» 28 / Kasas  12:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 12
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَحَرَّمْنَا (VḪRMNE) = ve Harramnā : ve haram etmiştik
2. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : ona
3. الْمَرَاضِعَ (ELMREŽA) = l-merāDiǎ : süt anneleri
4. مِنْ (MN) = min :
5. قَبْلُ (GBL) = ḳablu : daha önce
6. فَقَالَتْ (FGELT) = feḳālet : dedi ki
7. هَلْ (HL) = hel : -mi?
8. أَدُلُّكُمْ (ÊD̃LKM) = edullukum : size göstereyim-
9. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
10. أَهْلِ (ÊHL) = ehli : halkı
11. بَيْتٍ (BYT) = beytin : Yapı
12. يَكْفُلُونَهُ (YKFLVNH) = yekfulūnehu : onun bakımını üstlenecek
13. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
14. وَهُمْ (VHM) = vehum : ve onlar
15. لَهُ (LH) = lehu : ona
16. نَاصِحُونَ (NEṦḪVN) = nāSiHūne : öğüt verecek
ve haram etmiştik | ona | süt anneleri | | daha önce | dedi ki | -mi? | size göstereyim- | üzerine | halkı | Yapı | onun bakımını üstlenecek | sizin için | ve onlar | ona | öğüt verecek |

[ḪRM] [] [RŽA] [] [GBL] [GVL] [] [D̃LL] [] [EHL] [BYT] [KFL] [] [] [] [NṦḪ]
VḪRMNE ALYH ELMREŽA MN GBL FGELT HL ÊD̃LKM AL ÊHL BYT YKFLVNH LKM VHM LH NEṦḪVN

ve Harramnā ǎleyhi l-merāDiǎ min ḳablu feḳālet hel edullukum ǎlā ehli beytin yekfulūnehu lekum vehum lehu nāSiHūne
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون

 » 28 / Kasas  Suresi: 12
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وحرمنا ح ر م | ḪRM VḪRMNE ve Harramnā ve haram etmiştik And We had forbidden
عليه | ALYH ǎleyhi ona for him
المراضع ر ض ع | RŽA ELMREŽA l-merāDiǎ süt anneleri the wet nurses
من | MN min before,
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu daha önce before,
فقالت ق و ل | GVL FGELT feḳālet dedi ki so she said,
هل | HL hel -mi? """Shall I"
أدلكم د ل ل | D̃LL ÊD̃LKM edullukum size göstereyim- direct you
على | AL ǎlā üzerine to
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli halkı (the) people
بيت ب ي ت | BYT BYT beytin Yapı (of) a house
يكفلونه ك ف ل | KFL YKFLVNH yekfulūnehu onun bakımını üstlenecek who will rear him
لكم | LKM lekum sizin için for you
وهم | VHM vehum ve onlar while they
له | LH lehu ona to him
ناصحون ن ص ح | NṦḪ NEṦḪVN nāSiHūne öğüt verecek "(will be) sincere?"""

28:12 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve haram etmiştik | ona | süt anneleri | | daha önce | dedi ki | -mi? | size göstereyim- | üzerine | halkı | Yapı | onun bakımını üstlenecek | sizin için | ve onlar | ona | öğüt verecek |

[ḪRM] [] [RŽA] [] [GBL] [GVL] [] [D̃LL] [] [EHL] [BYT] [KFL] [] [] [] [NṦḪ]
VḪRMNE ALYH ELMREŽA MN GBL FGELT HL ÊD̃LKM AL ÊHL BYT YKFLVNH LKM VHM LH NEṦḪVN

ve Harramnā ǎleyhi l-merāDiǎ min ḳablu feḳālet hel edullukum ǎlā ehli beytin yekfulūnehu lekum vehum lehu nāSiHūne
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون

[ح ر م] [] [ر ض ع] [] [ق ب ل] [ق و ل] [] [د ل ل] [] [ا ه ل] [ب ي ت] [ك ف ل] [] [] [] [ن ص ح]

