» 2 / Bakara  118:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 118
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالَ (VGEL) = ve ḳāle : dediler ki
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
3. لَا (LE) = lā :
4. يَعْلَمُونَ (YALMVN) = yeǎ'lemūne : bilmeyen(ler)
5. لَوْلَا (LVLE) = levlā : değil miydi?
6. يُكَلِّمُنَا (YKLMNE) = yukellimunā : bizimle konuşmalı
7. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
8. أَوْ (ÊV) = ev : ya da
9. تَأْتِينَا (TÊTYNE) = te'tīnā : bize gelmeli
10. ايَةٌ ( ËYT) = āyetun : bir ayet (mu'cize)
11. كَذَٰلِكَ (KZ̃LK) = keƶālike : işte böyle
12. قَالَ (GEL) = ḳāle : söyle(mişler)di
13. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
14. مِنْ (MN) = min :
15. قَبْلِهِمْ (GBLHM) = ḳablihim : onlardan önceki(ler de)
16. مِثْلَ (MS̃L) = miṧle : benzerini
17. قَوْلِهِمْ (GVLHM) = ḳavlihim : onların dediklerinin
18. تَشَابَهَتْ (TŞEBHT) = teşābehet : birbirine benzedi
19. قُلُوبُهُمْ (GLVBHM) = ḳulūbuhum : kalbleri
20. قَدْ (GD̃) = ḳad : elbette
21. بَيَّنَّا (BYNE) = beyyennā : iyice açıkladık
22. الْايَاتِ (EL ËYET) = l-āyāti : ayetleri
23. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : kavimler için
24. يُوقِنُونَ (YVGNVN) = yūḳinūne : bilmek isteyen
dediler ki | kimseler | | bilmeyen(ler) | değil miydi? | bizimle konuşmalı | Allah | ya da | bize gelmeli | bir ayet (mu'cize) | işte böyle | söyle(mişler)di | kimseler | | onlardan önceki(ler de) | benzerini | onların dediklerinin | birbirine benzedi | kalbleri | elbette | iyice açıkladık | ayetleri | kavimler için | bilmek isteyen |

[GVL] [] [] [ALM] [] [KLM] [] [] [ETY] [EYY] [] [GVL] [] [] [GBL] [MS̃L] [GVL] [ŞBH] [GLB] [] [BYN] [EYY] [GVM] [YGN]
VGEL ELZ̃YN LE YALMVN LVLE YKLMNE ELLH ÊV TÊTYNE ËYT KZ̃LK GEL ELZ̃YN MN GBLHM MS̃L GVLHM TŞEBHT GLVBHM GD̃ BYNE EL ËYET LGVM YVGNVN

ve ḳāle elleƶīne yeǎ'lemūne levlā yukellimunā llahu ev te'tīnā āyetun keƶālike ḳāle elleƶīne min ḳablihim miṧle ḳavlihim teşābehet ḳulūbuhum ḳad beyyennā l-āyāti liḳavmin yūḳinūne
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون

 » 2 / Bakara  Suresi: 118
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle dediler ki And said
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
لا | LE (do) not
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmeyen(ler) know,
لولا | LVLE levlā değil miydi? """Why not"
يكلمنا ك ل م | KLM YKLMNE yukellimunā bizimle konuşmalı speaks to us
الله | ELLH llahu Allah Allah
أو | ÊV ev ya da or
تأتينا ا ت ي | ETY TÊTYNE te'tīnā bize gelmeli comes to us
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetun bir ayet (mu'cize) "a sign?"""
كذلك | KZ̃LK keƶālike işte böyle Like that
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle söyle(mişler)di said
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those
من | MN min from
قبلهم ق ب ل | GBL GBLHM ḳablihim onlardan önceki(ler de) before them
مثل م ث ل | MS̃L MS̃L miṧle benzerini similar
قولهم ق و ل | GVL GVLHM ḳavlihim onların dediklerinin their saying.
تشابهت ش ب ه | ŞBH TŞEBHT teşābehet birbirine benzedi Became alike
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts.
قد | GD̃ ḳad elbette Indeed,
بينا ب ي ن | BYN BYNE beyyennā iyice açıkladık We have made clear
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the signs
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin kavimler için for people
يوقنون ي ق ن | YGN YVGNVN yūḳinūne bilmek isteyen (who) firmly believe.

