"LMN" ifadesi tarandı:
# "L-" öntakısı olmadan "MN" ifadesini tara (1:1). {L: elbette, -e/-a, için}
# İçinde "LMN" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|لمنLMNlemeni"""To whom (belongs)"94x
| لمن LMN lemeni kimsenin that whoever 2:102
| لمن LMN lemine surely (will be) among 2:130
| لمن LMN lemine -den (olursun) (be) surely among 2:145
| لمن LMN limen kimselere for (the ones) who 2:154
| لمن LMN limen kimseler içindir (is) for (the one) whose, 2:196
| لمن LMN lemine surely among 2:198
| لمن LMN limeni kimse için for (the one) who 2:203
| لمن LMN limen kimse için for whoever 2:233
| لمن LMN lemine (are) surely of 2:252
| لمن LMN limen kimseye to whom 2:261
| لمن LMN limen kimseyi [to] whom 2:284
| لمن LMN limen kimseden (the one) who 3:73
| لمن LMN limen kimseyi [for] whom 3:129
| لمن LMN lemen öyleleri var ki (are those) who 3:199
| لمن LMN limen içindir (is) for whoever 4:25
| لمن LMN limen kimseden for whom 4:48
| لمن LMN lemen bir kısmı var ki (is he) who 4:72
| لمن LMN limeni kimse için for whoever 4:77
| لمن LMN limen kimseye to (the one) who 4:94
| لمن LMN limen kimseye for whom 4:116
| لمن LMN limen kimseyi [for] whom 5:18
| لمن LMN limen kimseyi [to] whom 5:40
| لمن LMN lemine kimselerden oluruz (will) surely (be) of 5:106
| لمن LMN lemine oluruz (will be) of 5:107
| لمن LMN limen kimindir? """To whom (belongs)" 6:12
| لمن LMN lemen andolsun kim Certainly, whoever 7:18
| لمن LMN lemine diye among 7:21
| لمن LMN limen kimselere (karşı) [to] those who 7:75
| لمن LMN lemine olanlardansınız surely (will be) of 7:114
| لمن LMN limen kimselere to whoever 8:70
| لمن LMN limen kimseyi for whoever 9:107
| لمن LMN lemine kimselerdendi (was) of 10:83
| لمن LMN limen kimseler için for (those) who 10:92
| لمن LMN lemine kimselerden olurum (will be) surely of 11:31
| لمن LMN limen kimse için for (those) who 11:103
| لمن LMN lemine kimselerden surely among 12:3
| لمن LMN lemine (is) surely of 12:51
| لمن LMN limen kimse için for whom 13:26
| لمن LMN limen kimin olacağını for whom 13:42
| لمن LMN limen içindir (is) for whoever 14:14
| لمن LMN lemine (is) surely of 15:60
| لمن LMN lemine (he) will surely (be) among 16:122
| لمن LMN limen kimseye to whom 17:18
| لمن LMN limen kimseye for whom 17:30
| لمن LMN limen kimseye to (one) whom 17:61
| لمن LMN limen kimseler için for (those) who 20:3
| لمن LMN limen kimseye karşı of whoever 20:82
| لمن LMN limeni olduklarından for whom 21:28
| لمن LMN lemine biridir (is) of 21:59
| لمن LMN lemen olana (one) who - 22:13
| لمن LMN limeni kimindir? """To whom (belongs)" 23:84
| لمن LMN lemine -den olduğuna (is) surely of 24:6
| لمن LMN lemine -den olduğuna (is) surely of 24:8
| لمن LMN limen kimseye to whom 24:62
| لمن LMN limen kimselere for (those) who 25:11
| لمن LMN limen için for whoever 25:62
| لمن LMN limen kimselere to those 26:25
| لمن LMN lemine surely (will be) of 26:42
| لمن LMN lemine -dan surely (are) of 26:186
| لمن LMN limeni kimselere to (those) who 26:215
| لمن LMN limen kimse için for (he) who 28:80
| لمن LMN limen kimseye for whom 28:82
| لمن LMN lemine elbette (is) surely, among 29:27
| لمن LMN limen kimseye for whom 29:62
| لمن LMN limen kimseye for whom 30:37
| لمن LMN limen kimseler için for (one) who 33:21
| لمن LMN limen kimselerden for (one) whom 34:23
| لمن LMN limen kimseye for whom 34:36
| لمن LMN limen kimseye for whom 34:39
| لمن LMN lemine (are) among 36:3
| لمن LMN lemine kimseler(den) surely of 37:52
| لمن LMN lemine (was) surely of 37:123
| لمن LMN lemine (was) of 37:133
| لمن LMN lemine (was) surely of 37:139
| لمن LMN lemine (are) from 38:47
| لمن LMN limen kimseye for whom 39:52
| لمن LMN lemine kimselerden surely, among 39:56
| لمن LMN limeni kimindir? For whom 40:16
| لمن LMN limen kimseler için for those 42:5
| لمن LMN limen kimse niçin for whom 42:12
| لمن LMN lemin şüphesiz (is) surely of 42:43
| لمن LMN limen kimse için to whom 42:49
| لمن LMN limen kimse için to whom 42:49
| لمن LMN limen kimseler için for (one) who 43:33
| لمن LMN limen kimseyi whom 48:14
| لمن LMN limen kimse için for (one) who, 50:37
| لمن LMN limen kimseye for whom 53:26
| لمن LMN limen kimseye for (he) who 54:14
| لمن LMN limen kimseler için for (he) who 60:6
| لمن LMN limen kimseler için To whoever 74:37
| لمن LMN limen kimseler için for whoever 79:26
| لمن LMN limen kimseler için to (him) who 79:36
| لمن LMN limen kimse için For whoever 81:28
| لمن LMN limen mahsustur (is) for whoever 98:8


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}