» 28 / Kasas  57:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 57
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : ve dediler ki
2. إِنْ (ÎN) = in : eğer
3. نَتَّبِعِ (NTBA) = nettebiǐ : biz uyarsak
4. الْهُدَىٰ (ELHD̃) = l-hudā : doğru yola
5. مَعَكَ (MAK) = meǎke : seninle beraber
6. نُتَخَطَّفْ (NTḢŦF) = nuteḣaTTaf : atılırız
7. مِنْ (MN) = min : -dan
8. أَرْضِنَا (ÊRŽNE) = erDinā : yurdumuz-
9. أَوَلَمْ (ÊVLM) = evelem :
10. نُمَكِّنْ (NMKN) = numekkin : biz bir mekan vermedik mi?
11. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlara
12. حَرَمًا (ḪRME) = Haramen : dokunulmaz
13. امِنًا ( ËMNE) = āminen : güvenli
14. يُجْبَىٰ (YCB) = yucbā : toplanıp getirildiği
15. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : ona
16. ثَمَرَاتُ (S̃MRET) = ṧemerātu : ürünlerinin
17. كُلِّ (KL) = kulli : her
18. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyin
19. رِزْقًا (RZGE) = rizḳan : bir rızık olarak
20. مِنْ (MN) = min :
21. لَدُنَّا (LD̃NE) = ledunnā : kendi katımızdan
22. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : fakat
23. أَكْثَرَهُمْ (ÊKS̃RHM) = ekṧerahum : çokları
24. لَا (LE) = lā :
25. يَعْلَمُونَ (YALMVN) = yeǎ'lemūne : bilmezler
ve dediler ki | eğer | biz uyarsak | doğru yola | seninle beraber | atılırız | -dan | yurdumuz- | | biz bir mekan vermedik mi? | onlara | dokunulmaz | güvenli | toplanıp getirildiği | ona | ürünlerinin | her | şeyin | bir rızık olarak | | kendi katımızdan | fakat | çokları | | bilmezler |

[GVL] [] [TBA] [HD̃Y] [] [ḢŦF] [] [ERŽ] [] [MKN] [] [ḪRM] [EMN] [CBY] [] [S̃MR] [KLL] [ŞYE] [RZG] [] [LD̃N] [] [KS̃R] [] [ALM]
VGELVE ÎN NTBA ELHD̃ MAK NTḢŦF MN ÊRŽNE ÊVLM NMKN LHM ḪRME ËMNE YCB ÎLYH S̃MRET KL ŞYÙ RZGE MN LD̃NE VLKN ÊKS̃RHM LE YALMVN

ve ḳālū in nettebiǐ l-hudā meǎke nuteḣaTTaf min erDinā evelem numekkin lehum Haramen āminen yucbā ileyhi ṧemerātu kulli şey'in rizḳan min ledunnā velākinne ekṧerahum yeǎ'lemūne
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون

 » 28 / Kasas  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they say,
إن | ÎN in eğer """If"
نتبع ت ب ع | TBA NTBA nettebiǐ biz uyarsak we follow
الهدى ه د ي | HD̃Y ELHD̃ l-hudā doğru yola the guidance
معك | MAK meǎke seninle beraber with you,
نتخطف خ ط ف | ḢŦF NTḢŦF nuteḣaTTaf atılırız we would be swept
من | MN min -dan from
أرضنا ا ر ض | ERŽ ÊRŽNE erDinā yurdumuz- "our land."""
أولم | ÊVLM evelem Have not
نمكن م ك ن | MKN NMKN numekkin biz bir mekan vermedik mi? We established
لهم | LHM lehum onlara for them
حرما ح ر م | ḪRM ḪRME Haramen dokunulmaz a sanctuary
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āminen güvenli secure,
يجبى ج ب ي | CBY YCB yucbā toplanıp getirildiği are brought
إليه | ÎLYH ileyhi ona to it
ثمرات ث م ر | S̃MR S̃MRET ṧemerātu ürünlerinin fruits
كل ك ل ل | KLL KL kulli her (of) all
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyin things,
رزقا ر ز ق | RZG RZGE rizḳan bir rızık olarak a provision
من | MN min from
لدنا ل د ن | LD̃N LD̃NE ledunnā kendi katımızdan Us?
