» 3 / Âl-i Imrân  134:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 134
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : onlar ki
2. يُنْفِقُونَ (YNFGVN) = yunfiḳūne : infak ederler
3. فِي (FY) = fī :
4. السَّرَّاءِ (ELSREÙ) = s-serrā'i : bollukta
5. وَالضَّرَّاءِ (VELŽREÙ) = ve DDerrā'i : ve darlıkta
6. وَالْكَاظِمِينَ (VELKEƵMYN) = velkāZimīne : yutkunurlar
7. الْغَيْظَ (ELĞYƵ) = l-ğayZe : öfke(lerin)i
8. وَالْعَافِينَ (VELAEFYN) = vel'ǎāfīne : ve affederler
9. عَنِ (AN) = ǎni :
10. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanları
11. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah da
12. يُحِبُّ (YḪB) = yuHibbu : sever
13. الْمُحْسِنِينَ (ELMḪSNYN) = l-muHsinīne : güzel davrananları
onlar ki | infak ederler | | bollukta | ve darlıkta | yutkunurlar | öfke(lerin)i | ve affederler | | insanları | Allah da | sever | güzel davrananları |

[] [NFG] [] [SRR] [ŽRR] [KƵM] [ĞYƵ] [AFV] [] [NVS] [] [ḪBB] [ḪSN]
ELZ̃YN YNFGVN FY ELSREÙ VELŽREÙ VELKEƵMYN ELĞYƵ VELAEFYN AN ELNES VELLH YḪB ELMḪSNYN

elleƶīne yunfiḳūne s-serrā'i ve DDerrā'i velkāZimīne l-ğayZe vel'ǎāfīne ǎni n-nāsi vallahu yuHibbu l-muHsinīne
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 134
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who
ينفقون ن ف ق | NFG YNFGVN yunfiḳūne infak ederler spend
في | FY in
السراء س ر ر | SRR ELSREÙ s-serrā'i bollukta [the] ease
والضراء ض ر ر | ŽRR VELŽREÙ ve DDerrā'i ve darlıkta and (in) the hardship
والكاظمين ك ظ م | KƵM VELKEƵMYN velkāZimīne yutkunurlar and those who restrain
الغيظ غ ي ظ | ĞYƵ ELĞYƵ l-ğayZe öfke(lerin)i the anger
والعافين ع ف و | AFV VELAEFYN vel'ǎāfīne ve affederler and those who pardon
عن | AN ǎni [from]
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanları the people -
والله | VELLH vallahu Allah da and Allah
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sever loves
المحسنين ح س ن | ḪSN ELMḪSNYN l-muHsinīne güzel davrananları the good-doers.

3:134 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

onlar ki | infak ederler | | bollukta | ve darlıkta | yutkunurlar | öfke(lerin)i | ve affederler | | insanları | Allah da | sever | güzel davrananları |

[] [NFG] [] [SRR] [ŽRR] [KƵM] [ĞYƵ] [AFV] [] [NVS] [] [ḪBB] [ḪSN]
ELZ̃YN YNFGVN FY ELSREÙ VELŽREÙ VELKEƵMYN ELĞYƵ VELAEFYN AN ELNES VELLH YḪB ELMḪSNYN

elleƶīne yunfiḳūne s-serrā'i ve DDerrā'i velkāZimīne l-ğayZe vel'ǎāfīne ǎni n-nāsi vallahu yuHibbu l-muHsinīne
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

