» 2 / Bakara  164:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 164
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. فِي (FY) = fī :
3. خَلْقِ (ḢLG) = ḣalḳi : yaratılışında
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerin
5. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerin
6. وَاخْتِلَافِ (VEḢTLEF) = veḣtilāfi : ve değişmesinde
7. اللَّيْلِ (ELLYL) = l-leyli : gece
8. وَالنَّهَارِ (VELNHER) = ve nnehāri : ve gündüzün
9. وَالْفُلْكِ (VELFLK) = velfulki : ve gemilerde
10. الَّتِي (ELTY) = lletī :
11. تَجْرِي (TCRY) = tecrī : taşıyıp giden
12. فِي (FY) = fī :
13. الْبَحْرِ (ELBḪR) = l-beHri : denizde
14. بِمَا (BME) = bimā : şeyleri
15. يَنْفَعُ (YNFA) = yenfeǔ : faydasına olan
16. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanların
17. وَمَا (VME) = ve mā :
18. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirip
19. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
20. مِنَ (MN) = mine : -ten
21. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
22. مِنْ (MN) = min :
23. مَاءٍ (MEÙ) = māin : su
24. فَأَحْيَا (FÊḪYE) = feeHyā : dirilterek
25. بِهِ (BH) = bihi : onunla
26. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
27. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra
28. مَوْتِهَا (MVTHE) = mevtihā : öldükten
29. وَبَثَّ (VBS̃) = ve beṧṧe : yaymasında
30. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
31. مِنْ (MN) = min : -ten
32. كُلِّ (KL) = kulli : her çeşit-
33. دَابَّةٍ (D̃EBT) = dābbetin : canlıyı
34. وَتَصْرِيفِ (VTṦRYF) = ve teSrīfi : ve evirip çevirmesinde
35. الرِّيَاحِ (ELRYEḪ) = r-riyāHi : rüzgarları
36. وَالسَّحَابِ (VELSḪEB) = ve sseHābi : ve bulutları
37. الْمُسَخَّرِ (ELMSḢR) = l-museḣḣari : emre hazır bekleyen
38. بَيْنَ (BYN) = beyne : arasında
39. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : yer
40. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve gök
41. لَايَاتٍ (L ËYET) = lāyātin : elbette deliller vardır
42. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir topluluk için
43. يَعْقِلُونَ (YAGLVN) = yeǎ'ḳilūne : düşünen
şüphesiz | | yaratılışında | göklerin | ve yerin | ve değişmesinde | gece | ve gündüzün | ve gemilerde | | taşıyıp giden | | denizde | şeyleri | faydasına olan | insanların | | indirip | Allah'ın | -ten | gök- | | su | dirilterek | onunla | yeri | sonra | öldükten | yaymasında | orada | -ten | her çeşit- | canlıyı | ve evirip çevirmesinde | rüzgarları | ve bulutları | emre hazır bekleyen | arasında | yer | ve gök | elbette deliller vardır | bir topluluk için | düşünen |

[] [] [ḢLG] [SMV] [ERŽ] [ḢLF] [LYL] [NHR] [FLK] [] [CRY] [] [BḪR] [] [NFA] [NVS] [] [NZL] [] [] [SMV] [] [MVH] [ḪYY] [] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [BS̃S̃] [] [] [KLL] [D̃BB] [ṦRF] [RVḪ] [SḪB] [SḢR] [BYN] [SMV] [ERŽ] [EYY] [GVM] [AGL]
ÎN FY ḢLG ELSMEVET VELÊRŽ VEḢTLEF ELLYL VELNHER VELFLK ELTY TCRY FY ELBḪR BME YNFA ELNES VME ÊNZL ELLH MN ELSMEÙ MN MEÙ FÊḪYE BH ELÊRŽ BAD̃ MVTHE VBS̃ FYHE MN KL D̃EBT VTṦRYF ELRYEḪ VELSḪEB ELMSḢR BYN ELSMEÙ VELÊRŽ L ËYET LGVM YAGLVN

inne ḣalḳi s-semāvāti vel'erDi veḣtilāfi l-leyli ve nnehāri velfulki lletī tecrī l-beHri bimā yenfeǔ n-nāse ve mā enzele llahu mine s-semāi min māin feeHyā bihi l-erDe beǎ'de mevtihā ve beṧṧe fīhā min kulli dābbetin ve teSrīfi r-riyāHi ve sseHābi l-museḣḣari beyne s-semāi vel'erDi lāyātin liḳavmin yeǎ'ḳilūne
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون

 » 2 / Bakara  Suresi: 164
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY in
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳi yaratılışında (the) creation
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth,
واختلاف خ ل ف | ḢLF VEḢTLEF veḣtilāfi ve değişmesinde and alternation
