» 28 / Kasas  71:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 71
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. أَرَأَيْتُمْ (ÊRÊYTM) = eraeytum : gördünüz mü?
3. إِنْ (ÎN) = in : eğer
4. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : kılsa
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. عَلَيْكُمُ (ALYKM) = ǎleykumu : üzerinize
7. اللَّيْلَ (ELLYL) = l-leyle : geceyi
8. سَرْمَدًا (SRMD̃E) = sermeden : sürekli
9. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
10. يَوْمِ (YVM) = yevmi : gününe kadar
11. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
12. مَنْ (MN) = men : kimdir?
13. إِلَٰهٌ (ÎLH) = ilāhun : tanrı
14. غَيْرُ (ĞYR) = ğayru : başka
15. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
16. يَأْتِيكُمْ (YÊTYKM) = ye'tīkum : size getirecek
17. بِضِيَاءٍ (BŽYEÙ) = biDiyā'in : ışık
18. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
19. تَسْمَعُونَ (TSMAVN) = tesmeǔne : işitmiyor musunuz?
de ki | gördünüz mü? | eğer | kılsa | Allah | üzerinize | geceyi | sürekli | | gününe kadar | kıyamet | kimdir? | tanrı | başka | Allah'tan | size getirecek | ışık | | işitmiyor musunuz? |

[GVL] [REY] [] [CAL] [] [] [LYL] [SRMD̃] [] [YVM] [GVM] [] [ELH] [ĞYR] [] [ETY] [ŽVE] [] [SMA]
GL ÊRÊYTM ÎN CAL ELLH ALYKM ELLYL SRMD̃E ÎL YVM ELGYEMT MN ÎLH ĞYR ELLH YÊTYKM BŽYEÙ ÊFLE TSMAVN

ḳul eraeytum in ceǎle llahu ǎleykumu l-leyle sermeden ilā yevmi l-ḳiyāmeti men ilāhun ğayru llahi ye'tīkum biDiyā'in efelā tesmeǔne
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون

 » 28 / Kasas  Suresi: 71
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
أرأيتم ر ا ي | REY ÊRÊYTM eraeytum gördünüz mü? """Have you seen"
إن | ÎN in eğer if
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle kılsa Allah made
الله | ELLH llahu Allah Allah made
عليكم | ALYKM ǎleykumu üzerinize for you
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
سرمدا س ر م د | SRMD̃ SRMD̃E sermeden sürekli continuous
إلى | ÎL ilā till
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gününe kadar (the) Day
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection,
من | MN men kimdir? who
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhun tanrı (is the) god
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayru başka besides
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
يأتيكم ا ت ي | ETY YÊTYKM ye'tīkum size getirecek who could bring you
بضياء ض و ا | ŽVE BŽYEÙ biDiyā'in ışık light?
أفلا | ÊFLE efelā Then will not
تسمعون س م ع | SMA TSMAVN tesmeǔne işitmiyor musunuz? "you hear?"""

28:71 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | gördünüz mü? | eğer | kılsa | Allah | üzerinize | geceyi | sürekli | | gününe kadar | kıyamet | kimdir? | tanrı | başka | Allah'tan | size getirecek | ışık | | işitmiyor musunuz? |

[GVL] [REY] [] [CAL] [] [] [LYL] [SRMD̃] [] [YVM] [GVM] [] [ELH] [ĞYR] [] [ETY] [ŽVE] [] [SMA]
GL ÊRÊYTM ÎN CAL ELLH ALYKM ELLYL SRMD̃E ÎL YVM ELGYEMT MN ÎLH ĞYR ELLH YÊTYKM BŽYEÙ ÊFLE TSMAVN

ḳul eraeytum in ceǎle llahu ǎleykumu l-leyle sermeden ilā yevmi l-ḳiyāmeti men ilāhun ğayru llahi ye'tīkum biDiyā'in efelā tesmeǔne
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون

[ق و ل] [ر ا ي] [] [ج ع ل] [] [] [ل ي ل] [س ر م د] [] [ي و م] [ق و م] [] [ا ل ه] [غ ي ر] [] [ا ت ي] [ض و ا] [] [س م ع]

