» 3 / Âl-i Imrân  129:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 129
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِلَّهِ (VLLH) = velillahi : ve Allah'ındır
2. مَا (ME) = mā : olanlar
3. فِي (FY) = fī :
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
5. وَمَا (VME) = ve mā : ve olanlar
6. فِي (FY) = fī :
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
8. يَغْفِرُ (YĞFR) = yeğfiru : (O) bağışlar
9. لِمَنْ (LMN) = limen : kimseyi
10. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
11. وَيُعَذِّبُ (VYAZ̃B) = ve yuǎƶƶibu : ve azabeder
12. مَنْ (MN) = men : dimseye
13. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
14. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
15. غَفُورٌ (ĞFVR) = ğafūrun : çok bağışlayan
16. رَحِيمٌ (RḪYM) = raHīmun : çok esirgeyendir
ve Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve olanlar | | yerde | (O) bağışlar | kimseyi | dilediği | ve azabeder | dimseye | dilediği | Allah | çok bağışlayan | çok esirgeyendir |

[] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [ĞFR] [] [ŞYE] [AZ̃B] [] [ŞYE] [] [ĞFR] [RḪM]
VLLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ YĞFR LMN YŞEÙ VYAZ̃B MN YŞEÙ VELLH ĞFVR RḪYM

velillahi s-semāvāti ve mā l-erDi yeğfiru limen yeşā'u ve yuǎƶƶibu men yeşā'u vallahu ğafūrun raHīmun
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 129
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | VLLH velillahi ve Allah'ındır And to Allah (belongs)
ما | ME olanlar what
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve olanlar and what
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth,
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfiru (O) bağışlar He forgives
لمن | LMN limen kimseyi [for] whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
ويعذب ع ذ ب | AZ̃B VYAZ̃B ve yuǎƶƶibu ve azabeder and punishes
من | MN men dimseye whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun çok bağışlayan (is) Oft-Forgiving,
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful.

3:129 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve olanlar | | yerde | (O) bağışlar | kimseyi | dilediği | ve azabeder | dimseye | dilediği | Allah | çok bağışlayan | çok esirgeyendir |

[] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [ĞFR] [] [ŞYE] [AZ̃B] [] [ŞYE] [] [ĞFR] [RḪM]
VLLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ YĞFR LMN YŞEÙ VYAZ̃B MN YŞEÙ VELLH ĞFVR RḪYM

velillahi s-semāvāti ve mā l-erDi yeğfiru limen yeşā'u ve yuǎƶƶibu men yeşā'u vallahu ğafūrun raHīmun
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم

[] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [غ ف ر] [] [ش ي ا] [ع ذ ب] [] [ش ي ا] [] [غ ف ر] [ر ح م]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 129
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | VLLH velillahi ve Allah'ındır And to Allah (belongs)
Vav,Lam,Lam,He,
6,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الواو استئنافية
جار ومجرور
ما | ME olanlar what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve olanlar and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfiru (O) bağışlar He forgives
Ye,Ğayn,Fe,Re,
10,1000,80,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
لمن | LMN limen kimseyi [for] whom
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ويعذب ع ذ ب | AZ̃B VYAZ̃B ve yuǎƶƶibu ve azabeder and punishes
Vav,Ye,Ayn,Zel,Be,
6,10,70,700,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
من | MN men dimseye whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun çok bağışlayan (is) Oft-Forgiving,
Ğayn,Fe,Vav,Re,
1000,80,6,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,
200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِلَّهِ: ve Allah'ındır | مَا: olanlar | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve olanlar | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | يَغْفِرُ: (O) bağışlar | لِمَنْ: kimseyi | يَشَاءُ: dilediği | وَيُعَذِّبُ: ve azabeder | مَنْ: dimseye | يَشَاءُ: dilediği | وَاللَّهُ: Allah | غَفُورٌ: çok bağışlayan | رَحِيمٌ: çok esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولله WLLH ve Allah'ındır | ما ME olanlar | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve olanlar | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | يغفر YĞFR (O) bağışlar | لمن LMN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | ويعذب WYAZ̃B ve azabeder | من MN dimseye | يشاء YŞEÙ dilediği | والله WELLH Allah | غفور ĞFWR çok bağışlayan | رحيم RḪYM çok esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |velillahi: ve Allah'ındır | : olanlar | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve olanlar | : | l-erDi: yerde | yeğfiru: (O) bağışlar | limen: kimseyi | yeşā'u: dilediği | ve yuǎƶƶibu: ve azabeder | men: dimseye | yeşā'u: dilediği | vallahu: Allah | ğafūrun: çok bağışlayan | raHīmun: çok esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |VLLH: ve Allah'ındır | ME: olanlar | FY: | ELSMEVET: göklerde | VME: ve olanlar | FY: | ELÊRŽ: yerde | YĞFR: (O) bağışlar | LMN: kimseyi | YŞEÙ: dilediği | VYAZ̃B: ve azabeder | MN: dimseye | YŞEÙ: dilediği | VELLH: Allah | ĞFVR: çok bağışlayan | RḪYM: çok esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ındır göklerde ne varsa ve yeryüzünde ne varsa. Dilediğini yarlıgar, dilediğine azâp eder ve Allah yarlıgayıcıdır, rahîmdir.
Adem Uğur : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.
Ahmed Hulusi : Semâlarda ve arzda ne varsa hepsi Allâh'ındır (O'nun Esmâ'sının varlığıyla var ve kaîmdirler). Dilediğine mağfiret eder, dilediğine (yaptıklarının karşılığı olarak) azap verir. Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıklar ve imkânlar, yerdeki varlıklar ve imkânlar Allah’ındır ve Allah’ın tasarrufundadır. Sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri koruma kalkanına alır, bağışlar, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere ceza da verir. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azablandırır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde olan şeylerin hepsi Allah’ındır. Kullarından dilediğini bağışlar ve dilediğine azâp eder. Allah Tealâ çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir.
Bekir Sadak : Goklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'indir. Diledigini bagislar, diledigine azab eder. Allah bagisliyandir, merhamet edendir. *
Celal Yıldırım : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azaba uğratır. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.
Edip Yüksel : Göklerde ve yerde bulunan her şey ALLAH'ındır. Affedilmeyi hakkedeni affeder, cezayı hakkedeni cezalandırır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerde ne var ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır; dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahındır: dilediğine mağfiret eder dilediğine azâb, ve Allah gafurdur, rahîmdir.
Fizilal-il Kuran : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini de azaba çarptırır. Hiç kuşkusuz Allah affedici ve merhametlidir.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı'nındır. Kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azablandırır. Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Ve Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Hasan Basri Çantay : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahın. O kimi dilerse yarlığar, kimi dilerse azâblandırır. Allah çok yarlığayıcı, gerçekden esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Hem göklerde bulunan ve yerde olan ne varsa Allah’ındır. Dilediğine (kendi lûtfundan) mağfiret eder, dilediğine de (hak ettiği üzere) azâb eder. Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Ve Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine de azap eder. Ve Allah, Gafur'dur, Rahîm'dir.
Muhammed Esed : Oysa göklerdeki ve yeryüzündeki her şey Allah'a aittir: O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır; ve Allah, çok affedicidir, rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğine mağfiret eder ve dilediğini muazzeb kılar ve Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır! Dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir.
Suat Yıldırım : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh'ındır. (O), dilediğini bağışlar, dilediğine azâbeder, Allâh, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azablandırır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini/dileyeni affeder; dilediğine/dileyene azap eder. Allah çok affedici, çok merhametlidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}