» 49 / Hucurât  7:

Kuran Sırası: 49
İniş Sırası: 106
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 » 49 / Hucurât  Suresi: 7
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاعْلَمُوا (VEALMVE) = veǎ'lemū : ve bilin ki
2. أَنَّ (ÊN) = enne : elbette
3. فِيكُمْ (FYKM) = fīkum : içinizdedir
4. رَسُولَ (RSVL) = rasūle : Elçisi
5. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
6. لَوْ (LV) = lev : şayet
7. يُطِيعُكُمْ (YŦYAKM) = yuTīǔkum : size uysaydı
8. فِي (FY) = fī :
9. كَثِيرٍ (KS̃YR) = keṧīrin : birçok
10. مِنَ (MN) = mine :
11. الْأَمْرِ (ELÊMR) = l-emri : işte
12. لَعَنِتُّمْ (LANTM) = leǎnittum : sıkıntıya düşerdiniz
13. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : fakat
14. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
15. حَبَّبَ (ḪBB) = Habbebe : sevdirdi
16. إِلَيْكُمُ (ÎLYKM) = ileykumu : size
17. الْإِيمَانَ (ELÎYMEN) = l-īmāne : imanı
18. وَزَيَّنَهُ (VZYNH) = ve zeyyenehu : ve onu süsledi
19. فِي (FY) = fī :
20. قُلُوبِكُمْ (GLVBKM) = ḳulūbikum : sizin kalblerinizde
21. وَكَرَّهَ (VKRH) = ve kerrahe : ve çirkin gösterdi
22. إِلَيْكُمُ (ÎLYKM) = ileykumu : size
23. الْكُفْرَ (ELKFR) = l-kufra : küfrü
24. وَالْفُسُوقَ (VELFSVG) = velfusūḳa : ve fıskı
25. وَالْعِصْيَانَ (VELAṦYEN) = vel'ǐSyāne : ve isyanı
26. أُولَٰئِكَ (ÊVLÙK) = ulāike : işte
27. هُمُ (HM) = humu : bunlardır
28. الرَّاشِدُونَ (ELREŞD̃VN) = r-rāşidūne : doğru yolda olanlar
ve bilin ki | elbette | içinizdedir | Elçisi | Allah'ın | şayet | size uysaydı | | birçok | | işte | sıkıntıya düşerdiniz | fakat | Allah | sevdirdi | size | imanı | ve onu süsledi | | sizin kalblerinizde | ve çirkin gösterdi | size | küfrü | ve fıskı | ve isyanı | işte | bunlardır | doğru yolda olanlar |

[ALM] [] [] [RSL] [] [] [ŦVA] [] [KS̃R] [] [EMR] [ANT] [] [] [ḪBB] [] [EMN] [ZYN] [] [GLB] [KRH] [] [KFR] [FSG] [AṦY] [] [] [RŞD̃]
VEALMVE ÊN FYKM RSVL ELLH LV YŦYAKM FY KS̃YR MN ELÊMR LANTM VLKN ELLH ḪBB ÎLYKM ELÎYMEN VZYNH FY GLVBKM VKRH ÎLYKM ELKFR VELFSVG VELAṦYEN ÊVLÙK HM ELREŞD̃VN

veǎ'lemū enne fīkum rasūle llahi lev yuTīǔkum keṧīrin mine l-emri leǎnittum velākinne llahe Habbebe ileykumu l-īmāne ve zeyyenehu ḳulūbikum ve kerrahe ileykumu l-kufra velfusūḳa vel'ǐSyāne ulāike humu r-rāşidūne
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون

 » 49 / Hucurât  Suresi: 7
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واعلموا ع ل م | ALM VEALMVE veǎ'lemū ve bilin ki And know
أن | ÊN enne elbette that
فيكم | FYKM fīkum içinizdedir among you
رسول ر س ل | RSL RSVL rasūle Elçisi (is the) Messenger of Allah.
الله | ELLH llahi Allah'ın (is the) Messenger of Allah.
