» 3 / Âl-i Imrân  156:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 156
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inananlar
5. لَا (LE) = lā :
6. تَكُونُوا (TKVNVE) = tekūnū : olmayın
7. كَالَّذِينَ (KELZ̃YN) = kālleƶīne : kimseler (gibi)
8. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(ler)
9. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : ve diyenler (gibi)
10. لِإِخْوَانِهِمْ (LÎḢVENHM) = liiḣvānihim : kardeşleri için
11. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
12. ضَرَبُوا (ŽRBVE) = Derabū : sefere çıktıkları
13. فِي (FY) = fī :
14. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
15. أَوْ (ÊV) = ev : ya da
16. كَانُوا (KENVE) = kānū :
17. غُزًّى (ĞZ) = ğuzzen : savaşa çıktıkları
18. لَوْ (LV) = lev : eğer
19. كَانُوا (KENVE) = kānū : olsalardı
20. عِنْدَنَا (AND̃NE) = ǐndenā : bizim yanımızda
21. مَا (ME) = mā :
22. مَاتُوا (METVE) = mātū : ölmezlerdi
23. وَمَا (VME) = ve mā :
24. قُتِلُوا (GTLVE) = ḳutilū : ve öldürülmezlerdi
25. لِيَجْعَلَ (LYCAL) = liyec'ǎle : yapar
26. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
27. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu (düşünce ve sözlerini)
28. حَسْرَةً (ḪSRT) = Hasraten : bir dert
29. فِي (FY) = fī :
30. قُلُوبِهِمْ (GLVBHM) = ḳulūbihim : kalblerinde
31. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allahtır
32. يُحْيِي (YḪYY) = yuHyī : yaşatan
33. وَيُمِيتُ (VYMYT) = ve yumītu : ve öldüren
34. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
35. بِمَا (BME) = bimā : şeyleri
36. تَعْمَلُونَ (TAMLVN) = teǎ'melūne : yaptıklarınız
37. بَصِيرٌ (BṦYR) = beSīrun : görmektedir
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inananlar | | olmayın | kimseler (gibi) | inkar eden(ler) | ve diyenler (gibi) | kardeşleri için | zaman | sefere çıktıkları | | yeryüzünde | ya da | | savaşa çıktıkları | eğer | olsalardı | bizim yanımızda | | ölmezlerdi | | ve öldürülmezlerdi | yapar | Allah | bu (düşünce ve sözlerini) | bir dert | | kalblerinde | Allahtır | yaşatan | ve öldüren | Allah | şeyleri | yaptıklarınız | görmektedir |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [KVN] [] [KFR] [GVL] [EḢV] [] [ŽRB] [] [ERŽ] [] [KVN] [ĞZV] [] [KVN] [AND̃] [] [MVT] [] [GTL] [CAL] [] [] [ḪSR] [] [GLB] [] [ḪYY] [MVT] [] [] [AML] [BṦR]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE LE TKVNVE KELZ̃YN KFRVE VGELVE LÎḢVENHM ÎZ̃E ŽRBVE FY ELÊRŽ ÊV KENVE ĞZ LV KENVE AND̃NE ME METVE VME GTLVE LYCAL ELLH Z̃LK ḪSRT FY GLVBHM VELLH YḪYY VYMYT VELLH BME TAMLVN BṦYR

eyyuhā elleƶīne āmenū tekūnū kālleƶīne keferū ve ḳālū liiḣvānihim iƶā Derabū l-erDi ev kānū ğuzzen lev kānū ǐndenā mātū ve mā ḳutilū liyec'ǎle llahu ƶālike Hasraten ḳulūbihim vallahu yuHyī ve yumītu vallahu bimā teǎ'melūne beSīrun
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 156
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inananlar believe[d]!
لا | LE (Do) not
تكونوا ك و ن | KVN TKVNVE tekūnū olmayın be
كالذين | KELZ̃YN kālleƶīne kimseler (gibi) like those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve diyenler (gibi) and they said
لإخوانهم ا خ و | EḢV LÎḢVENHM liiḣvānihim kardeşleri için about their brothers
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
ضربوا ض ر ب | ŽRB ŽRBVE Derabū sefere çıktıkları they traveled
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
أو | ÊV ev ya da or
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū they were
غزى غ ز و | ĞZV ĞZ ğuzzen savaşa çıktıkları fighting,
لو | LV lev eğer """If"
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olsalardı they had been
عندنا ع ن د | AND̃ AND̃NE ǐndenā bizim yanımızda with us,
ما | ME not
ماتوا م و ت | MVT METVE mātū ölmezlerdi they (would have) died
وما | VME ve mā and not
قتلوا ق ت ل | GTL GTLVE ḳutilū ve öldürülmezlerdi "they (would have) been killed."""