ولكن | VLKN velākinne fakat But
أكثرهم ك ث ر | KS̃R ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them
لا | LE (do) not
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmezler know.

28:57 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dediler ki | eğer | biz uyarsak | doğru yola | seninle beraber | atılırız | -dan | yurdumuz- | | biz bir mekan vermedik mi? | onlara | dokunulmaz | güvenli | toplanıp getirildiği | ona | ürünlerinin | her | şeyin | bir rızık olarak | | kendi katımızdan | fakat | çokları | | bilmezler |

[GVL] [] [TBA] [HD̃Y] [] [ḢŦF] [] [ERŽ] [] [MKN] [] [ḪRM] [EMN] [CBY] [] [S̃MR] [KLL] [ŞYE] [RZG] [] [LD̃N] [] [KS̃R] [] [ALM]
VGELVE ÎN NTBA ELHD̃ MAK NTḢŦF MN ÊRŽNE ÊVLM NMKN LHM ḪRME ËMNE YCB ÎLYH S̃MRET KL ŞYÙ RZGE MN LD̃NE VLKN ÊKS̃RHM LE YALMVN

ve ḳālū in nettebiǐ l-hudā meǎke nuteḣaTTaf min erDinā evelem numekkin lehum Haramen āminen yucbā ileyhi ṧemerātu kulli şey'in rizḳan min ledunnā velākinne ekṧerahum yeǎ'lemūne
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون

[ق و ل] [] [ت ب ع] [ه د ي] [] [خ ط ف] [] [ا ر ض] [] [م ك ن] [] [ح ر م] [ا م ن] [ج ب ي] [] [ث م ر] [ك ل ل] [ش ي ا] [ر ز ق] [] [ل د ن] [] [ك ث ر] [] [ع ل م]

 » 28 / Kasas  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they say,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN in eğer """If"
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
نتبع ت ب ع | TBA NTBA nettebiǐ biz uyarsak we follow
Nun,Te,Be,Ayn,
50,400,2,70,
V – 1st person plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الهدى ه د ي | HD̃Y ELHD̃ l-hudā doğru yola the guidance
Elif,Lam,He,Dal,,
1,30,5,4,,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
معك | MAK meǎke seninle beraber with you,
Mim,Ayn,Kef,
40,70,20,
LOC – accusative location adverb
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
نتخطف خ ط ف | ḢŦF NTḢŦF nuteḣaTTaf atılırız we would be swept
Nun,Te,Hı,Tı,Fe,
50,400,600,9,80,
V – 1st person plural (form V) passive imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم
من | MN min -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أرضنا ا ر ض | ERŽ ÊRŽNE erDinā yurdumuz- "our land."""
,Re,Dad,Nun,Elif,
,200,800,50,1,
N – genitive feminine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أولم | ÊVLM evelem Have not
,Vav,Lam,Mim,
,6,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الواو زائدة
حرف نفي
نمكن م ك ن | MKN NMKN numekkin biz bir mekan vermedik mi? We established
Nun,Mim,Kef,Nun,
50,40,20,50,
V – 1st person plural (form II) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
لهم | LHM lehum onlara for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
حرما ح ر م | ḪRM ḪRME Haramen dokunulmaz a sanctuary
Ha,Re,Mim,Elif,
8,200,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āminen güvenli secure,
,Mim,Nun,Elif,
,40,50,1,
ADJ – accusative masculine indefinite active participle
صفة منصوبة
يجبى ج ب ي | CBY YCB yucbā toplanıp getirildiği are brought
Ye,Cim,Be,,
10,3,2,,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
إليه | ÎLYH ileyhi ona to it
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ثمرات ث م ر | S̃MR S̃MRET ṧemerātu ürünlerinin fruits
Se,Mim,Re,Elif,Te,
500,40,200,1,400,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
كل ك ل ل | KLL KL kulli her (of) all
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyin things,
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
رزقا ر ز ق | RZG RZGE rizḳan bir rızık olarak a provision
Re,Ze,Gaf,Elif,
200,7,100,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
لدنا ل د ن | LD̃N LD̃NE ledunnā kendi katımızdan Us?
Lam,Dal,Nun,Elif,
30,4,50,1,
N – genitive noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولكن | VLKN velākinne fakat But
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثرهم ك ث ر | KS̃R ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them
,Kef,Se,Re,He,Mim,
,20,500,200,5,40,
N – accusative masculine singular noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmezler know.