لو | LV lev şayet If
يطيعكم ط و ع | ŦVA YŦYAKM yuTīǔkum size uysaydı he were to obey you
في | FY in
كثير ك ث ر | KS̃R KS̃YR keṧīrin birçok much
من | MN mine of
الأمر ا م ر | EMR ELÊMR l-emri işte the matter,
لعنتم ع ن ت | ANT LANTM leǎnittum sıkıntıya düşerdiniz surely you would be in difficulty,
ولكن | VLKN velākinne fakat but
الله | ELLH llahe Allah Allah
حبب ح ب ب | ḪBB ḪBB Habbebe sevdirdi has endeared
إليكم | ÎLYKM ileykumu size to you
الإيمان ا م ن | EMN ELÎYMEN l-īmāne imanı the Faith
وزينه ز ي ن | ZYN VZYNH ve zeyyenehu ve onu süsledi and has made it pleasing
في | FY in
قلوبكم ق ل ب | GLB GLVBKM ḳulūbikum sizin kalblerinizde your hearts
وكره ك ر ه | KRH VKRH ve kerrahe ve çirkin gösterdi and has made hateful
إليكم | ÎLYKM ileykumu size to you
الكفر ك ف ر | KFR ELKFR l-kufra küfrü disbelief
والفسوق ف س ق | FSG VELFSVG velfusūḳa ve fıskı and defiance
والعصيان ع ص ي | AṦY VELAṦYEN vel'ǐSyāne ve isyanı and disobedience.
أولئك | ÊVLÙK ulāike işte Those
هم | HM humu bunlardır (are) they -
الراشدون ر ش د | RŞD̃ ELREŞD̃VN r-rāşidūne doğru yolda olanlar the guided ones.

49:7 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve bilin ki | elbette | içinizdedir | Elçisi | Allah'ın | şayet | size uysaydı | | birçok | | işte | sıkıntıya düşerdiniz | fakat | Allah | sevdirdi | size | imanı | ve onu süsledi | | sizin kalblerinizde | ve çirkin gösterdi | size | küfrü | ve fıskı | ve isyanı | işte | bunlardır | doğru yolda olanlar |

[ALM] [] [] [RSL] [] [] [ŦVA] [] [KS̃R] [] [EMR] [ANT] [] [] [ḪBB] [] [EMN] [ZYN] [] [GLB] [KRH] [] [KFR] [FSG] [AṦY] [] [] [RŞD̃]
VEALMVE ÊN FYKM RSVL ELLH LV YŦYAKM FY KS̃YR MN ELÊMR LANTM VLKN ELLH ḪBB ÎLYKM ELÎYMEN VZYNH FY GLVBKM VKRH ÎLYKM ELKFR VELFSVG VELAṦYEN ÊVLÙK HM ELREŞD̃VN

veǎ'lemū enne fīkum rasūle llahi lev yuTīǔkum keṧīrin mine l-emri leǎnittum velākinne llahe Habbebe ileykumu l-īmāne ve zeyyenehu ḳulūbikum ve kerrahe ileykumu l-kufra velfusūḳa vel'ǐSyāne ulāike humu r-rāşidūne
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون

[ع ل م] [] [] [ر س ل] [] [] [ط و ع] [] [ك ث ر] [] [ا م ر] [ع ن ت] [] [] [ح ب ب] [] [ا م ن] [ز ي ن] [] [ق ل ب] [ك ر ه] [] [ك ف ر] [ف س ق] [ع ص ي] [] [] [ر ش د]

 » 49 / Hucurât  Suresi: 7
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واعلموا ع ل م | ALM VEALMVE veǎ'lemū ve bilin ki And know
Vav,Elif,Ayn,Lam,Mim,Vav,Elif,
6,1,70,30,40,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN enne elbette that
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
فيكم | FYKM fīkum içinizdedir among you
Fe,Ye,Kef,Mim,
80,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
رسول ر س ل | RSL RSVL rasūle Elçisi (is the) Messenger of Allah.