2:118 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dediler ki | kimseler | | bilmeyen(ler) | değil miydi? | bizimle konuşmalı | Allah | ya da | bize gelmeli | bir ayet (mu'cize) | işte böyle | söyle(mişler)di | kimseler | | onlardan önceki(ler de) | benzerini | onların dediklerinin | birbirine benzedi | kalbleri | elbette | iyice açıkladık | ayetleri | kavimler için | bilmek isteyen |

[GVL] [] [] [ALM] [] [KLM] [] [] [ETY] [EYY] [] [GVL] [] [] [GBL] [MS̃L] [GVL] [ŞBH] [GLB] [] [BYN] [EYY] [GVM] [YGN]
VGEL ELZ̃YN LE YALMVN LVLE YKLMNE ELLH ÊV TÊTYNE ËYT KZ̃LK GEL ELZ̃YN MN GBLHM MS̃L GVLHM TŞEBHT GLVBHM GD̃ BYNE EL ËYET LGVM YVGNVN

ve ḳāle elleƶīne yeǎ'lemūne levlā yukellimunā llahu ev te'tīnā āyetun keƶālike ḳāle elleƶīne min ḳablihim miṧle ḳavlihim teşābehet ḳulūbuhum ḳad beyyennā l-āyāti liḳavmin yūḳinūne
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون

[ق و ل] [] [] [ع ل م] [] [ك ل م] [] [] [ا ت ي] [ا ي ي] [] [ق و ل] [] [] [ق ب ل] [م ث ل] [ق و ل] [ش ب ه] [ق ل ب] [] [ب ي ن] [ا ي ي] [ق و م] [ي ق ن]

 » 2 / Bakara  Suresi: 118
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle dediler ki And said
Vav,Gaf,Elif,Lam,
6,100,1,30,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmeyen(ler) know,
Ye,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,70,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لولا | LVLE levlā değil miydi? """Why not"
Lam,Vav,Lam,Elif,
30,6,30,1,
EXH – exhortation particle
حرف تحضيض
يكلمنا ك ل م | KLM YKLMNE yukellimunā bizimle konuşmalı speaks to us
Ye,Kef,Lam,Mim,Nun,Elif,
10,20,30,40,50,1,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل مضارع و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
أو | ÊV ev ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
تأتينا ا ت ي | ETY TÊTYNE te'tīnā bize gelmeli comes to us
Te,,Te,Ye,Nun,Elif,
400,,400,10,50,1,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل مضارع و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetun bir ayet (mu'cize) "a sign?"""
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – nominative feminine singular indefinite noun
اسم مرفوع
كذلك | KZ̃LK keƶālike işte böyle Like that
Kef,Zel,Lam,Kef,
20,700,30,20,
P – prefixed preposition ka
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
جار ومجرور
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle söyle(mişler)di said
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلهم ق ب ل | GBL GBLHM ḳablihim onlardan önceki(ler de) before them
Gaf,Be,Lam,He,Mim,
100,2,30,5,40,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مثل م ث ل | MS̃L MS̃L miṧle benzerini similar
Mim,Se,Lam,
40,500,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
قولهم ق و ل | GVL GVLHM ḳavlihim onların dediklerinin their saying.
Gaf,Vav,Lam,He,Mim,
100,6,30,5,40,
N – genitive masculine verbal noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
تشابهت ش ب ه | ŞBH TŞEBHT teşābehet birbirine benzedi Became alike
Te,Şın,Elif,Be,He,Te,
400,300,1,2,5,400,
V – 3rd person feminine singular (form VI) perfect verb
فعل ماض
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts.
Gaf,Lam,Vav,Be,He,Mim,
100,30,6,2,5,40,
"N – nominative feminine plural noun → Heart
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قد | GD̃ ḳad elbette Indeed,
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
بينا ب ي ن | BYN BYNE beyyennā iyice açıkladık We have made clear
Be,Ye,Nun,Elif,
2,10,50,1,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the signs
Elif,Lam,,Ye,Elif,Te,
1,30,,10,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin kavimler için for people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يوقنون ي ق ن | YGN YVGNVN yūḳinūne bilmek isteyen (who) firmly believe.