[] [ن ف ق] [] [س ر ر] [ض ر ر] [ك ظ م] [غ ي ظ] [ع ف و] [] [ن و س] [] [ح ب ب] [ح س ن]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 134
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
ينفقون ن ف ق | NFG YNFGVN yunfiḳūne infak ederler spend
Ye,Nun,Fe,Gaf,Vav,Nun,
10,50,80,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السراء س ر ر | SRR ELSREÙ s-serrā'i bollukta [the] ease
Elif,Lam,Sin,Re,Elif,,
1,30,60,200,1,,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والضراء ض ر ر | ŽRR VELŽREÙ ve DDerrā'i ve darlıkta and (in) the hardship
Vav,Elif,Lam,Dad,Re,Elif,,
6,1,30,800,200,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
والكاظمين ك ظ م | KƵM VELKEƵMYN velkāZimīne yutkunurlar and those who restrain
Vav,Elif,Lam,Kef,Elif,Zı,Mim,Ye,Nun,
6,1,30,20,1,900,40,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural active participle
الواو عاطفة
اسم مجرور
الغيظ غ ي ظ | ĞYƵ ELĞYƵ l-ğayZe öfke(lerin)i the anger
Elif,Lam,Ğayn,Ye,Zı,
1,30,1000,10,900,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
والعافين ع ف و | AFV VELAEFYN vel'ǎāfīne ve affederler and those who pardon
Vav,Elif,Lam,Ayn,Elif,Fe,Ye,Nun,
6,1,30,70,1,80,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural active participle
الواو عاطفة
اسم مجرور
عن | AN ǎni [from]
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanları the people -
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
والله | VELLH vallahu Allah da and Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sever loves
Ye,Ha,Be,
10,8,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
المحسنين ح س ن | ḪSN ELMḪSNYN l-muHsinīne güzel davrananları the good-doers.
Elif,Lam,Mim,Ha,Sin,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,8,60,50,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِينَ: onlar ki | يُنْفِقُونَ: infak ederler | فِي: | السَّرَّاءِ: bollukta | وَالضَّرَّاءِ: ve darlıkta | وَالْكَاظِمِينَ: yutkunurlar | الْغَيْظَ: öfke(lerin)i | وَالْعَافِينَ: ve affederler | عَنِ: | النَّاسِ: insanları | وَاللَّهُ: Allah da | يُحِبُّ: sever | الْمُحْسِنِينَ: güzel davrananları |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذين ELZ̃YN onlar ki | ينفقون YNFGWN infak ederler | في FY | السراء ELSREÙ bollukta | والضراء WELŽREÙ ve darlıkta | والكاظمين WELKEƵMYN yutkunurlar | الغيظ ELĞYƵ öfke(lerin)i | والعافين WELAEFYN ve affederler | عن AN | الناس ELNES insanları | والله WELLH Allah da | يحب YḪB sever | المحسنين ELMḪSNYN güzel davrananları |
Kırık Meal (Okunuş) : |elleƶīne: onlar ki | yunfiḳūne: infak ederler | : | s-serrā'i: bollukta | ve DDerrā'i: ve darlıkta | velkāZimīne: yutkunurlar | l-ğayZe: öfke(lerin)i | vel'ǎāfīne: ve affederler | ǎni: | n-nāsi: insanları | vallahu: Allah da | yuHibbu: sever | l-muHsinīne: güzel davrananları |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃YN: onlar ki | YNFGVN: infak ederler | FY: | ELSREÙ: bollukta | VELŽREÙ: ve darlıkta | VELKEƵMYN: yutkunurlar | ELĞYƵ: öfke(lerin)i | VELAEFYN: ve affederler | AN: | ELNES: insanları | VELLH: Allah da | YḪB: sever | ELMḪSNYN: güzel davrananları |
Abdulbaki Gölpınarlı : O sakınanlar, ferahlıkta, darlıkta mallarını yoksullara harcayanlar, öfkelerini yenenler ve insanları affedenlerdir ve Allah, ihsânda bulunanları sever.
Adem Uğur : O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.
Ahmed Hulusi : Onlar ki, bollukta ve darlıkta Allâh için karşılıksız bağışta bulunurlar, kızdıklarında öfkelerini kontrol ederler, insanların kusurlarını affederler. Allâh ihsan edenleri sever.
Ahmet Tekin : İlâhî emirlere yapışanlar, bollukta da, darlıkta da, sevinçli zamanlarında ve kederli anlarda da, refah günlerinde ve ekonomik darboğazlardan geçerken de, Allah için, karşılık gözetmeden, gönüllü harcayanlardır, öfkelerini yutanlardır, insanları affedenlerdir. Allah iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman idarecileri ve müslümanları sever.
Ahmet Varol : Onlar bollukta ve darlıkta hayır için harcar, öfkelerini tutar ve insanları bağışlarlar. Allah da iyilikte bulunanları sever.
Ali Bulaç : Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.
Ali Fikri Yavuz : (O takva sahipleri) Bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah da iyilik edenleri sever.
