"BME" ifadesi tarandı:
# "B-" öntakısı olmadan "ME" ifadesini tara (1:1). {B: ile, için}
# İçinde "BME" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|بماBMEbimā(as) to what296x
| بما BME bimā -şeyle in what 2:4
| بما BME bimā ötürü because 2:10
| بما BME bimā şeye in what 2:41
| بما BME bimā dolayı because 2:59
| بما BME bimā sebebiyledir (was) because 2:61
| بما BME bimā şeyleri what 2:76
| بما BME bimā şey ile with what 2:87
| بما BME bimā şeyi in what 2:90
| بما BME bimā şeye in what 2:91
| بما BME bimā şeye in what 2:91
| بما BME bimā şeyi in what 2:91
| بما BME bimā dolayı because 2:95
| بما BME bimā şeyleri of what 2:96
| بما BME bimā şeyleri of what 2:110
| بما BME bimā şeyleri with what 2:164
| بما BME bimā şeylere(hayvanlara) at what 2:171
| بما BME bimā dolayı for what 2:225
| بما BME bimā her şeyi of what 2:233
| بما BME bimā -dan of what 2:234
| بما BME bimā -şeyleri of what 2:237
| بما BME bimā şeyler [of] what 2:255
| بما BME bimā şeyleri of what 2:265
| بما BME bimā şeylerden with what 2:271
| بما BME bimā şeyleri of what 2:283
| بما BME bimā şeye in what 2:285
| بما BME bimā (onun) ne [of] what 3:36
| بما BME bimā ne of what 3:49
| بما BME bimā şeye in what 3:53
| بما BME bimā şeyler gereğince because 3:79
| بما BME bimā karşılık for what 3:106
| بما BME bimā çünkü (is) because 3:112
| بما BME bimā şeyleri of what 3:120
| بما BME bimā dolayı because 3:151
| بما BME bimā şeylerden of what 3:153
| بما BME bimā şeyleri of what 3:156
| بما BME bimā şeyi what 3:161
| بما BME bimā şeyleri of what 3:163
| بما BME bimā şeyi of what 3:167
| بما BME bimā şeylerden in what 3:170
| بما BME bimā ne ki of what 3:180
| بما BME bimā ne ki with what 3:180
| بما BME bimā karşılığıdır (is) because 3:182
| بما BME bimā in what 3:188
| بما BME bimā şeylerle for what 3:188
| بما BME bimā zira because 4:34
| بما BME bimā karşılık that which 4:34
| بما BME bimā şeye (Kur'ana) in what 4:47
| بما BME bimā şeylere in what 4:60
| بما BME bimā yüzünden for what 4:62
| بما BME bimā işlerden dolayı for what 4:88
| بما BME bimā şeyleri of what 4:94
| بما BME bimā biçimde with what 4:105
| بما BME bimā herşeyi of what 4:108
| بما BME bimā şeyleri of what 4:128
| بما BME bimā -dan of what 4:135
| بما BME bimā şeye in what 4:162
| بما BME bimā ne ki to what 4:166
| بما BME bimā şeyleri of what 5:8
| بما BME bimā şeyleri of what 5:14
| بما BME bimā karşılık for what 5:38
| بما BME bimā dolayı with what 5:44
| بما BME bimā ile by what 5:44
| بما BME bimā ile by what 5:45
| بما BME bimā ile by what 5:47
| بما BME bimā ilr by what 5:47
| بما BME bimā ile by what 5:48
| بما BME bimā şeyleri of what 5:48
| بما BME bimā ile by what 5:49
| بما BME bimā şeyleri [of] what 5:61
| بما BME bimā ötürü for what 5:64
| بما BME bimā bir şey with what 5:70
| بما BME bimā ne ki of what 5:71
| بما BME bimā sebebiyledir because 5:78
| بما BME bimā dolayı for what 5:85
| بما BME bimā ötürü for what 5:89
| بما BME bimā şeyi of what 5:105
| بما BME bimā dolayı because 6:30
| بما BME bimā şey ile in what 6:44
| بما BME bimā yüzünden for what 6:49
| بما BME bimā şeyleri about what 6:60
| بما BME bimā dolayı for what 6:70
| بما BME bimā dolayı for what 6:70
| بما BME bimā dolayı because 6:70
| بما BME bimā dolayı because 6:93
| بما BME bimā şeyleri about what 6:108
| بما BME bimā for what 6:120
| بما BME bimā karşı for what 6:124
| بما BME bimā dolayı because 6:127
| بما BME bimā ötürü for what 6:129
| بما BME bimā nedeniyle for what 6:138
| بما BME bimā ötürü because 6:157
| بما BME bimā şeyleri of what 6:159
| بما BME bimā şeyleri about what 6:164
| بما BME bimā ötürü because 7:9
| بما BME bimā karşılık for what 7:39
