» 3 / Âl-i Imrân  181:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 181
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَقَدْ (LGD̃) = leḳad : doğrusu
2. سَمِعَ (SMA) = semiǎ : işitti
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. قَوْلَ (GVL) = ḳavle : sözünü
5. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
6. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : diyen(lerin)
7. إِنَّ (ÎN) = inne : muhakkak
8. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
9. فَقِيرٌ (FGYR) = feḳīrun : fakirdir
10. وَنَحْنُ (VNḪN) = veneHnu : ve biz
11. أَغْنِيَاءُ (ÊĞNYEÙ) = eğniyā'u : zenginiz
12. سَنَكْتُبُ (SNKTB) = senektubu : yazacağız
13. مَا (ME) = mā : şeyleri
14. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : onların dedikleri
15. وَقَتْلَهُمُ (VGTLHM) = ve ḳatlehumu : ve öldürmelerini
16. الْأَنْبِيَاءَ (ELÊNBYEÙ) = l-enbiyā'e : peygamberleri
17. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri :
18. حَقٍّ (ḪG) = Haḳḳin : haksız yere
19. وَنَقُولُ (VNGVL) = ve neḳūlu : ve diyeceğiz
20. ذُوقُوا (Z̃VGVE) = ƶūḳū : tadın
21. عَذَابَ (AZ̃EB) = ǎƶābe : azabını
22. الْحَرِيقِ (ELḪRYG) = l-Harīḳi : yangın
doğrusu | işitti | Allah | sözünü | kimselerin | diyen(lerin) | muhakkak | Allah | fakirdir | ve biz | zenginiz | yazacağız | şeyleri | onların dedikleri | ve öldürmelerini | peygamberleri | | haksız yere | ve diyeceğiz | tadın | azabını | yangın |

[] [SMA] [] [GVL] [] [GVL] [] [] [FGR] [] [ĞNY] [KTB] [] [GVL] [GTL] [NBE] [ĞYR] [ḪGG] [GVL] [Z̃VG] [AZ̃B] [ḪRG]
LGD̃ SMA ELLH GVL ELZ̃YN GELVE ÎN ELLH FGYR VNḪN ÊĞNYEÙ SNKTB ME GELVE VGTLHM ELÊNBYEÙ BĞYR ḪG VNGVL Z̃VGVE AZ̃EB ELḪRYG

leḳad semiǎ llahu ḳavle elleƶīne ḳālū inne llahe feḳīrun veneHnu eğniyā'u senektubu ḳālū ve ḳatlehumu l-enbiyā'e biğayri Haḳḳin ve neḳūlu ƶūḳū ǎƶābe l-Harīḳi
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 181
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لقد | LGD̃ leḳad doğrusu Certainly,
سمع س م ع | SMA SMA semiǎ işitti heard
الله | ELLH llahu Allah Allah
قول ق و ل | GVL GVL ḳavle sözünü (the) saying
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū diyen(lerin) said,
إن | ÎN inne muhakkak """Indeed"
الله | ELLH llahe Allah Allah
فقير ف ق ر | FGR FGYR feḳīrun fakirdir (is) poor
ونحن | VNḪN veneHnu ve biz while we
أغنياء غ ن ي | ĞNY ÊĞNYEÙ eğniyā'u zenginiz "(are) rich."""
سنكتب ك ت ب | KTB SNKTB senektubu yazacağız We will record
ما | ME şeyleri what
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū onların dedikleri they said
وقتلهم ق ت ل | GTL VGTLHM ve ḳatlehumu ve öldürmelerini and their killing
الأنبياء ن ب ا | NBE ELÊNBYEÙ l-enbiyā'e peygamberleri the Prophets
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri without
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳin haksız yere (any) right,
ونقول ق و ل | GVL VNGVL ve neḳūlu ve diyeceğiz and We will say,
ذوقوا ذ و ق | Z̃VG Z̃VGVE ƶūḳū tadın """Taste"
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābe azabını (the) punishment
الحريق ح ر ق | ḪRG ELḪRYG l-Harīḳi yangın "(of) the Burning Fire."""