 » 28 / Kasas  Suresi: 12
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وحرمنا ح ر م | ḪRM VḪRMNE ve Harramnā ve haram etmiştik And We had forbidden
Vav,Ha,Re,Mim,Nun,Elif,
6,8,200,40,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليه | ALYH ǎleyhi ona for him
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
المراضع ر ض ع | RŽA ELMREŽA l-merāDiǎ süt anneleri the wet nurses
Elif,Lam,Mim,Re,Elif,Dad,Ayn,
1,30,40,200,1,800,70,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
من | MN min before,
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu daha önce before,
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
فقالت ق و ل | GVL FGELT feḳālet dedi ki so she said,
Fe,Gaf,Elif,Lam,Te,
80,100,1,30,400,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person feminine singular perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
هل | HL hel -mi? """Shall I"
He,Lam,
5,30,
INTG – interrogative particle
حرف استفهام
أدلكم د ل ل | D̃LL ÊD̃LKM edullukum size göstereyim- direct you
,Dal,Lam,Kef,Mim,
,4,30,20,40,
V – 1st person singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
على | AL ǎlā üzerine to
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli halkı (the) people
,He,Lam,
,5,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
بيت ب ي ت | BYT BYT beytin Yapı (of) a house
Be,Ye,Te,
2,10,400,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
يكفلونه ك ف ل | KFL YKFLVNH yekfulūnehu onun bakımını üstlenecek who will rear him
Ye,Kef,Fe,Lam,Vav,Nun,He,
10,20,80,30,6,50,5,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
وهم | VHM vehum ve onlar while they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
له | LH lehu ona to him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ناصحون ن ص ح | NṦḪ NEṦḪVN nāSiHūne öğüt verecek "(will be) sincere?"""
Nun,Elif,Sad,Ha,Vav,Nun,
50,1,90,8,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَحَرَّمْنَا: ve haram etmiştik | عَلَيْهِ: ona | الْمَرَاضِعَ: süt anneleri | مِنْ: | قَبْلُ: daha önce | فَقَالَتْ: dedi ki | هَلْ: -mi? | أَدُلُّكُمْ: size göstereyim- | عَلَىٰ: üzerine | أَهْلِ: halkı | بَيْتٍ: Yapı | يَكْفُلُونَهُ: onun bakımını üstlenecek | لَكُمْ: sizin için | وَهُمْ: ve onlar | لَهُ: ona | نَاصِحُونَ: öğüt verecek |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وحرمنا WḪRMNE ve haram etmiştik | عليه ALYH ona | المراضع ELMREŽA süt anneleri | من MN | قبل GBL daha önce | فقالت FGELT dedi ki | هل HL -mi? | أدلكم ÊD̃LKM size göstereyim- | على AL üzerine | أهل ÊHL halkı | بيت BYT Yapı | يكفلونه YKFLWNH onun bakımını üstlenecek | لكم LKM sizin için | وهم WHM ve onlar | له LH ona | ناصحون NEṦḪWN öğüt verecek |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve Harramnā: ve haram etmiştik | ǎleyhi: ona | l-merāDiǎ: süt anneleri | min: | ḳablu: daha önce | feḳālet: dedi ki | hel: -mi? | edullukum: size göstereyim- | ǎlā: üzerine | ehli: halkı | beytin: Yapı | yekfulūnehu: onun bakımını üstlenecek | lekum: sizin için | vehum: ve onlar | lehu: ona | nāSiHūne: öğüt verecek |
Kırık Meal (Transcript) : |VḪRMNE: ve haram etmiştik | ALYH: ona | ELMREŽA: süt anneleri | MN: | GBL: daha önce | FGELT: dedi ki | HL: -mi? | ÊD̃LKM: size göstereyim- | AL: üzerine | ÊHL: halkı | BYT: Yapı | YKFLVNH: onun bakımını üstlenecek | LKM: sizin için | VHM: ve onlar | LH: ona | NEṦḪVN: öğüt verecek |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Mûsâ'ya daha önce bütün süt ninelerin sütünü harâm etmiştik; kız kardeşi, ona süt verip yetiştirecek, ona öğüt verip büyütmeyi üstlerine alacak bir âileyi bildireyim mi size dedi.
Adem Uğur : Biz daha önceden (annesine geri verilinceye kadar) onun süt analarını kabulüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası: Size, onun bakımını namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? dedi.
Ahmed Hulusi : Önce, Ona sütanneleri haram kıldık (Musa hiçbir kadından süt emmedi); (kız kardeşi) dedi ki: "Sizin namınıza Onun bakımını üstlenip yetiştirecek bir aile göstereyim mi?" diye akıl verdi.
Ahmet Tekin : Biz Mûsâ’ya, annesinden önce, sütannelerin sütünü emmeye müsade etmedik. Ablası: 'Onun bakımını, sizin adınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aileyi size göstereyim mi?' dedi.
Ahmet Varol : Biz daha önce ona süt anneleri yasak etmiştik. Bunun üzerine (kızkardeşi): 'Sizin için onun bakımını üstelenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi size göstereyim mi?' dedi.
Ali Bulaç : Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) "Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?" dedi.
Ali Fikri Yavuz : Biz daha evvel (annesi gelmeden) bütün emzikçi kadınların sütünü ona haram etmiştik (kimsenin sütünü emmiyordu). Bunun üzerine Mûsa’nın kızkardeşi, Firavun ailesine şöyle dedi:”- Sizin için onun bakımını yapacak ve ona noksanlık yapmıyacak bir ev halkını size göstereyim mi?”
Bekir Sadak : Onceden, sut annelerin memesini kabul etmemesini sagladik. Musa'nin ablasi: «Size, sizin adiniza ona bakacak, iyi davranacak bir ev halkini tavsiye edeyim mi?» dedi.
Celal Yıldırım : Daha önceden ona, süt analarının göğsünü emmeyi yasakladık. Bunun üzerine Musa'nın kızkardeşi, (Fir'avn ailesine) «sizin için bu çocuğu emzirip besleyecek, onu iyi eğitecek bir aile halkını size bulup göstereyim mi ?» dedi.