| بما BME bimā karşılık for what 7:43
| بما BME bimā şeyi of what 7:70
| بما BME bimā in what 7:75
| بما BME bimā şeyi what 7:77
| بما BME bimā şeylerle for what 7:96
| بما BME bimā ötürü in what 7:101
| بما BME bimā üzerine by what 7:134
| بما BME bimā yüzünden because 7:137
| بما BME bimā ötürü for what 7:155
| بما BME bimā dolayı because 7:162
| بما BME bimā ötürü because 7:163
| بما BME bimā yüzünden because 7:165
| بما BME bimā yüzünden for what 7:173
| بما BME bimā dolayı because 8:35
| بما BME bimā ne of what 8:39
| بما BME bimā of what 8:47
| بما BME bimā yüzündendir (is) for what 8:51
| بما BME bimā of what 8:72
| بما BME bimā şeyleri of what 9:16
| بما BME bimā rağmen (in spite) of its vastness, 9:25
| بما BME bimā olanı of what 9:64
| بما BME bimā bir şeye [of] what 9:74
| بما BME bimā dolayı because 9:77
| بما BME bimā şeylere for what 9:82
| بما BME bimā ne of what 9:94
| بما BME bimā şeylerin for what 9:95
| بما BME bimā şeyleri of what 9:105
| بما BME bimā rağmen though 9:118
| بما BME bimā dolayı because 10:4
| بما BME bimā karşılık for what 10:8
| بما BME bimā bir şeyi of what 10:18
| بما BME bimā şeyi of what 10:23
| بما BME bimā şeyleri of what 10:36
| بما BME bimā şeyi what 10:39
| بما BME bimā for what 10:52
| بما BME bimā dolayı because 10:70
| بما BME bimā şeylere what 10:74
| بما BME bimā olanı what 11:31
| بما BME bimā şeyi what 11:32
| بما BME bimā dolayı by what 11:36
| بما BME bimā şeyleri of what 11:92
| بما BME bimā şeylerden of what 11:111
| بما BME bimā şeyleri of what 11:112
| بما BME bimā in what 12:3
| بما BME bimā şeyleri of what 12:19
| بما BME bimā sebebiyle for what 12:69
| بما BME bimā (içyüzünü) of what 12:77
| بما BME bimā şeyin of what 12:81
| بما BME bimā karşılık for what 13:24
| بما BME bimā yüzünden for what 13:31
| بما BME bimā for what 13:33
| بما BME bimā bir şeyi of what 13:33
| بما BME bimā at what 13:36
| بما BME bimā şeyi in what 14:9
| بما BME bimā [of what] 14:22
| بما BME bimā ötürü Because 15:39
| بما BME bimā with what 15:63
| بما BME bimā şeyi of what 15:94
| بما BME bimā şeylere by what 15:97
| بما BME bimā şeyleri of what 16:28
| بما BME bimā karşılık for what 16:32
| بما BME bimā karşı that which 16:55
| بما BME bimā dolayı because 16:88
| بما BME bimā dolayı for what 16:94
| بما BME bimā ne of what 16:101
| بما BME bimā ötürü for what 16:112
| بما BME bimā şeyleri of what 17:25
| بما BME bimā ne sebeple [of] what 17:47
| بما BME bimā dolayı because 17:69
| بما BME bimā ne kadar how long 18:19
| بما BME bimā ne kadar about what (period) 18:26
| بما BME bimā for what 18:58
| بما BME bimā şeyden ötürü for what 18:73
| بما BME bimā of what 18:91
| بما BME bimā sebebiyle because 18:106
| بما BME bimā şeylerle for what 20:15
| بما BME bimā şeyleri what 20:96
| بما BME bimā şeyleri what 20:104
| بما BME bimā yüzündendir (is) for what 22:10
| بما BME bimā şeyleri of what 22:68
| بما BME bimā karşısında because 23:26
| بما BME bimā karşısında because 23:39
| بما BME bimā şeyleri of what 23:51
| بما BME bimā bulunanla in what 23:53
| بما BME bimā what 23:91
| بما BME bimā of what 23:96
| بما BME bimā karşılığını because 23:111
| بما BME bimā şeylere for what 24:24
| بما BME bimā şeyleri of what 24:28
| بما BME bimā şeyleri of what 24:30
| بما BME bimā -şeyleri of what 24:41
| بما BME bimā şeylerden of what 24:53
| بما BME bimā ne of what 24:64
| بما BME bimā şeyler in what 25:19
| بما BME bimā karşılık because 25:75
| بما BME bimā şeyleri of what 26:112
| بما BME bimā şeyleri (ni'metleri) with what 26:132
| بما BME bimā şeyi of what 26:188
| بما BME bimā bir şey that which 27:22
| بما BME bimā yüzünden because 27:52
| بما BME bimā yüzünden because 27:85