3:181 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

doğrusu | işitti | Allah | sözünü | kimselerin | diyen(lerin) | muhakkak | Allah | fakirdir | ve biz | zenginiz | yazacağız | şeyleri | onların dedikleri | ve öldürmelerini | peygamberleri | | haksız yere | ve diyeceğiz | tadın | azabını | yangın |

[] [SMA] [] [GVL] [] [GVL] [] [] [FGR] [] [ĞNY] [KTB] [] [GVL] [GTL] [NBE] [ĞYR] [ḪGG] [GVL] [Z̃VG] [AZ̃B] [ḪRG]
LGD̃ SMA ELLH GVL ELZ̃YN GELVE ÎN ELLH FGYR VNḪN ÊĞNYEÙ SNKTB ME GELVE VGTLHM ELÊNBYEÙ BĞYR ḪG VNGVL Z̃VGVE AZ̃EB ELḪRYG

leḳad semiǎ llahu ḳavle elleƶīne ḳālū inne llahe feḳīrun veneHnu eğniyā'u senektubu ḳālū ve ḳatlehumu l-enbiyā'e biğayri Haḳḳin ve neḳūlu ƶūḳū ǎƶābe l-Harīḳi
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق

[] [س م ع] [] [ق و ل] [] [ق و ل] [] [] [ف ق ر] [] [غ ن ي] [ك ت ب] [] [ق و ل] [ق ت ل] [ن ب ا] [غ ي ر] [ح ق ق] [ق و ل] [ذ و ق] [ع ذ ب] [ح ر ق]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 181
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لقد | LGD̃ leḳad doğrusu Certainly,
Lam,Gaf,Dal,
30,100,4,
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
سمع س م ع | SMA SMA semiǎ işitti heard
Sin,Mim,Ayn,
60,40,70,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
قول ق و ل | GVL GVL ḳavle sözünü (the) saying
Gaf,Vav,Lam,
100,6,30,
N – accusative masculine verbal noun
اسم منصوب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū diyen(lerin) said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN inne muhakkak """Indeed"
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
فقير ف ق ر | FGR FGYR feḳīrun fakirdir (is) poor
Fe,Gaf,Ye,Re,
80,100,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
ونحن | VNḪN veneHnu ve biz while we
Vav,Nun,Ha,Nun,
6,50,8,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 1st person plural personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
أغنياء غ ن ي | ĞNY ÊĞNYEÙ eğniyā'u zenginiz "(are) rich."""
,Ğayn,Nun,Ye,Elif,,
,1000,50,10,1,,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
سنكتب ك ت ب | KTB SNKTB senektubu yazacağız We will record
Sin,Nun,Kef,Te,Be,
60,50,20,400,2,
FUT – prefixed future particle sa
V – 1st person plural imperfect verb
حرف استقبال
فعل مضارع
ما | ME şeyleri what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū onların dedikleri they said
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وقتلهم ق ت ل | GTL VGTLHM ve ḳatlehumu ve öldürmelerini and their killing
Vav,Gaf,Te,Lam,He,Mim,
6,100,400,30,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine verbal noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الأنبياء ن ب ا | NBE ELÊNBYEÙ l-enbiyā'e peygamberleri the Prophets
Elif,Lam,,Nun,Be,Ye,Elif,,
1,30,,50,2,10,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri without
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳin haksız yere (any) right,
Ha,Gaf,
8,100,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ونقول ق و ل | GVL VNGVL ve neḳūlu ve diyeceğiz and We will say,
Vav,Nun,Gaf,Vav,Lam,
6,50,100,6,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
ذوقوا ذ و ق | Z̃VG Z̃VGVE ƶūḳū tadın """Taste"
Zel,Vav,Gaf,Vav,Elif,
700,6,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābe azabını (the) punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الحريق ح ر ق | ḪRG ELḪRYG l-Harīḳi yangın "(of) the Burning Fire."""
Elif,Lam,Ha,Re,Ye,Gaf,
1,30,8,200,10,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَقَدْ: doğrusu | سَمِعَ: işitti | اللَّهُ: Allah | قَوْلَ: sözünü | الَّذِينَ: kimselerin | قَالُوا: diyen(lerin) | إِنَّ: muhakkak | اللَّهَ: Allah | فَقِيرٌ: fakirdir | وَنَحْنُ: ve biz | أَغْنِيَاءُ: zenginiz | سَنَكْتُبُ: yazacağız | مَا: şeyleri | قَالُوا: onların dedikleri | وَقَتْلَهُمُ: ve öldürmelerini | الْأَنْبِيَاءَ: peygamberleri | بِغَيْرِ: | حَقٍّ: haksız yere | وَنَقُولُ: ve diyeceğiz | ذُوقُوا: tadın | عَذَابَ: azabını | الْحَرِيقِ: yangın |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لقد LGD̃ doğrusu | سمع SMA işitti | الله ELLH Allah | قول GWL sözünü | الذين ELZ̃YN kimselerin | قالوا GELWE diyen(lerin) | إن ÎN muhakkak | الله ELLH Allah | فقير FGYR fakirdir | ونحن WNḪN ve biz | أغنياء ÊĞNYEÙ zenginiz | سنكتب SNKTB yazacağız | ما ME şeyleri | قالوا GELWE onların dedikleri | وقتلهم WGTLHM ve öldürmelerini | الأنبياء ELÊNBYEÙ peygamberleri | بغير BĞYR | حق ḪG haksız yere | ونقول WNGWL ve diyeceğiz | ذوقوا Z̃WGWE tadın | عذاب AZ̃EB azabını | الحريق ELḪRYG yangın |
