» 28 / Kasas  26:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 26
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَتْ (GELT) = ḳālet : dedi
2. إِحْدَاهُمَا (ÎḪD̃EHME) = iHdāhumā : o (kız)lardan biri
3. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
4. أَبَتِ (ÊBT) = ebeti : babacığım
5. اسْتَأْجِرْهُ (ESTÊCRH) = ste'cirhu : bunu (çoban) tut
6. إِنَّ (ÎN) = inne : muhakkak
7. خَيْرَ (ḢYR) = ḣayra : en hayırlısıdır
8. مَنِ (MN) = meni :
9. اسْتَأْجَرْتَ (ESTÊCRT) = ste'certe' : ücretle tuttuklarının
10. الْقَوِيُّ (ELGVY) = l-ḳaviyyu : en güçlüsüdür
11. الْأَمِينُ (ELÊMYN) = l-emīnu : en güveniliridir
dedi | o (kız)lardan biri | EY/HEY/AH | babacığım | bunu (çoban) tut | muhakkak | en hayırlısıdır | | ücretle tuttuklarının | en güçlüsüdür | en güveniliridir |

[GVL] [EḪD̃] [Y] [EBV] [ECR] [] [ḢYR] [] [ECR] [GVY] [EMN]
GELT ÎḪD̃EHME YE ÊBT ESTÊCRH ÎN ḢYR MN ESTÊCRT ELGVY ELÊMYN

ḳālet iHdāhumā ebeti ste'cirhu inne ḣayra meni ste'certe' l-ḳaviyyu l-emīnu
قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين

 » 28 / Kasas  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالت ق و ل | GVL GELT ḳālet dedi Said
إحداهما ا ح د | EḪD̃ ÎḪD̃EHME iHdāhumā o (kız)lardan biri one of them,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أبت ا ب و | EBV ÊBT ebeti babacığım my father
استأجره ا ج ر | ECR ESTÊCRH ste'cirhu bunu (çoban) tut Hire him.
إن | ÎN inne muhakkak Indeed,
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayra en hayırlısıdır (the) best
من | MN meni whom
استأجرت ا ج ر | ECR ESTÊCRT ste'certe' ücretle tuttuklarının you (can) hire
القوي ق و ي | GVY ELGVY l-ḳaviyyu en güçlüsüdür (is) the strong,
الأمين ا م ن | EMN ELÊMYN l-emīnu en güveniliridir "the trustworthy."""

28:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi | o (kız)lardan biri | EY/HEY/AH | babacığım | bunu (çoban) tut | muhakkak | en hayırlısıdır | | ücretle tuttuklarının | en güçlüsüdür | en güveniliridir |

[GVL] [EḪD̃] [Y] [EBV] [ECR] [] [ḢYR] [] [ECR] [GVY] [EMN]
GELT ÎḪD̃EHME YE ÊBT ESTÊCRH ÎN ḢYR MN ESTÊCRT ELGVY ELÊMYN

ḳālet iHdāhumā ebeti ste'cirhu inne ḣayra meni ste'certe' l-ḳaviyyu l-emīnu
قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين

[ق و ل] [ا ح د] [ي] [ا ب و] [ا ج ر] [] [خ ي ر] [] [ا ج ر] [ق و ي] [ا م ن]

