» 28 / Kasas  60:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 60
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne
2. أُوتِيتُمْ (ÊVTYTM) = ūtītum : size verildiyse
3. مِنْ (MN) = min : -den
4. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : her şey-
5. فَمَتَاعُ (FMTEA) = femetāǔ : geçimidir
6. الْحَيَاةِ (ELḪYET) = l-Hayāti : hayatının
7. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünya
8. وَزِينَتُهَا (VZYNTHE) = ve zīnetuhā : ve süsüdür
9. وَمَا (VME) = ve mā : olan ise
10. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : yanında
11. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
12. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : daha hayırlıdır
13. وَأَبْقَىٰ (VÊBG) = ve ebḳā : ve daha kalıcıdır
14. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
15. تَعْقِلُونَ (TAGLVN) = teǎ'ḳilūne : aklınızı kullanmıyor musunuz?
ve ne | size verildiyse | -den | her şey- | geçimidir | hayatının | dünya | ve süsüdür | olan ise | yanında | Allah'ın | daha hayırlıdır | ve daha kalıcıdır | | aklınızı kullanmıyor musunuz? |

[] [ETY] [] [ŞYE] [MTA] [ḪYY] [D̃NV] [ZYN] [] [AND̃] [] [ḢYR] [BGY] [] [AGL]
VME ÊVTYTM MN ŞYÙ FMTEA ELḪYET ELD̃NYE VZYNTHE VME AND̃ ELLH ḢYR VÊBG ÊFLE TAGLVN

ve mā ūtītum min şey'in femetāǔ l-Hayāti d-dunyā ve zīnetuhā ve mā ǐnde llahi ḣayrun ve ebḳā efelā teǎ'ḳilūne
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون

 » 28 / Kasas  Suresi: 60
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve ne And whatever
أوتيتم ا ت ي | ETY ÊVTYTM ūtītum size verildiyse you have been given
من | MN min -den from
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in her şey- things,
فمتاع م ت ع | MTA FMTEA femetāǔ geçimidir (is) an enjoyment
الحياة ح ي ي | ḪYY ELḪYET l-Hayāti hayatının (of the) life
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
وزينتها ز ي ن | ZYN VZYNTHE ve zīnetuhā ve süsüdür and its adornment.
وما | VME ve mā olan ise And what
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanında (is) with
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah,
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) better
وأبقى ب ق ي | BGY VÊBG ve ebḳā ve daha kalıcıdır and more lasting.
أفلا | ÊFLE efelā So (will) not
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne aklınızı kullanmıyor musunuz? you use intellect?

28:60 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve ne | size verildiyse | -den | her şey- | geçimidir | hayatının | dünya | ve süsüdür | olan ise | yanında | Allah'ın | daha hayırlıdır | ve daha kalıcıdır | | aklınızı kullanmıyor musunuz? |

[] [ETY] [] [ŞYE] [MTA] [ḪYY] [D̃NV] [ZYN] [] [AND̃] [] [ḢYR] [BGY] [] [AGL]
VME ÊVTYTM MN ŞYÙ FMTEA ELḪYET ELD̃NYE VZYNTHE VME AND̃ ELLH ḢYR VÊBG ÊFLE TAGLVN

ve mā ūtītum min şey'in femetāǔ l-Hayāti d-dunyā ve zīnetuhā ve mā ǐnde llahi ḣayrun ve ebḳā efelā teǎ'ḳilūne
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون

[] [ا ت ي] [] [ش ي ا] [م ت ع] [ح ي ي] [د ن و] [ز ي ن] [] [ع ن د] [] [خ ي ر] [ب ق ي] [] [ع ق ل]

