» 28 / Kasas  17:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 17
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
2. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
3. بِمَا (BME) = bimā : hakkı için
4. أَنْعَمْتَ (ÊNAMT) = en'ǎmte : lutfettiğin ni'metler
5. عَلَيَّ (ALY) = ǎleyye : bana
6. فَلَنْ (FLN) = felen : artık bir daha
7. أَكُونَ (ÊKVN) = ekūne : olmayacağım
8. ظَهِيرًا (ƵHYRE) = Zehīran : arka çıkan
9. لِلْمُجْرِمِينَ (LLMCRMYN) = lilmucrimīne : suçlulara
dedi | Rabbim | hakkı için | lutfettiğin ni'metler | bana | artık bir daha | olmayacağım | arka çıkan | suçlulara |

[GVL] [RBB] [] [NAM] [] [] [KVN] [ƵHR] [CRM]
GEL RB BME ÊNAMT ALY FLN ÊKVN ƵHYRE LLMCRMYN

ḳāle rabbi bimā en'ǎmte ǎleyye felen ekūne Zehīran lilmucrimīne
قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين

 » 28 / Kasas  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
بما | BME bimā hakkı için Because
أنعمت ن ع م | NAM ÊNAMT en'ǎmte lutfettiğin ni'metler You have favored
علي | ALY ǎleyye bana [on] me,
فلن | FLN felen artık bir daha so not
أكون ك و ن | KVN ÊKVN ekūne olmayacağım I will be
ظهيرا ظ ه ر | ƵHR ƵHYRE Zehīran arka çıkan a supporter
للمجرمين ج ر م | CRM LLMCRMYN lilmucrimīne suçlulara "(of) the criminals."""

28:17 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi | Rabbim | hakkı için | lutfettiğin ni'metler | bana | artık bir daha | olmayacağım | arka çıkan | suçlulara |

[GVL] [RBB] [] [NAM] [] [] [KVN] [ƵHR] [CRM]
GEL RB BME ÊNAMT ALY FLN ÊKVN ƵHYRE LLMCRMYN

ḳāle rabbi bimā en'ǎmte ǎleyye felen ekūne Zehīran lilmucrimīne
قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين

[ق و ل] [ر ب ب] [] [ن ع م] [] [] [ك و ن] [ظ ه ر] [ج ر م]