 » 28 / Kasas  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالت ق و ل | GVL GELT ḳālet dedi Said
Gaf,Elif,Lam,Te,
100,1,30,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
إحداهما ا ح د | EḪD̃ ÎḪD̃EHME iHdāhumā o (kız)lardan biri one of them,
,Ha,Dal,Elif,He,Mim,Elif,
,8,4,1,5,40,1,
N – nominative feminine noun
PRON – 3rd person masculine dual possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أبت ا ب و | EBV ÊBT ebeti babacığım my father
,Be,Te,
,2,400,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative masculine singular noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
أداة نداء
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
استأجره ا ج ر | ECR ESTÊCRH ste'cirhu bunu (çoban) tut Hire him.
Elif,Sin,Te,,Cim,Re,He,
1,60,400,,3,200,5,
V – 2nd person masculine singular (form X) imperative verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل أمر والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إن | ÎN inne muhakkak Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayra en hayırlısıdır (the) best
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
من | MN meni whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
استأجرت ا ج ر | ECR ESTÊCRT ste'certe' ücretle tuttuklarının you (can) hire
Elif,Sin,Te,,Cim,Re,Te,
1,60,400,,3,200,400,
V – 2nd person masculine singular (form X) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
القوي ق و ي | GVY ELGVY l-ḳaviyyu en güçlüsüdür (is) the strong,
Elif,Lam,Gaf,Vav,Ye,
1,30,100,6,10,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الأمين ا م ن | EMN ELÊMYN l-emīnu en güveniliridir "the trustworthy."""
Elif,Lam,,Mim,Ye,Nun,
1,30,,40,10,50,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَتْ: dedi | إِحْدَاهُمَا: o (kız)lardan biri | يَا: EY/HEY/AH | أَبَتِ: babacığım | اسْتَأْجِرْهُ: bunu (çoban) tut | إِنَّ: muhakkak | خَيْرَ: en hayırlısıdır | مَنِ: | اسْتَأْجَرْتَ: ücretle tuttuklarının | الْقَوِيُّ: en güçlüsüdür | الْأَمِينُ: en güveniliridir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قالت GELT dedi | إحداهما ÎḪD̃EHME o (kız)lardan biri | يا YE EY/HEY/AH | أبت ÊBT babacığım | استأجره ESTÊCRH bunu (çoban) tut | إن ÎN muhakkak | خير ḢYR en hayırlısıdır | من MN | استأجرت ESTÊCRT ücretle tuttuklarının | القوي ELGWY en güçlüsüdür | الأمين ELÊMYN en güveniliridir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳālet: dedi | iHdāhumā: o (kız)lardan biri | : EY/HEY/AH | ebeti: babacığım | ste'cirhu: bunu (çoban) tut | inne: muhakkak | ḣayra: en hayırlısıdır | meni: | ste'certe': ücretle tuttuklarının | l-ḳaviyyu: en güçlüsüdür | l-emīnu: en güveniliridir |
Kırık Meal (Transcript) : |GELT: dedi | ÎḪD̃EHME: o (kız)lardan biri | YE: EY/HEY/AH | ÊBT: babacığım | ESTÊCRH: bunu (çoban) tut | ÎN: muhakkak | ḢYR: en hayırlısıdır | MN: | ESTÊCRT: ücretle tuttuklarının | ELGVY: en güçlüsüdür | ELÊMYN: en güveniliridir |
Abdulbaki Gölpınarlı : O iki kızın biri de babacığım dedi, onu ücretle tut, şüphe yok ki ücretle tutacağın adamların en hayırlısı, en emîni bu.
Adem Uğur : (Şuayb'ın) iki kızından biri: Babacığım! Onu ücretle (çoban) tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır, dedi.
Ahmed Hulusi : İkisinden (kızlardan) biri dedi ki: "Ey babacığım, Onu işe al. . . Şüphesiz, bir ücretle çalıştırdıkların arasında en hayırlısıdır; güçlü, sözünde durandır. "
Ahmet Tekin : Kızlardan birisi: 'Babacığım, onu ücretle çoban tut. Ücretle çalıştıracağın en iyi kimse bu güçlü kuvvetli, güvenilir adamdır' dedi.
Ahmet Varol : (Kızlardan) biri: 'Babacığım! Onu ücretle tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü, güvenilir adamdır' dedi.
Ali Bulaç : O (kadın)lardan biri dedi ki: "Ey babacığım, onu ücretli olarak tut; çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli, güvenilir (biri)dir."
Ali Fikri Yavuz : O iki kadından biri dedi ki: “- Babacığım! Onu (davarları otlatmak için) ücretle tut. Çünkü tuttuğun ücretlilerin en hayırlısı o, güvenilir, güçlü adamdır.”