 » 28 / Kasas  Suresi: 71
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
أرأيتم ر ا ي | REY ÊRÊYTM eraeytum gördünüz mü? """Have you seen"
,Re,,Ye,Te,Mim,
,200,,10,400,40,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الهمزة همزة استفهام
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle kılsa Allah made
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah made
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عليكم | ALYKM ǎleykumu üzerinize for you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
سرمدا س ر م د | SRMD̃ SRMD̃E sermeden sürekli continuous
Sin,Re,Mim,Dal,Elif,
60,200,40,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إلى | ÎL ilā till
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gününe kadar (the) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
"N – genitive masculine noun → Day of Resurrection"
اسم مجرور
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection,
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
من | MN men kimdir? who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhun tanrı (is the) god
,Lam,He,
,30,5,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayru başka besides
Ğayn,Ye,Re,
1000,10,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
يأتيكم ا ت ي | ETY YÊTYKM ye'tīkum size getirecek who could bring you
Ye,,Te,Ye,Kef,Mim,
10,,400,10,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بضياء ض و ا | ŽVE BŽYEÙ biDiyā'in ışık light?
Be,Dad,Ye,Elif,,
2,800,10,1,,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
أفلا | ÊFLE efelā Then will not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
تسمعون س م ع | SMA TSMAVN tesmeǔne işitmiyor musunuz? "you hear?"""
Te,Sin,Mim,Ayn,Vav,Nun,
400,60,40,70,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | أَرَأَيْتُمْ: gördünüz mü? | إِنْ: eğer | جَعَلَ: kılsa | اللَّهُ: Allah | عَلَيْكُمُ: üzerinize | اللَّيْلَ: geceyi | سَرْمَدًا: sürekli | إِلَىٰ: | يَوْمِ: gününe kadar | الْقِيَامَةِ: kıyamet | مَنْ: kimdir? | إِلَٰهٌ: tanrı | غَيْرُ: başka | اللَّهِ: Allah'tan | يَأْتِيكُمْ: size getirecek | بِضِيَاءٍ: ışık | أَفَلَا: | تَسْمَعُونَ: işitmiyor musunuz? |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | أرأيتم ÊRÊYTM gördünüz mü? | إن ÎN eğer | جعل CAL kılsa | الله ELLH Allah | عليكم ALYKM üzerinize | الليل ELLYL geceyi | سرمدا SRMD̃E sürekli | إلى ÎL | يوم YWM gününe kadar | القيامة ELGYEMT kıyamet | من MN kimdir? | إله ÎLH tanrı | غير ĞYR başka | الله ELLH Allah'tan | يأتيكم YÊTYKM size getirecek | بضياء BŽYEÙ ışık | أفلا ÊFLE | تسمعون TSMAWN işitmiyor musunuz? |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | eraeytum: gördünüz mü? | in: eğer | ceǎle: kılsa | llahu: Allah | ǎleykumu: üzerinize | l-leyle: geceyi | sermeden: sürekli | ilā: | yevmi: gününe kadar | l-ḳiyāmeti: kıyamet | men: kimdir? | ilāhun: tanrı | ğayru: başka | llahi: Allah'tan | ye'tīkum: size getirecek | biDiyā'in: ışık | efelā: | tesmeǔne: işitmiyor musunuz? |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÊRÊYTM: gördünüz mü? | ÎN: eğer | CAL: kılsa | ELLH: Allah | ALYKM: üzerinize | ELLYL: geceyi | SRMD̃E: sürekli | ÎL: | YVM: gününe kadar | ELGYEMT: kıyamet | MN: kimdir? | ÎLH: tanrı | ĞYR: başka | ELLH: Allah'tan | YÊTYKM: size getirecek | BŽYEÙ: ışık | ÊFLE: | TSMAVN: işitmiyor musunuz? |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Allah, kıyâmet gününe dek geceyi uzatsaydı size, Allah'tan başka kim bir ışık verebilirdi size? Hâlâ mı duymazsınız?
Adem Uğur : (Resûlüm!) De ki: Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek tanrı kimdir? Hâla işitmeyecek misiniz?
Ahmed Hulusi : De ki: "Düşünün bakalım. . . Eğer Allâh geceyi kıyamet sürecine kadar üzerinize sürekli kılsa, Allâh dışında size ışık olacak tanrı mı var? İşitmiyor musunuz?"
Ahmet Tekin : Onlara: 'Hiç düşündünüz mü? Allah Kıyamete kadar, geceyi üzerinizde, aralıksız devam ettirirse eğer, Allah’ın dışında, size aydınlık bir gündüzü getirecek tanrı mı var? Hâlâ düşünerek, anlayarak hakka kulak vermeyecek misiniz?' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Eğer Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsa Allah'tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir? Duymuyor musunuz?'
Ali Bulaç : De ki: "Gördünüz mü söyleyin; Allah, kıyamet gününe kadar geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'ın dışında size aydınlık verecek ilah kimdir? Yine de dinlemeyecek misiniz?"
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, Mekke halkına) de ki: “- Eğer Allah kıyamete kadar devamlı olarak geceyi üzerinize (karanlık) bıraksa, Allah’dan başka, size bir aydınlık getirecek ilâh kimdir, (ey kâfirler topluluğu) ne dersiniz? Hâlâ dinleyip kabul etmiyecek misiniz?”
Bekir Sadak : De ki: «Soyler misiniz? Eger Allah geceyi uzerinize kiyamete kadar uzatsaydi, Allah'tan baska hangi tanri size bir isik getirebilir? Dinlemez misiniz?»