 » 28 / Kasas  Suresi: 60
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve ne And whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
أوتيتم ا ت ي | ETY ÊVTYTM ūtītum size verildiyse you have been given
,Vav,Te,Ye,Te,Mim,
,6,400,10,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form IV) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والتاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
من | MN min -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in her şey- things,
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
فمتاع م ت ع | MTA FMTEA femetāǔ geçimidir (is) an enjoyment
Fe,Mim,Te,Elif,Ayn,
80,40,400,1,70,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative masculine noun
الفاء استئنافية
اسم مرفوع
الحياة ح ي ي | ḪYY ELḪYET l-Hayāti hayatının (of the) life
Elif,Lam,Ha,Ye,Elif,Te merbuta,
1,30,8,10,1,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
ADJ – genitive feminine singular adjective
صفة مجرورة
وزينتها ز ي ن | ZYN VZYNTHE ve zīnetuhā ve süsüdür and its adornment.
Vav,Ze,Ye,Nun,Te,He,Elif,
6,7,10,50,400,5,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وما | VME ve mā olan ise And what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanında (is) with
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) better
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
وأبقى ب ق ي | BGY VÊBG ve ebḳā ve daha kalıcıdır and more lasting.
Vav,,Be,Gaf,,
6,,2,100,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
أفلا | ÊFLE efelā So (will) not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne aklınızı kullanmıyor musunuz? you use intellect?
Te,Ayn,Gaf,Lam,Vav,Nun,
400,70,100,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve ne | أُوتِيتُمْ: size verildiyse | مِنْ: -den | شَيْءٍ: her şey- | فَمَتَاعُ: geçimidir | الْحَيَاةِ: hayatının | الدُّنْيَا: dünya | وَزِينَتُهَا: ve süsüdür | وَمَا: olan ise | عِنْدَ: yanında | اللَّهِ: Allah'ın | خَيْرٌ: daha hayırlıdır | وَأَبْقَىٰ: ve daha kalıcıdır | أَفَلَا: | تَعْقِلُونَ: aklınızı kullanmıyor musunuz? |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve ne | أوتيتم ÊWTYTM size verildiyse | من MN -den | شيء ŞYÙ her şey- | فمتاع FMTEA geçimidir | الحياة ELḪYET hayatının | الدنيا ELD̃NYE dünya | وزينتها WZYNTHE ve süsüdür | وما WME olan ise | عند AND̃ yanında | الله ELLH Allah'ın | خير ḢYR daha hayırlıdır | وأبقى WÊBG ve daha kalıcıdır | أفلا ÊFLE | تعقلون TAGLWN aklınızı kullanmıyor musunuz? |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve ne | ūtītum: size verildiyse | min: -den | şey'in: her şey- | femetāǔ: geçimidir | l-Hayāti: hayatının | d-dunyā: dünya | ve zīnetuhā: ve süsüdür | ve mā: olan ise | ǐnde: yanında | llahi: Allah'ın | ḣayrun: daha hayırlıdır | ve ebḳā: ve daha kalıcıdır | efelā: | teǎ'ḳilūne: aklınızı kullanmıyor musunuz? |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve ne | ÊVTYTM: size verildiyse | MN: -den | ŞYÙ: her şey- | FMTEA: geçimidir | ELḪYET: hayatının | ELD̃NYE: dünya | VZYNTHE: ve süsüdür | VME: olan ise | AND̃: yanında | ELLH: Allah'ın | ḢYR: daha hayırlıdır | VÊBG: ve daha kalıcıdır | ÊFLE: | TAGLVN: aklınızı kullanmıyor musunuz? |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve size ne verildiyse, dünyâ yaşayışına âit metâlardan, dünyâ ziynetinden ibâret ve Allah katındaki, daha hayırlıdır ve daha sürekli; hâlâ mı akıl etmezsiniz?
Adem Uğur : Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâla buna aklınız ermeyecek mi?
Ahmed Hulusi : Size verilen şeyler, ancak dünya yaşamının dünyalığı ve onun bir süsüdür (keyiflendiricisidir)! Allâh indîndeki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. . . Aklınız almıyor mu?
Ahmet Tekin : Size verilen değerli şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası, zevki, süsü ve debdebesidir. Allah katındakiler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ buna aklınız ermeyecek mi?
Ahmet Varol : Size verilen her şey dünya hayatının bir geçimliği ve süsüdür. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Akıl etmiyor musunuz?
Ali Bulaç : Size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Allah katında olan ise, daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de, akıllanmayacak mısınız?
Ali Fikri Yavuz : Size (dünya vasıtalarından) verilen şey, (kısa) dünya hayatının istifadesi ve onun süsüdür. Allah katında olan (sevab ve cennet) ise, hem daha hayırlı, hem daha devamlıdır, (dünya nimetleri gibi sona ermez). Artık (bâkînin faniden daha hayırlı olduğunu anlayıb) akıllanmıyacak mısınız?