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyli gece of the night
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāri ve gündüzün and the day,
والفلك ف ل ك | FLK VELFLK velfulki ve gemilerde and the ships
التي | ELTY lletī which
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī taşıyıp giden sail
في | FY in
البحر ب ح ر | BḪR ELBḪR l-beHri denizde the sea
بما | BME bimā şeyleri with what
ينفع ن ف ع | NFA YNFA yenfeǔ faydasına olan benefits
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanların [the] people,
وما | VME ve mā and what
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirip (has) sent down
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
من | MN min [of]
ماء م و ه | MVH MEÙ māin su water,
فأحيا ح ي ي | ḪYY FÊḪYE feeHyā dirilterek giving life
به | BH bihi onunla thereby
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā öldükten its death,
وبث ب ث ث | BS̃S̃ VBS̃ ve beṧṧe yaymasında and dispersing
فيها | FYHE fīhā orada therein
من | MN min -ten [of]
كل ك ل ل | KLL KL kulli her çeşit- every
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin canlıyı moving creature,
وتصريف ص ر ف | ṦRF VTṦRYF ve teSrīfi ve evirip çevirmesinde and directing
الرياح ر و ح | RVḪ ELRYEḪ r-riyāHi rüzgarları (of) the winds
والسحاب س ح ب | SḪB VELSḪEB ve sseHābi ve bulutları and the clouds
المسخر س خ ر | SḢR ELMSḢR l-museḣḣari emre hazır bekleyen [the] controlled
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi yer the sky
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve gök and the earth,
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin elbette deliller vardır surely (are) Signs
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir topluluk için for a people
يعقلون ع ق ل | AGL YAGLVN yeǎ'ḳilūne düşünen who use their intellect.

2:164 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | | yaratılışında | göklerin | ve yerin | ve değişmesinde | gece | ve gündüzün | ve gemilerde | | taşıyıp giden | | denizde | şeyleri | faydasına olan | insanların | | indirip | Allah'ın | -ten | gök- | | su | dirilterek | onunla | yeri | sonra | öldükten | yaymasında | orada | -ten | her çeşit- | canlıyı | ve evirip çevirmesinde | rüzgarları | ve bulutları | emre hazır bekleyen | arasında | yer | ve gök | elbette deliller vardır | bir topluluk için | düşünen |

[] [] [ḢLG] [SMV] [ERŽ] [ḢLF] [LYL] [NHR] [FLK] [] [CRY] [] [BḪR] [] [NFA] [NVS] [] [NZL] [] [] [SMV] [] [MVH] [ḪYY] [] [ERŽ] [BAD̃] [MVT] [BS̃S̃] [] [] [KLL] [D̃BB] [ṦRF] [RVḪ] [SḪB] [SḢR] [BYN] [SMV] [ERŽ] [EYY] [GVM] [AGL]
ÎN FY ḢLG ELSMEVET VELÊRŽ VEḢTLEF ELLYL VELNHER VELFLK ELTY TCRY FY ELBḪR BME YNFA ELNES VME ÊNZL ELLH MN ELSMEÙ MN MEÙ FÊḪYE BH ELÊRŽ BAD̃ MVTHE VBS̃ FYHE MN KL D̃EBT VTṦRYF ELRYEḪ VELSḪEB ELMSḢR BYN ELSMEÙ VELÊRŽ L ËYET LGVM YAGLVN

inne ḣalḳi s-semāvāti vel'erDi veḣtilāfi l-leyli ve nnehāri velfulki lletī tecrī l-beHri bimā yenfeǔ n-nāse ve mā enzele llahu mine s-semāi min māin feeHyā bihi l-erDe beǎ'de mevtihā ve beṧṧe fīhā min kulli dābbetin ve teSrīfi r-riyāHi ve sseHābi l-museḣḣari beyne s-semāi vel'erDi lāyātin liḳavmin yeǎ'ḳilūne
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون

[] [] [خ ل ق] [س م و] [ا ر ض] [خ ل ف] [ل ي ل] [ن ه ر] [ف ل ك] [] [ج ر ي] [] [ب ح ر] [] [ن ف ع] [ن و س] [] [ن ز ل] [] [] [س م و] [] [م و ه] [ح ي ي] [] [ا ر ض] [ب ع د] [م و ت] [ب ث ث] [] [] [ك ل ل] [د ب ب] [ص ر ف] [ر و ح] [س ح ب] [س خ ر] [ب ي ن] [س م و] [ا ر ض] [ا ي ي] [ق و م] [ع ق ل]

 » 2 / Bakara  Suresi: 164
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳi yaratılışında (the) creation
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth,
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
واختلاف خ ل ف | ḢLF VEḢTLEF veḣtilāfi ve değişmesinde and alternation
