» 3 / Âl-i Imrân  37:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 37
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَتَقَبَّلَهَا (FTGBLHE) = feteḳabbelehā : kabul buyurdu onu
2. رَبُّهَا (RBHE) = rabbuhā : Rabbi
3. بِقَبُولٍ (BGBVL) = biḳabūlin : kabulle (şekilde)
4. حَسَنٍ (ḪSN) = Hasenin : güzel bir
5. وَأَنْبَتَهَا (VÊNBTHE) = ve enbetehā : ve onu yetiştirdi
6. نَبَاتًا (NBETE) = nebāten : bir bitki (gibi)
7. حَسَنًا (ḪSNE) = Hasenen : güzel
8. وَكَفَّلَهَا (VKFLHE) = ve keffelehā : ve onun bakımını üstlendi
9. زَكَرِيَّا (ZKRYE) = zekeriyyā : Zekeriyya da
10. كُلَّمَا (KLME) = kullemā : her
11. دَخَلَ (D̃ḢL) = deḣale : girdiğinde
12. عَلَيْهَا (ALYHE) = ǎleyhā : onun yanına
13. زَكَرِيَّا (ZKRYE) = zekeriyyā : Zekeriyya
14. الْمِحْرَابَ (ELMḪREB) = l-miHrābe : mihraba
15. وَجَدَ (VCD̃) = vecede : bulurdu
16. عِنْدَهَا (AND̃HE) = ǐndehā : yanında
17. رِزْقًا (RZGE) = rizḳan : bir rızık
18. قَالَ (GEL) = ḳāle : derdi
19. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
20. مَرْيَمُ (MRYM) = meryemu : Meryem
21. أَنَّىٰ (ÊN) = ennā : nereden?
22. لَكِ (LK) = leki : sana
23. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : bu
24. قَالَتْ (GELT) = ḳālet : (O da) derdi
25. هُوَ (HV) = huve : Bu
26. مِنْ (MN) = min :
27. عِنْدِ (AND̃) = ǐndi : katından
28. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
29. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
30. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
31. يَرْزُقُ (YRZG) = yerzuḳu : rızık verir
32. مَنْ (MN) = men : kimseye
33. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
34. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri : olmaksızın
35. حِسَابٍ (ḪSEB) = Hisābin : hesap
kabul buyurdu onu | Rabbi | kabulle (şekilde) | güzel bir | ve onu yetiştirdi | bir bitki (gibi) | güzel | ve onun bakımını üstlendi | Zekeriyya da | her | girdiğinde | onun yanına | Zekeriyya | mihraba | bulurdu | yanında | bir rızık | derdi | EY/HEY/AH | Meryem | nereden? | sana | bu | (O da) derdi | Bu | | katından | Allah | şüphesiz | Allah | rızık verir | kimseye | dilediği | olmaksızın | hesap |

[GBL] [RBB] [GBL] [ḪSN] [NBT] [NBT] [ḪSN] [KFL] [] [KLL] [D̃ḢL] [] [] [ḪRB] [VCD̃] [AND̃] [RZG] [GVL] [Y] [RYM] [ENY] [] [] [GVL] [] [] [AND̃] [] [] [] [RZG] [] [ŞYE] [ĞYR] [ḪSB]
FTGBLHE RBHE BGBVL ḪSN VÊNBTHE NBETE ḪSNE VKFLHE ZKRYE KLME D̃ḢL ALYHE ZKRYE ELMḪREB VCD̃ AND̃HE RZGE GEL YE MRYM ÊN LK HZ̃E GELT HV MN AND̃ ELLH ÎN ELLH YRZG MN YŞEÙ BĞYR ḪSEB

feteḳabbelehā rabbuhā biḳabūlin Hasenin ve enbetehā nebāten Hasenen ve keffelehā zekeriyyā kullemā deḣale ǎleyhā zekeriyyā l-miHrābe vecede ǐndehā rizḳan ḳāle meryemu ennā leki hāƶā ḳālet huve min ǐndi llahi inne llahe yerzuḳu men yeşā'u biğayri Hisābin
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 37
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فتقبلها ق ب ل | GBL FTGBLHE feteḳabbelehā kabul buyurdu onu So accepted her,
ربها ر ب ب | RBB RBHE rabbuhā Rabbi her Lord
بقبول ق ب ل | GBL BGBVL biḳabūlin kabulle (şekilde) with acceptance
حسن ح س ن | ḪSN ḪSN Hasenin güzel bir good,
وأنبتها ن ب ت | NBT VÊNBTHE ve enbetehā ve onu yetiştirdi and reared her -
نباتا ن ب ت | NBT NBETE nebāten bir bitki (gibi) a rearing
حسنا ح س ن | ḪSN ḪSNE Hasenen güzel good,
وكفلها ك ف ل | KFL VKFLHE ve keffelehā ve onun bakımını üstlendi and put her in (the) care
زكريا | ZKRYE zekeriyyā Zekeriyya da (of) Zakariya.