Ye,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,70,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: ve dediler ki | إِنْ: eğer | نَتَّبِعِ: biz uyarsak | الْهُدَىٰ: doğru yola | مَعَكَ: seninle beraber | نُتَخَطَّفْ: atılırız | مِنْ: -dan | أَرْضِنَا: yurdumuz- | أَوَلَمْ: | نُمَكِّنْ: biz bir mekan vermedik mi? | لَهُمْ: onlara | حَرَمًا: dokunulmaz | امِنًا: güvenli | يُجْبَىٰ: toplanıp getirildiği | إِلَيْهِ: ona | ثَمَرَاتُ: ürünlerinin | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şeyin | رِزْقًا: bir rızık olarak | مِنْ: | لَدُنَّا: kendi katımızdan | وَلَٰكِنَّ: fakat | أَكْثَرَهُمْ: çokları | لَا: | يَعْلَمُونَ: bilmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE ve dediler ki | إن ÎN eğer | نتبع NTBA biz uyarsak | الهدى ELHD̃ doğru yola | معك MAK seninle beraber | نتخطف NTḢŦF atılırız | من MN -dan | أرضنا ÊRŽNE yurdumuz- | أولم ÊWLM | نمكن NMKN biz bir mekan vermedik mi? | لهم LHM onlara | حرما ḪRME dokunulmaz | آمنا ËMNE güvenli | يجبى YCB toplanıp getirildiği | إليه ÎLYH ona | ثمرات S̃MRET ürünlerinin | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyin | رزقا RZGE bir rızık olarak | من MN | لدنا LD̃NE kendi katımızdan | ولكن WLKN fakat | أكثرهم ÊKS̃RHM çokları | لا LE | يعلمون YALMWN bilmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: ve dediler ki | in: eğer | nettebiǐ: biz uyarsak | l-hudā: doğru yola | meǎke: seninle beraber | nuteḣaTTaf: atılırız | min: -dan | erDinā: yurdumuz- | evelem: | numekkin: biz bir mekan vermedik mi? | lehum: onlara | Haramen: dokunulmaz | āminen: güvenli | yucbā: toplanıp getirildiği | ileyhi: ona | ṧemerātu: ürünlerinin | kulli: her | şey'in: şeyin | rizḳan: bir rızık olarak | min: | ledunnā: kendi katımızdan | velākinne: fakat | ekṧerahum: çokları | : | yeǎ'lemūne: bilmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: ve dediler ki | ÎN: eğer | NTBA: biz uyarsak | ELHD̃: doğru yola | MAK: seninle beraber | NTḢŦF: atılırız | MN: -dan | ÊRŽNE: yurdumuz- | ÊVLM: | NMKN: biz bir mekan vermedik mi? | LHM: onlara | ḪRME: dokunulmaz | ËMNE: güvenli | YCB: toplanıp getirildiği | ÎLYH: ona | S̃MRET: ürünlerinin | KL: her | ŞYÙ: şeyin | RZGE: bir rızık olarak | MN: | LD̃NE: kendi katımızdan | VLKN: fakat | ÊKS̃RHM: çokları | LE: | YALMVN: bilmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve dediler ki: Seninle berâber doğru yola uyarsak yerimizden, yurdumuzdan oluruz, bizi çıkarıverirler buradan. Biz onları, her çeşit yiyeceklerin, meyvelerin getirilip toplandığı emin bir haremde yerleştirmedik mi, onlara katımızdan rızık olarak vermedik mi bunları ve fakat çoğu bilmez.
Adem Uğur : Biz seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği, güvenli, dokunulmaz bir yere (Mekke-i Mükerreme'ye) yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Eğer seninle birlikte hakikate uyarsak, yerimizden sökülüp çıkarılırız". . . Biz onları, indîmizden (lütfederek), yaşam gıdası olarak her şeyin ürünlerinin toplandığı, güvenli bir Harem'e yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğunluğu (kıymetini) bilmezler.
