"LYL" ifadesi tarandı:
# "L-" öntakısı olmadan "YL" ifadesini tara (1:1). {L: elbette, -e/-a, için}
# İçinde "LYL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "LYL" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ل ي ل|LYLالليلELLYLl-leylibir gecenin(are) the night59x
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece of the night 2:164
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (oluncaya) the night. 2:187
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 3:27
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli geceye the night, 3:27
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (of) the night 3:113
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night 3:190
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecede the night 6:13
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leylu gece the night, 6:76
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 6:96
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 7:54
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (of) the night 10:6
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli bir gecenin the darkness (of) night. 10:27
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 10:67
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 11:81
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night. 11:114
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 13:3
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 14:33
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 15:65
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 16:12
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 17:12
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night, 17:12
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night 17:78
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 17:79
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (of) the night, 20:130
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle gece [the] night 21:20
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 21:33
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 22:61
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night. 22:61
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night 23:80
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle gece the night 24:44
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 25:47
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 25:62
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 27:86
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 28:71
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 28:73
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 31:29
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 31:29
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (by) night 34:33
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 35:13
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night, 35:13
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leylu gece (is) the night. 36:37
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leylu gece the night 36:40
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 39:5
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night. 39:5
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (of) the night, 39:9
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 40:61
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leylu gece (are) the night 41:37
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night 45:5
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 50:40
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli geceleri the night 51:17
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night, 52:49
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 57:6
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night, 57:6
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceleyin (in) the night, 73:2
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gece (at) the night, 73:6
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin (of) the night, 73:20
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 73:20
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyli gecenin the night 76:26
ل ي ل|LYL الليل ELLYL l-leyle geceyi the night 78:10
ل ي ل|LYLبالليلBELLYLbil-leyligeceby night6x
ل ي ل|LYL بالليل BELLYL bil-leyli gece by night 2:274
ل ي ل|LYL بالليل BELLYL bil-leyli geceleyin by the night 6:60
ل ي ل|LYL بالليل BELLYL bil-leyli geceleyin by night 13:10
ل ي ل|LYL بالليل BELLYL bil-leyli gece in the night 21:42
ل ي ل|LYL بالليل BELLYL bil-leyli geceleyin by night 30:23
ل ي ل|LYL بالليل BELLYL bil-leyli gece by night 41:38
ل ي ل|LYLبليلBLYLbileylingeceyinight1x
ل ي ل|LYL بليل BLYL bileylin geceyi night 28:72
ل ي ل|LYLليالLYELleyālingecenights2x
ل ي ل|LYL ليال LYEL leyālin gece nights 19:10
ل ي ل|LYL ليال LYEL leyālin gece nights 69:7
ل ي ل|LYLلياليLYELYleyāliyegeceleri(by) night1x
ل ي ل|LYL ليالي LYELY leyāliye geceleri (by) night 34:18
ل ي ل|LYLليلاLYLEleylengece(by) night5x
ل ي ل|LYL ليلا LYLE leylen gece (by) night 10:24
ل ي ل|LYL ليلا LYLE leylen gecenin bir vaktinde (by) night 17:1
ل ي ل|LYL ليلا LYLE leylen geceleyin (by) night. 44:23
ل ي ل|LYL ليلا LYLE leylen gece night 71:5
ل ي ل|LYL ليلا LYLE leylen geceleyin a night 76:26
ل ي ل|LYLليلةLYLTleyletenbir gecede(in the) nights8x
ل ي ل|LYL ليلة LYLT leyleten gece için nights. 2:51
ل ي ل|LYL ليلة LYLT leylete gecesi (in the) nights 2:187
ل ي ل|LYL ليلة LYLT leyleten gece nights 7:142
ل ي ل|LYL ليلة LYLT leyleten geceye night(s). 7:142
ل ي ل|LYL ليلة LYLT leyletin bir gecede a Night 44:3
ل ي ل|LYL ليلة LYLT leyleti gecesinde (the) Night 97:1
ل ي ل|LYL ليلة LYLT leyletu gecesi(nin) (the) Night 97:2
ل ي ل|LYL ليلة LYLT leyletu gecesi (The) Night 97:3
ل ي ل|LYLليلهاLYLHEleylehāgecesiniits night1x
ل ي ل|LYL ليلها LYLHE leylehā gecesini its night 79:29
ل ي ل|LYLوالليلVELLYLvelleyligeceyeAnd the night7x
ل ي ل|LYL والليل VELLYL velleyli ve geceye And the night 74:33
ل ي ل|LYL والليل VELLYL velleyli geceye And the night 81:17
ل ي ل|LYL والليل VELLYL velleyli ve geceye And the night 84:17
ل ي ل|LYL والليل VELLYL velleyli ve geceye And the night 89:4
ل ي ل|LYL والليل VELLYL velleyli ve geceye andolsun And the night 91:4
ل ي ل|LYL والليل VELLYL velleyli geceye andolsun By the night 92:1
ل ي ل|LYL والليل VELLYL velleyli ve geceye andolsun And the night 93:2
ل ي ل|LYLوبالليلVBELLYLve bil-leylive geceleyinAnd at night.1x
ل ي ل|LYL وبالليل VBELLYL ve bil-leyli ve geceleyin And at night. 37:138
ل ي ل|LYLوليالVLYELveleyālinve geceyeAnd the nights1x
ل ي ل|LYL وليال VLYEL veleyālin ve geceye And the nights 89:2


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}