» 28 / Kasas  74:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 74
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيَوْمَ (VYVM) = ve yevme : ve o gün
2. يُنَادِيهِمْ (YNED̃YHM) = yunādīhim : onlara seslenerek
3. فَيَقُولُ (FYGVL) = fe yeḳūlu : der ki
4. أَيْنَ (ÊYN) = eyne : nerede?
5. شُرَكَائِيَ (ŞRKEÙY) = şurakāiye : ortaklarım
6. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
7. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : oduklarını
8. تَزْعُمُونَ (TZAMVN) = tez'ǔmūne : sandığınız şeyler
ve o gün | onlara seslenerek | der ki | nerede? | ortaklarım | | oduklarını | sandığınız şeyler |

[YVM] [ND̃V] [GVL] [] [ŞRK] [] [KVN] [ZAM]
VYVM YNED̃YHM FYGVL ÊYN ŞRKEÙY ELZ̃YN KNTM TZAMVN

ve yevme yunādīhim fe yeḳūlu eyne şurakāiye elleƶīne kuntum tez'ǔmūne
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

 » 28 / Kasas  Suresi: 74
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve o gün And (the) Day
يناديهم ن د و | ND̃V YNED̃YHM yunādīhim onlara seslenerek He will call them
فيقول ق و ل | GVL FYGVL fe yeḳūlu der ki and say,
أين | ÊYN eyne nerede? """Where"
شركائي ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙY şurakāiye ortaklarım (are) My partners
الذين | ELZ̃YN elleƶīne whom
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum oduklarını you used (to)
تزعمون ز ع م | ZAM TZAMVN tez'ǔmūne sandığınız şeyler "claim?"""

28:74 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve o gün | onlara seslenerek | der ki | nerede? | ortaklarım | | oduklarını | sandığınız şeyler |

[YVM] [ND̃V] [GVL] [] [ŞRK] [] [KVN] [ZAM]
VYVM YNED̃YHM FYGVL ÊYN ŞRKEÙY ELZ̃YN KNTM TZAMVN

ve yevme yunādīhim fe yeḳūlu eyne şurakāiye elleƶīne kuntum tez'ǔmūne
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

[ي و م] [ن د و] [ق و ل] [] [ش ر ك] [] [ك و ن] [ز ع م]

