» 28 / Kasas  88:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 88
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
2. تَدْعُ (TD̃A) = ted'ǔ : yalvarma
3. مَعَ (MA) = meǎ : ile beraber
4. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
5. إِلَٰهًا (ÎLHE) = ilāhen : bir tanrıya
6. اخَرَ ( ËḢR) = āḣara : başka
7. لَا (LE) = lā : yoktur
8. إِلَٰهَ (ÎLH) = ilāhe : tanrı
9. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
10. هُوَ (HV) = huve : O'ndan
11. كُلُّ (KL) = kullu : her
12. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
13. هَالِكٌ (HELK) = hālikun : helak olacaktır
14. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
15. وَجْهَهُ (VCHH) = vechehu : O'nun yüzü(zatı)ndan
16. لَهُ (LH) = lehu : O'nundur
17. الْحُكْمُ (ELḪKM) = l-Hukmu : Hüküm
18. وَإِلَيْهِ (VÎLYH) = ve ileyhi : ve O'na
19. تُرْجَعُونَ (TRCAVN) = turceǔne : döndürüleceksiniz
ve | yalvarma | ile beraber | Allah | bir tanrıya | başka | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | her | şey | helak olacaktır | başka | O'nun yüzü(zatı)ndan | O'nundur | Hüküm | ve O'na | döndürüleceksiniz |

[] [D̃AV] [] [] [ELH] [EḢR] [] [ELH] [] [] [KLL] [ŞYE] [HLK] [] [VCH] [] [ḪKM] [] [RCA]
VLE TD̃A MA ELLH ÎLHE ËḢR LE ÎLH ÎLE HV KL ŞYÙ HELK ÎLE VCHH LH ELḪKM VÎLYH TRCAVN

ve lā ted'ǔ meǎ llahi ilāhen āḣara ilāhe illā huve kullu şey'in hālikun illā vechehu lehu l-Hukmu ve ileyhi turceǔne
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون

 » 28 / Kasas  Suresi: 88
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
تدع د ع و | D̃AV TD̃A ted'ǔ yalvarma invoke
مع | MA meǎ ile beraber with
الله | ELLH llahi Allah Allah
إلها ا ل ه | ELH ÎLHE ilāhen bir tanrıya god
آخر ا خ ر | EḢR ËḢR āḣara başka other.
لا | LE yoktur (There is) no
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
إلا | ÎLE illā başka except
هو | HV huve O'ndan Him.
كل ك ل ل | KLL KL kullu her Every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
هالك ه ل ك | HLK HELK hālikun helak olacaktır (will be) destroyed
إلا | ÎLE illā başka except
وجهه و ج ه | VCH VCHH vechehu O'nun yüzü(zatı)ndan His Face.
له | LH lehu O'nundur To Him
الحكم ح ك م | ḪKM ELḪKM l-Hukmu Hüküm (is) the Decision,
وإليه | VÎLYH ve ileyhi ve O'na and to Him
ترجعون ر ج ع | RCA TRCAVN turceǔne döndürüleceksiniz you will be returned.

28:88 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | yalvarma | ile beraber | Allah | bir tanrıya | başka | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | her | şey | helak olacaktır | başka | O'nun yüzü(zatı)ndan | O'nundur | Hüküm | ve O'na | döndürüleceksiniz |

[] [D̃AV] [] [] [ELH] [EḢR] [] [ELH] [] [] [KLL] [ŞYE] [HLK] [] [VCH] [] [ḪKM] [] [RCA]
VLE TD̃A MA ELLH ÎLHE ËḢR LE ÎLH ÎLE HV KL ŞYÙ HELK ÎLE VCHH LH ELḪKM VÎLYH TRCAVN

ve lā ted'ǔ meǎ llahi ilāhen āḣara ilāhe illā huve kullu şey'in hālikun illā vechehu lehu l-Hukmu ve ileyhi turceǔne
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون

[] [د ع و] [] [] [ا ل ه] [ا خ ر] [] [ا ل ه] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ه ل ك] [] [و ج ه] [] [ح ك م] [] [ر ج ع]