| بما BME bimā şeyleri of what 27:88
| بما BME bimā hakkı için Because 28:17
| بما BME bimā yüzünden for what 28:47
| بما BME bimā şeyi in what 28:48
| بما BME bimā ötürü because 28:54
| بما BME bimā şeyleri about what 29:8
| بما BME bimā bulunanı of what 29:10
| بما BME bimā sebebiyle because 29:34
| بما BME bimā şeye [in] what 29:66
| بما BME bimā olanla in what 30:32
| بما BME bimā şeyi [in] what, 30:34
| بما BME bimā of what 30:35
| بما BME bimā dolayı for what 30:36
| بما BME bimā yüzünden for what 30:41
| بما BME bimā şeyleri of what 31:15
| بما BME bimā şeyleri of what 31:23
| بما BME bimā of what 31:29
| بما BME bimā karşılığını (cezasını) because 32:14
| بما BME bimā ötürü for what 32:14
| بما BME bimā şeylere for what 32:17
| بما BME bimā karşılık for what 32:19
| بما BME bimā şeyleri of what 33:2
| بما BME bimā şeyleri of what 33:9
| بما BME bimā with what 33:51
| بما BME bimā of what 34:11
| بما BME bimā ötürü because 34:17
| بما BME bimā şeyi in what 34:34
| بما BME bimā for what 34:37
| بما BME bimā şeyleri of what 35:8
| بما BME bimā yüzünden for what 35:45
| بما BME bimā ne yüzden Of how 36:27
| بما BME bimā dolayı because 36:64
| بما BME bimā neler about what 36:65
| بما BME bimā dolayı because 38:26
| بما BME bimā şeyleri about what 39:7
| بما BME bimā of what 39:70
| بما BME bimā for what 40:17
| بما BME bimā ötürüdür because 40:75
| بما BME bimā ile in what 40:83
| بما BME bimā şeyleri in what 40:84
| بما BME bimā şeyi (mesajı) in what 41:14
| بما BME bimā yüzünden for what 41:17
| بما BME bimā hakkında (as) to what 41:20
| بما BME bimā sebebiyle for what 41:28
| بما BME bimā şeyleri of what 41:40
| بما BME bimā about what 41:50
| بما BME bimā in what 42:15
| بما BME bimā yüzünden for what 42:34
| بما BME bimā dolayı for what 42:48
| بما BME bimā of what 43:17
| بما BME bimā şeyi with what 43:24
| بما BME bimā hürmetine by what 43:49
| بما BME bimā karşılık for what 43:72
| بما BME bimā sebebiyle for what 45:14
| بما BME bimā şey ile for what 45:22
| بما BME bimā şeyleri of what 46:8
| بما BME bimā karşılık for what 46:14
| بما BME bimā ötürü because 46:20
| بما BME bimā şeyi what 46:22
| بما BME bimā dolayı because 46:34
| بما BME bimā in what 47:2
| بما BME bimā what 48:10
| بما BME bimā olduklarınızı of what 48:11
| بما BME bimā of what 48:24
| بما BME bimā of what 49:18
| بما BME bimā şeyleri [of] what 50:45
| بما BME bimā şeylerle in what 52:18
| بما BME bimā karşılık for what 52:19
| بما BME bimā şeye for what 52:21
| بما BME bimā with what 53:31
| بما BME bimā bulunan with what 53:36
| بما BME bimā nedeniyle for what 56:24
| بما BME bimā şeyleri of what 57:4
| بما BME bimā şeyleri of what 57:10
| بما BME bimā şey ile at what 57:23
| بما BME bimā şeyleri of what 58:3
| بما BME bimā ne of what 58:6
| بما BME bimā şeyleri of what 58:7
| بما BME bimā bir tarzda with what 58:8
| بما BME bimā ötürü for what 58:8
| بما BME bimā şeyleri of what 58:11
| بما BME bimā şeyleri of what 58:13
| بما BME bimā şeyleri of what 59:18
| بما BME bimā şeyi in what 60:1
| بما BME bimā şeyleri of what 60:1
| بما BME bimā şeyleri of what 60:3
| بما BME bimā yüzünden for what 62:7
| بما BME bimā şeyleri [of] what 62:8
| بما BME bimā şeyleri of what 63:11
| بما BME bimā şeyleri of what 64:2
| بما BME bimā şeyler of what 64:7
| بما BME bimā şeyleri of what 64:8
| بما BME bimā ötürü for what 69:24
| بما BME bimā şeylere by what 69:38
| بما BME bimā herşeyi what 72:28
| بما BME bimā for what 74:38
| بما BME bimā şeyler of what 75:13
| بما BME bimā dolayı because 76:12
| بما BME bimā karşılık for what 77:43
| بما BME bimā şeyi of what 84:23


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}