Bekir Sadak : Size verilen harhangi bir sey, dunya hayatinin bir gecimligi ve susudur. Allah katinda olan daha iyi ve devamlidir. Akletmez misiniz? *
Celal Yıldırım : Size verilen herhangi bir şey Dünya hayatının yararlanılacak geçimi ve süsüdür. Allah katındaki ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Artık aklınızı kullanmaz mısınız?
Diyanet İşleri : (Dünyalık olarak) size verilen her şey, dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah’ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?
Diyanet İşleri (eski) : Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının bir geçimliği ve süsüdür. Allah katında olan daha iyi ve devamlıdır. Akletmez misiniz?
Diyanet Vakfi : Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâla buna aklınız ermeyecek mi?
Edip Yüksel : Size verilen her şey, bu dünya hayatının malı ve süsüdür. ALLAH'ın yanında olanlar ise daha iyi ve süreklidir. Anlamaz mısınız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve debdebesidir. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ buna aklınız ermeyecek mi?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Size verilen şeyler, yalnızca dünya hayatının geçici malı ve süsüdür. Allah yanındaki ise hem daha hayırlı, hem kalıcıdır; artık düşünmeyecek misiniz?
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem size hangi bir şey verilmişse sırf Dünya hayatın geçici metaı ve ziynetidir, Allah yanındaki ise hem daha hayırlı hem bekalıdır, artık akıl etmez misiniz?
Fizilal-il Kuran : Size verilen her şey, dünya hayatının geçimi ve süsüdür. Allah'ın katında olan ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?
Gültekin Onan : Size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Tanrı katında olan ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de, akletmeyecek misiniz ?
Hakkı Yılmaz : Ve size verilen şeyler, basit dünya hayatının kazanımı ve onun süsüdür. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ akıl etmeyecek misiniz?
Hasan Basri Çantay : Size verilen her şey dünyâ hayâtının (geçici) metaldir, onun süsüdür. Allah nezdinde olan şeyler ise hem daha hayırlı, hem daha devamlıdır. Haalâ akıllanmayacak mısınız?
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki size verilen herşey, ancak dünya hayâtının (geçici) menfaati ve ziynetidir. Allah katında olan ise, daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hiç akıl erdirmez misiniz?
İbni Kesir : Size verilen herhangi bir şey; dünya hayatının bir geçimliği ve süsüdür. Allah katında olan ise daha hayırlı ve devamlıdır. Hala akletmez misiniz
İskender Evrenosoğlu : Ve size verilmiş olan herşey aslında dünya hayatının meta'ıdır (malıdır) ve ziynetidir (süsüdür). Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakîdir (kalıcıdır). Hâlâ akıl etmez misiniz?
Muhammed Esed : Size verilen şeyler dünya hayatına ilişkin geçici doyumlardan ve yine dünyada kalan süs ve eğlenceden ibarettir; oysa, Allah katında kazanılanlar daha hayırlı, daha kalıcıdır. (Buna rağmen,) aklınızı kullanmayacak mısınız?
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve size herhangi bir şeyden verilmiş ise ancak dünya hayatına ait meta'dan ve onun ziynetinden ibarettir. İnd-i ilâhide olan ise daha hayırlıdır ve daha bakidir. Artık akıl erdiremez misiniz?
Ömer Öngüt : Size verilen her şey dünya hayatının bir geçimliği ve ziynetidir. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?
Şaban Piriş : Size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah’ın yanında olanlar ise daha iyi ve kalıcıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?
Suat Yıldırım : Size verilen nimetler, geçici dünya metâı, dünyanın süsüdür. Allah’ın size sakladığı âhiret mükâfatı ise daha hayırlı, daha devamlıdır. Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız?
Süleyman Ateş : Size verilen her şey, dünyâ hayâtının geçimi ve süsüdür. Allâh'ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?
Tefhim-ul Kuran : Size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Allah katında olan ise, daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de akıllanmayacak mısınız?
Ümit Şimşek : Size ne verilmişse dünya hayatının nimeti ve gösterişidir. Allah katındaki ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Yoksa buna aklınız ermiyor mu?
Yaşar Nuri Öztürk : Nasiplendirildiğiniz şeyler şu iğreti hayatın yararından ve süsünden ibarettir. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Hâlâ aklınızı işletmeyecek misiniz?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}