Vav,Elif,Hı,Te,Lam,Elif,Fe,
6,1,600,400,30,1,80,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine (form VIII) verbal noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyli gece of the night
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāri ve gündüzün and the day,
Vav,Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
6,1,30,50,5,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
والفلك ف ل ك | FLK VELFLK velfulki ve gemilerde and the ships
Vav,Elif,Lam,Fe,Lam,Kef,
6,1,30,80,30,20,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun → Ship"
الواو عاطفة
اسم مجرور
التي | ELTY lletī which
Elif,Lam,Te,Ye,
1,30,400,10,
REL – feminine singular relative pronoun
اسم موصول
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī taşıyıp giden sail
Te,Cim,Re,Ye,
400,3,200,10,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
البحر ب ح ر | BḪR ELBḪR l-beHri denizde the sea
Elif,Lam,Be,Ha,Re,
1,30,2,8,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
بما | BME bimā şeyleri with what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
ينفع ن ف ع | NFA YNFA yenfeǔ faydasına olan benefits
Ye,Nun,Fe,Ayn,
10,50,80,70,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanların [the] people,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
وما | VME ve mā and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirip (has) sent down
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
من | MN min [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ماء م و ه | MVH MEÙ māin su water,
Mim,Elif,,
40,1,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
فأحيا ح ي ي | ḪYY FÊḪYE feeHyā dirilterek giving life
Fe,,Ha,Ye,Elif,
80,,8,10,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الفاء عاطفة
فعل ماض
به | BH bihi onunla thereby
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
موتها م و ت | MVT MVTHE mevtihā öldükten its death,
Mim,Vav,Te,He,Elif,
40,6,400,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وبث ب ث ث | BS̃S̃ VBS̃ ve beṧṧe yaymasında and dispersing
Vav,Be,Se,
6,2,500,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
فيها | FYHE fīhā orada therein
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
من | MN min -ten [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her çeşit- every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin canlıyı moving creature,
Dal,Elif,Be,Te merbuta,
4,1,2,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
وتصريف ص ر ف | ṦRF VTṦRYF ve teSrīfi ve evirip çevirmesinde and directing
Vav,Te,Sad,Re,Ye,Fe,
6,400,90,200,10,80,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine (form II) verbal noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
الرياح ر و ح | RVḪ ELRYEḪ r-riyāHi rüzgarları (of) the winds
Elif,Lam,Re,Ye,Elif,Ha,
1,30,200,10,1,8,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والسحاب س ح ب | SḪB VELSḪEB ve sseHābi ve bulutları and the clouds
Vav,Elif,Lam,Sin,Ha,Elif,Be,
6,1,30,60,8,1,2,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun → Cloud"
الواو عاطفة
اسم مجرور
المسخر س خ ر | SḢR ELMSḢR l-museḣḣari emre hazır bekleyen [the] controlled
Elif,Lam,Mim,Sin,Hı,Re,
1,30,40,60,600,200,
ADJ – genitive masculine (form II) passive participle
صفة مجرورة
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi yer the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve gök and the earth,
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin elbette deliller vardır surely (are) Signs
Lam,,Ye,Elif,Te,
30,,10,1,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine plural indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir topluluk için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يعقلون ع ق ل | AGL YAGLVN yeǎ'ḳilūne düşünen who use their intellect.
