"GLB" ifadesi tarandı:
# İçinde "GLB" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "GLB" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ق ل ب|GLBالقلبELGLBl-ḳalbiyürekli(at) [the] heart,1x
ق ل ب|GLB القلب ELGLB l-ḳalbi yürekli (at) [the] heart, 3:159
ق ل ب|GLBالقلوبELGLVBl-ḳulūbugönüller"the hearts."""6x
ق ل ب|GLB القلوب ELGLVB l-ḳulūbu gönüller "the hearts.""" 13:28
ق ل ب|GLB القلوب ELGLVB l-ḳulūbi kalblerin (of) the hearts. 22:32
ق ل ب|GLB القلوب ELGLVB l-ḳulūbu kalbler the hearts 22:46
ق ل ب|GLB القلوب ELGLVB l-ḳulūbu yüreklerin the hearts 24:37
ق ل ب|GLB القلوب ELGLVB l-ḳulūbu yürekler the hearts 33:10
ق ل ب|GLB القلوب ELGLVB l-ḳulūbu yürekler the hearts 40:18
ق ل ب|GLBانقلبENGLBnḳalebedönerhe turns1x
ق ل ب|GLB انقلب ENGLB nḳalebe döner he turns 22:11
ق ل ب|GLBانقلبتمENGLBTMnḳalebtumgeriye mi döneceksiniz?will you turn back2x
ق ل ب|GLB انقلبتم ENGLBTM nḳalebtum geriye mi döneceksiniz? will you turn back 3:144
ق ل ب|GLB انقلبتم ENGLBTM nḳalebtum yanlarına geldiğiniz you returned 9:95
ق ل ب|GLBانقلبواENGLBVEnḳalebūdöndüklerithey go back3x
ق ل ب|GLB انقلبوا ENGLBVE nḳalebū döndükleri they go back 12:62
ق ل ب|GLB انقلبوا ENGLBVE nḳalebū döndükleri they returned 83:31
ق ل ب|GLB انقلبوا ENGLBVE nḳalebū dönerlerdi they would return 83:31
ق ل ب|GLBبقلبBGLBbiḳalbinbir kalb ilewith a heart3x
ق ل ب|GLB بقلب BGLB biḳalbin kalb with a heart 26:89
ق ل ب|GLB بقلب BGLB biḳalbin bir kalb ile with a heart 37:84
ق ل ب|GLB بقلب BGLB biḳalbin bir yürek with a heart 50:33
ق ل ب|GLBتتقلبTTGLBteteḳallebuters döneceğiwill turn about1x
ق ل ب|GLB تتقلب TTGLB teteḳallebu ters döneceği will turn about 24:37
ق ل ب|GLBتقلبTGLBteḳallubeçevrildiği(the) movement3x
ق ل ب|GLB تقلب TGLB teḳallube çevrilip durduğunu (the) turning 2:144
ق ل ب|GLB تقلب TGLB teḳallubu gezip dolaşması (the) movement 3:196
ق ل ب|GLB تقلب TGLB tuḳallebu çevrildiği will be turned about 33:66
ق ل ب|GLBتقلبهمTGLBHMteḳallubihimdönüp dolaşırlarkentheir going to and fro2x
ق ل ب|GLB تقلبهم TGLBHM teḳallubihim dönüp dolaşırlarken their going to and fro 16:46
ق ل ب|GLB تقلبهم TGLBHM teḳallubuhum onların dolaşmaları their movement 40:4
ق ل ب|GLBتقلبونTGLBVNtuḳlebūneçevrilirsinizyou will be returned.1x
ق ل ب|GLB تقلبون TGLBVN tuḳlebūne çevrilirsiniz you will be returned. 29:21
ق ل ب|GLBفانقلبواFENGLBVEfenḳalebūgeri döndülerSo they returned1x
ق ل ب|GLB فانقلبوا FENGLBVE fenḳalebū geri döndüler So they returned 3:174
ق ل ب|GLBفتنقلبواFTNGLBVEfetenḳalibūo zaman dönersinizthen you will turn back2x
ق ل ب|GLB فتنقلبوا FTNGLBVE fetenḳalibū o zaman dönersiniz then you will turn back 3:149
ق ل ب|GLB فتنقلبوا FTNGLBVE fetenḳalibū yoksa dönersiniz then you will turn back 5:21
ق ل ب|GLBفينقلبواFYNGLBVEfeyenḳalibūdönüp gitsinler diyeso (that) they turn back1x
ق ل ب|GLB فينقلبوا FYNGLBVE feyenḳalibū dönüp gitsinler diye so (that) they turn back 3:127
ق ل ب|GLBقلبGLBḳalbikalbia heart2x
ق ل ب|GLB قلب GLB ḳalbi kalbi heart 40:35
ق ل ب|GLB قلب GLB ḳalbun kalbi a heart 50:37
ق ل ب|GLBقلبكGLBKḳalbikekalbineyour heart3x
ق ل ب|GLB قلبك GLBK ḳalbike kalbine your heart 2:97
ق ل ب|GLB قلبك GLBK ḳalbike senin kalbine your heart, 26:194
ق ل ب|GLB قلبك GLBK ḳalbike senin kalbin your heart. 42:24
ق ل ب|GLBقلبهGLBHḳalbihikalbindehis heart5x
ق ل ب|GLB قلبه GLBH ḳalbihi kalbinde his heart, 2:204
ق ل ب|GLB قلبه GLBH ḳalbuhu onun kalbi his heart. 2:283
ق ل ب|GLB قلبه GLBH ḳalbehu kalbini his heart 18:28
ق ل ب|GLB قلبه GLBH ḳalbihi kalbinde his heart 33:32
ق ل ب|GLB قلبه GLBH ḳalbehu onun kalbini his heart. 64:11
ق ل ب|GLBقلبهاGLBHEḳalbihāonun kalbiher heart,1x
ق ل ب|GLB قلبها GLBHE ḳalbihā onun kalbi her heart, 28:10
ق ل ب|GLBقلبيGLBYḳalbīkalbimin"my heart."""1x
ق ل ب|GLB قلبي GLBY ḳalbī kalbimin "my heart.""" 2:260
ق ل ب|GLBقلبينGLBYNḳalbeyniiki kalbtwo hearts1x
ق ل ب|GLB قلبين GLBYN ḳalbeyni iki kalb two hearts 33:4
