» 28 / Kasas  73:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 73
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنْ (VMN) = ve min : -nden dolayı
2. رَحْمَتِهِ (RḪMTH) = raHmetihi : rahmeti-
3. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : var etti
4. لَكُمُ (LKM) = lekumu : sizin için
5. اللَّيْلَ (ELLYL) = l-leyle : geceyi
6. وَالنَّهَارَ (VELNHER) = ve nnehāra : ve gündüzü
7. لِتَسْكُنُوا (LTSKNVE) = liteskunū : dinlenmeniz için
8. فِيهِ (FYH) = fīhi : onda
9. وَلِتَبْتَغُوا (VLTBTĞVE) = velitebteğū : ve aramanız için
10. مِنْ (MN) = min : -ndan
11. فَضْلِهِ (FŽLH) = feDlihi : O'nun lutfu-
12. وَلَعَلَّكُمْ (VLALKM) = veleǎllekum : ve umulur ki
13. تَشْكُرُونَ (TŞKRVN) = teşkurūne : şükredersiniz
-nden dolayı | rahmeti- | var etti | sizin için | geceyi | ve gündüzü | dinlenmeniz için | onda | ve aramanız için | -ndan | O'nun lutfu- | ve umulur ki | şükredersiniz |

[] [RḪM] [CAL] [] [LYL] [NHR] [SKN] [] [BĞY] [] [FŽL] [] [ŞKR]
VMN RḪMTH CAL LKM ELLYL VELNHER LTSKNVE FYH VLTBTĞVE MN FŽLH VLALKM TŞKRVN

ve min raHmetihi ceǎle lekumu l-leyle ve nnehāra liteskunū fīhi velitebteğū min feDlihi veleǎllekum teşkurūne
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

 » 28 / Kasas  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve min -nden dolayı And from
رحمته ر ح م | RḪM RḪMTH raHmetihi rahmeti- His Mercy
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle var etti He made
لكم | LKM lekumu sizin için for you
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāra ve gündüzü and the day,
لتسكنوا س ك ن | SKN LTSKNVE liteskunū dinlenmeniz için that you may rest
فيه | FYH fīhi onda therein
ولتبتغوا ب غ ي | BĞY VLTBTĞVE velitebteğū ve aramanız için and that you may seek
من | MN min -ndan from
فضله ف ض ل | FŽL FŽLH feDlihi O'nun lutfu- His Bounty,
ولعلكم | VLALKM veleǎllekum ve umulur ki and so that you may
تشكرون ش ك ر | ŞKR TŞKRVN teşkurūne şükredersiniz be grateful.

28:73 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

-nden dolayı | rahmeti- | var etti | sizin için | geceyi | ve gündüzü | dinlenmeniz için | onda | ve aramanız için | -ndan | O'nun lutfu- | ve umulur ki | şükredersiniz |

[] [RḪM] [CAL] [] [LYL] [NHR] [SKN] [] [BĞY] [] [FŽL] [] [ŞKR]
VMN RḪMTH CAL LKM ELLYL VELNHER LTSKNVE FYH VLTBTĞVE MN FŽLH VLALKM TŞKRVN

ve min raHmetihi ceǎle lekumu l-leyle ve nnehāra liteskunū fīhi velitebteğū min feDlihi veleǎllekum teşkurūne
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

[] [ر ح م] [ج ع ل] [] [ل ي ل] [ن ه ر] [س ك ن] [] [ب غ ي] [] [ف ض ل] [] [ش ك ر]