Bekir Sadak : Iki kadindan biri: «Babacigim! Onu ucretli olarak tut; ucretle tuttuklarinin en iyisi bu guclu ve guvenilir adamdir» dedi.
Celal Yıldırım : O iki kızdan biri, «babacığım ! Onu ücretle tut; şüphesiz ki ücretle tuttuğun kimselerin en hayırlısı bu güçlü ve güvenilir olan (adam)dır» dedi.
Diyanet İşleri : Kızlardan biri, “Babacığım, onu ücretle tut. Herhâlde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : İki kadından biri: 'Babacığım! Onu ücretli olarak tut; ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır' dedi.
Diyanet Vakfi : (Şuayb'ın) iki kızından biri: Babacığım! Onu ücretle (çoban) tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır, dedi.
Edip Yüksel : Onlardan biri, 'Babacığım, ona iş ver. O, senin ücretle tuttuklarının en iyisidir; hem güçlü, hem de güvenilir biri,' dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Şuayb'ın) iki kızından biri: «Babacığım! Onu ücretle (çoban) tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, bu güçlü ve güvenilir adamdır» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O iki kadından biri: «Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü tuttuğun ücretlilerin en hayırlısı o güçlü güvenilir adamı!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : O ikinin biri, babacığım! Dedi: onu ecîr tut, çünkü tuttuğun ecîrlerin en hayırlısı o kavîy, emîn adam
Fizilal-il Kuran : Kızlardan biri; «Babacığım, bunu çoban olarak tut, ücretle tuttuklarının en hayırlısı budur. Çünkü hem güçlü hem de güvenilir.»
Gültekin Onan : O (kadın)lardan biri dedi ki: "Ey babacığım, onu ücretli olarak tut; çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli (ve) güvenilirdir (emiyn)."
Hakkı Yılmaz : "Onun iki kızından biri; “Babacığım! Onu ücretle tut. Şüphesiz ücretle tutulan kimselerin en iyisi, güçlü ve güvenilir olanıdır” dedi. "
Hasan Basri Çantay : O ikiden biri: «Babacığım, dedi, onu ücretle (çoban) tut. Çünkü ücretle kullandıklarının en hayırlısı şübhesiz ki o kuvvetli, emîn (adamdır)».
Hayrat Neşriyat : O iki (genç kız)dan biri: 'Ey babacığım, onu ücretle (çoban) tut; çünki ücretle tuttuğun kimselerin en hayırlısı, o kuvvetli, emîn olandır' dedi.
İbni Kesir : O ikiden biri dedi ki: Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve emin kişidir.
İskender Evrenosoğlu : İki kızdan biri: "Ey babacığım! Onu ücretle tut. Muhakkak ki o, ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir." dedi.
Muhammed Esed : O iki (kız)dan biri: "Babacığım," dedi, "o'nu ücretli olarak yanında tut; çünkü ücretli olarak yanında tutabileceğin en güçlü ve güvenilir kişi bu olacak!"
Ömer Nasuhi Bilmen : O ikiden biri dedi ki: «Ey pederim! Onu ücretle (çoban) tut. Şüphe yok ki, tuttuğun ecirlerin en hayırlısı, odur, kuvvetlidir, emindir.»
Ömer Öngüt : O iki kızdan biri: “Babacığım! Onu ücretle tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı budur, güçlü ve güvenilir bir adamdır. ” dedi.
Şaban Piriş : Kızlarından biri: -Babacığım, onu ücretle çalıştır. Ücretle tutacağın kimselerin en iyisi, güçlü ve güvenilir olan kimsedir, dedi.
Suat Yıldırım : Kızlardan biri: "Babacığım, dedi, bunu işçi olarak tut, zira senin çalıştıracağın en iyi adam, böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır."
Süleyman Ateş : O (kız)lardan biri: "Babacağım, dedi, bunu (çoban) tut işte, çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü, güvenilirdir."
Tefhim-ul Kuran : O (kadın)lardan biri dedi ki: «Ey babacağım, onu ücretli olarak tutuver; çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli, güvenilir (biri)dir.»
Ümit Şimşek : Onun iki kızından biri, 'Babacığım, onu ücretli olarak tut,' dedi. 'Tutacağın adamların en iyisi, bu güçlü ve güvenilir kimsedir.'
Yaşar Nuri Öztürk : Kadınlardan biri şöyle dedi: "Babacağım, ücretle tut onu. Her halde ücretle çalıştırdıklarının en hayırlısı olacak; güçlü, güvenilir biri."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}