ليجعل ج ع ل | CAL LYCAL liyec'ǎle yapar So makes
الله | ELLH llahu Allah Allah
ذلك | Z̃LK ƶālike bu (düşünce ve sözlerini) that
حسرة ح س ر | ḪSR ḪSRT Hasraten bir dert a regret
في | FY in
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts.
والله | VELLH vallahu Allahtır And Allah
يحيي ح ي ي | ḪYY YḪYY yuHyī yaşatan gives life
ويميت م و ت | MVT VYMYT ve yumītu ve öldüren and causes death,
والله | VELLH vallahu Allah and Allah
بما | BME bimā şeyleri of what
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yaptıklarınız you do
بصير ب ص ر | BṦR BṦYR beSīrun görmektedir (is) All-Seer.

3:156 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inananlar | | olmayın | kimseler (gibi) | inkar eden(ler) | ve diyenler (gibi) | kardeşleri için | zaman | sefere çıktıkları | | yeryüzünde | ya da | | savaşa çıktıkları | eğer | olsalardı | bizim yanımızda | | ölmezlerdi | | ve öldürülmezlerdi | yapar | Allah | bu (düşünce ve sözlerini) | bir dert | | kalblerinde | Allahtır | yaşatan | ve öldüren | Allah | şeyleri | yaptıklarınız | görmektedir |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [KVN] [] [KFR] [GVL] [EḢV] [] [ŽRB] [] [ERŽ] [] [KVN] [ĞZV] [] [KVN] [AND̃] [] [MVT] [] [GTL] [CAL] [] [] [ḪSR] [] [GLB] [] [ḪYY] [MVT] [] [] [AML] [BṦR]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE LE TKVNVE KELZ̃YN KFRVE VGELVE LÎḢVENHM ÎZ̃E ŽRBVE FY ELÊRŽ ÊV KENVE ĞZ LV KENVE AND̃NE ME METVE VME GTLVE LYCAL ELLH Z̃LK ḪSRT FY GLVBHM VELLH YḪYY VYMYT VELLH BME TAMLVN BṦYR

eyyuhā elleƶīne āmenū tekūnū kālleƶīne keferū ve ḳālū liiḣvānihim iƶā Derabū l-erDi ev kānū ğuzzen lev kānū ǐndenā mātū ve mā ḳutilū liyec'ǎle llahu ƶālike Hasraten ḳulūbihim vallahu yuHyī ve yumītu vallahu bimā teǎ'melūne beSīrun
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [] [ك و ن] [] [ك ف ر] [ق و ل] [ا خ و] [] [ض ر ب] [] [ا ر ض] [] [ك و ن] [غ ز و] [] [ك و ن] [ع ن د] [] [م و ت] [] [ق ت ل] [ج ع ل] [] [] [ح س ر] [] [ق ل ب] [] [ح ي ي] [م و ت] [] [] [ع م ل] [ب ص ر]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 156
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inananlar believe[d]!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لا | LE (Do) not
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تكونوا ك و ن | KVN TKVNVE tekūnū olmayın be
Te,Kef,Vav,Nun,Vav,Elif,
400,20,6,50,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
كالذين | KELZ̃YN kālleƶīne kimseler (gibi) like those who
Kef,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
20,1,30,700,10,50,
P – prefixed preposition ka
REL – masculine plural relative pronoun
جار ومجرور
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve diyenler (gibi) and they said
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لإخوانهم ا خ و | EḢV LÎḢVENHM liiḣvānihim kardeşleri için about their brothers
Lam,,Hı,Vav,Elif,Nun,He,Mim,
30,,600,6,1,50,5,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
ضربوا ض ر ب | ŽRB ŽRBVE Derabū sefere çıktıkları they traveled
Dad,Re,Be,Vav,Elif,
800,200,2,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
أو | ÊV ev ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū they were
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
غزى غ ز و | ĞZV ĞZ ğuzzen savaşa çıktıkları fighting,
Ğayn,Ze,,
1000,7,,
N – accusative plural indefinite noun
اسم منصوب
لو | LV lev eğer """If"
Lam,Vav,
30,6,
COND – conditional particle
حرف شرط
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olsalardı they had been
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
عندنا ع ن د | AND̃ AND̃NE ǐndenā bizim yanımızda with us,
Ayn,Nun,Dal,Nun,Elif,
70,50,4,50,1,
LOC – accusative location adverb
PRON – 1st person plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ما | ME not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
ماتوا م و ت | MVT METVE mātū ölmezlerdi they (would have) died
Mim,Elif,Te,Vav,Elif,
40,1,400,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وما | VME ve mā and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
قتلوا ق ت ل | GTL GTLVE ḳutilū ve öldürülmezlerdi "they (would have) been killed."""