Celal Yıldırım : De ki, ne elersiniz ? Eğer Allah geceyi size Kıyâmet'e kadar uzatıp devam ettirseydi, Allah'tan başka hangi tanrı size bir ışık getirebilir ? Artık (gerçeği anlayıp Hakk'ın sesini) duymaz mısınız ?
Diyanet İşleri : De ki: “Ne dersiniz? Allah, üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah’tan başka hangi ilâh size bir aydınlık getirir? Hâlâ duymayacak mısınız?”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Söyler misiniz? Eğer Allah geceyi üzerinize kıyamete kadar uzatsaydı, Allah'tan başka hangi tanrı size bir ışık getirebilir? Dinlemez misiniz?'
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) De ki: Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek tanrı kimdir? Hâla işitmeyecek misiniz?
Edip Yüksel : De ki, 'ALLAH geceyi diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz? ALLAH'tan başka hangi Tanrı size bir ışık getirebilir? İşitmiyor musunuz?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Resulüm!) De ki: «Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi tâ kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size ışık getirecek tanrı kimdir? Hâlâ işitmeyecek misiniz?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Söyleyin bakayım, eğer Allah, geceyi üzerinizde kıyamet gününe kadar sürekli kılarsa, size bir ışık sağlayacak Allah'tan başka tanrı kim? Hala dinlemeyecek misiniz?»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: söyleyin bakayım eğer Allah üzerinizde geceyi Kıyamet gününe kadar sermedî kılarsa size bir zıya getirecek Allahın gayri tanrı kim? Halâ dinlemiyecek misiniz?
Fizilal-il Kuran : Ey Muhammed! De ki; «söyleyin bakalım; Allah, üzerinize geceyi Kıyamet gününe kadar sürekli kılsa, Allah'dan başka size ışık getirecek ilah kimdir. İşitmiyormusunuz?»
Gültekin Onan : De ki: "Gördünüz mü söyleyin; Tanrı, kıyamet gününe kadar geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Tanrı'nın dışında size aydınlık verecek tanrı kimdir? Yine de dinlemeyecek misınız?"
Hakkı Yılmaz : De ki: “Hiç düşündünüz mü, eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyâmet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size ışık getirecek ilâh kimdir? Hâlâ kulak vermeyecek misiniz?”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Eğer Allah üzerinizde geceyi tâ kıyamete kadar faasılasız devam etdirirse Allahdan başka size bir ziyaa getirecek Tanrı kimdir? Bana haber verin. Haalâ dinlemeyecek misiniz»?
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Söyleyin bakalım! Eğer Allah, geceyi üzerinizde kıyâmete kadar devamlı kılacak olsa, Allah’dan başka size bir ışık getirecek ilâh kimdir? Hiç (söz) dinlemez misiniz?'
İbni Kesir : De ki: Şayet Allah; geceyi kıyamete kadar üzerinizde sürekli kılsaydı; Allah'tan başka size ışık getirecek tanrı kimdir? Hala dinlemeyecek misiniz?
İskender Evrenosoğlu : De ki: "Gördünüz mü (düşündünüz mü)? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyâmet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek İlâh kimdir? Hâlâ işitmeyecek misiniz?
Muhammed Esed : De ki: "Hiç düşündünüz mü: Allah geceyi üzerinizde Kıyamet Günü'ne kadar sürekli kılacak olsa, söyleyin, Allah dışında size ışık getirebilecek başka bir tanrı var mı? O halde, artık (gerçeğin sesine) kulak vermeyecek misiniz?"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Haber veriniz, eğer Allah geceyi Kıyamet gününe kadar üzerinize daimi kılacak olsa Allah'tan başka tanrı kimdir ki, size bir ziya getiriversin. Hâlâ işitmeyecek misiniz?»
Ömer Öngüt : Resulüm! De ki: “Hiç düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilâh var mıdır? Hâlâ işitmeyecek misiniz?”
Şaban Piriş : De ki: -Allah, kıyamet gününe kadar geceyi üzerinizde devamlı kılsaydı; Allah’tan başka hangi ilah size bir ışık getirebilir? Hala, anlamıyor musunuz?
Suat Yıldırım : De ki: "Söyleyin bakalım, eğer Allah geceyi ebedî olarak uzatıp kıyamete kadar karanlık yapsa, Allah’tan başka size gündüzü getirecek tanrı var mıdır? Hâlâ dinleyip kabul etmeyecek misiniz?"
Süleyman Ateş : De ki: "Baksanıza, eğer Allâh, üzerinize geceyi kıyâmet gününe kadar sürekli kılsa Allah'tan başka size ışık getirecek tanrı kimdir? (Söyleyin), işitmiyor musunuz?"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Gördünüz mü söyleyin; Allah, kıyamet gününe kadar geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'ın dışında size aydınlık verecek ilah kimdir? Yine de dinlemeyecek misiniz?
Ümit Şimşek : De ki: Söyleyin bana, eğer Allah geceyi kıyamete kadar üzerinizde sürekli kılacak olsa, Allah'tan başka size bir ışık getirebilecek tanrı kimdir? Hâlâ kulak vermeyecek misiniz?
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Söyleyin bakalım, Allah geceyi, kıyamet gününe kadar üzerinizde sürekli kılsa, Allah'tan başka hangi ilah size ışık getirebilir? Hâlâ dinlemeyecek misiniz?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}