"FGELT" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "GELT" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# "-T" takısı olmadan "FGEL" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "FGELT" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ق و ل|GVLفقالتFGELTfeḳāletdedi kiso she said,1x
ق و ل|GVL فقالت FGELT feḳālet dedi ki so she said, 28:12


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}