Diyanet İşleri : Biz, daha önce onun, süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi, “Size onun bakımını, sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Önceden, süt annelerin memesini kabul etmemesini sağladık. Musa'nın ablası: 'Size, sizin adınıza ona bakacak, iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi?' dedi.
Diyanet Vakfi : Biz daha önceden (annesine geri verilinceye kadar) onun süt analarını kabulüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası: Size, onun bakımını namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? dedi.
Edip Yüksel : Önceden, onun süt annelerini kabul etmemesini sağladık. Nihayet (kızkardeşi), 'Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi göstereyim mi?' dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz (annesine geri vermezden) daha önce, onun süt analarının sütünü kabulüne müsade etmedik. Bunun üzerine ablası, «Size, onun bakımını sizin namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi?» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : önceden ona emzikçileri (süt anneleri) yasaklamıştık. Ablası varıp: «Sizin hesabınıza bunun bakımını üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aile buluvereyim mi?» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Önceden ona emzikcileri haram etmiştik bu vesîle ile vardı da sizin hisabınıza bunun bakımını deruhde edecek hem ona hayırhahâne bakacak bir ehli beyt buluvereyim mi size? dedi
Fizilal-il Kuran : Önceden, süt annelerinin memesini kabul etmemesini sağladık. Musa'nın ablası; «Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verip onu güzelce eğitecek bir aileyi göstereyim mi?» dedi
Gültekin Onan : Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) "Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir ehl-i beyti (aileyi) size bildireyim mi?" dedi.
Hakkı Yılmaz : Ve Biz daha önce, o'na sütanalarını haram ettik. Bunun üzerine Mûsâ'nın kız kardeşi, “Size, o'nun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve o'na öğüt verip eğitecek bir aile göstereyim mi?” dedi.
Hasan Basri Çantay : Biz daha evvel ona süt analar (ın sütünü emmeyi) haram etmişdik. Bunun üzerine (hemşiresi onlara:) «Sizin için onun bakımını te'mîn edecek, kendileri buna hayırhah olacak bir aaile hakkında size delâletde bulunayım mı?» dedi.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki daha önce ona (Mûsâ’ya) süt analarını (emmeyi) men' etmiştik (de onu emzirebilecek birini arıyorlardı). Bunun üzerine (kız kardeşi): 'Sizin nâmınıza onu(n bakımını) üzerine alacak olan ve kendileri ona nasîhat edecek (hayırla davranacak)kimseler olan bir âileye size rehberlik edeyim mi?' dedi.
İbni Kesir : Önceden Biz, onun süt annelerin memesini kabul etmemesini sağladık. Bunun üzerine hemşiresi: Size, sizin adınıza ona bakacak ve iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi? dedi.
İskender Evrenosoğlu : Ve daha önce ona (başka) süt annelerini haram kıldık (süt emmemesini sağladık). (Onun ablası, firavunun ailesine): "Ona kefil olacak (bakımını üstlenecek) bir aileye sizi ulaştırmak için delâlet (yardım) edeyim mi? Ve onlar, onu (bebeği) iyi yetiştirir." dedi.
Muhammed Esed : Ve Biz daha ilk günden o'nun (Mısırlı) süt annelerin memesini yadırgamasını sağladık; ve (kız kardeşi bu durumu öğrenince, onlara:) "Size o'nun bakımını sizin adınıza üzerine alabilecek ve o'nu güzelce eğitip yetiştirecek bir aile göstereyim mi?" dedi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve önceden onun için süt anaları men etmiştik. Bunun üzerine (kızkardeşi) dedi ki: «Size bir hane halkını göstereyim mi ki, O'nu sizin için güzelce korurlar ve onlar O'nun için hayırhâh bulunurlar.»
Ömer Öngüt : Biz daha önce ona, süt verenlerin sütünü emmesine müsaade etmemiştik. Bunun üzerine ablası: “Sizin için onun bakımını üzerine alacak, öğüt verip eğitecek bir âile buluvereyim mi?” dedi.
Şaban Piriş : Daha önceden ona süt anneyi yasakladık. Kız kardeşi: -Size, ona bakacak ve onu iyi eğitecek bir aileyi göstereyim mi? dedi.
Suat Yıldırım : Biz daha ilk günden itibaren, onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara:"Ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğine olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz?" dedi.
Süleyman Ateş : Biz daha önce ona, süt verenler(in sütünü emmey)i harâm etmiştik. (Hiçbir kadının sütünü emmiyordu. Fir'avn ve âilesi, çocuğun emeceği bir dadı bulma telaşı içinde idiler. Kızkardeşi uzaktan durumu görünce sokuldu): "Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt ver(ip onu güzelce eğit)ecek bir âileyi göstereyim mi?" dedi.
Tefhim-ul Kuran : Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) «Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?» dedi.
Ümit Şimşek : Ondan önce Biz Musa'ya süt annelerini yasaklamıştık. Derken ablası, 'Sizin adınıza ona bakacak ve güzelce terbiye edecek bir aileyi tavsiye edeyim mi?' dedi.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz daha önce ona, süt emziren kadınları haram kılmıştık. Bu sırada kızkardeşi dedi ki: "Onun bakımını sizin için üstlenecek, onu eğitip öğretmeyi yüklenecek bir ev halkını size tanıtayım mı?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}