Ye,Vav,Gaf,Nun,Vav,Nun,
10,6,100,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالَ: dediler ki | الَّذِينَ: kimseler | لَا: | يَعْلَمُونَ: bilmeyen(ler) | لَوْلَا: değil miydi? | يُكَلِّمُنَا: bizimle konuşmalı | اللَّهُ: Allah | أَوْ: ya da | تَأْتِينَا: bize gelmeli | ايَةٌ: bir ayet (mu'cize) | كَذَٰلِكَ: işte böyle | قَالَ: söyle(mişler)di | الَّذِينَ: kimseler | مِنْ: | قَبْلِهِمْ: onlardan önceki(ler de) | مِثْلَ: benzerini | قَوْلِهِمْ: onların dediklerinin | تَشَابَهَتْ: birbirine benzedi | قُلُوبُهُمْ: kalbleri | قَدْ: elbette | بَيَّنَّا: iyice açıkladık | الْايَاتِ: ayetleri | لِقَوْمٍ: kavimler için | يُوقِنُونَ: bilmek isteyen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقال WGEL dediler ki | الذين ELZ̃YN kimseler | لا LE | يعلمون YALMWN bilmeyen(ler) | لولا LWLE değil miydi? | يكلمنا YKLMNE bizimle konuşmalı | الله ELLH Allah | أو ÊW ya da | تأتينا TÊTYNE bize gelmeli | آية ËYT bir ayet (mu'cize) | كذلك KZ̃LK işte böyle | قال GEL söyle(mişler)di | الذين ELZ̃YN kimseler | من MN | قبلهم GBLHM onlardan önceki(ler de) | مثل MS̃L benzerini | قولهم GWLHM onların dediklerinin | تشابهت TŞEBHT birbirine benzedi | قلوبهم GLWBHM kalbleri | قد GD̃ elbette | بينا BYNE iyice açıkladık | الآيات EL ËYET ayetleri | لقوم LGWM kavimler için | يوقنون YWGNWN bilmek isteyen |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳāle: dediler ki | elleƶīne: kimseler | : | yeǎ'lemūne: bilmeyen(ler) | levlā: değil miydi? | yukellimunā: bizimle konuşmalı | llahu: Allah | ev: ya da | te'tīnā: bize gelmeli | āyetun: bir ayet (mu'cize) | keƶālike: işte böyle | ḳāle: söyle(mişler)di | elleƶīne: kimseler | min: | ḳablihim: onlardan önceki(ler de) | miṧle: benzerini | ḳavlihim: onların dediklerinin | teşābehet: birbirine benzedi | ḳulūbuhum: kalbleri | ḳad: elbette | beyyennā: iyice açıkladık | l-āyāti: ayetleri | liḳavmin: kavimler için | yūḳinūne: bilmek isteyen |
Kırık Meal (Transcript) : |VGEL: dediler ki | ELZ̃YN: kimseler | LE: | YALMVN: bilmeyen(ler) | LVLE: değil miydi? | YKLMNE: bizimle konuşmalı | ELLH: Allah | ÊV: ya da | TÊTYNE: bize gelmeli | ËYT: bir ayet (mu'cize) | KZ̃LK: işte böyle | GEL: söyle(mişler)di | ELZ̃YN: kimseler | MN: | GBLHM: onlardan önceki(ler de) | MS̃L: benzerini | GVLHM: onların dediklerinin | TŞEBHT: birbirine benzedi | GLVBHM: kalbleri | GD̃: elbette | BYNE: iyice açıkladık | EL ËYET: ayetleri | LGVM: kavimler için | YVGNVN: bilmek isteyen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bilgisi olmayanlar, Allah bizimle konuşsa, yahut bize bir delil, bir mucize gelse dediler. Önce gelenler de tıpkı onlar gibi söylemişlerdi. Kalpleri, ne kadar da birbirine benzedi onların. Gerçeği iyice bilmek isteyenlere âyetlerimizi apaçık gösterdik.
Adem Uğur : Bilmeyenler dediler ki: Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir âyet (mucize) gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri (akılları) nasıl da birbirine benzedi? Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere âyetleri apaçık gösterdik.
Ahmed Hulusi : (Allâh ismiyle işaret edilen hakkında) bilgisizler (O'nu gökte bir tanrı sanıp) "Allâh bizimle konuşsaydı ya da bize bir mucize verseydi ya" dediler!. . Onlardan öncekiler de onlar gibi konuşmuşlardı. Bakış açıları birbirine benzemiş! (Ayna nöronların işlevi sonucu - aynı kafadan!). . . Biz âyetlerimizi (gerçeğe işaret eden oluşumu), onları hakkıyla değerlendirmek isteyenlere apaçık gösterdik.
Ahmet Tekin : İlimden nasipleri olmayanlar: 'Allah bizimle konuşmalı, ya da bize bir âyet, bir mûcize, maddî bir işaret gelmeli' dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. Kalpleri, akılları birbirine benzedi. İlme, delile ve gerekçeye itibar eden, inanmak isteyen bilgi toplumları için, Muhammed’in hak peygamber olduğu ile ilgili âyetleri, mûcizeleri açık seçik açıkladık.