Gaf,Te,Lam,Vav,Elif,
100,400,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
ليجعل ج ع ل | CAL LYCAL liyec'ǎle yapar So makes
Lam,Ye,Cim,Ayn,Lam,
30,10,3,70,30,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ذلك | Z̃LK ƶālike bu (düşünce ve sözlerini) that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
حسرة ح س ر | ḪSR ḪSRT Hasraten bir dert a regret
Ha,Sin,Re,Te merbuta,
8,60,200,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts.
Gaf,Lam,Vav,Be,He,Mim,
100,30,6,2,5,40,
"N – genitive feminine plural noun → Heart
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والله | VELLH vallahu Allahtır And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
يحيي ح ي ي | ḪYY YḪYY yuHyī yaşatan gives life
Ye,Ha,Ye,Ye,
10,8,10,10,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
ويميت م و ت | MVT VYMYT ve yumītu ve öldüren and causes death,
Vav,Ye,Mim,Ye,Te,
6,10,40,10,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
والله | VELLH vallahu Allah and Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
بما | BME bimā şeyleri of what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yaptıklarınız you do
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بصير ب ص ر | BṦR BṦYR beSīrun görmektedir (is) All-Seer.
Be,Sad,Ye,Re,
2,90,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inananlar | لَا: | تَكُونُوا: olmayın | كَالَّذِينَ: kimseler (gibi) | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | وَقَالُوا: ve diyenler (gibi) | لِإِخْوَانِهِمْ: kardeşleri için | إِذَا: zaman | ضَرَبُوا: sefere çıktıkları | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | أَوْ: ya da | كَانُوا: | غُزًّى: savaşa çıktıkları | لَوْ: eğer | كَانُوا: olsalardı | عِنْدَنَا: bizim yanımızda | مَا: | مَاتُوا: ölmezlerdi | وَمَا: | قُتِلُوا: ve öldürülmezlerdi | لِيَجْعَلَ: yapar | اللَّهُ: Allah | ذَٰلِكَ: bu (düşünce ve sözlerini) | حَسْرَةً: bir dert | فِي: | قُلُوبِهِمْ: kalblerinde | وَاللَّهُ: Allahtır | يُحْيِي: yaşatan | وَيُمِيتُ: ve öldüren | وَاللَّهُ: Allah | بِمَا: şeyleri | تَعْمَلُونَ: yaptıklarınız | بَصِيرٌ: görmektedir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inananlar | لا LE | تكونوا TKWNWE olmayın | كالذين KELZ̃YN kimseler (gibi) | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | وقالوا WGELWE ve diyenler (gibi) | لإخوانهم LÎḢWENHM kardeşleri için | إذا ÎZ̃E zaman | ضربوا ŽRBWE sefere çıktıkları | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | أو ÊW ya da | كانوا KENWE | غزى ĞZ savaşa çıktıkları | لو LW eğer | كانوا KENWE olsalardı | عندنا AND̃NE bizim yanımızda | ما ME | ماتوا METWE ölmezlerdi | وما WME | قتلوا GTLWE ve öldürülmezlerdi | ليجعل LYCAL yapar | الله ELLH Allah | ذلك Z̃LK bu (düşünce ve sözlerini) | حسرة ḪSRT bir dert | في FY | قلوبهم GLWBHM kalblerinde | والله WELLH Allahtır | يحيي YḪYY yaşatan | ويميت WYMYT ve öldüren | والله WELLH Allah | بما BME şeyleri | تعملون TAMLWN yaptıklarınız | بصير BṦYR görmektedir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inananlar | : | tekūnū: olmayın | kālleƶīne: kimseler (gibi) | keferū: inkar eden(ler) | ve ḳālū: ve diyenler (gibi) | liiḣvānihim: kardeşleri için | iƶā: zaman | Derabū: sefere çıktıkları | : | l-erDi: yeryüzünde | ev: ya da | kānū: | ğuzzen: savaşa çıktıkları | lev: eğer | kānū: olsalardı | ǐndenā: bizim yanımızda | : | mātū: ölmezlerdi | ve mā: | ḳutilū: ve öldürülmezlerdi | liyec'ǎle: yapar | llahu: Allah | ƶālike: bu (düşünce ve sözlerini) | Hasraten: bir dert | : | ḳulūbihim: kalblerinde | vallahu: Allahtır | yuHyī: yaşatan | ve yumītu: ve öldüren | vallahu: Allah | bimā: şeyleri | teǎ'melūne: yaptıklarınız | beSīrun: görmektedir |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inananlar | LE: | TKVNVE: olmayın | KELZ̃YN: kimseler (gibi) | KFRVE: inkar eden(ler) | VGELVE: ve diyenler (gibi) | LÎḢVENHM: kardeşleri için | ÎZ̃E: zaman | ŽRBVE: sefere çıktıkları | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | ÊV: ya da | KENVE: | ĞZ: savaşa çıktıkları | LV: eğer | KENVE: olsalardı | AND̃NE: bizim yanımızda | ME: | METVE: ölmezlerdi | VME: | GTLVE: ve öldürülmezlerdi | LYCAL: yapar | ELLH: Allah | Z̃LK: bu (düşünce ve sözlerini) | ḪSRT: bir dert | FY: | GLVBHM: kalblerinde | VELLH: Allahtır | YḪYY: yaşatan | VYMYT: ve öldüren | VELLH: Allah | BME: şeyleri | TAMLVN: yaptıklarınız | BṦYR: görmektedir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, sakın kâfir olup da sefere çıkan, yahut savaşa giden kardeşlerine, bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi diyenlere benzemeyin. Allah, bunu, onların yüreklerine bir hasret olarak yerleştirdi. Halbuki dirilten de Allah'tır, öldüren de ve Allah, bütün yaptıklarınızı görür.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Sizler, inkâr edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında: "Eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi" diyenler gibi olmayın. Allah bu kanaatı onların kalplerine (kaybettikleri yakınları için onulmaz) bir hasret (yarası) olarak koydu. Canı veren de alan da Allah'tır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görür.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler. . . Dünyada gezip dolaşan ya da savaşa çıkan kardeşleri için "Eğer yanımızda kalsalardı ölmemiş veya öldürülmemiş olacaklardı" diyerek hakikati inkâr edenler gibi olmayın! Allâh bu fikri onların içinde bir hasretlik acısı olarak meydana getirdi. Allâh diriltir ve Allâh öldürür (sebepler değil)! Allâh yapmakta olduklarınızı (Esmâ'sı itibarıyla onların hakikati ve dahi yaratıcısı olması ile) Basıyr'dir (değerlendirendir).
Ahmet Tekin : Ey iman nimetine kavuşanlar, sizler, yeryüzünde ticaret ve rızkını kazanmak için sefere çıkan veya savaşan kardeşlerine: 'Eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi' diyenler, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler gibi olmayın. Allah, bu düşünceyi, onların kalplerine dayanılmaz bir üzüntü ve pişmanlık olarak koydu. Hayat veren, yaşatan Allah’tır, eceller gelince ölümü gerçekleştirecek olan da Allah’tır. Allah işlediğiniz amellerin hepsini biliyor, görüyor.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Kardeşleri yola çıktıklarında veya savaşa katıldıklarında onlar hakkında: 'Bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi' diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerine bir hasret olarak yerleştirdi. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, inkâr edenler ile yeryüzünde gezip dolaşırken veya savaşta bulundukları sırada (ölen) kardeşleri için: "Yanımızda olsalardı, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi" diyenler gibi olmayın. Allah, bunu onların kalplerinde onulmaz bir hasret olarak kıldı. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Allah, yaptıklarınızı görendir.
Ali Fikri Yavuz : Ey iman edenler! Kardeşleri yeryüzünde dolaştığı veya bir savaşta bulundukları zaman, haklarında şöyle söyleyen kâfirler gibi olmayın: “- Bizim yanımızda olsalardı, ölmezler ve öldürülmezlerdi.” Allah onların bu söz ve inançlarını kalblerinde bir keder ve hasret olsun diye bıraktı. Halbuki Allah dilediğini yaşatır, dilediğini de öldürür. Allah, yapmakta olduğunuz şeyleri bilendir.
