» 3 / Âl-i Imrân  137:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 137
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَدْ (GD̃) = ḳad : şüphesiz
2. خَلَتْ (ḢLT) = ḣalet : uygulanmıştır
3. مِنْ (MN) = min :
4. قَبْلِكُمْ (GBLKM) = ḳablikum : sizden önce de
5. سُنَنٌ (SNN) = sunenun : yasalar
6. فَسِيرُوا (FSYRVE) = fesīrū : dolaşın
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
9. فَانْظُرُوا (FENƵRVE) = fenZurū : ve görün
10. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
11. كَانَ (KEN) = kāne : olduğunu
12. عَاقِبَةُ (AEGBT) = ǎāḳibetu : sonunun
13. الْمُكَذِّبِينَ (ELMKZ̃BYN) = l-mukeƶƶibīne : yalanlayıcıların
şüphesiz | uygulanmıştır | | sizden önce de | yasalar | dolaşın | | yeryüzünde | ve görün | nasıl | olduğunu | sonunun | yalanlayıcıların |

[] [ḢLV] [] [GBL] [SNN] [SYR] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [KZ̃B]
GD̃ ḢLT MN GBLKM SNN FSYRVE FY ELÊRŽ FENƵRVE KYF KEN AEGBT ELMKZ̃BYN

ḳad ḣalet min ḳablikum sunenun fesīrū l-erDi fenZurū keyfe kāne ǎāḳibetu l-mukeƶƶibīne
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 137
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قد | GD̃ ḳad şüphesiz Verily
خلت خ ل و | ḢLV ḢLT ḣalet uygulanmıştır passed
من | MN min from
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden önce de before you
سنن س ن ن | SNN SNN sunenun yasalar situations,
فسيروا س ي ر | SYR FSYRVE fesīrū dolaşın then travel
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
فانظروا ن ظ ر | NƵR FENƵRVE fenZurū ve görün and see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
كان ك و ن | KVN KEN kāne olduğunu was
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonunun (the) end
المكذبين ك ذ ب | KZ̃B ELMKZ̃BYN l-mukeƶƶibīne yalanlayıcıların (of) the deniers.

3:137 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | uygulanmıştır | | sizden önce de | yasalar | dolaşın | | yeryüzünde | ve görün | nasıl | olduğunu | sonunun | yalanlayıcıların |

[] [ḢLV] [] [GBL] [SNN] [SYR] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [KZ̃B]
GD̃ ḢLT MN GBLKM SNN FSYRVE FY ELÊRŽ FENƵRVE KYF KEN AEGBT ELMKZ̃BYN

ḳad ḣalet min ḳablikum sunenun fesīrū l-erDi fenZurū keyfe kāne ǎāḳibetu l-mukeƶƶibīne
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