كلما ك ل ل | KLL KLME kullemā her Whenever
دخل د خ ل | D̃ḢL D̃ḢL deḣale girdiğinde entered
عليها | ALYHE ǎleyhā onun yanına upon her
زكريا | ZKRYE zekeriyyā Zekeriyya Zakariya
المحراب ح ر ب | ḪRB ELMḪREB l-miHrābe mihraba [the] prayer chamber
وجد و ج د | VCD̃ VCD̃ vecede bulurdu he found
عندها ع ن د | AND̃ AND̃HE ǐndehā yanında with her
رزقا ر ز ق | RZG RZGE rizḳan bir rızık provision.
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle derdi He said,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O "
مريم ر ي م | RYM MRYM meryemu Meryem Maryam!
أنى ا ن ي | ENY ÊN ennā nereden? From where
لك | LK leki sana for you
هذا | HZ̃E hāƶā bu "(is) this?"""
قالت ق و ل | GVL GELT ḳālet (O da) derdi She said,
هو | HV huve Bu """This"
من | MN min (is)
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐndi katından from
الله | ELLH llahi Allah Allah.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
يرزق ر ز ق | RZG YRZG yerzuḳu rızık verir gives provision
من | MN men kimseye (to) whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
حساب ح س ب | ḪSB ḪSEB Hisābin hesap "measure."""

3:37 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kabul buyurdu onu | Rabbi | kabulle (şekilde) | güzel bir | ve onu yetiştirdi | bir bitki (gibi) | güzel | ve onun bakımını üstlendi | Zekeriyya da | her | girdiğinde | onun yanına | Zekeriyya | mihraba | bulurdu | yanında | bir rızık | derdi | EY/HEY/AH | Meryem | nereden? | sana | bu | (O da) derdi | Bu | | katından | Allah | şüphesiz | Allah | rızık verir | kimseye | dilediği | olmaksızın | hesap |

[GBL] [RBB] [GBL] [ḪSN] [NBT] [NBT] [ḪSN] [KFL] [] [KLL] [D̃ḢL] [] [] [ḪRB] [VCD̃] [AND̃] [RZG] [GVL] [Y] [RYM] [ENY] [] [] [GVL] [] [] [AND̃] [] [] [] [RZG] [] [ŞYE] [ĞYR] [ḪSB]
FTGBLHE RBHE BGBVL ḪSN VÊNBTHE NBETE ḪSNE VKFLHE ZKRYE KLME D̃ḢL ALYHE ZKRYE ELMḪREB VCD̃ AND̃HE RZGE GEL YE MRYM ÊN LK HZ̃E GELT HV MN AND̃ ELLH ÎN ELLH YRZG MN YŞEÙ BĞYR ḪSEB

feteḳabbelehā rabbuhā biḳabūlin Hasenin ve enbetehā nebāten Hasenen ve keffelehā zekeriyyā kullemā deḣale ǎleyhā zekeriyyā l-miHrābe vecede ǐndehā rizḳan ḳāle meryemu ennā leki hāƶā ḳālet huve min ǐndi llahi inne llahe yerzuḳu men yeşā'u biğayri Hisābin
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب

[ق ب ل] [ر ب ب] [ق ب ل] [ح س ن] [ن ب ت] [ن ب ت] [ح س ن] [ك ف ل] [] [ك ل ل] [د خ ل] [] [] [ح ر ب] [و ج د] [ع ن د] [ر ز ق] [ق و ل] [ي] [ر ي م] [ا ن ي] [] [] [ق و ل] [] [] [ع ن د] [] [] [] [ر ز ق] [] [ش ي ا] [غ ي ر] [ح س ب]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 37
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فتقبلها ق ب ل | GBL FTGBLHE feteḳabbelehā kabul buyurdu onu So accepted her,
Fe,Te,Gaf,Be,Lam,He,Elif,
80,400,100,2,30,5,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ربها ر ب ب | RBB RBHE rabbuhā Rabbi her Lord
Re,Be,He,Elif,
200,2,5,1,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بقبول ق ب ل | GBL BGBVL biḳabūlin kabulle (şekilde) with acceptance
Be,Gaf,Be,Vav,Lam,
2,100,2,6,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
حسن ح س ن | ḪSN ḪSN Hasenin güzel bir good,