Ye,Ayn,Gaf,Lam,Vav,Nun,
10,70,100,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | فِي: | خَلْقِ: yaratılışında | السَّمَاوَاتِ: göklerin | وَالْأَرْضِ: ve yerin | وَاخْتِلَافِ: ve değişmesinde | اللَّيْلِ: gece | وَالنَّهَارِ: ve gündüzün | وَالْفُلْكِ: ve gemilerde | الَّتِي: | تَجْرِي: taşıyıp giden | فِي: | الْبَحْرِ: denizde | بِمَا: şeyleri | يَنْفَعُ: faydasına olan | النَّاسَ: insanların | وَمَا: | أَنْزَلَ: indirip | اللَّهُ: Allah'ın | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | مِنْ: | مَاءٍ: su | فَأَحْيَا: dirilterek | بِهِ: onunla | الْأَرْضَ: yeri | بَعْدَ: sonra | مَوْتِهَا: öldükten | وَبَثَّ: yaymasında | فِيهَا: orada | مِنْ: -ten | كُلِّ: her çeşit- | دَابَّةٍ: canlıyı | وَتَصْرِيفِ: ve evirip çevirmesinde | الرِّيَاحِ: rüzgarları | وَالسَّحَابِ: ve bulutları | الْمُسَخَّرِ: emre hazır bekleyen | بَيْنَ: arasında | السَّمَاءِ: yer | وَالْأَرْضِ: ve gök | لَايَاتٍ: elbette deliller vardır | لِقَوْمٍ: bir topluluk için | يَعْقِلُونَ: düşünen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | في FY | خلق ḢLG yaratılışında | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | واختلاف WEḢTLEF ve değişmesinde | الليل ELLYL gece | والنهار WELNHER ve gündüzün | والفلك WELFLK ve gemilerde | التي ELTY | تجري TCRY taşıyıp giden | في FY | البحر ELBḪR denizde | بما BME şeyleri | ينفع YNFA faydasına olan | الناس ELNES insanların | وما WME | أنزل ÊNZL indirip | الله ELLH Allah'ın | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | من MN | ماء MEÙ su | فأحيا FÊḪYE dirilterek | به BH onunla | الأرض ELÊRŽ yeri | بعد BAD̃ sonra | موتها MWTHE öldükten | وبث WBS̃ yaymasında | فيها FYHE orada | من MN -ten | كل KL her çeşit- | دابة D̃EBT canlıyı | وتصريف WTṦRYF ve evirip çevirmesinde | الرياح ELRYEḪ rüzgarları | والسحاب WELSḪEB ve bulutları | المسخر ELMSḢR emre hazır bekleyen | بين BYN arasında | السماء ELSMEÙ yer | والأرض WELÊRŽ ve gök | لآيات L ËYET elbette deliller vardır | لقوم LGWM bir topluluk için | يعقلون YAGLWN düşünen |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | : | ḣalḳi: yaratılışında | s-semāvāti: göklerin | vel'erDi: ve yerin | veḣtilāfi: ve değişmesinde | l-leyli: gece | ve nnehāri: ve gündüzün | velfulki: ve gemilerde | lletī: | tecrī: taşıyıp giden | : | l-beHri: denizde | bimā: şeyleri | yenfeǔ: faydasına olan | n-nāse: insanların | ve mā: | enzele: indirip | llahu: Allah'ın | mine: -ten | s-semāi: gök- | min: | māin: su | feeHyā: dirilterek | bihi: onunla | l-erDe: yeri | beǎ'de: sonra | mevtihā: öldükten | ve beṧṧe: yaymasında | fīhā: orada | min: -ten | kulli: her çeşit- | dābbetin: canlıyı | ve teSrīfi: ve evirip çevirmesinde | r-riyāHi: rüzgarları | ve sseHābi: ve bulutları | l-museḣḣari: emre hazır bekleyen | beyne: arasında | s-semāi: yer | vel'erDi: ve gök | lāyātin: elbette deliller vardır | liḳavmin: bir topluluk için | yeǎ'ḳilūne: düşünen |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | FY: | ḢLG: yaratılışında | ELSMEVET: göklerin | VELÊRŽ: ve yerin | VEḢTLEF: ve değişmesinde | ELLYL: gece | VELNHER: ve gündüzün | VELFLK: ve gemilerde | ELTY: | TCRY: taşıyıp giden | FY: | ELBḪR: denizde | BME: şeyleri | YNFA: faydasına olan | ELNES: insanların | VME: | ÊNZL: indirip | ELLH: Allah'ın | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | MN: | MEÙ: su | FÊḪYE: dirilterek | BH: onunla | ELÊRŽ: yeri | BAD̃: sonra | MVTHE: öldükten | VBS̃: yaymasında | FYHE: orada | MN: -ten | KL: her çeşit- | D̃EBT: canlıyı | VTṦRYF: ve evirip çevirmesinde | ELRYEḪ: rüzgarları | VELSḪEB: ve bulutları | ELMSḢR: emre hazır bekleyen | BYN: arasında | ELSMEÙ: yer | VELÊRŽ: ve gök | L ËYET: elbette deliller vardır | LGVM: bir topluluk için | YAGLVN: düşünen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Göklerin ve yeryüzünün yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara fayda vermek üzere denizde yürüyüp giden gemide, Allah'ın, gökten yağmur yağdırarak yeryüzünü, ölümünden sonra diriltmesinde, sonra da yeryüzüne, yürüyen hayvanları yaymasında, yelleri dilediği gibi estirip değiştirmesinde, gökle yer arasında emrine münkad olan bulutta, şüphe yok ki aklı erenler için varlığına, birliğine deliller var.
Adem Uğur : Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini isbatlayan) birçok deliller vardır.
Ahmed Hulusi : Şüphesiz ki semâlar ve arzın (gökler ve yeryüzünün - şuur boyutlarının ve bedenin) yaratılışının; gece ile gündüzün (âlemlerin gerçekte yokluğu realitesinin ardından yeniden âlem sûretlerini seyir hâline geçiş) birbiri ardınca gelişinin; insanların yararı için denizde akıp giden gemide (ilâhî ilim denizinde yüzen bireysel şuurda); Allâh'ın semâdan su inzâl edip onunla ölümden sonra arzı diriltmesinde (bilinç katlarından ilim inzâl ederek hakikatine şuuru olmayan bedende "diri" olanın açığa çıkarılmasında) ve onda hareket eden tüm canlıları yaymasında (tüm organlarındaki havl ve kuvvetin Allâh'la meydana gelmesinde); rüzgârları yönlendirmesinde (Esmâ kuvvelerinin bilinçte fark edilmesinde); semâ ile arz arasında emre amade bulutların varlığında (beden boyutunda açığa çıkabilecek kuvvelerin şuurda varlığının oluşumunda), aklı olan topluluk için elbette işaretler vardır.
Ahmet Tekin : Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, filolarda, Allah’ın gökten indirdiği, ölü toprağı canlandırdığı suda, her tür canlının yeryüzünde üremesini sağlayıp yaygınlaştırmasında, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde, gök ile yer arasında ilâhî düzene boyun eğen bulutlarda, ilimle ve tecrübeyle gelişmeye devam eden, eşyanın hakikatini kavrayan, aklını faydalı kullanabilen toplumlar için Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlayan deliller, birçok konunun çözümüne, keşfine işaretler vardır.