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Yolculuga cikan veya savasa giden kardesleri hakkinda: «Onlar yanimizda olsalardi olmezler ve oldurulmezlerdi» diyen inkarcilar gibi olmayin ki, Allah bunu onlarin kalblerinde bir hasret olarak biraksin. Dirilten de olduren de Allah'tir. Allah islediklerinizi gorur.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Yola çıkıp seyahatte ölen veya savaşlarda öldürülen kardeşleri için, «yanımızda olsalardı ne ölür, ne de öldürülürlerdi» diyen inkarcılar gibi olmayın ki, Allah bunu onların kalbinde hasret olarak bıraksın. Allah hem diriltir, hem öldürür. Allah yaptıklarınızı görüp bilendir.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında, “Onlar bizim yanımızda olsalardı, ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi” diyen inkârcılar gibi olmayın. Allah, bunu (bu düşünceyi) onların kalplerine bir hasret (yarası) olarak koydu. Allah, yaşatır ve öldürür. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında: 'Onlar yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi' diyen inkarcılar gibi olmayın ki, Allah bunu onların kalblerinde bir hasret olarak bıraksın. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah işlediklerinizi görür.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Sizler, inkâr edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında: «Eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi» diyenler gibi olmayın. Allah bu kanaatı onların kalplerine (kaybettikleri yakınları için onulmaz) bir hasret (yarası) olarak koydu. Canı veren de alan da Allah'tır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görür.
Edip Yüksel : İnananlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri için, 'Bizimle kalsalardı ne ölür ne de öldürülürlerdi,' diyen inkarcılar gibi olmayın. ALLAH bu tip düşünceyi kalplerinde bir üzüntü kaynağı yapar. Yaşatan da öldüren de ALLAH'tır. ALLAH yaptıklarınızı Görüyor.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Sizler inkâr edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için: «Eğer bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi.» diyenler gibi olmayın. Allah bunu, onların kalplerine bir hasret (yarası) olarak koydu. Allah, diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, sakın inkar edip yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında: «Yanımızda kalsaydılar ne ölür, ne de öldürülürlerdi.» diyenler gibi olmayın! Allah bunu onların yüreklerini dağlayan bir acı olarak bıraksın diye böyle söylerler. Oysa yaşatan da öldüren de Allah'tır ve Allah bütün yaptıklarınızı görür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iman edenler! Sakın şunlar gibi olmayın ki küfrettiler de ıhvanları arzda bir siyahat ettikleri veya gazaya gittikleri vakit haklarında şöyle dediler «yanımızda olsalar ne ölürlerdi ne katlonurlardı» Allah bunu kalblerinde bir hasret olarak bıraksın diye, halbuki hayatı veren de Allah mematı veren de, ve Allah her ne yaparsanız görüb duruyor
Fizilal-il Kuran : Ey müminler, yolculuğa çıkan ya da savaşa katılan kardeşleri hakkında «Eğer onlar yanımızda olsalardı ölmezler ya da öldürülmezlerdi» diyen kâfirler gibi olmayınız. Allah bu asılsız saplantıyı onların kalplerine çöreklenen acı bir hayıflanmaya dönüştürdü. Oysa can veren de öldüren de Allah'tır. Hiç kuşkusuz Allah yaptıklarınızı görür.
Gültekin Onan : Ey inananlar, kafirler ile yeryüzünde gezip dolaşırken veya savaşta bulundukları sırada (ölen) kardeşleri için: "Yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi" diyenler gibi olmayın. Tanrı, bunu onların kalplerinde onulmaz bir hasret olarak kıldı. Dirilten ve öldüren Tanrı'dır. Tanrı, yaptıklarınızı görendir.
Hakkı Yılmaz : Ey iman etmiş kişiler! Allah'ın ilâhlığını, rabliğini tanımayan ve yeryüzünde dolaşan yahut gazaya çıkan kardeşleri için “Yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi” diyen şu kişiler gibi olmayın. –Kesinlikle Allah, bunu, onların kalplerinde bir yara yapacaktır.– Ve Allah, hayat verir ve öldürür. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, siz, o küfredib de yer yüzünde seyaahat ve seferde, yahud gazada bulundukları zaman (ölen) kardeşleri hakkında: «Bizim nezdimizde olsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi» diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların yüreklerinde akıbet, dağ-ı derun yapdı. Allah hem diriltir, hem öldürür. Allah ne yaparsanız, hakkıyla görendir.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! İnkâr eden ve kardeşleri hakkında yeryüzünde yolculuğa çıktıkları veya gaziler oldukları (savaşa gittikleri) zaman: 'Eğer yanımızda olsalardı ne ölürler, ne de öldürülürlerdi!' diyenler gibi olmayın ki, Allah bunu (bu sözü) onların kalblerinde bir hasret (ve pişmanlık) kılsın! Çünki hayâtı veren de öldüren de (ancak) Allah’dır. Allah ise,yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.