 » 28 / Kasas  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve min -nden dolayı And from
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
رحمته ر ح م | RḪM RḪMTH raHmetihi rahmeti- His Mercy
Re,Ha,Mim,Te,He,
200,8,40,400,5,
N – genitive feminine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle var etti He made
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekumu sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāra ve gündüzü and the day,
Vav,Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
6,1,30,50,5,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
لتسكنوا س ك ن | SKN LTSKNVE liteskunū dinlenmeniz için that you may rest
Lam,Te,Sin,Kef,Nun,Vav,Elif,
30,400,60,20,50,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيه | FYH fīhi onda therein
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ولتبتغوا ب غ ي | BĞY VLTBTĞVE velitebteğū ve aramanız için and that you may seek
Vav,Lam,Te,Be,Te,Ğayn,Vav,Elif,
6,30,400,2,400,1000,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
فضله ف ض ل | FŽL FŽLH feDlihi O'nun lutfu- His Bounty,
Fe,Dad,Lam,He,
80,800,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولعلكم | VLALKM veleǎllekum ve umulur ki and so that you may
Vav,Lam,Ayn,Lam,Kef,Mim,
6,30,70,30,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «لعل»
تشكرون ش ك ر | ŞKR TŞKRVN teşkurūne şükredersiniz be grateful.
Te,Şın,Kef,Re,Vav,Nun,
400,300,20,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنْ: -nden dolayı | رَحْمَتِهِ: rahmeti- | جَعَلَ: var etti | لَكُمُ: sizin için | اللَّيْلَ: geceyi | وَالنَّهَارَ: ve gündüzü | لِتَسْكُنُوا: dinlenmeniz için | فِيهِ: onda | وَلِتَبْتَغُوا: ve aramanız için | مِنْ: -ndan | فَضْلِهِ: O'nun lutfu- | وَلَعَلَّكُمْ: ve umulur ki | تَشْكُرُونَ: şükredersiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN -nden dolayı | رحمته RḪMTH rahmeti- | جعل CAL var etti | لكم LKM sizin için | الليل ELLYL geceyi | والنهار WELNHER ve gündüzü | لتسكنوا LTSKNWE dinlenmeniz için | فيه FYH onda | ولتبتغوا WLTBTĞWE ve aramanız için | من MN -ndan | فضله FŽLH O'nun lutfu- | ولعلكم WLALKM ve umulur ki | تشكرون TŞKRWN şükredersiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve min: -nden dolayı | raHmetihi: rahmeti- | ceǎle: var etti | lekumu: sizin için | l-leyle: geceyi | ve nnehāra: ve gündüzü | liteskunū: dinlenmeniz için | fīhi: onda | velitebteğū: ve aramanız için | min: -ndan | feDlihi: O'nun lutfu- | veleǎllekum: ve umulur ki | teşkurūne: şükredersiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: -nden dolayı | RḪMTH: rahmeti- | CAL: var etti | LKM: sizin için | ELLYL: geceyi | VELNHER: ve gündüzü | LTSKNVE: dinlenmeniz için | FYH: onda | VLTBTĞVE: ve aramanız için | MN: -ndan | FŽLH: O'nun lutfu- | VLALKM: ve umulur ki | TŞKRVN: şükredersiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve rahmetindendir ki sükûn ve huzûra ermeniz ve lûtfundan rızkınızı arayıp bulmanız ve şükretmeniz için geceyle gündüzü halketti size.
Adem Uğur : Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) O'nun fazlu kereminden (rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz.
Ahmed Hulusi : Rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü oluşturdu ki, (gecede) dinlenesiniz, (gündüzde) O'nun lütfundan talep edesiniz ve şükredesiniz (değerlendirerek müteşekkir olasınız).
Ahmet Tekin : Rahmetinden dolayı, Allah geceyi ve gündüzü planlayıp hazırladı. Geceleyin dinlenesiniz, gündüzün ise, onun lütuf ve kereminden rızkınızı arayasınız, çalışasınız, ticaret yapasınız, diye hazırladı. Umulur ki, şükredersiniz.
Ahmet Varol : Sizin için, içinde dinlenmeniz ve O'nun lütfundan (rızık) aramanız üzere gece ile gündüzü varetmesi O'nun rahmetindendir.
Ali Bulaç : Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve O'nun fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz.
Ali Fikri Yavuz : O’nun rahmetindendir ki, sizin için geceyi ve gündüzü yaratmış, içinde istirahat edesiniz ve fazlından (rızkını) arayasınız diye... Olur ki (gece ile gündüzde bulunan Allah’ın nimetlerine) şükredersiniz.
Bekir Sadak : Allah dinlenmeniz icin geceyi ve lutfedip verdigi rizki aramaniz icin gunduzu meydana getirmistir. Bunlar, O'nun rahmetinden oturudur. Belki artik sukredersiniz.