Re,Sin,Vav,Lam,
200,60,6,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (is the) Messenger of Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
لو | LV lev şayet If
Lam,Vav,
30,6,
COND – conditional particle
حرف شرط
يطيعكم ط و ع | ŦVA YŦYAKM yuTīǔkum size uysaydı he were to obey you
Ye,Tı,Ye,Ayn,Kef,Mim,
10,9,10,70,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
كثير ك ث ر | KS̃R KS̃YR keṧīrin birçok much
Kef,Se,Ye,Re,
20,500,10,200,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الأمر ا م ر | EMR ELÊMR l-emri işte the matter,
Elif,Lam,,Mim,Re,
1,30,,40,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
لعنتم ع ن ت | ANT LANTM leǎnittum sıkıntıya düşerdiniz surely you would be in difficulty,
Lam,Ayn,Nun,Te,Mim,
30,70,50,400,40,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
اللام لام التوكيد
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
ولكن | VLKN velākinne fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
حبب ح ب ب | ḪBB ḪBB Habbebe sevdirdi has endeared
Ha,Be,Be,
8,2,2,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
إليكم | ÎLYKM ileykumu size to you
,Lam,Ye,Kef,Mim,
,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
الإيمان ا م ن | EMN ELÎYMEN l-īmāne imanı the Faith
Elif,Lam,,Ye,Mim,Elif,Nun,
1,30,,10,40,1,50,
N – accusative masculine (form IV) verbal noun
اسم منصوب
وزينه ز ي ن | ZYN VZYNH ve zeyyenehu ve onu süsledi and has made it pleasing
Vav,Ze,Ye,Nun,He,
6,7,10,50,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
قلوبكم ق ل ب | GLB GLVBKM ḳulūbikum sizin kalblerinizde your hearts
Gaf,Lam,Vav,Be,Kef,Mim,
100,30,6,2,20,40,
"N – genitive feminine plural noun → Heart
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وكره ك ر ه | KRH VKRH ve kerrahe ve çirkin gösterdi and has made hateful
Vav,Kef,Re,He,
6,20,200,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
إليكم | ÎLYKM ileykumu size to you
,Lam,Ye,Kef,Mim,
,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
الكفر ك ف ر | KFR ELKFR l-kufra küfrü disbelief
Elif,Lam,Kef,Fe,Re,
1,30,20,80,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
والفسوق ف س ق | FSG VELFSVG velfusūḳa ve fıskı and defiance
Vav,Elif,Lam,Fe,Sin,Vav,Gaf,
6,1,30,80,60,6,100,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
والعصيان ع ص ي | AṦY VELAṦYEN vel'ǐSyāne ve isyanı and disobedience.
Vav,Elif,Lam,Ayn,Sad,Ye,Elif,Nun,
6,1,30,70,90,10,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
أولئك | ÊVLÙK ulāike işte Those
,Vav,Lam,,Kef,
,6,30,,20,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
هم | HM humu bunlardır (are) they -
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
الراشدون ر ش د | RŞD̃ ELREŞD̃VN r-rāşidūne doğru yolda olanlar the guided ones.
Elif,Lam,Re,Elif,Şın,Dal,Vav,Nun,
1,30,200,1,300,4,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاعْلَمُوا: ve bilin ki | أَنَّ: elbette | فِيكُمْ: içinizdedir | رَسُولَ: Elçisi | اللَّهِ: Allah'ın | لَوْ: şayet | يُطِيعُكُمْ: size uysaydı | فِي: | كَثِيرٍ: birçok | مِنَ: | الْأَمْرِ: işte | لَعَنِتُّمْ: sıkıntıya düşerdiniz | وَلَٰكِنَّ: fakat | اللَّهَ: Allah | حَبَّبَ: sevdirdi | إِلَيْكُمُ: size | الْإِيمَانَ: imanı | وَزَيَّنَهُ: ve onu süsledi | فِي: | قُلُوبِكُمْ: sizin kalblerinizde | وَكَرَّهَ: ve çirkin gösterdi | إِلَيْكُمُ: size | الْكُفْرَ: küfrü | وَالْفُسُوقَ: ve fıskı | وَالْعِصْيَانَ: ve isyanı | أُولَٰئِكَ: işte | هُمُ: bunlardır | الرَّاشِدُونَ: doğru yolda olanlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واعلموا WEALMWE ve bilin ki | أن ÊN elbette | فيكم FYKM içinizdedir | رسول RSWL Elçisi | الله ELLH Allah'ın | لو LW şayet | يطيعكم YŦYAKM size uysaydı | في FY | كثير KS̃YR birçok | من MN | الأمر ELÊMR işte | لعنتم LANTM sıkıntıya düşerdiniz | ولكن WLKN fakat | الله ELLH Allah | حبب ḪBB sevdirdi | إليكم ÎLYKM size | الإيمان ELÎYMEN imanı | وزينه WZYNH ve onu süsledi | في FY | قلوبكم GLWBKM sizin kalblerinizde | وكره WKRH ve çirkin gösterdi | إليكم ÎLYKM size | الكفر ELKFR küfrü | والفسوق WELFSWG ve fıskı | والعصيان WELAṦYEN ve isyanı | أولئك ÊWLÙK işte | هم HM bunlardır | الراشدون ELREŞD̃WN doğru yolda olanlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |veǎ'lemū: ve bilin ki | enne: elbette | fīkum: içinizdedir | rasūle: Elçisi | llahi: Allah'ın | lev: şayet | yuTīǔkum: size uysaydı | : | keṧīrin: birçok | mine: | l-emri: işte | leǎnittum: sıkıntıya düşerdiniz | velākinne: fakat | llahe: Allah | Habbebe: sevdirdi | ileykumu: size | l-īmāne: imanı | ve zeyyenehu: ve onu süsledi | : | ḳulūbikum: sizin kalblerinizde | ve kerrahe: ve çirkin gösterdi | ileykumu: size | l-kufra: küfrü | velfusūḳa: ve fıskı | vel'ǐSyāne: ve isyanı | ulāike: işte | humu: bunlardır | r-rāşidūne: doğru yolda olanlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VEALMVE: ve bilin ki | ÊN: elbette | FYKM: içinizdedir | RSVL: Elçisi | ELLH: Allah'ın | LV: şayet | YŦYAKM: size uysaydı | FY: | KS̃YR: birçok | MN: | ELÊMR: işte | LANTM: sıkıntıya düşerdiniz | VLKN: fakat | ELLH: Allah | ḪBB: sevdirdi | ÎLYKM: size | ELÎYMEN: imanı | VZYNH: ve onu süsledi | FY: | GLVBKM: sizin kalblerinizde | VKRH: ve çirkin gösterdi | ÎLYKM: size | ELKFR: küfrü | VELFSVG: ve fıskı | VELAṦYEN: ve isyanı | ÊVLÙK: işte | HM: bunlardır | ELREŞD̃VN: doğru yolda olanlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve bilin ki içinizde Allah'ın Peygamberi var; işlerin çoğunda size itâat etseydi günaha girer, helâk olurdunuz ve fakat Allah, size inancı sevdirdi ve gönüllerinizde bezedi onu ve çirkin gösterdi size kâfirliği ve buyruktan çıkmayı ve isyânı; işte onlardır en güzel işlerde başarı kazananlar.
Adem Uğur : Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
Ahmed Hulusi : İyi anlayın ki, Rasûlullâh içinizdedir! Eğer (O) çoğu işte size uysa, elbette sıkıntıya düşerdiniz! Ne var ki Allâh size imanı (hakikatinizi hissetmeyi) sevdirdi, onu anlayışınızda güzel gösterdi ve küfrü (gerçeği ret), fusuku (bilinci körleten imanın dışına taşan fiilleri) ve isyanı (nefsanî hırsları) size sevimsiz gösterdi. . . İşte bunlar olgunluğa erenlerin ta kendileridir!
Ahmet Tekin : Bilin ki, içinizde ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Allah’ın Rasulü, onun sünneti vardır. Şâyet o, idare, savunma ve dünyevî işlerin birçoğunun planlamasında size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş, akıllarınızda, kalplerinizde onu süsleyip güzelleştirmiştir. Küfre, hak dinin, doğru ve mantıklı düşünmenin dışına çıkmaya, fâsıklığa, bozgunculuğa, Allah’ın emirlerine isyana karşı da sizde tiksinti uyandırmıştır. İşte doğru huzurlu ve aydınlık yolu bulanlar onlardır.
Ahmet Varol : Ve bilin ki Allah'ın elçisi içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı muhakkak sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsledi ve inkarı, fıskı ve isyanı size çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolda olanlardır.