Ahmet Tekin : Onlar: 'Biz, seninle beraber, doğru, hak yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız.' dediler. Biz onları, dokunulmazlığı olan kutsal, güvenli bir yere, Mekke-i Mükerreme’ye yerleştirmedik mi? Onları itibarlı hale, iktidara getirmedik mi? Kendi katımızdan rızık olarak, her ülkenin ürünleri toplanıp oraya getirilmiyor mu? Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
Ahmet Varol : Dediler ki: 'Seninle birlikte doğru yola girersek yurdumuzdan atılırız.' Onları, tarafımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplandığı güvenli bir Harem'e [5] yerleştirmedik mi? Ancak onların çoğu bilmiyorlar.
Ali Bulaç : Dediler ki: "Eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan) çekilip kopartılırız." Oysa biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı, güvenli bir harem'de yerleşik kılmadık mı? Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
Ali Fikri Yavuz : (Kureyş’liler) dediler ki: “- (Doğrusun amma), eğer biz doğru yola (dinine) uyar, seninle beraber olursak yerimizden (Mekke’den) kovuluruz.” Tarafımızdan bir rızık olarak, onları, çeşitli bir çok mahsüllerin gelib toplanacağı emin bir Harem’de (içinde Beytullah olan hürmete değer bir yerde) yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu (bunların Allah katından bir rızık olduğunu) bilmezler.
Bekir Sadak : «eninle beraber dogru yolda gidersek, yurdumuzdan ediliriz» dediler. Onlari katimizdan bir rizik olarak her seyin urununun toplandigi guvenli ve kutlu bir yere yerlestirmedik mi? Ama cogu bilmezler.
Celal Yıldırım : Onlar (henüz imân etmeyenler) dediler ki: «Eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak yurdumuzdan atılırız.» Oysa biz onları güvenli, katımızdan rızık olarak her türlü ürünün taşınıp toplandığı Harem'e yerleştirmedik mi ? Ama çoğu (bu kutsal nimeti) bilmezler.
Diyanet İşleri : Onlar, “Sizinle beraber doğru yolu tutarsak, kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız” dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak, her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı, saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.
Diyanet İşleri (eski) : 'Seninle beraber doğru yolda gidersek, yurdumuzdan ediliriz' dediler. Onları katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün toplandığı güvenli ve kutlu bir yere yerleştirmedik mi? Ama çoğu bilmezler.
Diyanet Vakfi : «Biz seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız» dediler. Biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği, güvenli, dokunulmaz bir yere (Mekke-i Mükerreme'ye) yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.
Edip Yüksel : Dediler ki, 'Senin hidayetine uysak yurdumuzdan ediliriz. Onları, katımızdan her çeşit ürünün rızık olarak toplanıp götürüldüğü güvenli ve kutsal bir bölgeye yerleştirmedik mi? Ne var ki çokları bilmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Biz seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız» dediler. Biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği, güvenli, dokunulmaz bir yere (Mekke- i Mükerreme'ye) yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de: «Haklısın, ama biz doğru yolu tutup seninle birlikte olursak yerimizden yurdumuzdan olur çarpılırız.» dediler. Biz onlara kendi katımızdan bir rızık olarak her türlü ürünün taşınıp getirildiği güvenli mukaddes bir yeri mekan kılmadık mı? Fakat çoğu bilmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de, doğrusun amma biz o doğru yolu tutar seninle beraber olursak derhal yerimizden yurdumuzdan olur çarpılırız dediler, ya biz onlara darül'emân bir haremi mekân kılmadık da mı? Ona ledünnümüzden rızk olarak her şeyin semaratı toplanacak ve lâkin ekserîsi bilmezler
Fizilal-il Kuran : Dediler ki; «Biz seninle beraber doğru yola gelirsek yurdumuzdan atılırız.» Onları katımdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği, kutlu bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.
Gültekin Onan : Dediler ki: "Eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden [yurdumuzdan ve konumumuzdan] çekilip kopartılırız." Oysa biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı, güvenli (aminen) bir haremde yerleşik kılmadık mı? Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
Hakkı Yılmaz : "Ve onlar; “Biz seninle beraber doğru yol kılavuzuna uyarsak, yurdumuzdan atılırız” dediler. Biz onları, Kendi katımızdan bir rızık olarak, her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği, güvenli, dokunulmaz bir yere/Mekke'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. "
Hasan Basri Çantay : Dediler ki: «Biz, eğer senin maiyyetinde doğru yolu (tutub) uyarsak derhal yerimizden (yurdumuzdan olub) kapılırız». Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her şey'in mahsullerinin gelib toplanacağı korkusuz bir haremde yerleşdirmedik mi? Fakat onların çoğu (bu hakıykatı) bilmezler.
