» 3 / Âl-i Imrân  27:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 27
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. تُولِجُ (TVLC) = tūlicu : sokarsın
2. اللَّيْلَ (ELLYL) = l-leyle : geceyi
3. فِي (FY) = fī :
4. النَّهَارِ (ELNHER) = n-nehāri : gündüze
5. وَتُولِجُ (VTVLC) = ve tūlicu : ve sokarsın
6. النَّهَارَ (ELNHER) = n-nehāra : gündüzü
7. فِي (FY) = fī :
8. اللَّيْلِ (ELLYL) = l-leyli : geceye
9. وَتُخْرِجُ (VTḢRC) = ve tuḣricu : ve çıkarırsın
10. الْحَيَّ (ELḪY) = l-Hayye : diriyi
11. مِنَ (MN) = mine : -den
12. الْمَيِّتِ (ELMYT) = l-meyyiti : ölü-
13. وَتُخْرِجُ (VTḢRC) = ve tuḣricu : ve çıkarırsın
14. الْمَيِّتَ (ELMYT) = l-meyyite : ölüyü
15. مِنَ (MN) = mine : -den
16. الْحَيِّ (ELḪY) = l-Hayyi : diri-
17. وَتَرْزُقُ (VTRZG) = ve terzuḳu : ve rızıklandırırsın
18. مَنْ (MN) = men : kimseyi
19. تَشَاءُ (TŞEÙ) = teşā'u : dilediğin
20. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri : olmaksızın
21. حِسَابٍ (ḪSEB) = Hisābin : hesap
sokarsın | geceyi | | gündüze | ve sokarsın | gündüzü | | geceye | ve çıkarırsın | diriyi | -den | ölü- | ve çıkarırsın | ölüyü | -den | diri- | ve rızıklandırırsın | kimseyi | dilediğin | olmaksızın | hesap |

[VLC] [LYL] [] [NHR] [VLC] [NHR] [] [LYL] [ḢRC] [ḪYY] [] [MVT] [ḢRC] [MVT] [] [ḪYY] [RZG] [] [ŞYE] [ĞYR] [ḪSB]
TVLC ELLYL FY ELNHER VTVLC ELNHER FY ELLYL VTḢRC ELḪY MN ELMYT VTḢRC ELMYT MN ELḪY VTRZG MN TŞEÙ BĞYR ḪSEB

tūlicu l-leyle n-nehāri ve tūlicu n-nehāra l-leyli ve tuḣricu l-Hayye mine l-meyyiti ve tuḣricu l-meyyite mine l-Hayyi ve terzuḳu men teşā'u biğayri Hisābin
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
تولج و ل ج | VLC TVLC tūlicu sokarsın You cause to enter
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
في | FY in
النهار ن ه ر | NHR ELNHER n-nehāri gündüze the day
وتولج و ل ج | VLC VTVLC ve tūlicu ve sokarsın and You cause to enter
النهار ن ه ر | NHR ELNHER n-nehāra gündüzü the day
في | FY in
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyli geceye the night,
وتخرج خ ر ج | ḢRC VTḢRC ve tuḣricu ve çıkarırsın and You bring forth
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayye diriyi the living
من | MN mine -den from
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyiti ölü- the dead,
وتخرج خ ر ج | ḢRC VTḢRC ve tuḣricu ve çıkarırsın and You bring forth
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyite ölüyü the dead
من | MN mine -den from
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayyi diri- the living,
وترزق ر ز ق | RZG VTRZG ve terzuḳu ve rızıklandırırsın and You give provision
من | MN men kimseyi (to) whom
تشاء ش ي ا | ŞYE TŞEÙ teşā'u dilediğin You will
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
حساب ح س ب | ḪSB ḪSEB Hisābin hesap "measure."""

3:27 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sokarsın | geceyi | | gündüze | ve sokarsın | gündüzü | | geceye | ve çıkarırsın | diriyi | -den | ölü- | ve çıkarırsın | ölüyü | -den | diri- | ve rızıklandırırsın | kimseyi | dilediğin | olmaksızın | hesap |

[VLC] [LYL] [] [NHR] [VLC] [NHR] [] [LYL] [ḢRC] [ḪYY] [] [MVT] [ḢRC] [MVT] [] [ḪYY] [RZG] [] [ŞYE] [ĞYR] [ḪSB]
TVLC ELLYL FY ELNHER VTVLC ELNHER FY ELLYL VTḢRC ELḪY MN ELMYT VTḢRC ELMYT MN ELḪY VTRZG MN TŞEÙ BĞYR ḪSEB

tūlicu l-leyle n-nehāri ve tūlicu n-nehāra l-leyli ve tuḣricu l-Hayye mine l-meyyiti ve tuḣricu l-meyyite mine l-Hayyi ve terzuḳu men teşā'u biğayri Hisābin
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

