» 3 / Âl-i Imrân  108:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 108
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. تِلْكَ (TLK) = tilke : işte onlar
2. ايَاتُ ( ËYET) = āyātu : ayetleridir
3. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
4. نَتْلُوهَا (NTLVHE) = netlūhā : onları okuyoruz
5. عَلَيْكَ (ALYK) = ǎleyke : sana
6. بِالْحَقِّ (BELḪG) = bil-Haḳḳi : gerçek ile
7. وَمَا (VME) = ve mā :
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
9. يُرِيدُ (YRYD̃) = yurīdu : istemez
10. ظُلْمًا (ƵLME) = Zulmen : zulmetmek
11. لِلْعَالَمِينَ (LLAELMYN) = lil'ǎālemīne : alemlere
işte onlar | ayetleridir | Allah'ın | onları okuyoruz | sana | gerçek ile | | Allah | istemez | zulmetmek | alemlere |

[] [EYY] [] [TLV] [] [ḪGG] [] [] [RVD̃] [ƵLM] [ALM]
TLK ËYET ELLH NTLVHE ALYK BELḪG VME ELLH YRYD̃ ƵLME LLAELMYN

tilke āyātu llahi netlūhā ǎleyke bil-Haḳḳi ve mā llahu yurīdu Zulmen lil'ǎālemīne
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 108
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
تلك | TLK tilke işte onlar These
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleridir (are the) Verses
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
نتلوها ت ل و | TLV NTLVHE netlūhā onları okuyoruz We recite them
عليك | ALYK ǎleyke sana to you
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi gerçek ile in truth.
وما | VME ve mā And not
الله | ELLH llahu Allah Allah
يريد ر و د | RVD̃ YRYD̃ yurīdu istemez wants
ظلما ظ ل م | ƵLM ƵLME Zulmen zulmetmek injustice
للعالمين ع ل م | ALM LLAELMYN lil'ǎālemīne alemlere to the worlds.

3:108 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

işte onlar | ayetleridir | Allah'ın | onları okuyoruz | sana | gerçek ile | | Allah | istemez | zulmetmek | alemlere |

[] [EYY] [] [TLV] [] [ḪGG] [] [] [RVD̃] [ƵLM] [ALM]
TLK ËYET ELLH NTLVHE ALYK BELḪG VME ELLH YRYD̃ ƵLME LLAELMYN

tilke āyātu llahi netlūhā ǎleyke bil-Haḳḳi ve mā llahu yurīdu Zulmen lil'ǎālemīne
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين

[] [ا ي ي] [] [ت ل و] [] [ح ق ق] [] [] [ر و د] [ظ ل م] [ع ل م]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 108
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
تلك | TLK tilke işte onlar These
Te,Lam,Kef,
400,30,20,
DEM – feminine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleridir (are the) Verses
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
نتلوها ت ل و | TLV NTLVHE netlūhā onları okuyoruz We recite them
Nun,Te,Lam,Vav,He,Elif,
50,400,30,6,5,1,
V – 1st person plural imperfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عليك | ALYK ǎleyke sana to you
Ayn,Lam,Ye,Kef,
70,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi gerçek ile in truth.
Be,Elif,Lam,Ha,Gaf,
2,1,30,8,100,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
وما | VME ve mā And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
يريد ر و د | RVD̃ YRYD̃ yurīdu istemez wants
Ye,Re,Ye,Dal,
10,200,10,4,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
ظلما ظ ل م | ƵLM ƵLME Zulmen zulmetmek injustice
Zı,Lam,Mim,Elif,
900,30,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
للعالمين ع ل م | ALM LLAELMYN lil'ǎālemīne alemlere to the worlds.
Lam,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
30,30,70,1,30,40,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |تِلْكَ: işte onlar | ايَاتُ: ayetleridir | اللَّهِ: Allah'ın | نَتْلُوهَا: onları okuyoruz | عَلَيْكَ: sana | بِالْحَقِّ: gerçek ile | وَمَا: | اللَّهُ: Allah | يُرِيدُ: istemez | ظُلْمًا: zulmetmek | لِلْعَالَمِينَ: alemlere |
Kırık Meal (Harekesiz) : |تلك TLK işte onlar | آيات ËYET ayetleridir | الله ELLH Allah'ın | نتلوها NTLWHE onları okuyoruz | عليك ALYK sana | بالحق BELḪG gerçek ile | وما WME | الله ELLH Allah | يريد YRYD̃ istemez | ظلما ƵLME zulmetmek | للعالمين LLAELMYN alemlere |
Kırık Meal (Okunuş) : |tilke: işte onlar | āyātu: ayetleridir | llahi: Allah'ın | netlūhā: onları okuyoruz | ǎleyke: sana | bil-Haḳḳi: gerçek ile | ve mā: | llahu: Allah | yurīdu: istemez | Zulmen: zulmetmek | lil'ǎālemīne: alemlere |
Kırık Meal (Transcript) : |TLK: işte onlar | ËYET: ayetleridir | ELLH: Allah'ın | NTLVHE: onları okuyoruz | ALYK: sana | BELḪG: gerçek ile | VME: | ELLH: Allah | YRYD̃: istemez | ƵLME: zulmetmek | LLAELMYN: alemlere |
Abdulbaki Gölpınarlı : İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Gerçek olarak onları sana okumadayız ve Allah, âlemlere zulmetmeyi istemez.
Adem Uğur : İşte bunlar, Allah'ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez.
Ahmed Hulusi : Bunlar Allâh işaretleridir, Hak olarak sana okutuyoruz. Allâh âlemlere zulüm dilemez.
Ahmet Tekin : İşte bunlar, hakkı ayakta tutmak için, uyguladığımız adâletle ilgili okuduğumuz Allah’ın âyetleridir. Allah âlemlere, insanlara ve cinlere hiçbir haksızlık yapmak istemiyor.
Ahmet Varol : Bunlar Allah'ın, sana hak üzere okuduğumuz ayetleridir. Allah alemler için zulüm istemez.
Ali Bulaç : Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah, alemlere zulüm isteyen değildir.
Ali Fikri Yavuz : Bunlar Allah’ın âyetleridir. Onları sana, hakkı yerine getirmek için vahy vasıtasıyla okuyoruz. Allah Tealâ âlemlere zulüm murad etmez.
Bekir Sadak : Iste bunlar, sana dogru olarak okudugumuz Allah'in ayetleridir. Allah hickimseye zulmetmek istemez.
Celal Yıldırım : İşte bunlar sana hak ile okuduğumuz Allah'ın âyetleridir. Allah âlemlere herhangi bir haksızlıkta bulunmayı dileyecek de değil.
Diyanet İşleri : İşte bunlar Allah’ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah, âlemlere hiç zulüm etmek istemez.
Diyanet İşleri (eski) : İşte bunlar, sana doğru olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez.
Diyanet Vakfi : İşte bunlar, Allah'ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez.
Edip Yüksel : Bunlar, sana dosdoğru olarak okuduğumuz ALLAH'ın ayetleridir. ALLAH hiç kimseye zulmetmek istemez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bunlar Allah'ın, sana gerçek olarak okuyageldiğimiz, âyetleridir. Allah âlemlere hiçbir haksızlık etmek istemez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak sebebiyle okuyoruz. Yoksa Allah alemlere hiçbir haksızlık yapmak istemez.
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte bunlar Allahın âyetleridir onları sana hak sebebile tilâvet ediyoruz, yoksa Allah âlemîne bir zulüm murad edecek değil
Fizilal-il Kuran : Bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hakk içerikli olarak okuyoruz. Allah kesinlikle alemlere zulmetmek istemez.
Gültekin Onan : Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Tanrı'nın ayetleridir. Tanrı, alemlere zulüm isteyen değildir.
Hakkı Yılmaz : Bunlar, Allah'ın âyetleridir. Biz, sana gerçek olarak okuyoruz. Allah âlemlere hiçbir haksızlığı, yanlış yapmayı istemez.
Hasan Basri Çantay : (Bütün) bunlar Allahın — Hak (kın ikaamesine sebeb) olarak sana okuyageldiğimiz — âyetlerdir. Allah âlemlere hiçbir haksızlık etmek istemez.
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) Bunlar Allah’ın âyetleridir ki, onları sana hakkıyla okuyoruz. Ve Allah, âlemlere zulmetmek istemez.
İbni Kesir : Bunlar; Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak okuyoruz. Allah, alemlere zulmetmek istemez.
İskender Evrenosoğlu : İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir, onları sana hak olarak tilavet ediyoruz (okuyup açıklıyoruz). Ve Allah, âlemlere zulüm olmasını istemez.
Muhammed Esed : Bunlar Allah'ın mesajlarıdır: Hakikati bildiren bu (mesaj)ları sana iletiyoruz; zira Allah, yarattıklarının haksızlığa uğramasını dilemez.
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte bunlar Allah Teâlâ'nın âyetleridir. Onları sana hak olarak tilâvet ediyoruz. Allah Teâlâ ise âlemlere zulüm irâde buyurmaz.
Ömer Öngüt : İşte bunlar Allah'ın âyetleridir. Onları sana hak olarak okuyoruz. Allah âlemlere zulmetmek istemez.
Şaban Piriş : İşte bu sana hakkıyla okuduğumuz Allah’ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez.
Suat Yıldırım : İşte bunlar Allah’ın âyetleridir ki hakkı gerçekleştirmen için biz onları sana okuyoruz. Çünkü şu kesindir ki, Allah insanlara zulmetmek istemez.
Süleyman Ateş : İşte onlar Allâh'ın âyetleridir. Onları sana gerçek ile okuyoruz. Allâh, âlemlere zulmetmek istemez.
Tefhim-ul Kuran : Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah, alemlere zulüm isteyen değildir.
Ümit Şimşek : Bunlar, sana hak ile okuduğumuz Allah'ın âyetleridir. Allah hiçbir zaman insanlar için bir haksızlık murad etmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Bunlar sana Allah'ın ayetleri. Hak olarak okuyoruz sana onları. Allah, âlemlere zulüm istemiyor.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}