Kırık Meal (Okunuş) : |leḳad: doğrusu | semiǎ: işitti | llahu: Allah | ḳavle: sözünü | elleƶīne: kimselerin | ḳālū: diyen(lerin) | inne: muhakkak | llahe: Allah | feḳīrun: fakirdir | veneHnu: ve biz | eğniyā'u: zenginiz | senektubu: yazacağız | : şeyleri | ḳālū: onların dedikleri | ve ḳatlehumu: ve öldürmelerini | l-enbiyā'e: peygamberleri | biğayri: | Haḳḳin: haksız yere | ve neḳūlu: ve diyeceğiz | ƶūḳū: tadın | ǎƶābe: azabını | l-Harīḳi: yangın |
Kırık Meal (Transcript) : |LGD̃: doğrusu | SMA: işitti | ELLH: Allah | GVL: sözünü | ELZ̃YN: kimselerin | GELVE: diyen(lerin) | ÎN: muhakkak | ELLH: Allah | FGYR: fakirdir | VNḪN: ve biz | ÊĞNYEÙ: zenginiz | SNKTB: yazacağız | ME: şeyleri | GELVE: onların dedikleri | VGTLHM: ve öldürmelerini | ELÊNBYEÙ: peygamberleri | BĞYR: | ḪG: haksız yere | VNGVL: ve diyeceğiz | Z̃VGVE: tadın | AZ̃EB: azabını | ELḪRYG: yangın |
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun ki Allah yoksuldur, biz zenginiz ama diyenin sözünü işitmiştir Allah. Ne söyledilerse onu da yazacağız, peygamberleri haksız yere öldürmelerini de ve diyeceğiz ki: Tadın yakıcı kavurucu azâbı.
Adem Uğur : Gerçekten Allah fakir, biz ise zenginiz diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların (bu) dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki: Tadın o yakıcı azabı!
Ahmed Hulusi : Andolsun ki, Allâh ; "Muhakkak Allâh fakirdir, biz zenginleriz" diyenlerin sözünü algıladı. Dediklerini ve Hakk'ın muradına karşı Nebileri öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz: "Tadın yakan azabı!"
Ahmet Tekin : 'Allah fakir, biz zenginiz' diyenlerin sözlerini, andolsun ki, Allah işitmiştir. Onların bu söylediklerini ve haklı bir sebep ortada yokken peygamberleri öldürmelerini yazıp kaydedeceğiz. 'Tadın, o harlı ateş azabını' diyeceğiz.
Ahmet Varol : Şüphesiz Allah: 'Allah fakirdir biz ise zenginiz' diyenlerin sözlerini duymuştur. Biz onların sözlerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacak ve: 'Ateşin azabını tadın' diyeceğiz.
Ali Bulaç : Andolsun; "Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: "Yakıcı olan azabı tadın" diyeceğiz.
Ali Fikri Yavuz : “Allah fakirdir, biz zenginiz”, diyen Yahûdilerin sözünü elbette Allah işitmiştir. O söyledikleri sözü ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini (meleklere emrederek) yazacağız ve: “- Tadın o yakıcı ateşin azâbını”, diyeceğiz.
Bekir Sadak : And olsun ki, Allah: «Allah fakir; biz zenginiz» diyenlerin sozunu isitmistir. Dediklerini ve haksiz yere peygamberleri oldurduklerini elbette yazacagiz, «Yakici azabi tadin» diyecegiz.
Celal Yıldırım : «Allah fakirdir, biz zenginiz» diyenlerin sözünü şüphesiz ki Allah işitti. O dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini yazacağız ve : «Tadınız o yakıcı azabı!» diyeceğiz..
Diyanet İşleri : Allah; “Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, “Tadın yangın azabını!” diyeceğiz.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, Allah: 'Allah fakir; biz zenginiz' diyenlerin sözünü işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazacağız, 'Yakıcı azabı tadın' diyeceğiz.
Diyanet Vakfi : «Gerçekten Allah fakir, biz ise zenginiz» diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların (bu) dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki: Tadın o yakıcı azabı!
Edip Yüksel : 'ALLAH fakir, biz ise zenginiz,' diyenlerin sözünü ALLAH işitmekte. Söylediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini kaydedeceğiz ve 'Yakıcı azabı tadın,' diyeceğiz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah, «Şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz.» diyenlerin lafını elbette duymuştur. Onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz: «Tadın o yakıcı azabı!».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Muhakkak ki, Allah: «Allah fakirdir, bizler zenginiz.» diyenlerin lakırdılarını işitti. Onların dediklerini peygamberleri haksız yere öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve onlara: «Tadın bakalım o yangın azabını!» diyeceğiz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Elbette Allah onların: «o herhalde Allah fakırdır, bizler zenginiz» diyenlerin lâkırdılarını işitti, o dediklerini Peygamberleri nâhak yere öldürdüklerile beraber yazacağız da diyeceğiz: tadın bakalım o yangın azabını