[و ل ج] [ل ي ل] [] [ن ه ر] [و ل ج] [ن ه ر] [] [ل ي ل] [خ ر ج] [ح ي ي] [] [م و ت] [خ ر ج] [م و ت] [] [ح ي ي] [ر ز ق] [] [ش ي ا] [غ ي ر] [ح س ب]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
تولج و ل ج | VLC TVLC tūlicu sokarsın You cause to enter
Te,Vav,Lam,Cim,
400,6,30,3,
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
النهار ن ه ر | NHR ELNHER n-nehāri gündüze the day
Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
1,30,50,5,1,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وتولج و ل ج | VLC VTVLC ve tūlicu ve sokarsın and You cause to enter
Vav,Te,Vav,Lam,Cim,
6,400,6,30,3,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
النهار ن ه ر | NHR ELNHER n-nehāra gündüzü the day
Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
1,30,50,5,1,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyli geceye the night,
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وتخرج خ ر ج | ḢRC VTḢRC ve tuḣricu ve çıkarırsın and You bring forth
Vav,Te,Hı,Re,Cim,
6,400,600,200,3,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayye diriyi the living
Elif,Lam,Ha,Ye,
1,30,8,10,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyiti ölü- the dead,
Elif,Lam,Mim,Ye,Te,
1,30,40,10,400,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
وتخرج خ ر ج | ḢRC VTḢRC ve tuḣricu ve çıkarırsın and You bring forth
Vav,Te,Hı,Re,Cim,
6,400,600,200,3,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الميت م و ت | MVT ELMYT l-meyyite ölüyü the dead
Elif,Lam,Mim,Ye,Te,
1,30,40,10,400,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayyi diri- the living,
Elif,Lam,Ha,Ye,
1,30,8,10,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
وترزق ر ز ق | RZG VTRZG ve terzuḳu ve rızıklandırırsın and You give provision
Vav,Te,Re,Ze,Gaf,
6,400,200,7,100,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
من | MN men kimseyi (to) whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تشاء ش ي ا | ŞYE TŞEÙ teşā'u dilediğin You will
Te,Şın,Elif,,
400,300,1,,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
حساب ح س ب | ḪSB ḪSEB Hisābin hesap "measure."""
Ha,Sin,Elif,Be,
8,60,1,2,
N – genitive masculine indefinite (form III) verbal noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |تُولِجُ: sokarsın | اللَّيْلَ: geceyi | فِي: | النَّهَارِ: gündüze | وَتُولِجُ: ve sokarsın | النَّهَارَ: gündüzü | فِي: | اللَّيْلِ: geceye | وَتُخْرِجُ: ve çıkarırsın | الْحَيَّ: diriyi | مِنَ: -den | الْمَيِّتِ: ölü- | وَتُخْرِجُ: ve çıkarırsın | الْمَيِّتَ: ölüyü | مِنَ: -den | الْحَيِّ: diri- | وَتَرْزُقُ: ve rızıklandırırsın | مَنْ: kimseyi | تَشَاءُ: dilediğin | بِغَيْرِ: olmaksızın | حِسَابٍ: hesap |
Kırık Meal (Harekesiz) : |تولج TWLC sokarsın | الليل ELLYL geceyi | في FY | النهار ELNHER gündüze | وتولج WTWLC ve sokarsın | النهار ELNHER gündüzü | في FY | الليل ELLYL geceye | وتخرج WTḢRC ve çıkarırsın | الحي ELḪY diriyi | من MN -den | الميت ELMYT ölü- | وتخرج WTḢRC ve çıkarırsın | الميت ELMYT ölüyü | من MN -den | الحي ELḪY diri- | وترزق WTRZG ve rızıklandırırsın | من MN kimseyi | تشاء TŞEÙ dilediğin | بغير BĞYR olmaksızın | حساب ḪSEB hesap |
Kırık Meal (Okunuş) : |tūlicu: sokarsın | l-leyle: geceyi | : | n-nehāri: gündüze | ve tūlicu: ve sokarsın | n-nehāra: gündüzü | : | l-leyli: geceye | ve tuḣricu: ve çıkarırsın | l-Hayye: diriyi | mine: -den | l-meyyiti: ölü- | ve tuḣricu: ve çıkarırsın | l-meyyite: ölüyü | mine: -den | l-Hayyi: diri- | ve terzuḳu: ve rızıklandırırsın | men: kimseyi | teşā'u: dilediğin | biğayri: olmaksızın | Hisābin: hesap |
Kırık Meal (Transcript) : |TVLC: sokarsın | ELLYL: geceyi | FY: | ELNHER: gündüze | VTVLC: ve sokarsın | ELNHER: gündüzü | FY: | ELLYL: geceye | VTḢRC: ve çıkarırsın | ELḪY: diriyi | MN: -den | ELMYT: ölü- | VTḢRC: ve çıkarırsın | ELMYT: ölüyü | MN: -den | ELḪY: diri- | VTRZG: ve rızıklandırırsın | MN: kimseyi | TŞEÙ: dilediğin | BĞYR: olmaksızın | ḪSEB: hesap |
Abdulbaki Gölpınarlı : Geceyi uzatırsın, gündüzün bir kısmı gece olur. Gündüzü uzatırsın, gecenin bir kısmı gündüz olur. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü izhar edersin ve dilediğini sayısız rızıklandırırsın sen.
Adem Uğur : Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.
Ahmed Hulusi : "Geceyi gündüze dönüştürürsün, gündüzü geceye dönüştürürsün. Diriyi ölüden çıkartırsın, ölüyü diriden çıkartırsın. Dilediğine hesapsız rızık (yaşam gıdası) verirsin. "
