» 2 / Bakara  284:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 284
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ındır
2. مَا (ME) = mā : ne
3. فِي (FY) = fī : varsa
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
5. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne
6. فِي (FY) = fī : varsa
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
8. وَإِنْ (VÎN) = ve in : ve eğer
9. تُبْدُوا (TBD̃VE) = tubdū : açıklasanız da
10. مَا (ME) = mā : şeyi
11. فِي (FY) = fī :
12. أَنْفُسِكُمْ (ÊNFSKM) = enfusikum : içlerinizdeki
13. أَوْ (ÊV) = ev : veya
14. تُخْفُوهُ (TḢFVH) = tuḣfūhu : gizleseniz de
15. يُحَاسِبْكُمْ (YḪESBKM) = yuHāsibkum : sizi hesaba çeker
16. بِهِ (BH) = bihi : onunla
17. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
18. فَيَغْفِرُ (FYĞFR) = feyeğfiru : bağışlar
19. لِمَنْ (LMN) = limen : kimseyi
20. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
21. وَيُعَذِّبُ (VYAZ̃B) = ve yuǎƶƶibu : azabeder
22. مَنْ (MN) = men : kimseyi
23. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
24. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
25. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
26. كُلِّ (KL) = kulli : her
27. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeye
28. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : kadirdir
Allah'ındır | ne | varsa | göklerde | ve ne | varsa | yerde | ve eğer | açıklasanız da | şeyi | | içlerinizdeki | veya | gizleseniz de | sizi hesaba çeker | onunla | Allah | bağışlar | kimseyi | dilediği | azabeder | kimseyi | dilediği | Allah | | her | şeye | kadirdir |

[] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [BD̃V] [] [] [NFS] [] [ḢFY] [ḪSB] [] [] [ĞFR] [] [ŞYE] [AZ̃B] [] [ŞYE] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
LLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VÎN TBD̃VE ME FY ÊNFSKM ÊV TḢFVH YḪESBKM BH ELLH FYĞFR LMN YŞEÙ VYAZ̃B MN YŞEÙ VELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

lillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve in tubdū enfusikum ev tuḣfūhu yuHāsibkum bihi llahu feyeğfiru limen yeşā'u ve yuǎƶƶibu men yeşā'u vallahu ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير

 » 2 / Bakara  Suresi: 284
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لله | LLH lillahi Allah'ındır To Allah (belongs)
ما | ME ne whatever
في | FY varsa (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve ne and whatever
في | FY varsa (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
تبدوا ب د و | BD̃V TBD̃VE tubdū açıklasanız da you disclose
ما | ME şeyi what
في | FY (is) in
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusikum içlerinizdeki yourselves
أو | ÊV ev veya or
تخفوه خ ف ي | ḢFY TḢFVH tuḣfūhu gizleseniz de you conceal it,
يحاسبكم ح س ب | ḪSB YḪESBKM yuHāsibkum sizi hesaba çeker will call you to account
به | BH bihi onunla for it
الله | ELLH llahu Allah Allah.
فيغفر غ ف ر | ĞFR FYĞFR feyeğfiru bağışlar Then, He will forgive
لمن | LMN limen kimseyi [to] whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills,
ويعذب ع ذ ب | AZ̃B VYAZ̃B ve yuǎƶƶibu azabeder and He will punish
من | MN men kimseyi whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
على | AL ǎlā on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeye thing
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir (is) All-Powerful.

2:284 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah'ındır | ne | varsa | göklerde | ve ne | varsa | yerde | ve eğer | açıklasanız da | şeyi | | içlerinizdeki | veya | gizleseniz de | sizi hesaba çeker | onunla | Allah | bağışlar | kimseyi | dilediği | azabeder | kimseyi | dilediği | Allah | | her | şeye | kadirdir |

[] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [BD̃V] [] [] [NFS] [] [ḢFY] [ḪSB] [] [] [ĞFR] [] [ŞYE] [AZ̃B] [] [ŞYE] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
LLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VÎN TBD̃VE ME FY ÊNFSKM ÊV TḢFVH YḪESBKM BH ELLH FYĞFR LMN YŞEÙ VYAZ̃B MN YŞEÙ VELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

lillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve in tubdū enfusikum ev tuḣfūhu yuHāsibkum bihi llahu feyeğfiru limen yeşā'u ve yuǎƶƶibu men yeşā'u vallahu ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير

[] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [] [ب د و] [] [] [ن ف س] [] [خ ف ي] [ح س ب] [] [] [غ ف ر] [] [ش ي ا] [ع ذ ب] [] [ش ي ا] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 2 / Bakara  Suresi: 284
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لله | LLH lillahi Allah'ındır To Allah (belongs)
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ما | ME ne whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY varsa (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve ne and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY varsa (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
تبدوا ب د و | BD̃V TBD̃VE tubdū açıklasanız da you disclose
Te,Be,Dal,Vav,Elif,
400,2,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusikum içlerinizdeki yourselves
,Nun,Fe,Sin,Kef,Mim,
,50,80,60,20,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أو | ÊV ev veya or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
تخفوه خ ف ي | ḢFY TḢFVH tuḣfūhu gizleseniz de you conceal it,
Te,Hı,Fe,Vav,He,
400,600,80,6,5,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
يحاسبكم ح س ب | ḪSB YḪESBKM yuHāsibkum sizi hesaba çeker will call you to account
Ye,Ha,Elif,Sin,Be,Kef,Mim,
10,8,1,60,2,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form III) imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
به | BH bihi onunla for it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الله | ELLH llahu Allah Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
فيغفر غ ف ر | ĞFR FYĞFR feyeğfiru bağışlar Then, He will forgive
Fe,Ye,Ğayn,Fe,Re,
80,10,1000,80,200,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الفاء استئنافية
فعل مضارع
لمن | LMN limen kimseyi [to] whom
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills,
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ويعذب ع ذ ب | AZ̃B VYAZ̃B ve yuǎƶƶibu azabeder and He will punish
Vav,Ye,Ayn,Zel,Be,
6,10,70,700,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
من | MN men kimseyi whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
على | AL ǎlā on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeye thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir (is) All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لِلَّهِ: Allah'ındır | مَا: ne | فِي: varsa | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve ne | فِي: varsa | الْأَرْضِ: yerde | وَإِنْ: ve eğer | تُبْدُوا: açıklasanız da | مَا: şeyi | فِي: | أَنْفُسِكُمْ: içlerinizdeki | أَوْ: veya | تُخْفُوهُ: gizleseniz de | يُحَاسِبْكُمْ: sizi hesaba çeker | بِهِ: onunla | اللَّهُ: Allah | فَيَغْفِرُ: bağışlar | لِمَنْ: kimseyi | يَشَاءُ: dilediği | وَيُعَذِّبُ: azabeder | مَنْ: kimseyi | يَشَاءُ: dilediği | وَاللَّهُ: Allah | عَلَىٰ: | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şeye | قَدِيرٌ: kadirdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لله LLH Allah'ındır | ما ME ne | في FY varsa | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve ne | في FY varsa | الأرض ELÊRŽ yerde | وإن WÎN ve eğer | تبدوا TBD̃WE açıklasanız da | ما ME şeyi | في FY | أنفسكم ÊNFSKM içlerinizdeki | أو ÊW veya | تخفوه TḢFWH gizleseniz de | يحاسبكم YḪESBKM sizi hesaba çeker | به BH onunla | الله ELLH Allah | فيغفر FYĞFR bağışlar | لمن LMN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | ويعذب WYAZ̃B azabeder | من MN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | والله WELLH Allah | على AL | كل KL her | شيء ŞYÙ şeye | قدير GD̃YR kadirdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |lillahi: Allah'ındır | : ne | : varsa | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve ne | : varsa | l-erDi: yerde | ve in: ve eğer | tubdū: açıklasanız da | : şeyi | : | enfusikum: içlerinizdeki | ev: veya | tuḣfūhu: gizleseniz de | yuHāsibkum: sizi hesaba çeker | bihi: onunla | llahu: Allah | feyeğfiru: bağışlar | limen: kimseyi | yeşā'u: dilediği | ve yuǎƶƶibu: azabeder | men: kimseyi | yeşā'u: dilediği | vallahu: Allah | ǎlā: | kulli: her | şey'in: şeye | ḳadīrun: kadirdir |
Kırık Meal (Transcript) : |LLH: Allah'ındır | ME: ne | FY: varsa | ELSMEVET: göklerde | VME: ve ne | FY: varsa | ELÊRŽ: yerde | VÎN: ve eğer | TBD̃VE: açıklasanız da | ME: şeyi | FY: | ÊNFSKM: içlerinizdeki | ÊV: veya | TḢFVH: gizleseniz de | YḪESBKM: sizi hesaba çeker | BH: onunla | ELLH: Allah | FYĞFR: bağışlar | LMN: kimseyi | YŞEÙ: dilediği | VYAZ̃B: azabeder | MN: kimseyi | YŞEÙ: dilediği | VELLH: Allah | AL: | KL: her | ŞYÙ: şeye | GD̃YR: kadirdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ındır göklerde ne varsa ve yeryüzünde ne varsa. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de Allah, onunla sizi hesaba çeker. Dilediğini yarlıgar, dilediğini azaplandırır ve Allah'ın her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir.
Ahmed Hulusi : Semâlarda ve arzda ne varsa Allâh'ındır (Esmâ'sının açığa çıkması için). . . Bilinçlerinizde (düşündüğünüz) ne varsa, açıklasanız da gizleseniz de Allâh varlığınızdaki Hasiyb ismi özelliğiye size onun sonuçlarını yaşatır. Dilediğine mağfiret eder (örter), dilediğine de azap verir. Allâh her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıkların, imkânların ve yerdeki varlıkların ve imkânların hepsi Allah’ındır, Allah’ın tasarrufundadır. İçinizdeki düşünce ve niyetleri, saklı-gizli yaptıklarınızı, açığa vursanız da, gizli tutsanız da, Allah bunlardan dolayı sizi hesaba çeker. Sonra sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri koruma kalkanına alır, bağışlar, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri cezalandırır da. Allah’ın gücü, kudreti herşeye yeter.