Ahmet Varol : Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardından gelmesinde, insanlara yarar sağlayan şeylerle denizlerde yüzen gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve böylece üzerinde bütün canlı türlerini yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gök ile yer arasında dolaştırılan bulutları oluşturmasında akıl eden bir topluluk için ayetler vardır.
Ali Bulaç : Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün arka arkaya gelişinde, insanlara yarar şeyleri denizde götürüp giden gemide; yeryüzü kuruduktan sonra, Allah gökten yağmur indirerek arzı diriltmesinde, o arzda her türlü hayvanatı yaymasında, rüzgârları her taraftan estirmesinde, yer ile gök arasında Allah’ın emrine tâbi bulutta, akıl ve düşünce sahibi olan bir millet için Allah’ın birliğine, kudret ve yüceliğine delâlet eden bir çok alâmetler vardır.
Bekir Sadak : Goklerin ve yerin yaratilmasinda, gece ile gunduzun birbiri ardinca gelmesinde, insanlara yararli seylerle denizde suzulen gemilerde, Allah'in gokten indirip yeri olumunden sonra dirilttigi suda, her turlu canliyi orada yaymasinda, ruzgarlari ve yerle gok arasinda emre amade duran bulutlari dondurmesinde, dusunen kimseler icin deliller vardir.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayan şeylerle denizde akıp giden gemilerde; Allah'ın gökten indirip, öldükten sonra yeri dirilttiği suda ve her canlıyı orada serpiştirip yaymasında, gökle yer arasında göreve hazır bekleyen rüzgârların ve bulutların değiştirilip döndürülmesinde, aklını kullanan bir topluluk için nice belgeler ve deliller vardır.
Diyanet İşleri : Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde süzülen gemilerde, Allah'ın gökten indirip yeri ölümünden sonra dirilttiği suda, her türlü canlıyı orada yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre amade duran bulutları döndürmesinde, düşünen kimseler için deliller vardır.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini isbatlayan) birçok deliller vardır.
Edip Yüksel : Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün birbiriyle yer değiştirmesinde, insanların yararı için okyanusta akıp giden gemilerde, ALLAH'ın gökten su indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve orada yaydığı her çeşit canlıda, rüzgarları ve gök ile yer arasında hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için elbette ayetler (dersler ve kanıtlar) vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden gemide, Allah'ın yukarıdan bir su indirip de onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, gök ile yer arasında emre hazır olan bulutta şüphesiz akıllı olan bir topluluk için elbette Allah'ın birliğine deliller vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akan gemide, Allah'ın yukarıdan bir su indirip onunla toprağı ölmüşken diriltmesinde, üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, gökle yer arasında boyun eğmiş bulutta akıllı olan bir topluluk için elbette Allah'ın birliğine deliller vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şüphesiz Göklerin ve Yerin yaradılışında, gece ile gündüzün biribiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akan gemide, Allahın yukarıdan bir su indirib de onunla Arzı ölmüşken diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen hayvanatı yaymasında, rüzgârları, değiştirmesinde, Gök ile Yer arasında müsahhar bulutta, şüphesiz hep bunlar da akıllı olan bir ümmet için elbet Allahın birliğine âyetler var
Fizilal-il Kuran : Hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini kovalamasında, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen vapurlarda, Allah'ın gökten su indirip onun aracılığı ile ölü yeri dirilterek üzerine her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir topluluk için birçok ayetler, deliller vardır.
Gültekin Onan : Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Tanrı'nın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde akleden bir kavim için gerçekten ayetler vardır.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz ki göklerin ve yerin oluşturuluşunda, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarayan şeylerle denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın semadan bir su indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, yeryüzünde her deprenen canlılardan yaymasında, rüzgârları evirip çevirmesinde, gök ile yeryüzü arasında emre hazır olan bulutta, şüphesiz akıllarını çalıştıran bir toplum için elbette alâmetler/göstergeler vardır.