İbni Kesir : Ey iman edenler; siz; küfredip de yeryüzünde dolaşan veya gazada bulunan kardeşleri hakkında: Onlar yanınızda olsalardı ölmezler veya öldürülmezlerdi, diyenler gibi olmayın. Allah; bunu, onların kalblerinde bir hasret olarak koydu. Halbuki öldüren de dirilten de Allah'tır. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar! Siz, yeryüzünde sefere çıkmış veya gâzi olan (savaşa katılan) kardeşleri için "Eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi." diyen kâfirler gibi olmayın! Allah, bunu onların kalplerinde bir hasret (pişmanlık) kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Uzak yerlere seyahate çık(tıkt)an veya savaşa katıl(dıktan sonra öl)en kardeşleri hakkında, "Bizimle kalmış olsalardı ölmeyeceklerdi," veya "öldürülmemiş olacaklardı" diyen, hakikati inkara şartlanmış kimseler gibi olmayın; zira Allah, bu tür düşünceleri onların kalplerinde acı bir pişmanlık kaynağı yapacaktır, çünkü hayat bağışlayan ve ölüme hükmeden yalnız Allah'tır. Allah, yaptığınız her şeyi görür.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân edenler! Kâfir olanlar ve kardeşleri için sefere çıktıkları veya gaziler oldukları zaman, «Eğer onlar bizim yanımızda olsalar idi ne ölürlerdi ve ne de öldürürlerdi,» diyenler gibi olmayınız. Allah Teâlâ onu kalblerinde bir hasret kılmak için yapmıştır. Halbuki Allah Teâlâ yaşatır, öldürür ve Allah Teâlâ yaptığınız şeyleri hakkıyla görücüdür.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Sizler inkâr edenler gibi yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında: “Eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezlerdi veya öldürülmezlerdi. ” diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların yüreklerinde bir iç acısı yaptı. Halbuki dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri için “yanımızda kalsalardı ölmez ve öldürülmezlerdi” diyen kafirler gibi olmayın. Allah, bunu onların kalbinde yakıp kavuran bir dert kılmak için ortaya koymuştur. Yaşatan da öldüren de Allah’tır. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Dini inkâr edip de Allah için seferde ölen veya gazalarda öldürülen arkadaşları hakkında: "Bizim yanımızda olsalardı, ne ölürler ne de öldürülürlerdi." diyenler gibi olmayın! Allah bunu, onların gönüllerinde bir hasret, bir yürek yarası olarak bıraksın diye yaptı. Hayatı veren de, alan da Allah’tır. Allah bütün yaptıklarınızı görür.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, siz inkâr edenler ve yeryüzünde sefere, ya da savaşa çıkan gazi kardeşleri için: "Eğer bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve vurulmazlardı." diyenler gibi olmayın. Allâh, onların bu düşünce ve sözlerini, kalblerinde dert yapar. Yaşatan da, öldüren de Allahtır. Allâh, yaptıklarınızı görmektedir.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, küfre sapanlar ile yer yüzünde gezip dolaşırken veya savaşta bulundukları sırada (ölen) kardeşleri için: «Yanımızda olsalardı, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi» diyenler gibi olmayın. Allah, bunu onların kalplerinde onulmaz bir hasret olarak kıldı. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için 'Bizim yanımızda olsalardı ölmez yahut öldürülmezlerdi' diyen kâfirler gibi olmayın. Allah bunu onların yüreklerine bir hasret olarak yerleştirdi. Yaşatan da Allah'tır, öldüren de. Allah sizin yaptıklarınızı da görmektedir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman sahipleri! Yeryüzünde dolaşan yahut gazaya çıkan kardeşleri için şöyle diyen inkârcılar gibi olmayın: "Yanımızda olsaydılar ölmezlerdi, öldürülmezlerdi." Allah bunu onların kalplerinde bir özlem yapacaktır. Allah diriltir de öldürür de. Allah, yapıp ettiklerinizi en iyi şekilde görmektedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}