ق ل ب|GLBقلوبGLVBḳulūbikalbler(inin)(are) hearts15x
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbi kalblerine (the) hearts 3:151
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbi kalbleri (the) hearts 7:101
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbun kalbleri (are) hearts 7:179
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbi yüreklerine (the) hearts 8:12
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbu kalbleri (the) hearts 9:117
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbi kalpleri the hearts 10:74
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbi kalbleri (the) hearts 15:12
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbun kalbleri hearts 22:46
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbi kalbleri (the) hearts 26:200
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbi kalbleri (the) hearts 30:59
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbu kalbleri (the) hearts 39:45
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbin kalbler(inin) (their) hearts 47:24
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbi kalblerine (the) hearts 48:4
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbi kalbleri (the) hearts 57:27
ق ل ب|GLB قلوب GLVB ḳulūbun yürekler Hearts, 79:8
ق ل ب|GLBقلوبكمGLVBKMḳulūbukumgönüllerinizdeyour hearts14x
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbukum kalbleriniz your hearts 2:74
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbukum kalblerinizin your hearts. 2:225
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbikum kalblerinizin your hearts 3:103
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbukum kalbleriniz your hearts 3:126
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbikum kalbleriniz your hearts. 3:154
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbikum kalblerinizin your hearts, 6:46
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbukum kalbiniz your hearts. 8:10
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbikum kalblerinizin your hearts 8:11
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbikum sizin kalblerinizde your hearts 8:70
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbukum kalblerinizin your hearts. 33:5
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbikum sizin kalblerinizde your hearts. 33:51
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbikum gönüllerinizde your hearts. 48:12
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbikum sizin kalblerinizde your hearts 49:7
ق ل ب|GLB قلوبكم GLVBKM ḳulūbikum kalblerinize your hearts. 49:14
ق ل ب|GLBقلوبكماGLVBKMEḳulūbukumākalblerinizin"your hearts;"1x
ق ل ب|GLB قلوبكما GLVBKME ḳulūbukumā kalblerinizin "your hearts;" 66:4
ق ل ب|GLBقلوبناGLVBNEḳulūbunākalblerimiz"""Our hearts"6x
ق ل ب|GLB قلوبنا GLVBNE ḳulūbunā kalblerimiz """Our hearts" 2:88
ق ل ب|GLB قلوبنا GLVBNE ḳulūbenā kalblerimizi our hearts 3:8
ق ل ب|GLB قلوبنا GLVBNE ḳulūbunā kalblerimiz """Our hearts" 4:155
ق ل ب|GLB قلوبنا GLVBNE ḳulūbunā kalblerimizin our hearts 5:113
ق ل ب|GLB قلوبنا GLVBNE ḳulūbunā kalblerimiz """Our hearts" 41:5
ق ل ب|GLB قلوبنا GLVBNE ḳulūbinā kalblerimizde our hearts 59:10
ق ل ب|GLBقلوبهمGLVBHMḳulūbihimgönülleri"their hearts;"65x
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinin their hearts 2:7
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim onların kablerinde their hearts 2:10
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihimu kalblerine their hearts 2:93
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts. 2:118
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts 3:7
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts. 3:156
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinin their hearts. 3:167
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim onların kalblerinde their hearts, 4:63