Ha,Sin,Nun,
8,60,50,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
وأنبتها ن ب ت | NBT VÊNBTHE ve enbetehā ve onu yetiştirdi and reared her -
Vav,,Nun,Be,Te,He,Elif,
6,,50,2,400,5,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
نباتا ن ب ت | NBT NBETE nebāten bir bitki (gibi) a rearing
Nun,Be,Elif,Te,Elif,
50,2,1,400,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
حسنا ح س ن | ḪSN ḪSNE Hasenen güzel good,
Ha,Sin,Nun,Elif,
8,60,50,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
وكفلها ك ف ل | KFL VKFLHE ve keffelehā ve onun bakımını üstlendi and put her in (the) care
Vav,Kef,Fe,Lam,He,Elif,
6,20,80,30,5,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
زكريا | ZKRYE zekeriyyā Zekeriyya da (of) Zakariya.
Ze,Kef,Re,Ye,Elif,
7,20,200,10,1,
"PN – accusative proper noun → Zechariah"
اسم علم منصوب
كلما ك ل ل | KLL KLME kullemā her Whenever
Kef,Lam,Mim,Elif,
20,30,40,1,
T – time adverb
ظرف زمان
دخل د خ ل | D̃ḢL D̃ḢL deḣale girdiğinde entered
Dal,Hı,Lam,
4,600,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عليها | ALYHE ǎleyhā onun yanına upon her
Ayn,Lam,Ye,He,Elif,
70,30,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
زكريا | ZKRYE zekeriyyā Zekeriyya Zakariya
Ze,Kef,Re,Ye,Elif,
7,20,200,10,1,
"PN – nominative proper noun → Zechariah"
اسم علم مرفوع
المحراب ح ر ب | ḪRB ELMḪREB l-miHrābe mihraba [the] prayer chamber
Elif,Lam,Mim,Ha,Re,Elif,Be,
1,30,40,8,200,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
وجد و ج د | VCD̃ VCD̃ vecede bulurdu he found
Vav,Cim,Dal,
6,3,4,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عندها ع ن د | AND̃ AND̃HE ǐndehā yanında with her
Ayn,Nun,Dal,He,Elif,
70,50,4,5,1,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
رزقا ر ز ق | RZG RZGE rizḳan bir rızık provision.
Re,Ze,Gaf,Elif,
200,7,100,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle derdi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O "
Ye,Elif,
10,1,

مريم ر ي م | RYM MRYM meryemu Meryem Maryam!
Mim,Re,Ye,Mim,
40,200,10,40,
"VOC – prefixed vocative particle ya
PN – nominative feminine proper noun → Maryam"
أداة نداء
اسم علم مرفوع
أنى ا ن ي | ENY ÊN ennā nereden? From where
,Nun,,
,50,,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
لك | LK leki sana for you
Lam,Kef,
30,20,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
هذا | HZ̃E hāƶā bu "(is) this?"""
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
قالت ق و ل | GVL GELT ḳālet (O da) derdi She said,
Gaf,Elif,Lam,Te,
100,1,30,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
هو | HV huve Bu """This"
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
من | MN min (is)
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐndi katından from
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
يرزق ر ز ق | RZG YRZG yerzuḳu rızık verir gives provision
Ye,Re,Ze,Gaf,
10,200,7,100,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN men kimseye (to) whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
حساب ح س ب | ḪSB ḪSEB Hisābin hesap "measure."""