 » 28 / Kasas  Suresi: 88
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تدع د ع و | D̃AV TD̃A ted'ǔ yalvarma invoke
Te,Dal,Ayn,
400,4,70,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
مع | MA meǎ ile beraber with
Mim,Ayn,
40,70,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
إلها ا ل ه | ELH ÎLHE ilāhen bir tanrıya god
,Lam,He,Elif,
,30,5,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
آخر ا خ ر | EḢR ËḢR āḣara başka other.
,Hı,Re,
,600,200,
ADJ – accusative masculine singular adjective
صفة منصوبة
لا | LE yoktur (There is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
,Lam,He,
,30,5,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
هو | HV huve O'ndan Him.
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
كل ك ل ل | KLL KL kullu her Every
Kef,Lam,
20,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
هالك ه ل ك | HLK HELK hālikun helak olacaktır (will be) destroyed
He,Elif,Lam,Kef,
5,1,30,20,
N – nominative masculine indefinite active participle
اسم مرفوع
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
وجهه و ج ه | VCH VCHH vechehu O'nun yüzü(zatı)ndan His Face.
Vav,Cim,He,He,
6,3,5,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
له | LH lehu O'nundur To Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الحكم ح ك م | ḪKM ELḪKM l-Hukmu Hüküm (is) the Decision,
Elif,Lam,Ha,Kef,Mim,
1,30,8,20,40,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
وإليه | VÎLYH ve ileyhi ve O'na and to Him
Vav,,Lam,Ye,He,
6,,30,10,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
ترجعون ر ج ع | RCA TRCAVN turceǔne döndürüleceksiniz you will be returned.
Te,Re,Cim,Ayn,Vav,Nun,
400,200,3,70,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: ve | تَدْعُ: yalvarma | مَعَ: ile beraber | اللَّهِ: Allah | إِلَٰهًا: bir tanrıya | اخَرَ: başka | لَا: yoktur | إِلَٰهَ: tanrı | إِلَّا: başka | هُوَ: O'ndan | كُلُّ: her | شَيْءٍ: şey | هَالِكٌ: helak olacaktır | إِلَّا: başka | وَجْهَهُ: O'nun yüzü(zatı)ndan | لَهُ: O'nundur | الْحُكْمُ: Hüküm | وَإِلَيْهِ: ve O'na | تُرْجَعُونَ: döndürüleceksiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE ve | تدع TD̃A yalvarma | مع MA ile beraber | الله ELLH Allah | إلها ÎLHE bir tanrıya | آخر ËḢR başka | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | هالك HELK helak olacaktır | إلا ÎLE başka | وجهه WCHH O'nun yüzü(zatı)ndan | له LH O'nundur | الحكم ELḪKM Hüküm | وإليه WÎLYH ve O'na | ترجعون TRCAWN döndürüleceksiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: ve | ted'ǔ: yalvarma | meǎ: ile beraber | llahi: Allah | ilāhen: bir tanrıya | āḣara: başka | : yoktur | ilāhe: tanrı | illā: başka | huve: O'ndan | kullu: her | şey'in: şey | hālikun: helak olacaktır | illā: başka | vechehu: O'nun yüzü(zatı)ndan | lehu: O'nundur | l-Hukmu: Hüküm | ve ileyhi: ve O'na | turceǔne: döndürüleceksiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: ve | TD̃A: yalvarma | MA: ile beraber | ELLH: Allah | ÎLHE: bir tanrıya | ËḢR: başka | LE: yoktur | ÎLH: tanrı | ÎLE: başka | HV: O'ndan | KL: her | ŞYÙ: şey | HELK: helak olacaktır | ÎLE: başka | VCHH: O'nun yüzü(zatı)ndan | LH: O'nundur | ELḪKM: Hüküm | VÎLYH: ve O'na | TRCAVN: döndürüleceksiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah'la berâber bir başka mâbûdu çağırma; yoktur tapacak ondan başka; her şey helâk olur, ancak onun zâtıdır kalan, onundur hüküm ve hepiniz, dönüp onun tapısına varacaksınız.
Adem Uğur : Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
Ahmed Hulusi : Allâh yanı sıra tanrıya (dışsal güce) yönelme! Tanrı yoktur, sadece "HÛ"; Her şey (şey'iyeti itibarıyla) yoktur sadece O'nun vechi (mevcuttur)! Hüküm O'nundur. . . O'na (hakikatiniz olan Esmâ mertebesinin farkındalığına) döndürüleceksiniz!
Ahmet Tekin : Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarma. Hak ilâh yalnızca O’dur. O’nun zâtından başka her şey fânidir, yok olacaktır. Hükümranlık, yargı ve icra O’na aittir. O’nun huzuruna getirilerek hesaba çekileceksiniz.
Ahmet Varol : Allah'la beraber başka bir ilaha tapma. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun yüzünden (zatından) başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürülürsünüz.
Ali Bulaç : Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun yüzünden (zatından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.
Ali Fikri Yavuz : Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiç bir ilâh yoktur!... O’nun zatından başka her şey yokluğa mahkumdur. (Geçerli) hüküm ancak O’nundur; ve (öldükten sonra) hep O’na döndürüleceksiniz.
Bekir Sadak : Allah'la beraber baska tanri tutup tapma. O'ndan baska tanri yoktur. O'ndan baska her sey yok olacaktir. Hukum O'nundur, O'na donduruleceksiniz. *
