:122
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:129
| والله VELLH vallahu Allah da and Allah 3:134
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:140
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:146
| والله VELLH vallahu (çünkü) Allah And Allah 3:148
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:152
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:153
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 3:154
| والله VELLH vallahu Allahtır And Allah 3:156
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 3:156
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 3:163
| والله VELLH vallahu halbuki Allah And Allah 3:167
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 3:174
| والله VELLH vallahu Allah And Allah, 3:180
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 3:189
| والله VELLH vallahu Allah And Allah - 3:195
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 4:12
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 4:25
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 4:25
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 4:26
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 4:27
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 4:45
| والله VELLH vallahu Allah But Allah 4:81
| والله VELLH vallahu Allah'ın And Allah 4:84
| والله VELLH vallahu oysa Allah While Allah 4:88
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 4:176
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 5:17
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 5:19
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 5:38
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 5:40
| والله VELLH vallahu Allah'(ın) And Allah 5:54
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 5:61
| والله VELLH vallahu Allah da And Allah 5:64
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 5:67
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 5:71
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 5:74
| والله VELLH vallahu Allah while Allah, 5:76
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 5:93
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 5:95
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 5:99
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 5:101
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 5:108
ا ل ه|ELH والله VELLH vellehi Allah'a andolsun ki """By Allah," 6:23
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 6:58
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 7:28
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 8:29
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 8:30
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 8:41
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 8:47
| والله VELLH vallahu zira Allah'ın And Allah 8:48
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 8:66
| والله VELLH vallahu Allah ise but Allah 8:67
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 8:67
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 8:70
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 8:71
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 8:72
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:15
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:16
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:19
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:24
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:27
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:37
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:39
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:40
| والله VELLH vallahu ve Allah and Allah 9:42
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:44
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 9:47
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:60
| والله VELLH vallahu ve Allah'ı And Allah 9:62
| والله VELLH vallahu ve Allah and Allah 9:80
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:91
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:97
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 9:98
| والله VELLH vallahu "ve ""O""" And Allah 9:103
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 9:106
| والله VELLH vallahu oysa Allah But Allah 9:107
| والله VELLH vallahu ve Allah and Allah 9:108
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 9:109
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 9:110
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 10:25
| والله VELLH vallahu Allah ise And Allah 11:12
| والله VELLH vallahu ancak Allan'tan And Allah 12:18
| والله VELLH vallahu halbuki Allah And Allah 12:19
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 12:21
| والله VELLH vallahu ve Allah and Allah 12:77
| والله VELLH vallahu Allah'tır And Allah 13:41
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 16:19
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 16:65
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 16:70
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 16:71
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 16:72
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 16:78
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 16:80
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 16:81
| والله VELLH vallahu ve Allah and Allah - 16:101
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 20:73
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 22:52
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:18
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:19
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:21
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:22
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:28
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:29
| والله VELLH vallahu ve Allahın And Allah 24:32
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:35
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:38
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:39
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:41
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:45
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:46
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 24:58
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:59
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 24:60
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 24:64
| والله VELLH vallahu Allah and Allah, 28:28
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 29:45
| والله VELLH vallahu Allah but Allah 33:4
| والله VELLH vallahu Allah'tır while Allah 33:37
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 33:51
| والله VELLH vallahu fakat Allah But Allah 33:53
| والله VELLH vallahu Allah'tır ki And Allah 35:9
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 35:11
| والله VELLH vallahu Allah ise while Allah, 35:15
| والله VELLH vallahu oysa Allah While Allah 37:96
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 40:20
| والله VELLH vallahu Allah ise and Allah 45:19
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 47:19
| والله VELLH vallahu oysa Allah But Allah 47:26
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 47:30
| والله VELLH vallahu Allah and Allah 47:35
| والله VELLH vallahu ve Allah But Allah 47:38
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 49:5
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 49:8
| والله VELLH vallahu Allah while Allah 49:16
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 49:16
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 49:18
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 57:4
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 57:10
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 57:21
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 57:23
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 57:28
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 57:29
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 58:1
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 58:3
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 58:6
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 58:11
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 58:13
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 59:6
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 59:11
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 60:3
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 60:7
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 60:7
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 60:10
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 61:5
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 61:7
| والله VELLH vallahu ve Allah but Allah 61:8
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 62:4
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 62:5
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 62:7
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 62:11
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 63:1
| والله VELLH vallahu ve Allah and Allah 63:1
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 63:11
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 64:2
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 64:4
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 64:6
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah, 64:8
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 64:11
| والله VELLH vallahu Allah ise and Allah - 64:15
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 64:17
| والله VELLH vallahu Allah And Allah 66:1
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 66:2
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 71:17
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 71:19
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 73:20
| والله VELLH vallahu ve Allah And Allah 84:23
| والله VELLH vallahu ve Allah and Allah 85:9
| والله VELLH vallahu fakat Allah But Allah 85:20


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}