Hasan Basri Çantay : Şübhesiz göklerin ve yerin yaradılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeyleri denizde akıt (ıb taşıy) an o gemilerde, Allahın yukarıdan indirib onunla yer yüzünü, ölümünden sonra, diriltdiği suda, deprenen her hayvanı orada üretib yaymasında, gökle yer arasında (Hakkın emrine) boyun eğmiş olan rüzgârları ve bulutları evirib çevirmesinde aklı ile düşünen bir kavm için nice âyetler (Allahın varlığına, birliğine ve kemâl-i kudretine delâlet eden bir çok alâmetler) vardır.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ihtilâfında (ard arda gelmesinde), insanlara fayda veren şeylerle (yüklü olarak) denizde akıp giden gemilerde, Allah’ın gökten bir su indirip de, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi ve orada her hareketli canlıyı yaymasında, rüzgârların yönlendirilmesinde ve gökle yer arasında (emre)boyun eğdirilmiş bulutlarda akıl erdirecek bir topluluk için (Allah’ın varlığına ve birliğine)kat'î deliller vardır.
İbni Kesir : Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün değişmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde akan gemilerde, Allah'ın gökten indirip, yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her türlü canlıyı orada yaymasında, rüzgarların değiştirilmesinde, gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutta elbette akleden bir kavim için ayetler vardır.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, O'nun (Allah'ın) gökten su indirip böylece onunla, ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgârların (değişik yönlerden) esmesinde ve yerle gök arasında musahhar (emre amade) kılınmış bulutlarda, akıl eden kavim için mutlaka âyetler (deliller) vardır.
Muhammed Esed : Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini takip edişinde; insanlara faydalı yüklerle denizlerde seyreden gemilerde; Allah'ın gökten indirerek onunla ölü toprağa can verdiği ve her çeşit canlının çoğalmasını sağladığı yağmurlarda; rüzgarların (yönünün) değişmesinde ve gökle yer arasında kendileri için tayin edilmiş belirli güzergahlarda akan bulutlarda: (bütün bunlarda) düşünüp, akıllarını kullananlar için mesajlar vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki göklerin ve yerin yaradılışında, gece ile gündüzün ihtilâfında, nâsa faydalı olan şeyler ile denizde akıp giden gemilerde ve Allah'ın semadan indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra ihya eylediği suda ve yeryüzünde her nevi hayat sahibi mahlûkat yaymasında, rüzgârların değiştirilmesinde ve gök ile yer arasında musahhar olan bulutta teakkul eden bir kavm için elbette nice âyetler vardır.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, insanların faydasına olan şeyleri denizde taşıyarak yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla ölmüş olan toprağı diriltmesinde, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârların değişik yönlerden esmesinde ve yer ile gök arasında emre boyun eğmiş bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için pek çok deliller vardır.
Şaban Piriş : Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlar için faydalı olan şeylerde, denizde yüzen gemilerde, Allah’ın gökten indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzüne hayat verdiği ve her türlü canlıyı orada yaydığı suda, rüzgarı dilediği yöne sevk edişinde ve gökyüzü ile yeryüzü arasında emre tabi olan bulutlarda, aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.
Suat Yıldırım : Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah’ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda, ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah’ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır.
Süleyman Ateş : Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanların faydasına olan şeyleri denizde taşıyıp giden gemilerde, Allâh'ın gökten su indirip onunla ölmüş olan yeri dirilterek üzerine her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için (Allâh'ın varlığına ve birliğine) deliller vardır.
Tefhim-ul Kuran : Gerçek şu ki, göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgârları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten âyetler vardır.
Ümit Şimşek : Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün birbirini izlemesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirdiği suda, o suyla ölmüş yeryüzünü diriltip üzerinde her türden canlıyı yaymasında, rüzgârı şekilden şekle sokup estirmesinde ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutlarda, aklı eren bir topluluk için âyetler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten suyu indirip onunla, ölümünden sonra toprağı dirilterek üzerine tüm canlılardan yaymasında, rüzgarların bir düzen içinde yönden yöne çevrilmesinde, gök ve yer arasında bir hizmete memur edilen bulutlarda, aklını işleten bir topluluk için sayısız izler-işaretler-ibretler vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}