Ali Bulaç : Ve bilin ki Allah'ın Resûlü içinizdedir. Eğer o, size birçok işlerde uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip çekici kıldı ve size inkârı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu bulmuş (irşad) olanlardır.
Ali Fikri Yavuz : (Ey müminler), biliniz ki, aranızda Allah’ın Peygamberi var. Eğer O, birçok işlerde size uysaydı, muhakkak darlığa düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi; ve onu kalblerinizde güzelleştirdi. Küfrü, nifakı ve isyanı ise, size iğrenç kıldı. İşte bu vasıfta olanlar, hidayete erenlerdir.
Bekir Sadak : (7-8) Bilin ki, icinizde Allah'in peygamberi bulunmaktadir. Eger o, bir cok islerde size uymus olsaydi suphesiz kotu duruma duserdiniz; ama Allah size imani sevdirmis, onu gonullerinize guzel gostermis; inkarciligi, yoldan cikmayi ve bas kaldirmayi size igrenc gostermistir. iste boyle olanlar, Allah katindan bir lutuf ve nimet sayesinde dogru yolda bulunanlardir. Allah bilendir, Hakim'dir.
Celal Yıldırım : (7-8) Bilin ki, içinizde Allah'ın Peygamberi bulunuyor. Eğer O, birçok işlerde size uymuş olsaydı, elbette sıkıntıya uğrar, kötü duruma düşerdiniz. Ne var ki, Allah, imânı size çok sevdirdi de onu kalbinizde süsleyip çekici kıldı. (Buna karşılık) küfrü, dinî ve ahlâkî sınırları aşmayı, baş kaldırıp itaatsizlikte bulunmayı size çirkin ve tiksindirici göstermiştir. İşte bu ölçüde olanlar, Allah'tan geniş lütuf, bol ihsan ve bir nîmet olarak doğru yolda bilerek yürüyenlerdir. Allah, bilendir ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : Bilin ki, aranızda Allah’ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslâm’ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.
Diyanet İşleri (eski) : (7-8) Bilin ki, içinizde Allah'ın Peygamberi bulunmaktadır. Eğer o, bir çok işlerde size uymuş olsaydı şüphesiz kötü duruma düşerdiniz; ama Allah size imanı sevdirmiş, onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkarcılığı, yoldan çıkmayı ve baş kaldırmayı size iğrenç göstermiştir. İşte böyle olanlar, Allah katından bir lütuf ve nimet sayesinde doğru yolda bulunanlardır. Allah bilendir, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
Edip Yüksel : Bilesiniz ki ALLAH'ın elçisi aranızdadır. İşlerin çoğunda sizlere uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat, ALLAH inancı size sevdirdi ve onu gönüllerinizde süsledi; inkarı, kötülüğü ve isyanı ise size çirkin gösterdi. İşte doğruyu izleyenler bunlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : (7-8) Hem biliniz ki, içinizde Allah'ın peygamberi vardır. Şayet o, birçok işlerde size itaat etseydi, haliniz yaman olurdu. Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsledi; küfrü, yoldan çıkmayı ve isyanı size çirkin gösterdi. İşte onlar, Allah'ın lütfu ve nimeti ile doğru yola ermiş olanlardır. Allah, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem biliniz ki içinizde Allahın Resulü var, eğer o bir çok işlerde size itâat eder olsa haliniz yaman olurdu ve lâkin Allah size iymanı sevdirdi, ve küfrü, füsuku, ısyanı nazarınızda kerîh kıldı
Fizilal-il Kuran : Bilin ki, Allah'ın elçisi içinizdedir. Şayet birçok işte size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu sizin kalplerinizde süsledi ve size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
Gültekin Onan : Ve bilin ki Tanrı'nın Resulü içinizdedir. Eğer o size birçok buyrukta uysaydı elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Tanrı size inancı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip çekici kıldı ve size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu bulmuş (irşad) olanlardır.
