"ELLYL" ifadesi tarandı:
# İçinde "ELLYL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ل ي ل|LYLالليلELLYLl-leylibir gecenin(are) the night59x
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece of the night 2:164
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (oluncaya) the night. 2:187
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 3:27
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli geceye the night, 3:27
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (of) the night 3:113
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night 3:190
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecede the night 6:13
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leylu gece the night, 6:76
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 6:96
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 7:54
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (of) the night 10:6
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli bir gecenin the darkness (of) night. 10:27
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 10:67
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 11:81
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night. 11:114
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 13:3
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 14:33
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 15:65
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 16:12
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 17:12
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night, 17:12
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night 17:78
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 17:79
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (of) the night, 20:130
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle gece [the] night 21:20
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 21:33
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 22:61
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night. 22:61
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night 23:80
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle gece the night 24:44
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 25:47
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 25:62
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 27:86
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 28:71
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 28:73
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 31:29
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 31:29
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (by) night 34:33
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 35:13
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night, 35:13
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leylu gece (is) the night. 36:37
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leylu gece the night 36:40
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 39:5
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night. 39:5
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (of) the night, 39:9
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 40:61
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leylu gece (are) the night 41:37
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night 45:5
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 50:40
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli geceleri the night 51:17
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night, 52:49
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 57:6
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night, 57:6
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceleyin (in) the night, 73:2
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (at) the night, 73:6
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night, 73:20
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 73:20
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 76:26
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 78:10


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}