Fizilal-il Kuran : Allah fakir, biz ise zenginiz diyenlerin sözünü Allah işitti. Gerek bu sözlerini ve gerekse sebepsiz yere peygamberleri öldürmelerini hesaplarına yazacak ve onlara «Kavurucu azabı tadın bakalım» diyeceğiz.
Gültekin Onan : Andolsun; "Gerçek, Tanrı fakirdir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini Tanrı işitmiştir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: "Yakıcı olan azabı tadın" diyeceğiz.
Hakkı Yılmaz : (181,182) Allah, “Şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz” diyen kimselerin sözünü kesinlikle duydu. Onların söyledikleri şeyleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve Biz: “Tadın o yakıcının azabını! Bu, kendi ellerinizin önden gönderdiklerinin karşılığıdır” diyeceğiz. Ve şüphesiz Allah, kullara asla haksızlık eden biri değildir. “
Hasan Basri Çantay : «Hakıykat, Allah fakirdir. Biz zenginleriz» diyenlerin lâfını andolsun ki Allah işitmişdir, Söyledikleri (o sözü) haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle beraber yazacağız ve diyeceğiz ki: «Tadın o yangın azabını»!
Hayrat Neşriyat : And olsun ki, 'Şübhesiz Allah fakirdir, biz ise zengin kimseleriz!' diyenlerin sözünü Allah işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve(biz de o gün onlara): 'Yakıcı azâbı tadın (bakalım)!' diyeceğiz.
İbni Kesir : Gerçekten, Allah, fakirdir, bizler zenginiz, diyenlerin lafını; Allah işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini yazacağız. Ve: Tadın o yangın azabını, diyeceğiz.
İskender Evrenosoğlu : Andolsun ki: "Muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz" diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara: "yakıcı azabı tadın" diyeceğiz.
Muhammed Esed : "Allah fakirdir, ama biz zenginiz!" diyenlerin sözlerini Allah duymuştur. Onların hem söylediklerini, hem de peygamberleri haksız yere öldürdüklerini kaydedeceğiz ve (Hesap Günü onlara) diyeceğiz: "Tadın bakalım ateşin azabını
Ömer Nasuhi Bilmen : Andolsun ki Allah Teâlâ, «Şüphe yok Allah fakirdir, bizler ise zenginleriz» diyenlerin sözünü işitmiştir. Elbette o dediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürdüklerini yazacağız. Ve, «O yangın azabını tadınız!» diyeceğiz.
Ömer Öngüt : “Gerçekten Allah fakirdir, biz ise zenginiz. ” diyenlerin lâfını andolsun ki Allah işitmiştir. Onların söylediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve: “Tadın o yangın azabını!” diyeceğiz.
Şaban Piriş : Allah, “Allah fakirdir, biz zenginiz” diyen kimselerin sözünü işitmiştir. Onların dediklerini ve haksız olarak peygamberlerini öldürmelerini yazacak ve: -Yangın / ateşin azabını tadın, diyeceğiz.
Suat Yıldırım : "Allah fakirdir biz ise zenginiz." diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Ama Biz onların dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve "Tadın bakalım o yakıcı cezayı!" diyeceğiz.
Süleyman Ateş : Allâh: "Allâh fakirdir, biz zenginiz." diyenlerin sözünü işitti. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve: "Yangın azâbını tadın!" diyeceğiz.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun; «Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginleriz» diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve Peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: «Yakıcı olan azabı tadın» diyeceğiz.
Ümit Şimşek : 'Allah fakir, biz zenginiz' diyenlerin sözünü Allah elbette işitti. Biz onların bu sözünü de, peygamberleri haksız yere öldürmelerini de yazacağız, sonra da onlara diyeceğiz ki: Haydi, tadın bakalım o yakıcı azabı!
Yaşar Nuri Öztürk : Andolsun ki Allah, "Allah yoksuldur, bizler zenginleriz!" diyenlerin sözünü işitti. Dediklerini de yazacağız, haksız yere peygamberleri öldürmelerini de. Ve şöyle diyeceğiz: "Tadın, yakıp pişiren azabı!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}