Ha,Sin,Elif,Be,
8,60,1,2,
N – genitive masculine indefinite (form III) verbal noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَتَقَبَّلَهَا: kabul buyurdu onu | رَبُّهَا: Rabbi | بِقَبُولٍ: kabulle (şekilde) | حَسَنٍ: güzel bir | وَأَنْبَتَهَا: ve onu yetiştirdi | نَبَاتًا: bir bitki (gibi) | حَسَنًا: güzel | وَكَفَّلَهَا: ve onun bakımını üstlendi | زَكَرِيَّا: Zekeriyya da | كُلَّمَا: her | دَخَلَ: girdiğinde | عَلَيْهَا: onun yanına | زَكَرِيَّا: Zekeriyya | الْمِحْرَابَ: mihraba | وَجَدَ: bulurdu | عِنْدَهَا: yanında | رِزْقًا: bir rızık | قَالَ: derdi | يَا: EY/HEY/AH | مَرْيَمُ: Meryem | أَنَّىٰ: nereden? | لَكِ: sana | هَٰذَا: bu | قَالَتْ: (O da) derdi | هُوَ: Bu | مِنْ: | عِنْدِ: katından | اللَّهِ: Allah | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | يَرْزُقُ: rızık verir | مَنْ: kimseye | يَشَاءُ: dilediği | بِغَيْرِ: olmaksızın | حِسَابٍ: hesap |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فتقبلها FTGBLHE kabul buyurdu onu | ربها RBHE Rabbi | بقبول BGBWL kabulle (şekilde) | حسن ḪSN güzel bir | وأنبتها WÊNBTHE ve onu yetiştirdi | نباتا NBETE bir bitki (gibi) | حسنا ḪSNE güzel | وكفلها WKFLHE ve onun bakımını üstlendi | زكريا ZKRYE Zekeriyya da | كلما KLME her | دخل D̃ḢL girdiğinde | عليها ALYHE onun yanına | زكريا ZKRYE Zekeriyya | المحراب ELMḪREB mihraba | وجد WCD̃ bulurdu | عندها AND̃HE yanında | رزقا RZGE bir rızık | قال GEL derdi | يا YE EY/HEY/AH | مريم MRYM Meryem | أنى ÊN nereden? | لك LK sana | هذا HZ̃E bu | قالت GELT (O da) derdi | هو HW Bu | من MN | عند AND̃ katından | الله ELLH Allah | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | يرزق YRZG rızık verir | من MN kimseye | يشاء YŞEÙ dilediği | بغير BĞYR olmaksızın | حساب ḪSEB hesap |
Kırık Meal (Okunuş) : |feteḳabbelehā: kabul buyurdu onu | rabbuhā: Rabbi | biḳabūlin: kabulle (şekilde) | Hasenin: güzel bir | ve enbetehā: ve onu yetiştirdi | nebāten: bir bitki (gibi) | Hasenen: güzel | ve keffelehā: ve onun bakımını üstlendi | zekeriyyā: Zekeriyya da | kullemā: her | deḣale: girdiğinde | ǎleyhā: onun yanına | zekeriyyā: Zekeriyya | l-miHrābe: mihraba | vecede: bulurdu | ǐndehā: yanında | rizḳan: bir rızık | ḳāle: derdi | : EY/HEY/AH | meryemu: Meryem | ennā: nereden? | leki: sana | hāƶā: bu | ḳālet: (O da) derdi | huve: Bu | min: | ǐndi: katından | llahi: Allah | inne: şüphesiz | llahe: Allah | yerzuḳu: rızık verir | men: kimseye | yeşā'u: dilediği | biğayri: olmaksızın | Hisābin: hesap |
Kırık Meal (Transcript) : |FTGBLHE: kabul buyurdu onu | RBHE: Rabbi | BGBVL: kabulle (şekilde) | ḪSN: güzel bir | VÊNBTHE: ve onu yetiştirdi | NBETE: bir bitki (gibi) | ḪSNE: güzel | VKFLHE: ve onun bakımını üstlendi | ZKRYE: Zekeriyya da | KLME: her | D̃ḢL: girdiğinde | ALYHE: onun yanına | ZKRYE: Zekeriyya | ELMḪREB: mihraba | VCD̃: bulurdu | AND̃HE: yanında | RZGE: bir rızık | GEL: derdi | YE: EY/HEY/AH | MRYM: Meryem | ÊN: nereden? | LK: sana | HZ̃E: bu | GELT: (O da) derdi | HV: Bu | MN: | AND̃: katından | ELLH: Allah | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | YRZG: rızık verir | MN: kimseye | YŞEÙ: dilediği | BĞYR: olmaksızın | ḪSEB: hesap |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rabbi, onu iyi bir sûrette kabul etti, bir nebat yetiştirir gibi onu yetiştirdi, geliştirdi, Zekeriyya'yı da onun hizmetine memûr etti. Zekeriyya, ne vakit mihraba girse yanında bir yiyecek bulurdu. Yâ Meryem demişti, bunlar nereden geliyor sana? Meryem, Allah'tan demişti, şüphe yok ki Allah dilediğini sayısız rızıklarla rızıklandırır.