Ahmet Tekin : Geceyi devamlı gündüzün içine sokarak uzatırsın. Gündüzü de gecenin içine sokar uzatırsın. Ölüden diri, tohum ve yumurtadan canlı, kâfirden mü’min, cahilden âlim çıkarırsın. Diriden de ölü, canlıdan tohum ve yumurta, mü’minden kâfir, âlimden cahil çıkarırsın. Allah’ın sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere, lütuf ve ihsanından kayda geçirilmeyen, dara düşürmeyen, ölçüye tartıya vurulmayan, hesabı sorulmayan, itiraza mahal olmayan hesapsız rızık ve servet verirsin.
Ahmet Varol : 'Geceyi gündüzün gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız bir şekilde rızıklandırırsın.'
Ali Bulaç : "Geceyi gündüze bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın; diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen, dilediğine hesapsız rızık verirsin."
Ali Fikri Yavuz : Geceyi gündüze sokarsın, (geceler kısalıp gündüzler uzar) ve gündüzü geceye sokarsın (da gündüzler kısalıp geceler uzar.) Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın; dilediğine de sayısız rızık verirsin.
Bekir Sadak : «eceyi gunduze, gunduzu geceye gecirirsin; oluden diri, diriden olu cikarirsin; diledigini hesabsiz riziklandirirsin".
Celal Yıldırım : Geceyi gündüze, gündüzü geceye sokarsın (katarsın), diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın. .
Diyanet İşleri : “Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.”
Diyanet İşleri (eski) : Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin; ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın; dilediğini hesapsız rızıklandırırsın'.
Diyanet Vakfi : Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.
Edip Yüksel : 'Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın; ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.
Elmalılı Hamdi Yazır : Geceyi gündüzün içinde sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın, ölüden diri çıkarırsın diriden ölü çıkarırsın, dilediğine de hisabsız rızk verirsin
Fizilal-il Kuran : Geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü geceye dönüştürürsün. Diriyi ölüden çıkarır, ölüyü diriden çıkarırsın. Dilediklerine hesapsız rızık verirsin.'
Gültekin Onan : "Geceyi gündüze bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın: diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen, dilediğine hesapsız rızık verirsin".
Hakkı Yılmaz : (26,27) "De ki: “Ey hükümranlığın hükümranı Allah'ım! Sen hükümranlığı dilediğin kimseye verirsin, dilediğin kimseden de hükümranlığı çeker alırsın, dilediğin kimseyi güçlü yaparsın, dilediğin kimseyi de alçak, rezil edersin. Hayır Senin elindedir. Şüphesiz Sen, her şeye güç yetirensin! Sen, geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın; Sen, ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Sen, dilediğine de hesapsız rızık verirsin.” "
Hasan Basri Çantay : Geceyi gündüzün içine koyarsın. Gündüzü geceye sokarsın, ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Sen kimi dilersen ona sayısız rızk verirsin.
Hayrat Neşriyat : 'Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın! Hem ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın! Dilediğini ise hesabsız rızıklandırırsın!'
İbni Kesir : Geceyi gündüze geçirir, gündüz geceye geçirirsin. Ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğin kimseye hesabsız rızık verirsin.
İskender Evrenosoğlu : Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın.
Muhammed Esed : "Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın. Ölüden diri ve diriden ölü çıkarırsın. Ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın."
Ömer Nasuhi Bilmen : «Geceyi gündüz içine tıkarsın, gündüzü de gece içine tıkarsın, ve diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın ve dilediğini hesapsız olarak merzuk buyurursun.»
Ömer Öngüt : “Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın. ”
Şaban Piriş : Geceyi gündüze geçirir, gündüzü de geceye sokarsın. Diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.
Suat Yıldırım : Geceyi gündüze katar günü uzatırsın, gündüzü geceye katar geceyi uzatırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin!"
Süleyman Ateş : "Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın; ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın, dilediğini hesapsız rızıklandırırsın!"
Tefhim-ul Kuran : «Geceyi gündüzü bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın; diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen, dilediğine hesapsız rızık verirsin.»
Ümit Şimşek : Gündüzü geceye katar, geceyi de gündüze katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız şekilde rızıklandırırsın.
Yaşar Nuri Öztürk : "Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}