Celal Yıldırım : Rahmetinin tecellisi olarak dinlenmeniz ; O'nun bol bol verdiği nimetlerinden geçiminizi arayıp elde etmeniz için geceyi ve gündüzü düzenleyip var kılmıştır. Ola ki şükredersiniz.
Diyanet İşleri : Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de, lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.
Diyanet İşleri (eski) : Allah dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü meydana getirmiştir. Bunlar, O'nun rahmetinden ötürüdür. Belki artık şükredersiniz.
Diyanet Vakfi : Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) O'nun fazlu kereminden (rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz.
Edip Yüksel : Geceyi ve gündüzü, birinde dinlenmeniz ve diğerinde onun nimetlerini aramanız için düzenlemesi O'nun rahmetindendir. Belki şükredersiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rahmetinden dolayı, Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz (gündüzün) ise O'nun lütuf ve kereminden (rızkınızı) arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rahmetinden geceyi ve gündüzü sizin için yaptı ki, hem içinde dinlenesiniz hem de çalışıp lütfundan isteyesiniz de şükredesiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Rahmetinden o sizin için hem geceyi hem gündüzü yaptı ki hem içinde dinlenesiniz ve hem çalışıp fazlından istiyesiniz de şükredesiniz
Fizilal-il Kuran : Allah dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü yaratmıştır. Bunlar O'nun rahmetidir. Belki artık şükredersiniz.
Gültekin Onan : Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve O'nun fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz.
Hakkı Yılmaz : "Ve Allah'ın rahmetindendir ki O, geceyi ve gündüzü; gecede dinlenesiniz ve gündüzün, O'nun karşılıksız, fazladan verdiklerinden arayasınız ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye yaptı. "
Hasan Basri Çantay : Onun rahmeti (cümlesinde) ndir ki O, sizin fâideniz için, içinde sükûn ve istiraahat etmeniz için geceyi ve fazlu kereminden (rızkınızı) aramanız için gündüzü yaratmışdır. Tâki şükr edesiniz.
Hayrat Neşriyat : 'Hâlbuki (Allah) rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü (bir ni'met) kıldı ki,(geceleyin) onda istirâhat edesiniz ve (gündüzün) O’nun fazlından (rızkınızı) arayasınız ve tâ ki şükredesiniz.'
İbni Kesir : O'nun rahmetindendir ki; dinlenmeniz için geceyi, lutfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü yaratmıştır. Ta ki şükredesiniz.
İskender Evrenosoğlu : Ve rahmetinden (olmak üzere) sizin için, içinde sükûn bulasınız (dinlenesiniz) diye ve O'nun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı (yarattı). Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz.
Muhammed Esed : Çünkü rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü O yarattı ki birinde dinlenesiniz, ötekinde de O'nun cömertliğinden (nasibinizi) arayasınız da belki böylece şükredesiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O'nun rahmetindendir ki, sizin için geceyi ve gündüzü kıldı. Tâ ki sakin olasınız ve O'nun fazlından dileyesiniz ve umulur ki şükredersiniz.
Ömer Öngüt : Geceyi ve gündüzü rahmetinden ötürü sizin için yarattı ki, geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) Allah'ın lütfunu arayasınız ve şükredesiniz.
Şaban Piriş : Geceyi ve gündüzü, dinlenmeniz ve lütfundan rızık aramanız için ve de şükredesiniz diye kendi rahmetiyle meydana getirdi.
Suat Yıldırım : O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceleyin istirahat edesiniz, gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah’ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O’nun nimetlerine şükredesiniz.
Süleyman Ateş : Rahmetinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü var etti ki, geceleyin dinlenesiniz ve (gündüzün) Allâh'ın lutfunu arayasınız ve (Allâh'ın ni'metine) şükredesiniz.
Tefhim-ul Kuran : Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için içinde dinlenmeniz ve O'nun fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz.
Ümit Şimşek : Rahmetinin bir eseridir ki, hem dinlenirsiniz, hem Onun lütfundan rızkınızı ararsınız ve hem de Ona şükredersiniz diye, sizin için geceyi ve gündüzü yarattı.
Yaşar Nuri Öztürk : Rahmetinin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü sizin için oluşturdu ki, onda sükûnet bulasınız, O'nun lütfundan bir şeyler dileyesiniz ve şükredebilesiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}