Hayrat Neşriyat : Bir de; '(biz) seninle berâber hidâyete tâbi' olursak, yurdumuzdan hemen çıkarılırız' dediler. Hâlbuki onları, katımızdan bir rızık olarak herşeyin mahsûllerinin(toplanıp) ona getirildiği, emîn bir hareme (Mekke’ye) yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu(üzerlerindeki ni'metimizi) bilmezler.
İbni Kesir : Dediler ki: Seninle beraber hidayete uyacak olursak, yerimizden oluruz. Halbuki onları katımızdan bir rızık olarak her şeyin mahsulünün toplandığı emin bir haremde yerleştirmedik mi? Ama onların çoğu bilmezler.
İskender Evrenosoğlu : Ve: "Eğer seninle beraber hidayete tâbî olursak (Allah'a ulaşmayı dilersek), yerimizden atılırız (yurdumuzdan kovuluruz)." dediler. Onları, katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan (hürmet edilen yerde, haremde) yerde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu (Allah tarafından olduğunu) bilmezler.
Muhammed Esed : "Seninle aynı yolu izleyecek olursak kendi toprağımızdan koparıp atarlar bizi" diyorlar. Oysa, Katımızdan rızık olarak her türlü ürünün getirilip toplandığı, koruyucu örf altında güvenli bir yere yerleştirmedik mi onları? Ne var ki, çokları (bunun) farkında değil.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dediler ki: «Eğer seninle beraber hüdaya (İslâm'a) tâbi olursak yerimizden hemen çıkarılırız. Biz onlar için bir emniyetli Harem'i metin bir mekân kılmadık mı ki, her şeyin semereleri Bizim tarafımızdan bir rızk olmak üzere onun için toplanır. Fakat onların ekserisi bilmezler.»
Ömer Öngüt : “Seninle beraber doğru yolda gidersek yerimizden oluruz. ” dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin mahsulünün toplanıp getirildiği emniyetli ve hürmetli (dokunulmaz) bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.
Şaban Piriş : -Eğer, seninle birlikte doğru yolu tutacak olursak, ülkemizden sürülürüz, dediler. Oysa biz, onları katımızdan rızık olarak verdiğimiz ürünlerin gelip toplandığı emin ve saygın bir yere yerleştirmedik mi? Fakat, onların çoğu bilmezler.
Suat Yıldırım : "Doğru söylüyorsun, ama biz sana tâbi olup o doğru yolu tutarsak, yerimizden yurdumuzdan olur, burada barınamayız" dediler. Oysa tarafımızdan bir rahmet olarak Biz, onları her türlü ürünün getirilip toplandığı, güvenli, dokunulmaz bir yere (Mekke-i Mükerreme’ye) yerleştirmedik mi? Ne var ki onların çoğu bu nimetin kadrini bilmezler.
Süleyman Ateş : Dediler ki: "Biz seninle beraber doğru yola gelirsek yurdumuzdan atılırız." Biz onlara kendi katımızdan bir rızık olarak, her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği, güvenli, dokunulmaz bir mekân vermedik mi? Fakat çokları bilmezler.
Tefhim-ul Kuran : Dediler ki: «Eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan) çekilip kopartılırız» Oysa biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı, güvenli bir harem'de yerleşik kılmadık mı? Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
Ümit Şimşek : 'Seninle birlikte doğru yolu tutacak olursak yerimizden, yurdumuzdan oluruz' dediler. Her çeşit ürünün tarafımızdan bir rızık olarak gelip toplandığı güvenli ve hürmetli bir beldeye onları yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu, bunların Allah'tan geldiğini bilmiyor.
Yaşar Nuri Öztürk : Dediler ki: "Eğer seninle birlikte yol alırsak, yerimizden, yurdumuzdan oluruz." Biz onları, katımızdan rızık olarak gelen tüm ürünlerin derlenip toplandığı güvenli, saygıdeğer bir mekâna yerleştirmedik mi? Ama onların çokları bilmiyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}