Ahmet Varol : Bilgi sahibi olmayanlar 'Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet (mucize) gelmeli değil miydi?' dediler. Onlardan öncekiler de onların bu sözlerine benzer şeyler söylemişlerdi. Kalpleri birbirine benziyor. Biz iyi anlayan bir topluluk için ayetlerimizi açık bir şekilde gösterdik.
Ali Bulaç : Bilgisizler, dediler ki: "Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi?" Onlardan öncekiler de onların bu söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Kalbleri birbirine benzedi. Biz, kesin bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik.
Ali Fikri Yavuz : Müşriklerin ve kitap ehlinin cahilleri: “- Allah, bize senin hak peygamber olduğunu söyleyeydi, yahud sen bize bir alâmet getireydin ya” dediler. Bunlardan önce Yahûdî ve Hristiyanlar da tıpkı bunlar gibi (peygamberlerine: “-Bize Allah’ı aşikâr göster ve gökten sofra indir.”) söylemişlerdi. Küfür ve inadda kalbleri birbirine benzemiştir. Biz hakikatı anlayanlara mûcizeleri apaçık gösterdik.
Bekir Sadak : Bilmeyenler: «Allah bizimle konusmali veya bize bir ayet gelmeli degil miydi?» dediler. Onlardan oncekiler de onlarin soylediklerinin tipkisini soylemislerdi. Kalbleri birbirine benzedi. Kesinlikle inanan kimseler icin ayetleri aciklamisizdir.
Celal Yıldırım : (Gerçeği) bilmeyenler, «Allah bizimle konuşsa ya..» Veya «bize bir âyet (mu'cize, açık belge) gelse ya..» derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı bunların dedikleri gibi demişlerdi. Kalbleri ne kadar birbirine benzemiş! Hakikati bilip şüpheden kurtulanlara âyetlerimizi yeterince açıklamışızdır.
Diyanet İşleri : Bilmeyenler, “Allah bizimle konuşsa, ya da bize bir mucize gelse ya!” derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişti. Onların kalpleri (anlayışları) birbirine benziyor. Biz âyetleri, kesin olarak inanacak bir toplum için açıkladık.
Diyanet İşleri (eski) : Bilmeyenler: 'Allah bizimle konuşmalı veya bize bir ayet gelmeli değil miydi?' dediler. Onlardan öncekiler de onların söylediklerinin tıpkısını söylemişlerdi. Kalbleri birbirine benzedi. Kesinlikle inanan kimseler için ayetleri açıklamışızdır.
Diyanet Vakfi : Bilmeyenler dediler ki: Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir âyet (mucize) gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri (akılları) nasıl da birbirine benzedi? Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere âyetleri apaçık gösterdik.
Edip Yüksel : Cahiller, 'ALLAH bizimle konuşmalı veya bize bir ayet (mucize) gelmeli değil miydi,' dediler. Daha öncekiler de onlar gibi konuşmuşlardı. Kafaları birbirine benziyor. Biz mucizeleri, inanacak olanlara sergileriz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bilgiden nasibi olmayanlar da «Allah bizimle konuşsa ya, yahut bize de bir mucize gelse ya!» dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalbleri birbirlerine benzedi. Gerçekten de yakîne ermek (hakikati bilmek) isteyen bir kavim için biz mucizeleri çok açık seçik gösterdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İlmi olmayanlar da: «Ne olur Allah bizimle konuşsa, yahut bize bir mucize gelse!» dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı bunların dedikleri gibi demişlerdi. Kalpleri birbirine benzedi. Cidden gerçekleri bilmek isteyen bir ümmet için biz mucizeleri açık bir şekilde gösterdik.
Elmalılı Hamdi Yazır : İlmi olmıyanlar da, Allah bizimle konuşsa ya, yahud bize bir mu'cize gelse ya, dediler, bunlardan evvelkiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişti, kalbleri birbirine benzedi; cidden yakîn edinecek bir ümmet için biz mucizeleri açık bir suretde gösterdik
Fizilal-il Kuran : Bilmeyenler «Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir mucize gelmeliydi» dediler. Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi söylemişlerdi. Kalpleri birbirine benzedi. Kesin iman sahiplerine ayetleri apaçık göstermişizdir.
Gültekin Onan : Bilgisizler "Tanrı bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi?" dediler. Onlardan öncekiler de onların bu söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Kalpleri birbirine benzedi. Biz kesin bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik.
Hakkı Yılmaz : Ve bilmeyen kimseler, “Allah bizimle konuşmalı yahut bize de bir alâmet/ gösterge gelmeli değil miydi!” dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalpleri benzeşmiş. Biz kesinlikle, kesin bilgi ile bilgilenmek isteyen toplum için âyetleri apaçık ortaya koyduk.