 » 28 / Kasas  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
Re,Be,
200,2,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بما | BME bimā hakkı için Because
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
أنعمت ن ع م | NAM ÊNAMT en'ǎmte lutfettiğin ni'metler You have favored
,Nun,Ayn,Mim,Te,
,50,70,40,400,
V – 2nd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
علي | ALY ǎleyye bana [on] me,
Ayn,Lam,Ye,
70,30,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
فلن | FLN felen artık bir daha so not
Fe,Lam,Nun,
80,30,50,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
أكون ك و ن | KVN ÊKVN ekūne olmayacağım I will be
,Kef,Vav,Nun,
,20,6,50,
V – 1st person singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
ظهيرا ظ ه ر | ƵHR ƵHYRE Zehīran arka çıkan a supporter
Zı,He,Ye,Re,Elif,
900,5,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
للمجرمين ج ر م | CRM LLMCRMYN lilmucrimīne suçlulara "(of) the criminals."""
Lam,Lam,Mim,Cim,Re,Mim,Ye,Nun,
30,30,40,3,200,40,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi | رَبِّ: Rabbim | بِمَا: hakkı için | أَنْعَمْتَ: lutfettiğin ni'metler | عَلَيَّ: bana | فَلَنْ: artık bir daha | أَكُونَ: olmayacağım | ظَهِيرًا: arka çıkan | لِلْمُجْرِمِينَ: suçlulara |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi | رب RB Rabbim | بما BME hakkı için | أنعمت ÊNAMT lutfettiğin ni'metler | علي ALY bana | فلن FLN artık bir daha | أكون ÊKWN olmayacağım | ظهيرا ƵHYRE arka çıkan | للمجرمين LLMCRMYN suçlulara |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi | rabbi: Rabbim | bimā: hakkı için | en'ǎmte: lutfettiğin ni'metler | ǎleyye: bana | felen: artık bir daha | ekūne: olmayacağım | Zehīran: arka çıkan | lilmucrimīne: suçlulara |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi | RB: Rabbim | BME: hakkı için | ÊNAMT: lutfettiğin ni'metler | ALY: bana | FLN: artık bir daha | ÊKVN: olmayacağım | ƵHYRE: arka çıkan | LLMCRMYN: suçlulara |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rabbim dedi, beni nîmetlendirdiğin şeylerle mücrimlere kesin olarak arka olmayacağım artık.
Adem Uğur : Musa: Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki, artık suçlulara (ve suça itenlere) asla arka çıkmayacağım, dedi.
Ahmed Hulusi : (Musa) dedi ki: "Rabbim, varlığımdaki nimetlerine yemin ederim ki, (aidiyet duygusuna kapılarak) suçlulara asla arka çıkmayacağım. "
Ahmet Tekin : 'Rabbim, bana ihsan ettiğin nimetlere, affına, öğrettiğin ilme ve şeriatına andolsun ki, artık nesilleri yok etme suçu işleyen, kavgacılara, âsilere, suçlulara arka çıkmayacağım.' dedi.
Ahmet Varol : Dedi ki: 'Bana verdiğin nimetler hakkı için artık ben suçlulara arka çıkmayacağım.'
Ali Bulaç : Dedi ki: "Rabbim, bana verdiğin nimetler adına, artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım."
Ali Fikri Yavuz : (Yine Mûsa şöyle) dedi:” - Ey Rabbim! Bana olan bu ihsanın (beni bağışlamanın) hakkı için, artık suçlulara hiç bir zaman yardımcı olmıyacağım.”
Bekir Sadak : Musa: «Rabbim! Bana verdigin nimete and olsun ki, suclulara asla yardimci olmayacagim» dedi.
Celal Yıldırım : Musâ: «Ey Rabbim ! Bana olan nîmetin hakkı için suçlu günahkârlara hiçbir zaman arka olmayacağım» dedi.
Diyanet İşleri : “Rabbim! Bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Musa: 'Rabbim! Bana verdiğin nimete and olsun ki, suçlulara asla yardımcı olmayacağım' dedi.
Diyanet Vakfi : Musa: Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki, artık suçlulara (ve suça itenlere) asla arka çıkmayacağım, dedi.
Edip Yüksel : 'Rabbim,' dedi, 'bana bağışladığın nimetlere karşılık olarak bundan böyle suçlulara yardım etmeyeceğim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Musa, «Rabbim! Bana lutfettiğin nimetlere andolsun ki, artık suçlulara asla arka olmayacağım» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey Rabbim, bana lütufta bulunduğun şeyler hakkı için, artık suçlulara asla destek vermeyeceğim dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya rabb! Dedi: bana olan bu in'amın hakkı için artık mücrimlere aslâ zahîr olmam
Fizilal-il Kuran : Musa; «Rabb'im! Bana verdiğin nimete andolsun ki, suçlulara asla yardımcı olmayacağım» dedi.
Gültekin Onan : Dedi ki: "Rabbim, bana verdiğin nimetler adına, artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım."
Hakkı Yılmaz : Mûsâ, “Rabbim! Bana nimet olarak verdiğin şeylere andolsun ki artık hiçbir zaman suçlulara arka olmayacağım” dedi.
Hasan Basri Çantay : Dedi: «Rabbim, bana in'aam etdiğin şeyler hakkıyçin artık suçlulara asla arka olmayacağım».
Hayrat Neşriyat : (Mûsâ:) 'Rabbim! Beni ni'metlendirdiğin şeyler hakkı için, bir daha günahkârlara aslâ yardımcı olmayacağım!' dedi.
İbni Kesir : Dedi ki: Rabbım, bana verdiğin nimet hakkı için, artık suçlulara asla yardımcı olmayacağım.
İskender Evrenosoğlu : (Musa A.S): "Rabbim beni ni'metlendirdiğin şeyler sebebiyle, bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım (yardımcı olmayacağım).
Muhammed Esed : "Ey Rabbim!" dedi (Musa,) "Bana bahşettiğin nimetler hakkı için bir daha asla suçlulara arka çıkmayacağım!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «Yarabbi! Bana in'amın hakkı için artık ben mücrimler için asla arka olamam.»
Ömer Öngüt : Dedi ki: “Rabbim! Bana verdiğin nimet hakkı için, artık suçlulara aslâ yardımcı olmayacağım. ”
Şaban Piriş : -Rabbim, bana verdiğin nimet için, artık asla günahkarlara destek olmayacağım dedi.
Suat Yıldırım : "Ya Rabbî! dedi, bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için, artık suçlulara asla arka çıkmam."
Süleyman Ateş : "Rabbim, dedi, bana lutfettiğin ni'metler hakkı için artık bir daha suçlulara arka olmayacağım."
Tefhim-ul Kuran : Dedi ki: «Rabbim, bana verdiğin nimetler adına, artık suçlu günahkârlara destekçi olmayacağım.»
Ümit Şimşek : Musa 'Rabbim,' dedi. 'Bana lütfettiğin nimetlerin hakkı için, bir daha mücrimlere arka çıkmayacağım.'
Yaşar Nuri Öztürk : Dedi: "Rabbim, bana lütfettiğin nimete yemin ederim ki, bir daha suçlulara asla arka çıkmayacağım."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}