Adem Uğur : Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriyya yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriyya, onun yanına, mâbede her girişinde orada bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" der; o da: Bu, Allah tarafındandır. Allah, dilediğine sayısız rızık verir, derdi.
Ahmed Hulusi : Bunun üzerine Rabbi onu hoşnutlukla kabul etti ve nadide bir çiçek gibi yetiştirdi. Zekeriyya'nın himayesine verdi. Zekeriyya mabede her girişinde, Onun yanında yeni yiyecekler bulur, sorardı: "Yâ Meryem, bunlar nereden?" Cevap verirdi Meryem: "Bu Allâh'ın indîndendir" (O'nun merhameti sonucu, kullarıyla ulaşmakta). Muhakkak ki Allâh, dilediğine dilediğince yaşam gıdası (rızık) verir.
Ahmet Tekin : Erkek hizmetkârın yerini dolduramaz zannettikleri Meryem’e, yaratan, yaşama kabiliyeti gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden Rabbi o derece hüsnü kabul gösterdi ki, onu, ilk yaratılışa benzer bir yaratma ile, bir ümmete hizmet edecek, dölsüz, güzel bir oğul ihsanına layık gördü. Onun bakımını, nafakasını, ihtiyaçlarının karşılanmasını, Zekeriyya’nın sırtına yükledi, onu Zekeriyya’nın himayesine verdi. Zekeriyya onun yanına, mabeddeki özel bölmeye her girişinde Meryem’in yanında yiyecekler, meyvalar görür: 'Ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor?' diye sorardı. O da: 'Bu Allah tarafındandır, Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere, lütuf ve ihsanından kayda geçirilmeyen, dara düşürmeyen, ölçüye tartıya vurulmayan, hesabı sorulmayan, itiraza mahal olmayan hesapsız nimet ve rızık verir' derdi.
Ahmet Varol : Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti; güzel bir şekilde yetiştirip büyüttü ve onun bakımını Zekeriyya'nın yükümlülüğüne verdi. Zekeriyya ne zaman onun bulunduğu mabede girse yanında yiyecek bulurdu. 'Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor?' derdi. O da: 'Allah'ın katındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir' derdi.
Ali Bulaç : Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana nereden geldi?" deyince, "Bu, Allah katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir" dedi.
Ali Fikri Yavuz : Bunun üzerine Rabbi, Meryem’i güzel bir kabul ile kabul buyurdu ve onu iyi bir şekilde yetiştirdi ve (eniştesi) Zekeriyya peygamberi de ona kefil (himayesine memur) kıldı. Zekeriyya ne zaman Meryemin bulunduğu mihraba girdiyse, onun yanında bir yiyecek buldu. “-Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor?” dedi. O da: “- Bu Allah tarafından, şüphe yok ki Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır” dedi.
Bekir Sadak : Rabbi onu guzel bir kabulle karsiladi, guzel bir bitki gibi yetistirdi; onu Zekeriya'nin himayesine birakti. Zekeriya mabedde onun yanina her girisinde, yaninda bir yiyecek bulurdu. «Ey Meryem! Bu sana nereden geldi?» demis, o da: Bu, Allah'in katindandir» cevabini vermisti. Dogrusu Allah diledigini hesapsiz riziklandirir.
Celal Yıldırım : Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi, Zekeriyya'yı ona bakmakla görevlendirdi. Zekeriyya ne kadar kızın bulunduğu mihraba girdiyse onun yanında yeni bir yiyecek buldu. «Meryem ! bu sana nereden ?» diye sorunca, o da «Bu, Allah tarafındandır» dedi. Doğrusu Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
Diyanet İşleri : Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya’yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. “Meryem! Bu sana nereden geldi?” derdi. O da “Bu, Allah katından” diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbi onu güzel bir kabulle karşıladı, güzel bir bitki gibi yetiştirdi; onu Zekeriya'nın himayesine bıraktı. Zekeriya mabedde onun yanına her girişinde, yanında bir yiyecek bulurdu. 'Ey Meryem! Bu sana nereden geldi?' demiş, o da: Bu, Allah'ın katındandır' cevabını vermişti. Doğrusu Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.