Bekir Sadak : Onlar bollukta ve darlikta sarfederler, ofkelerini yenerler, insanlarin kusurlarini affederler. Allah iyilik yapanlari sever.
Celal Yıldırım : Onlar ki, bollukta da, darlıkta da (Allah'ın hoşnutluğuna erişmek için) harcarlar; öfkelerini yutarlar, insanları (kusur ve günahlarına bakmayıp) bağışlarlar. Allah ise iyilikte bulunanları sever.
Diyanet İşleri : Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar bollukta ve darlıkta sarfederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever.
Diyanet Vakfi : O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.
Edip Yüksel : O erdemliler ki bollukta ve darlıkta yardım için para harcarlar, öfkelerini kontrol ederler, insanların kusurlarını görmemezlikten gelirler. ALLAH iyilik yapanları sever.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O (Allah'tan hakkıyla korka)nlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O takva sahipleri, bollukta ve darlıkta nafaka verenler, kızdıklarında öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah, iyilik edenleri sever.
Elmalılı Hamdi Yazır : O müttekîler ki bollukta ve darlıkta infak ederler, ve kızdıklarında öfkelerini yutarlar ve nasın kusurlarını afvedicidirler, Allah da muhsinleri sever
Fizilal-il Kuran : Onlar bollukta ve darlıkta Allah için mal harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların kusurlarını bağışlarlar. Hiç kuşkusuz Allah iyilikseverleri sever.
Gültekin Onan : Onlar, bollukta da , darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların) dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Tanrı, iyilik yapanları sever.
Hakkı Yılmaz : (133-135) Ve Rabbinizden bağışlanmaya, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcama yapan, öfkelerini yutan, insanları affeden, çirkin bir hayâsızlık işledikleri ya da kendi kendilerine haksızlık ettikleri zaman, Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyen, –Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir?– yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyen, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için hazırlanmış eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Ve Allah, iyilik, güzellik üretenleri sever.
Hasan Basri Çantay : Onlar (O takvaa sahipleri) bollukda ve darlıkda infaak edenler, öfkelerini yutanlar, insanlar (ın kusurların) dan, afv ile, geçenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.
Hayrat Neşriyat : Onlar ki, bollukta ve darlıkta (mallarını Allah yolunda) sarf ederler, (kızdıkları zaman) öfkelerini yenerler ve insanları affederler. Allah ise, iyilik yapanları sever.
İbni Kesir : Onlar ki; bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah, ihsan edenleri sever.
İskender Evrenosoğlu : Onlar (muttekîler), bollukta ve darlıkta (Allah için) infâk ederler (verirler) ve onlar öfkelerini yutanlardır (tutanlardır) ve insanları affedenlerdir. Ve Allah, muhsinleri sever.
Muhammed Esed : Onlar ki hem bolluk hem de darlık zamanında (Allah yolunda) harcarlar, öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanları affederler, çünkü Allah iyilik yapanları sever;
Ömer Nasuhi Bilmen : Öyle muttakîler ki, bollukta da darlıkta da infakta bulunurlar. Ve öfkeyi yutan ve nâsın kusurlarını affeden kimselerdir. Allah Teâlâ da ihsan edenleri sever.
Ömer Öngüt : O takvâ sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah da güzel davrananları sever.
Şaban Piriş : Muttakiler, bollukta da darlıkta da veren, öfkelerine hakim olan ve insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah iyilik edenleri sever.
Suat Yıldırım : O müttakîler ki bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever.
Süleyman Ateş : O(koruna)nlar bollukta ve darlıkta Allâh için harcarlar, öfke(lerin)i yutkunurlar, insanları affederler. Allâh da güzel davrananları sever.
Tefhim-ul Kuran : Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların) dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.
Ümit Şimşek : O takvâ sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah ise iyilik yapanları sever.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yutanlardır onlar, insanları affedenlerdir. Allah, güzel düşünüp güzel davrananları sever.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}