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbehum kalblerini their hearts 5:13
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts, 5:41
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbehum kalblerini their hearts. 5:41
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts 5:52
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinin their hearts 6:25
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts 6:43
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinin their hearts 7:100
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum yürekleri their hearts, 8:2
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts 8:49
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim onların kalblerinin their hearts. 8:63
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim onların kalblerinin their hearts, 8:63
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts 9:8
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim yüreklerinin (of) their hearts. 9:15
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts, 9:45
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts, 9:60
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalbleri their hearts. 9:64
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim onların kalblerine their hearts 9:77
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalbleri their hearts, 9:87
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim onların kalbleri their hearts, 9:93
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim yüreklerinde their hearts 9:110
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts. 9:110
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim yüreklerinde their hearts 9:125
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbehum onların kalblerini their hearts 9:127
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalplerinin their hearts, 10:88
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum gönülleri their hearts 13:28
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts 16:22
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalbleri their hearts 16:108
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kableri their hearts 17:46
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinin their hearts 18:14
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim onların kalbleri their hearts 18:57
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts. 21:3
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts, 22:35
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts 22:53
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts. 22:53
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri their hearts. 22:54
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum onların kalbleri their hearts 23:63
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts 24:50
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts 33:12
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihimu kalbleri their hearts 33:26
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts 33:60
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim onların yürekleri- their hearts, 34:23
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum yürekleri their hearts 39:22
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalbleri their hearts 47:16
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts, 47:20
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts 47:29
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts. 48:11
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim onların kalplerinde their hearts, 48:18
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihimu kalblerine their hearts 48:26
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbehum onların kalblerini their hearts 49:3
