"RSL" ifadesi tarandı:
# İçinde "RSL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "RSL" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ر س ل|RSLأرسلÊRSLursileelçi gönderilmiş(has) sent10x
ر س ل|RSL أرسل ÊRSL ursile elçi gönderilmiş were sent 7:6
ر س ل|RSL أرسل ÊRSL ursile gönderilene he has been sent 7:75
ر س ل|RSL أرسل ÊRSL ersele gönderdi has sent 9:33
ر س ل|RSL أرسل ÊRSL ursile gönderildikleri was sent 21:5
ر س ل|RSL أرسل ÊRSL ersele gönderdi sends 25:48
ر س ل|RSL أرسل ÊRSL ersil gönder send 26:17
ر س ل|RSL أرسل ÊRSL ursile gönderilen has been sent 26:27
ر س ل|RSL أرسل ÊRSL ersele gönderir sends 35:9
ر س ل|RSL أرسل ÊRSL ersele gönderendir (has) sent 48:28
ر س ل|RSL أرسل ÊRSL ersele gönderdi sent 61:9
ر س ل|RSLأرسلتÊRSLTursiltu(haber) gönderdiI am sent6x
ر س ل|RSL أرسلت ÊRSLT ursiltu benimle gönderilen I have been sent 7:87
ر س ل|RSL أرسلت ÊRSLT ursiltu benimle gönderilen I was sent 11:57
ر س ل|RSL أرسلت ÊRSLT erselet (haber) gönderdi she sent 12:31
ر س ل|RSL أرسلت ÊRSLT erselte gönderseydin You sent 20:134
ر س ل|RSL أرسلت ÊRSLT erselte gönderseydin You sent 28:47
ر س ل|RSL أرسلت ÊRSLT ursiltu gönderildiğim I am sent 46:23
ر س ل|RSLأرسلتمÊRSLTMursiltumgönderildiğinizyou are sent4x
ر س ل|RSL أرسلتم ÊRSLTM ursiltum sizinle gönderilen you have been sent 14:9
ر س ل|RSL أرسلتم ÊRSLTM ursiltum sizin gönderildiğiniz you have been sent 34:34
ر س ل|RSL أرسلتم ÊRSLTM ursiltum gönderildiğiniz you have been sent 41:14
ر س ل|RSL أرسلتم ÊRSLTM ursiltum sizinle gönderilen you are sent 43:24
ر س ل|RSLأرسلناÊRSLNEerselnā(elçiler) gönderdikWe (had) sent51x
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdiğimiz We sent 2:151
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz göndermedik We sent 4:64
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā (elçiler) gönderdik We sent (Messengers) 6:42
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik We sent 7:59
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā göndermedik We sent 7:94
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā göndermiştik We sent 11:25
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE ursilnā gönderildik [we] have been sent 11:70
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik We sent 11:96
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā göndermedik We sent 12:109
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent 13:38
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz göndermedik We sent 14:4
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā göndermiştik We sent 14:5
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā elçiler gönderdik We (had) sent 15:10
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE ursilnā gönderildik [we] have been sent 15:58
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz göndermedik We sent 16:43
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā elçi gönderdik We have sent 16:63
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdiğimiz We sent 17:77
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik [We] have sent 19:83
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz göndermedik We sent 21:7
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā göndermedik We sent 21:25
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā göndermemiştik We sent 22:52
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent 23:23
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik We sent 23:44
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik We sent 23:45
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā göndermedik We sent 25:20
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent 27:45
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent 29:14
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik We sent 29:40
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent 30:47
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā göndersek We sent 30:51
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz göndermedik We sent 34:34
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā göndermemiştik We sent 34:44
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent 36:14
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz göndermiştik We sent 37:72
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent 40:23
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdiğimiz We sent 40:70
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We have sent 40:78
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent 43:6
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā göndermedik We sent 43:23
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdiğimiz We sent 43:45
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent 43:46
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE ursilnā gönderildik [we] have been sent 51:32
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik We sent 51:41
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik [We] sent 54:19
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik [We] sent 54:31
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik [We] sent 54:34
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent 57:25
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik We sent 57:26
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik [We] sent 71:1
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdik [We] have sent 73:15
ر س ل|RSL أرسلنا ÊRSLNE erselnā gönderdiğimiz We sent 73:15
ر س ل|RSLأرسلناكÊRSLNEKerselnākebiz seni göndermedikhave sent you12x
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke seni gönderdik [We] have sent you 2:119
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke biz seni göndermedik We (have) sent you 4:80
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke seni gönderdik We have sent you 13:30
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke biz seni göndermedik We have sent you 17:54
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke seni göndermedik We sent you 17:105
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke biz seni göndermedik We have sent you 21:107
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke biz seni göndermedik We sent you 25:56
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke seni gönderdik have sent you 33:45
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke biz seni göndermedik We have sent you 34:28
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke seni gönderdik [We] have sent you 35:24
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke biz seni göndermedik We have sent you 42:48
ر س ل|RSL أرسلناك ÊRSLNEK erselnāke seni gönderdik [We] have sent you 48:8
ر س ل|RSLأرسلناهÊRSLNEHerselnāhuonu göndermiştikWe sent him1x
ر س ل|RSL أرسلناه ÊRSLNEH erselnāhu onu göndermiştik We sent him 51:38
ر س ل|RSLأرسلهÊRSLHersilhuonu asla göndermemSend him2x
ر س ل|RSL أرسله ÊRSLH ersilhu onu gönder Send him 12:12
ر س ل|RSL أرسله ÊRSLH ursilehu onu asla göndermem will I send him 12:66
ر س ل|RSLأرسلواÊRSLVEursilūkendileri gönderilmemişlerdithey had been sent1x
ر س ل|RSL أرسلوا ÊRSLVE ursilū kendileri gönderilmemişlerdi they had been sent 83:33
ر س ل|RSLالرسلELRSLr-rusuluelçiler"the Messengers."""18x
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusulu elçiler ki (are) the Messengers 2:253
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusulu elçiler [the] (other) Messengers. 3:144
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusuli elçilerden the Messengers. 4:165
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusuli elçilerin the Messengers, 5:19
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusulu elçiler the Messengers. 5:75