Diyanet Vakfi : Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriyya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriyya, onun yanına, mâbede her girişinde orada bir rızık bulur ve «Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?» der; o da: Bu, Allah tarafındandır. Allah, dilediğine sayısız rızık verir, derdi.
Edip Yüksel : Rabbi, adağını güzel bir şekilde kabul etti ve onu Zekeriya'nın himayesinde güzel bir çiçek gibi yetiştirdi. Zekeriya, tapınakta onun yanına her girişinde yanında yiyecekler bulurdu. 'Meryem, bunlar sana nereden geliyor,' diye sorduğunda, 'Bu, ALLAH katındandır. ALLAH dilediğini hesapsız rızık verir,' derdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriyya'nın himayesine verdi. Zekeriyya ne zaman kızın bulunduğu mihraba girse, onun yanında yeni bir yiyecek bulurdu. «Meryem! Bu sana nereden geldi?» deyince, o da: «Bu, Allah katındandır.» derdi. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bunun üzerine Rabbi, onu hoşnutlukla kabul buyurdu, onu güzel bir biçimde yetiştirdi ve Zekeriyya'nın himayesine verdi. Zekeriyya, onun yanına mihraba her girdikçe yeni bir yiyecek bulur ve: «Ey Meryem, bu sana nereden?» derdi. O da: «Allah tarafından» derdi. Şüphe yok ki, Allah dilediğine sayısız rızık verir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bunun üzerine rabbı onu güzel bir kabul ile kabul buyurdu ve güzel bir surette yetiştirdi, Zekeriyanın himayesine verdi, Zekeriyya onun üzerine mihraba her girdikçe yanında yeni bir rızk bulur, ya Meryem! bu sana nereden? derdi, o da Allah tarafından, derdi: Şüphe yok ki Allah dilediğini hisabsız merzuk buyurur
Fizilal-il Kuran : Bunun üzerine Rabbi onu güzelce kabul etti. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi, bakımıyla Zekeriyya'yı görevlendirdi. Zekeriyya ne zaman o mabede girse çocuğun yanında yiyecek bulur ve 'Ey Meryem bu sana nereden geldi' diye sorardı. Meryem de: Allah tarafından geldi, hiç kuşkusuz Allah dilediğine hesapsız rızık verir' derdi.
Gültekin Onan : Bunun üzerine rabbi, onu güzel bir kabul ile kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana nereden geldi?" deyince, "Bu, Tanrı katındandır. Şüphesiz Tanrı, dilediğine hesapsız rızık verendir" dedi.
Hakkı Yılmaz : "Bunun üzerine Rabbi Meryem'i güzel bir kabul ile kabul etti. Ve onu güzel bir bitki olarak bitirdi ve ona; Meryem’e, İsa’yı gayri meşru şekilde doğurmayıp Allah’ın iradesi çerçevesinde babasız doğuruşuna Zekeriyyâ’yı kefil kıldı. Zekeriyyâ ne zaman onun üzerine/özel odaya girse, onun yanında bir rızık bulurdu. Zekeriyyâ, “Ey Meryem! Bu sana nereden?” dedi. Meryem de: “O, Allah katındandır” dedi. Şüphesiz Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır. *** – "
Hasan Basri Çantay : Bunun üzerine Rabbi onu iyi bir rızaa ile kabul etdi. Onu güzel bir nebat gibi büyütdü. Zekeriyyâyi de ona (bakmıya) me'mur etdi. Zekeriyyâ ne zaman (kızın bulunduğu) mihraaba girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu: «Meryem, bu sana nereden (geliyor?)» dedi. O da: Bu, Allah tarafından. Şübhe yokdur ki Allah kimi dilerse ona sayısız rızık verir» dedi.