Hakkı Yılmaz : (7,8) "Ve şüphesiz içinizde Allah'ın Elçisi'nin varlığını bilin. Şâyet o, birçok işlerde size uysaydı, kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, Kendisinin bir lütuf ve nimeti olarak, size imanı sevdirdi ve onu kalplerinize zînet yaptı. Küfrü; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmeyi, hak yoldan çıkmayı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte bunlar, rüşde/akıl erginliğine sahip kimselerin ta kendileridir. Ve Allah, en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır, en çok sağlam yapandır. "
Hasan Basri Çantay : Hem bilin ki içinizde Allahın peygamberi vardır. Eğer o, bir çok iş (ler) de size uysaydı muhakkak ki sıkıntıya uğrardınız. Fakat Allah size îmânı sevdirdi. Onu kalblerinizde süsledi. Küfrü, faasıklığı, isyanı size çirkin gösterdi. İşte rüşdünü bulanlar da onların ta kendileridir.
Hayrat Neşriyat : Hem bilin ki, şübhesiz aranızda Allah’ın Resûlü vardır. Eğer (o), birçok işte size uyacak olsaydı, gerçekten sıkıntıya düşerdiniz; fakat Allah, size îmânı sevdirmiş ve onu kalblerinizde süslemiştir. Küfrü, fıskı ve isyânı ise size (kalblerinize) çirkin göstermiştir. İşte onlar, gerçekten doğru yolda olanlardır!
İbni Kesir : Hem bilin ki; içinizde Allah'ın peygamberi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uymuş olsaydı; şüphesiz ki sıkıntıya düşerdiniz. Ama Allah; size imanı sevdirmiş ve onu kalblerinize ziynet yapmış; küfrü, fasıklığı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. Rüşdünü bulanlar, işte onlardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve aranızda Allah'ın Resûlü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size îmânı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar, onlar irşad olanlardır.
Muhammed Esed : Ve bilin ki, Allah'ın Elçisi aranızdadır. O, her işinizde ve her zaman sizin temayülünüze uysaydı, (toplum olarak) bundan zarar görürdünüz. Ama, görüldüğü gibi, Allah imanı(nızı) size sevdirdi, onu kalplerinizde güzelleştirdi ve hakikati inkar etmeyi, günah işlemeyi ve (güzel olan şeylere) karşı çıkmayı size çirkin gösterdi. İşte bunlar, doğru yönü izleyenlerdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve biliniz ki, aranızda muhakkak Allah'ın Peygamberi vardır. Eğer o, birçok işte size itaat edecek olsa idi elbette helâke düşmüş olurdunuz. Velâkin Allah Teâlâ size imanı sevdirdi ve onu kalblerinizde süsledi ve size küfrü ve fâsıkane hareketleri ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yola gidenler de onlardır.
Ömer Öngüt : Biliniz ki Resulullah aranızdadır. Şayet o birçok işlerde size uysaydı, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi. Küfrü, fıskı ve isyanı da çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
Şaban Piriş : Aranızda Allah’ın resûlünün bulunduğunu bilin. Bir çok işte size itaat etseydi, kötü durumlara düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve kalblerinizi onunla süslemiştir. Size küfrü, fasıklığı ve isyanı kötü göstermiştir. İşte, böyle olanlar, doğru yolda olanlar onlardır.
Suat Yıldırım : (7-8) İyi düşünün ki Allah’ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi; inkârdan, fâsıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah’tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Süleyman Ateş : Bilin ki, Allâh'ın Elçisi içinizdedir. Şâyet o, birçok işte size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allâh size imanı sevdirdi ve onu sizin kalblerinizde süsledi ve size küfrü, fıskı ve isyânı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
Tefhim-ul Kuran : Ve bilin ki Allah'ın Rasulü içinizdedir. Eğer o, size birçok işlerde uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah, size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip çekici kıldı ve size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu bulmuş (irşad) olanlardır.
Ümit Şimşek : Şunu da bilin ki, aranızda Allah'ın Resulü vardır. Eğer işlerin birçoğunda o size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi; inkârı, günahı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Bilin ki, Allah'ın resulü içinizdedir. Eğer o çoğu işte size uysaydı, gerçekten zorlukla karşılaşır, sıkıntıya düşerdiniz. Ama Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir. Rüşte ermiş olanlar işte bunlardır;


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}