Celal Yıldırım : Allah ile beraber sakın başka bir tanrıya tapma. Ondan başka tanrı yoktur. Allah'ın vechinden (zatından veya O'nun rızasına uygun olanından) başka her şey yok olucudur. Hüküm O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz.
Diyanet İşleri : Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'la beraber başka tanrı tutup tapma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'ndan başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur, O'na döndürüleceksiniz.
Diyanet Vakfi : Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
Edip Yüksel : ALLAH ile birlikte hiç bir tanrıyı çağırma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun varlığı hariç her şey yok olmaya mahkumdur. Yargı tümüyle O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'la birlikte diğer bir tanrıya daha çağırma; O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka herşey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve nihayet döndürülüp O'na götürüleceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahın yanında diğer bir tanrıya daha çağırma, başka tanrı yok ancak o, onun vechinden başka her şey helâktedir, huküm onun ve nihayet döndürülüb ona götürüleceksiniz
Fizilal-il Kuran : Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. O'ndan başka ilah yoktur. O'ndan başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.
Gültekin Onan : Ve Tanrı ile beraber başka bir tanrıya tapma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun yüzünden (zatından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.
Hakkı Yılmaz : Ve Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O'nun Zatından başka her şey yok olacaktır. Yasa-ilke, yalnızca O'nundur. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz. + {İsrâ 1: Kulunu, bir gece, âyetlerimizden/ alâmetlerimizden/ göstergelerimizden gösterelim diye, Mescid-i Haram'dan bir kenarını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Zat, her türlü noksan sıfatlardan arınıktır. Şüphesiz O, en iyi işitenin, en iyi görenin ta kendisidir.}
Hasan Basri Çantay : Allah ile birlikde diğer bir Tanrı daha (edinib) tapma (ona). Ondan başka hiç bir Tanrı yok. Onun zâtinden başka her şey helak olucudur. Hüküm Onundur ve siz ancak Ona döndürül (üb götürül) eceksiniz.
Hayrat Neşriyat : Hem Allah ile berâber başka bir ilâha yalvarma! O’ndan başka ilâh yoktur. O’nunZât’ından (ve rızâsına uygun olandan) başka herşey, helâk olucudur. Hüküm O’nundur ve ancak O’na döndürüleceksiniz.
İbni Kesir : Allah ile birlikte bir başka tanrıya yalvarma. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O'nun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve sadece O'na döndürüleceksiniz.
İskender Evrenosoğlu : Ve Allah ile beraber başka bir İlâh'a dua etme (ibadet etme). O'ndan başka İlâh yoktur. O'nun Zat'ı hariç herşey helâk olucudur. Hüküm O'nundur. Ve O'na döndürüleceksiniz.
Muhammed Esed : Yani, Allah'la beraber tutup başka bir tanrıya yalvarmaya kalkma! (Çünkü) O'ndan başka tanrı yok; (çünkü) O'nun (ebedi) Zatı'ndan başka her şey, herkes, yok olmaya mahkumdur; hüküm bütünüyle O'nun elindedir ve sonunda O'na döndürüleceksiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah ile beraber başka bir tanrıya da ibadet etme. O'ndan başka bir ilâh yoktur. O'nun zâtından başka her şey helâk olucudur ve O'na döndürüleceksinizdir.
Ömer Öngüt : Allah ile beraber başka bir ilâh edinip yalvarma! O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur, O'nun zâtından başka her şey helâk olucudur. Hüküm yalnız O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
Şaban Piriş : Allah ile birlikte bir başka ilaha yalvarma. Çünkü O’ndan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, yalnızca O (nun tarafı) kalacaktır. Hakimiyet O’nundur. O’na döndürüleceksiniz.
Suat Yıldırım : Allah ile beraber başka hiçbir ilaha yalvarma! Ondan başka ilah yoktur. O’nun vechi (zatı) hariç, her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur ve hepiniz O’nun huzuruna götürüleceksiniz.
Süleyman Ateş : Allâh ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun yüzü (zatı)ndan başka herşey helâk olacaktır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.
Tefhim-ul Kuran : Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun yüzünden (zâtından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.
Ümit Şimşek : Allah ile beraber başka bir tanrıya yakarma. Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. Onun zâtından başka herşey yok olup gidicidir. Hüküm Onundur; siz de Ona döneceksiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın yanında diğer bir tanrıya daha kulluk etme. İlah yok O'ndan başka. O'nun yüzü dışında herşey helâk olacaktır. Hüküm yalnız O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}