Hayrat Neşriyat : Böylece Rabbi onu (Meryem’i, annesinden) güzel bir kabûl ile kabûl etti ve onu güzel bir bitki (bir çiçek) gibi yetiştirdi; ve onu (akrabâsı bulunan) Zekeriyyâ’nın himâyesine verdi. Ne zaman Zekeriyyâ onun yanına ma'bede girse, yanında bir rızık bulurdu. 'Ey Meryem! Bu sana nereden (geldi)?' derdi. (O da:) 'Bu, Allah tarafındandır!' derdi. Şübhesiz ki Allah, dilediğini hesabsız olarak rızıklandırır.
İbni Kesir : Bunun üzerine Rabbı onu güzel bir kabul ile karşıladı. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriyya'nın himayesine verdi. Zekeriyya mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurdu. Ey Meryem, bu sana nereden? derdi. O da: Allah tarafından, derdi. Şüphe yok ki Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır.
İskender Evrenosoğlu : Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu, güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriyya (A.S)'ı, ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriyya (A.S), onun yanına mihraba her girişinde, onun yanında bir rızık bulurdu, "Yâ Meryem, bu sana nasıl, nereden (geldi)" deyince, o da: "O, Allah'ın katından" diyordu. Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.
Muhammed Esed : Bunun üzerine Rabbi, kız çocuğunu hoşnutlukla kabul etti, onu güzelce büyüttü ve Zekeriya'nın himayesine verdi. Zekeriya, ne zaman onu mabedde ziyaret ettiyse yanında yiyeceklerle görür ve sorardı: "Ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor?" Meryem: "Bunlar Allah'tandır; Allah, dilediğine hesapsız rızık bağışlar!" diye cevap verirdi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık onu Rabbisi bir güzel kabul ile kabul buyurdu ve onu bir güzel nebat olarak yetiştirdi. Zekeriya'yı da ona bakmaya memur etti. Zekeriya her ne zaman mahfilde onun yanına girse, onun yanında bir rızık bulurdu. «Ya Meryem! Bu sana nereden geldi?» O da «Bu, Allah tarafından,» der idi. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ dilediğini hesapsız merzûk buyurur.
Ömer Öngüt : Rabbi ona güzel bir kabul ile karşılık verdi, onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriyâ'nın himayesine bıraktı. Zekeriyâ onun yanına mâbede her girişinde yanında bir rızık bulur ve: “Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor?” derdi. O da “Allah tarafından!” derdi. Şüphesiz ki Allah dilediği kimseye hesapsız rızık verir.
Şaban Piriş : Rabbi, onu güzel bir kabul ile karşıladı ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya’yı da ona bakmakla görevlendirdi. Zekeriya ne zaman yanına, onun bulunduğu ibadet mahalline girse O’nun yanında bir yiyecek bulurdu: -Meryem, bu sana nereden geldi? dediğinde O şöyle cevap verirdi: -Bu, Allah katından! Doğrusu Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık bağışlar.
Suat Yıldırım : Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriyya’nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriyya onun yanına Mâbede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. "Meryem! Bu yiyecekleri nereden buluyorsun?" deyince de o: "Bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah dilediğine sayısız rızıklar verir." derdi.
Süleyman Ateş : Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriyyâ da onun bakımını üstlendi. Zekeriyyâ, onun yanına, mihrâba her girdiğinde yanında bir rızık bulurdu. "Ey Meryem, bu sana nereden?" derdi. (O da) "Bu, Allâh katından" derdi. "Allâh, dilediğine hesapsız rızık verir."
Tefhim-ul Kuran : Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da ona sorumlu kıldı. Zekeriya, ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: «Meryem, sana nerden bu?» deyince, «Bu, Allah katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir» dedi.
Ümit Şimşek : Rabbi onun duasını güzel bir şekilde kabul etti ve Meryem'i güzel bir çiçek gibi yetiştirdi; onu Zekeriya'nın himayesine verdi. Zekeriya ne zaman mihraba girecek olsa, onun yanında yiyecek bulurdu. 'Meryem, bunlar nereden geldi?' diye sorar, Meryem de 'Allah katından' diye cevap verirdi. Gerçekten de Allah dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi besleyip büyüttü. Onu, Zekeriyya'nın korumasına verdi. Zekeriyya, mihrapta onun yanına her girdiğinde, orada bir rızık bulur ve sorardı: "Meryem, bu sana nereden?" Meryem de "Bu, Allah katındandır; çünkü Allah dilediğini hesapsızca rızıklandırır." derdi.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}