Ahmet Varol : Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. İçinizde olanları açığa vursanız da gizleseniz de Allah onlardan dolayı sizi sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar dilediğine de azab eder. Allah her şeye güç yetirir.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azablandırır. Allah, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Siz içinizde olan şeyi açıklasanız da, saklasanız da Allahü Tealâ sizi onunla hesaba çeker; nihayet dilediğini bağışlar ve dilediğine de azâp eder. Allah her şeye kâdirdir.
Bekir Sadak : Goklerde ve yerde olanlar Allah'indir. Icinizdekini aciklasaniz da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba ceker ve diledigini bagislar, diledigine azabeder. Allah her seye Kadir'dir.
Celal Yıldırım : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker, sonra da dilediğini bağışlar, dilediğine azâb eder. Allah'ın kudreti her şeye yeter.
Diyanet İşleri : Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder. Allah her şeye Kadir'dir.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir.
Edip Yüksel : Yerde ve göklerde olanlar ALLAH'ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de ALLAH sizi ondan sorumlu tutar. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. ALLAH herşeye gücü yetendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah her şeye kadirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerdeki ve yerdeki herşey Allah'ındır. Siz, içinizdekini açıklasanız da saklasanız da Allah, sizi onunla hesaba çeker; sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, herşeye gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahındır hep göklerdeki ve yerdeki, siz nefislerinizdekini açsanız da gizlesiniz de Allah onunla sizi hisaba çeker sonra dilediğine mağfiret eyler dilediğine de azab, ve Allah her şey'e kâdirdir.
Fizilal-il Kuran : Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah sizi onun yüzünden hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder ve dilediğini azaba çarptırır. Hiç şüphesiz Allah'ın herşeye gücü yeter.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde ne varsa Tanrı'nındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Tanrı sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Tanrı herşeye güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseyi de azaplandırır. Ve Allah, her şeye en iyi güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay : Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allahındır. Eğer siz içinizdekini açıklar, yahud, gizlerseniz Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra kimi dilerse onu yarlığar, kimi dilerse onu da azâblandırır. Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ındır. İçinizde olanı açıklasanız da onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesâba çeker. Bununla berâber (O,) dilediği kimseyi (kendi lütfundan) bağışlar, dilediği kimseye de (hak ettiği için) azâb eder. Ve Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar dilediğini azablandırır. Ve Allah, herşeye Kadir'dir.
İskender Evrenosoğlu : Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar (herşey) Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde (içinizde) olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Ve Allah herşeye kaadirdir.
Muhammed Esed : Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a aittir. Aklınızdan geçeni açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onun için hesaba çekecektir; ve sonra O, istediğini affedecek, istediğini cezalandıracaktır: Zira Allah her şeye kadirdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Göklerde olanlar da, yerde bulunanlar da bütün Allah'ındır. Ve siz nefsinizde olanları açıklasanız da veya gizleseniz de Allah Teâlâ sizi onunla muhâsebe edecektir. Artık dilediği için mağfiret eder dilediğini de muazzeb kılar ve Allah Teâlâ her şeye pek ziyâde kâdirdir.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekileri açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Sonra dilediğine mağfiret eder, dilediğine azap eder. Allah her şeye kâdirdir.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de, Allah, onunla sizi hesaba çeker! Sonra da dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseyi de azaba uğratır. Allah’ın her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım : Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Ey insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır. Doğrusu Allah her şeye kadirdir.
Süleyman Ateş : Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allâh'ındır. İçlerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allâh sizi onunla hesaba çeker; dilediğini bağışlar, dilediğine azâbeder. Allâh, herşeye kâdirdir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azablandırır. Allah, her şeye güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini ister açığa vurun, ister gizleyin, Allah onun hesabını sizden sorar. Sonra da dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Çünkü Allah herşeye kadirdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerdekiler de yerdekiler de yalnız Allah'ındır. İçlerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah, ondan sizi hesaba çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah Kadîr'dir, her şeye gücü yeter.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}