Hasan Basri Çantay : (Hakıykati) bilmeyenler (veya bilib de bilmezlenenler): «Ne olur, Allah bizimle (senin hak peygamber olduğuna dâir yüz yüze bir) söylese, konuşsa, yahud (bu babda) bize bir âyet (mucize) gelse» dedi (ler). Onlardan evvelkiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemiş (ler) di. Kalbleri birbirine ne kadar da benzemiş!. Biz hakıykatleri iyice bilmek isteyenlere âyetlerimizi apaçık göstermişizdir.
Hayrat Neşriyat : Bilmeyenler ise: 'Allah bizimle (de) konuşmalı veya bize bir mu'cize gelmeli değil miydi?' dediler. Kendilerinden öncekiler de böyle onların sözlerinin benzerini söylemişlerdi. Kalbleri (ne kadar da) birbirine benzedi! Doğrusu (biz) kat'î olarak îmân edecek bir kavim için âyetleri iyice açıkladık.
İbni Kesir : Bilmeyenler dediler ki: Allah bizimle konuşmalı veya bize bir ayet gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi demişlerdi. Kalbleri birbirine benzemiş. Biz yakınen bilmek isteyen bir kavme ayetlerimizi apaçık bildirdik.
İskender Evrenosoğlu : Ve (gerçeği) bilmeyenler: “Keşke Allah bizimle konuşsa” veya “Bize de bir âyet gelse” dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de, onların sözlerine benzer (sözler) söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Âyetlerimizi, yakîn hasıl eden bir kavim için beyan etmiştik.
Muhammed Esed : (Yalnız) bilgiden yoksun olanlar: "Allah neden bizimle konuşmaz ve neden bize (mucizevi) bir işaret göstermez?" derler. Onlardan önce yaşamış olanlar da tıpkı onların dedikleri gibi demişlerdi: Kalpleri hep birbirine benziyor. Gerçekte Biz, bütün işaretleri, yürekten inanıp tasdik etmeye niyetli olanlar için açık ve anlaşılır kıldık.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve bilmeyen kimseler dedi ki: «Allah bizimle konuşsa ya veya bize bir âyet gelse ya.» Onlardan evvelkiler de onların dedikleri gibi demişti. Kalbleri birbirine benzemiştir. Biz âyetlerimizi ikan sahibi olan bir kavme apaçık bildirdik.
Ömer Öngüt : Bilmeyen (cahil müşrik)ler: “Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir âyet (mucize) gelmeli değil miydi?” dediler. Kendilerinden öncekiler de aynı şeyi söylediler. Kalpleri ne kadar da birbirine benzemiş! Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere âyetleri açıkladık.
Şaban Piriş : Bilmeyenler: -Ne olur Allah bizimle konuşsa veya bize bir ayet gelse?! demektedirler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi; kalpleri (nasıl da) birbirine benzemiş. Oysa biz, iyice bilmek isteyen bir toplum için ayetlerimizi apaçık göstermişizdir.
Suat Yıldırım : Gerçeği bilmeyenler dediler ki: "Allah bizimle konuşmalı veya bize mûcize gösterilmeli değil miydi?" Onlardan öncekiler de buna benzer sözler söylemişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benziyor! Gerçekleri iyice bilmek isteyenler için delilleri apaçık gösterdik.
Süleyman Ateş : Bilmeyenler dediler ki: "Allâh bizimle konuşmalı, ya da bize bir âyet (mu'cize) gelmeli değil miydi?" Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi demişlerdi. Kalbleri birbirine benzedi. Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere âyetleri açıkladık.
Tefhim-ul Kuran : Bilgisizler, dediler ki: «Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi?» Onlardan öncekiler de onların bu söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Kalbleri birbirine benzeşti. Biz, kesin bir bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık göstermişiz.
Ümit Şimşek : Cahiller, 'Allah bizimle konuşsa veya bize bir mucize gelseydi' dediler. Daha evvelkiler de bunların sözüne benzer şeyler söylemişlerdi. Bunların kalpleri hep birbirine benziyor. Oysa Biz, hakkı yakînen bilmek isteyenlere âyetlerimizi açıklamışızdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Bilgiden yoksun olanlar dedi ki: "Allah bizimle konuşsaydı yahut bize bir mucize gelseydi ya!..." Onlardan öncekiler de aynen onların dediği gibi demişti. Kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçeği apaçık bilmek isteyenler için iyiden iyiye açıklamışızdır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}