 » 28 / Kasas  Suresi: 74
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve o gün And (the) Day
Vav,Ye,Vav,Mim,
6,10,6,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
يناديهم ن د و | ND̃V YNED̃YHM yunādīhim onlara seslenerek He will call them
Ye,Nun,Elif,Dal,Ye,He,Mim,
10,50,1,4,10,5,40,
V – 3rd person masculine singular (form III) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فيقول ق و ل | GVL FYGVL fe yeḳūlu der ki and say,
Fe,Ye,Gaf,Vav,Lam,
80,10,100,6,30,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الفاء عاطفة
فعل مضارع
أين | ÊYN eyne nerede? """Where"
,Ye,Nun,
,10,50,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
شركائي ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙY şurakāiye ortaklarım (are) My partners
Şın,Re,Kef,Elif,,Ye,
300,200,20,1,,10,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الذين | ELZ̃YN elleƶīne whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum oduklarını you used (to)
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تزعمون ز ع م | ZAM TZAMVN tez'ǔmūne sandığınız şeyler "claim?"""
Te,Ze,Ayn,Mim,Vav,Nun,
400,7,70,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيَوْمَ: ve o gün | يُنَادِيهِمْ: onlara seslenerek | فَيَقُولُ: der ki | أَيْنَ: nerede? | شُرَكَائِيَ: ortaklarım | الَّذِينَ: | كُنْتُمْ: oduklarını | تَزْعُمُونَ: sandığınız şeyler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويوم WYWM ve o gün | يناديهم YNED̃YHM onlara seslenerek | فيقول FYGWL der ki | أين ÊYN nerede? | شركائي ŞRKEÙY ortaklarım | الذين ELZ̃YN | كنتم KNTM oduklarını | تزعمون TZAMWN sandığınız şeyler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yevme: ve o gün | yunādīhim: onlara seslenerek | fe yeḳūlu: der ki | eyne: nerede? | şurakāiye: ortaklarım | elleƶīne: | kuntum: oduklarını | tez'ǔmūne: sandığınız şeyler |
Kırık Meal (Transcript) : |VYVM: ve o gün | YNED̃YHM: onlara seslenerek | FYGVL: der ki | ÊYN: nerede? | ŞRKEÙY: ortaklarım | ELZ̃YN: | KNTM: oduklarını | TZAMVN: sandığınız şeyler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve o gün onlara nidâ edilir de nerede denir, bana eş sandıklarınız?
Adem Uğur : O gün Allah onları çağırarak: Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? diyecektir.
Ahmed Hulusi : O süreçte onlara hitap eder, şöyle der: "Nerede o ortaklarım zannettikleriniz?"
Ahmet Tekin : Kıyamet günü Allah’ın onlara sesleneceği gündür: 'İlâhlığımda, otoritemde, mülkümde, tasarruflarımda benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani, nerede?' diyecektir.
Ahmet Varol : O gün (Allah) onlara seslenerek: 'Hani ortaklarım olduklarını sandıklarınız nerede?' der.
Ali Bulaç : O gün (Allah) onlara seslenerek: "Bana ortak olarak öne sürdükleriniz nerede" der.
Ali Fikri Yavuz : Kıyamet gününde onlara (müşriklere, Allah) nida edib şöyle buyuracak: “- Nerede, kendilerini ortaklarım diye zannettikleriniz?”
Bekir Sadak : O gun Allah onlara seslenir: «Benim ortagim olduklarini iddia ettikleriniz nerededir?» der.
Celal Yıldırım : O gün (Allah) onlara (putperest müşriklere) seslenip şöyle der «iddia edip durduğunuz ortaklarım nerede?».
Diyanet İşleri : Allah’ın, onlara seslenerek, “Hani benim, var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım”? diyeceği günü hatırla.
Diyanet İşleri (eski) : O gün Allah onlara seslenir: 'Benim ortağım olduklarını iddia ettikleriniz nerededir?' der.
Diyanet Vakfi : O gün Allah onları çağırarak: Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? diyecektir.
Edip Yüksel : Onlara seslendiği gün, 'Benim ortaklarım olduğunu sandığınız kimseler nerede?' der.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve hele o gün Allah onları çağırarak: «Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani, nerede?» diyecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve hele onlara haykırıp da «Nerede o iddia ettiğiniz ortaklarım?» diyeceği gün!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve hele onlara haykırıp ta nerede o zu'mettiğiniz şeriklerim diyeceği gün
Fizilal-il Kuran : O gün onlara seslenerek; «Benim ortağım olduğunu iddia ettikleriniz nerede?» der.
Gültekin Onan : O gün (Tanrı) onlara seslenerek: "Bana ortak olarak öne sürdükleriniz nerede" der.
Hakkı Yılmaz : Ve o gün Allah, onlara seslenip der ki: “Yanlış olarak inandığınız Benim ortaklar hani, nerede?”
Hasan Basri Çantay : (Hatırla) o gün (ü ki Allah) onlara nida edib: «Hani baatıl zan ile iddia edegeldiğiniz ortaklarım nerede»? diyecektir.
Hayrat Neşriyat : Ve o gün (Allah), onlara (o müşriklere) seslenir de: '(Kendilerini bana ortak)zannetmekte olduğunuz ortaklarım nerede?' buyurur.
İbni Kesir : O gün onlara seslenip: Nerededir Bana ortak olduklarını iddia ettikleriniz? der.
İskender Evrenosoğlu : Ve o gün (Allah) onlara nida edecek (seslenecek): "Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede?" diyecek.
Muhammed Esed : Evet, o gün onlara seslenip, "Bana ortak olduğunu düşündüğünüz (varlıklar ya da güçler) neredeler?" diye sorulacak.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o gün ki, onlara nidâ edecek de, «Nerede zû'm eder olduğunuz şeriklerim?» diyecektir.
Ömer Öngüt : O gün Allah onlara seslenir ve: “Ortaklarım olduklarını iddiâ ettikleriniz hani nerede?” buyurur.
Şaban Piriş : O gün, onlara seslenip: -İddia ettiğiniz ortaklarım nerede? der.
Suat Yıldırım : Allah’ı bir tanımayıp O’na şükür yerine şirke girenlere ise gün gelecek O, şöyle seslenecek: "Ortağım olduğunu iddia ettiğiniz şerikleriniz nerede, ortaya çıksınlar bakalım!"
Süleyman Ateş : O gün onlara seslenerek: "Ortaklarım sandığınız şeyler nerede?" der.
Tefhim-ul Kuran : O gün (Allah) onlara seslenecek: «Benim ortaklarım olarak öne sürdükleriniz nerede» der.
Ümit Şimşek : O gün Allah onlara, 'Nerede Bana ortak zannettiğiniz şeriklerim?' diye seslenir.
Yaşar Nuri Öztürk : Gün olur, seslenir onlara da şöyle der: "O, bir şey zannettiğiniz ortaklarım nerede?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}