[] [خ ل و] [] [ق ب ل] [س ن ن] [س ي ر] [] [ا ر ض] [ن ظ ر] [ك ي ف] [ك و ن] [ع ق ب] [ك ذ ب]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 137
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قد | GD̃ ḳad şüphesiz Verily
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
خلت خ ل و | ḢLV ḢLT ḣalet uygulanmıştır passed
Hı,Lam,Te,
600,30,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden önce de before you
Gaf,Be,Lam,Kef,Mim,
100,2,30,20,40,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
سنن س ن ن | SNN SNN sunenun yasalar situations,
Sin,Nun,Nun,
60,50,50,
N – nominative feminine plural indefinite noun
اسم مرفوع
فسيروا س ي ر | SYR FSYRVE fesīrū dolaşın then travel
Fe,Sin,Ye,Re,Vav,Elif,
80,60,10,200,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
فانظروا ن ظ ر | NƵR FENƵRVE fenZurū ve görün and see
Fe,Elif,Nun,Zı,Re,Vav,Elif,
80,1,50,900,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
كان ك و ن | KVN KEN kāne olduğunu was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonunun (the) end
Ayn,Elif,Gaf,Be,Te merbuta,
70,1,100,2,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
المكذبين ك ذ ب | KZ̃B ELMKZ̃BYN l-mukeƶƶibīne yalanlayıcıların (of) the deniers.
Elif,Lam,Mim,Kef,Zel,Be,Ye,Nun,
1,30,40,20,700,2,10,50,
N – genitive masculine plural (form II) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَدْ: şüphesiz | خَلَتْ: uygulanmıştır | مِنْ: | قَبْلِكُمْ: sizden önce de | سُنَنٌ: yasalar | فَسِيرُوا: dolaşın | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | فَانْظُرُوا: ve görün | كَيْفَ: nasıl | كَانَ: olduğunu | عَاقِبَةُ: sonunun | الْمُكَذِّبِينَ: yalanlayıcıların |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قد GD̃ şüphesiz | خلت ḢLT uygulanmıştır | من MN | قبلكم GBLKM sizden önce de | سنن SNN yasalar | فسيروا FSYRWE dolaşın | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | فانظروا FENƵRWE ve görün | كيف KYF nasıl | كان KEN olduğunu | عاقبة AEGBT sonunun | المكذبين ELMKZ̃BYN yalanlayıcıların |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳad: şüphesiz | ḣalet: uygulanmıştır | min: | ḳablikum: sizden önce de | sunenun: yasalar | fesīrū: dolaşın | : | l-erDi: yeryüzünde | fenZurū: ve görün | keyfe: nasıl | kāne: olduğunu | ǎāḳibetu: sonunun | l-mukeƶƶibīne: yalanlayıcıların |
Kırık Meal (Transcript) : |GD̃: şüphesiz | ḢLT: uygulanmıştır | MN: | GBLKM: sizden önce de | SNN: yasalar | FSYRVE: dolaşın | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | FENƵRVE: ve görün | KYF: nasıl | KEN: olduğunu | AEGBT: sonunun | ELMKZ̃BYN: yalanlayıcıların |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sizden önce nice dinler gelip geçti. Yeryüzünü gezin, dolaşın da yalanlayanların sonucu ne olmuş, bakın, görün.
Adem Uğur : Sizden önce nice (milletler hakkında) ilâhî kanunlar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah'ın âyetlerini) yalan sayanların âkıbeti ne olmuş, görün!
Ahmed Hulusi : Sizden önce kendine özgü yaşam tarzları olan toplumlar gelip geçti. Arzda (fiilen veya bilgi yollu) gezinin de (hakikati) yalanlayanların sonu ne oldu görün.
Ahmet Tekin : Sizden önce nice ilâhî ceza kanunları uygulanmıştır. Yeryüzünde dolaşın. Allah’ın âyetlerini yalanlayanların âkıbetlerinin nasıl olduğuna ibret nazarıyla bir bakın, inceleyin.
Ahmet Varol : Sizden önce değişik düzenler gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonları nasıl olmuş bir bakın.
Ali Bulaç : Gerçek şu ki, sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün.
Ali Fikri Yavuz : Sizden önce bir takım vak’alar geçti. Onun için yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların âkibetleri nasıl olduğuna bakın. İbret alın.
Bekir Sadak : Sizden once neler gelip gecmistir. Yeryuzunde gezin de, yalancilarin sonunun ne olduguna bir bakin.
Celal Yıldırım : Muhakkak ki, sizden önce (Allah'ın koymuş olduğu hayat kanunları gereği) birtakım olaylar, yollar, yöntemler, şeriatler gelip geçti. O halde yeryüzünde gezip dolaşın da (Hakk'ı inkâr edip Peygamberleri) yalan sayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.
Diyanet İşleri : Sizden önce(ki milletlerin başından) nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.
Diyanet İşleri (eski) : Sizden önce neler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin de, yalancıların sonunun ne olduğuna bir bakın.
Diyanet Vakfi : Sizden önce nice (milletler hakkında) ilâhî kanunlar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah'ın âyetlerini) yalan sayanların âkıbeti ne olmuş, görün!
Edip Yüksel : Sizden önce de yasalar uygulanmıştı. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayıcıların sonunun ne olduğunu görün.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Muhakkak ki sizden önce birçok olaylar, şeriatler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sizden önce kanun olmuş bir takım olaylar geçti, onun için yer yüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların akibetlerinin nasıl olduğunu görün!
Elmalılı Hamdi Yazır : Sizden evvel kanun olmuş bir takım vak'alar geçti, onun için Arzda dolaşın da bir bakın: Peygamberleri tekzib edenlerin akıbetleri nasıl olmuş?
Fizilal-il Kuran : Sizden önce ilahi yasaların değişmezliğini kanıtlayan birçok olaylar gelip geçti. Yeryüzünü geziniz ve Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbetini görünüz.
Gültekin Onan : Gerçek şu ki, sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün.
Hakkı Yılmaz : Kesinlikle sizden önce uygulamalar gelip geçti. Hadi, yeryüzünde gezin de yalanlayıcıların âkıbetinin nasıl olduğunu bir görün.
Hasan Basri Çantay : Gerçek sizden evvel bir çok vak'alar, şerîatler gelib geçmişdir. Onun için yer yüzünde gezin, dolaşın da (peygamberleri) yalan sayanların akıbeti nice oldu görün.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz sizden önce(ki ümmetlere tatbîk edilen) nice yollar gelip geçmiştir; öyle ise yeryüzünde dolaşın da (peygamberleri) yalanlayanların âkıbeti nasıl olmuş, bir bakın!
İbni Kesir : Sizden önce neler gelip geçti. Onun için gezin de yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün.
İskender Evrenosoğlu : Sizlerden önce (bir çok kavimlerde) Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin (Allah'ın âyetlerini) böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın.
Muhammed Esed : Sizden önce (nice) hayat tarzları gelip geçti. Öyleyse, yeryüzünde dolaşın ve hakikati yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün:
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak sizden evvel birçok vak'alar gelip geçmiştir. Artık yerde dolaşınız da bakınız ki, tekzîp edenlerin akıbetleri nasıl olmuştur?
Ömer Öngüt : Sizden önce de nice sünnetler (hadiseler) gelip geçti. Onun için yeryüzünde gezip dolaşın da, yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın!
Şaban Piriş : -Sizden önce nice hayat tarzları gelip geçmiştir. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğunu görün!
Suat Yıldırım : Sizden önce, Allah’ın koymuş olduğu hayat kanunlarına uygun olarak, nice olaylar, ümmetler geçti... İsterseniz dünyayı gezip dolaşın da dîni yalan sayanların âkıbetlerini görün!
Süleyman Ateş : Sizden önce de yasalar uygulanmıştır. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayıcıların sonunun nasıl olduğunu görün.
Tefhim-ul Kuran : Gerçek şu ki, sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün.
Ümit Şimşek : Sizden önce de nice hadiseler gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da, yalanlayanların âkıbetleri nice olmuş, bir bakın.
Yaşar Nuri Öztürk : Sizden önce de yollar-yöntemler gelip geçmiştir. O halde yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nice olmuştur görün.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}