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalblerinin their hearts 57:16
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbuhum kalbleri "their hearts;" 57:16
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihimu onların kalblerine their hearts 58:22
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihimu yürekleri their hearts 59:2
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbehum kalblerini their hearts. 61:5
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinin their hearts, 63:3
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts 74:31
ق ل ب|GLB قلوبهم GLVBHM ḳulūbihim kalblerinin their hearts 83:14
ق ل ب|GLBلقلوبكمLGLVBKMliḳulūbikumsizin kalbleriniz içinfor your hearts1x
ق ل ب|GLB لقلوبكم LGLVBKM liḳulūbikum sizin kalbleriniz için for your hearts 33:53
ق ل ب|GLBلمنقلبونLMNGLBVNlemunḳalibūnedöneceğiz"will surely return."""1x
ق ل ب|GLB لمنقلبون LMNGLBVN lemunḳalibūne döneceğiz "will surely return.""" 43:14
ق ل ب|GLBمتقلبكمMTGLBKMmuteḳallebekumdönüp dolaşacağınız yeriyour movement1x
ق ل ب|GLB متقلبكم MTGLBKM muteḳallebekum dönüp dolaşacağınız yeri your movement 47:19
ق ل ب|GLBمنقلبMNGLBmunḳalebinbir devrimlereturn1x
ق ل ب|GLB منقلب MNGLB munḳalebin bir devrimle return 26:227
ق ل ب|GLBمنقلباMNGLBEmunḳalebenbir akıbet"(as) a return."""1x
ق ل ب|GLB منقلبا MNGLBE munḳaleben bir akıbet "(as) a return.""" 18:36
ق ل ب|GLBمنقلبونMNGLBVNmunḳalibūnedöneceğiz(will) return.2x
ق ل ب|GLB منقلبون MNGLBVN munḳalibūne döneceğiz (will) return. 7:125
ق ل ب|GLB منقلبون MNGLBVN munḳalibūne döneceğiz (will) return. 26:50
ق ل ب|GLBوانقلبواVENGLBVEvenḳalebūve düştülerand returned1x
ق ل ب|GLB وانقلبوا VENGLBVE venḳalebū ve düştüler and returned 7:119
ق ل ب|GLBوتقلبكVTGLBKve teḳallubekeve döndürüldüğünAnd your movements1x
ق ل ب|GLB وتقلبك VTGLBK ve teḳallubeke ve döndürüldüğün And your movements 26:219
ق ل ب|GLBوقلبهVGLBHve ḳalbihionun kalbiand his heart3x
ق ل ب|GLB وقلبه VGLBH ve ḳalbihi onun kalbi and his heart, 8:24
ق ل ب|GLB وقلبه VGLBH veḳalbuhu ve kalbi while his heart 16:106
ق ل ب|GLB وقلبه VGLBH ve ḳalbihi ve kalbini and his heart 45:23
ق ل ب|GLBوقلبواVGLBVEve ḳallebūve ters çevirdilerand had upset1x
ق ل ب|GLB وقلبوا VGLBVE ve ḳallebū ve ters çevirdiler and had upset 9:48
ق ل ب|GLBوقلوبهمVGLVBHMveḳulūbuhumama kalbleriand their hearts3x
ق ل ب|GLB وقلوبهم VGLVBHM veḳulūbuhum kalbleri while their hearts 23:60
ق ل ب|GLB وقلوبهم VGLVBHM ve ḳulūbuhum ve kalbleri and their hearts 39:23
ق ل ب|GLB وقلوبهم VGLVBHM veḳulūbuhum ama kalbleri but their hearts 59:14
ق ل ب|GLBوقلوبهنVGLVBHNve ḳulūbihinneve onların kalbleri içinand their hearts.1x
ق ل ب|GLB وقلوبهن VGLVBHN ve ḳulūbihinne ve onların kalbleri için and their hearts. 33:53
ق ل ب|GLBونقلبVNGLBve nuḳallibuve ters çeviririzAnd We will turn1x
ق ل ب|GLB ونقلب VNGLB ve nuḳallibu ve ters çeviririz And We will turn 6:110
ق ل ب|GLBونقلبهمVNGLBHMve nuḳallibuhumve onları (uykuda) çeviririzAnd We turned them1x
ق ل ب|GLB ونقلبهم VNGLBHM ve nuḳallibuhum ve onları (uykuda) çeviririz And We turned them 18:18
ق ل ب|GLBوينقلبVYNGLBve yenḳalibuve dönecektirAnd he will return1x
ق ل ب|GLB وينقلب VYNGLB ve yenḳalibu ve dönecektir And he will return 84:9
ق ل ب|GLBيقلبYGLByuḳallibuçevirirAllah alternates2x
ق ل ب|GLB يقلب YGLB yuḳallibu oğuşturmağa twisting 18:42
ق ل ب|GLB يقلب YGLB yuḳallibu çevirir Allah alternates 24:44
ق ل ب|GLBينقلبYNGLByenḳalibudönerreturn4x
ق ل ب|GLB ينقلب YNGLB yenḳalibu geriye dönen turns back 2:143
ق ل ب|GLB ينقلب YNGLB yenḳalib geriye dönerse turns back 3:144
ق ل ب|GLB ينقلب YNGLB yenḳalibe dönmeyecekler return 48:12
ق ل ب|GLB ينقلب YNGLB yenḳalib döner Will return 67:4
ق ل ب|GLBينقلبونYNGLBVNyenḳalibūnedevrileceklerinithey will return.1x
ق ل ب|GLB ينقلبون YNGLBVN yenḳalibūne devrileceklerini they will return. 26:227


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}