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusule Elçileri the Messengers 5:109
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusuli Peygamberlerin (of) the Messengers 11:120
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusulu elçiler the Messengers, 12:110
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusule elçilere "the Messengers.""" 14:44
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusuli elçilere the messengers 16:35
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusulu elçiler O Messengers! 23:51
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusule peygamberleri the Messengers, 25:37
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusule elçileri the Messengers, 38:14
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusulu elçiler the Messengers 41:14
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusuli elçiler the Messengers 46:9
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusuli elçilerin the Messengers, 46:35
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusule elçileri the Messengers, 50:14
ر س ل|RSL الرسل ELRSL r-rusulu elçilere the Messengers 77:11
ر س ل|RSLالرسولELRSVLr-rasūluElçi"the Messenger,"""45x
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu rasulün (de) the Messenger 2:143
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçi'ye the Messenger 2:143
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu peygamber the Messenger 2:214
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu Resul the Messenger 2:285
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle elçiye the Messenger, 3:53
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Resul'ün the Messenger 3:86
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçi'ye the Messenger 4:42
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçiye the Messenger 4:59
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Elçiye "the Messenger,""" 4:61
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu Elçi the Messenger, 4:64
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçi'ye the Messenger 4:80
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Elçi'ye the Messenger 4:83
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçi'ye the Messenger 4:115
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu Elçi the Messenger 4:170
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu Elçi Messenger! 5:41
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu Elçi Messenger! 5:67
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Elçi'ye the Messenger, 5:83
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçi'ye the Messenger 5:92
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Elçi'nin the Messenger 5:99
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Elçi'ye "the Messenger,""" 5:104
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle o Elçi'ye the Messenger, 7:157
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Elçiyi the Messenger 9:13
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu Elçi the Messenger 9:88
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Elçiye- (of) the Messenger. 9:99
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu elçi the messenger, 12:50
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Elçinin (of) the Messenger 20:96
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu Elçi'nin the Messenger 22:78
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Rasule the Messenger, 24:54
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Rasule the Messenger 24:54
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçiye- the Messenger, 24:56
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Rasulün (of) the Messenger 24:63
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli elçiye Messenger 25:7
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli elçiyle the Messenger 25:27
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu Elçi the Messenger, 25:30
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli elçiye the Messenger 29:18
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçiyi the Messenger 47:32
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçi'ye the Messenger, 47:33
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu elçi the Messenger 48:12
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Elçiye (to) the Messenger? 58:8
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūli Elçiye (to) the Messenger, 58:9
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçi ile the Messenger, 58:12
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūlu Elçi the Messenger, 59:7
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçiyi the Messenger 60:1
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle Elçiye "the Messenger;" 64:12
ر س ل|RSL الرسول ELRSVL r-rasūle elçiye the Messenger, 73:16
ر س ل|RSLالرسولاELRSVLEr-rasūlāelçiye"the Messenger!"""1x
ر س ل|RSL الرسولا ELRSVLE r-rasūlā elçiye "the Messenger!""" 33:66
ر س ل|RSLالمرسلونELMRSLVNl-murselūneelçiler"O messengers?"""7x
ر س ل|RSL المرسلون ELMRSLVN l-murselūne elçiler "O messengers?""" 15:57
ر س ل|RSL المرسلون ELMRSLVN l-murselūne Elçiler the messengers, 15:61
ر س ل|RSL المرسلون ELMRSLVN l-murselūne elçiler the Messengers. 27:10
ر س ل|RSL المرسلون ELMRSLVN l-murselūne elçiler "the messengers.""" 27:35
ر س ل|RSL المرسلون ELMRSLVN l-murselūne elçiler the Messengers, 36:13
ر س ل|RSL المرسلون ELMRSLVN l-murselūne peygamberler "the Messengers.""" 36:52
ر س ل|RSL المرسلون ELMRSLVN l-murselūne elçiler "O messengers?""" 51:31
ر س ل|RSLالمرسلينELMRSLYNl-murselīneelçiler-"the Messengers."""24x
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilenlerdensin the Messengers. 2:252
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne elçilerin (of) the Messengers. 6:34
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne elçileri the Messengers 6:48
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilen elçilere the Messengers. 7:6
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne elçiler- "the Messengers.""" 7:77
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne peygamberleri the Messengers. 15:80
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne elçileri the Messengers 18:56
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne elçiler- Messengers 25:20
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne elçiler- the Messengers. 26:21
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilen elçileri the Messengers 26:105
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilen elçileri the Messengers. 26:123
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilen elçileri the Messengers 26:141
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilen elçileri the Messengers. 26:160
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilen elçileri the Messengers. 26:176
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne elçiler- "the Messengers.""" 28:7
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne elçilere "the Messengers?""" 28:65
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilmiş elçilerdensin the Messengers, 36:3
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne elçilere the Messengers. 36:20
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne elçileri the Messengers. 37:37
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne elçilerdendi the Messengers. 37:123
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilen elçilerdendi the Messengers. 37:133
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilen elçilerdendi the Messengers. 37:139
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilen elçi the Messengers, 37:171
ر س ل|RSL المرسلين ELMRSLYN l-murselīne gönderilen elçiler the Messengers. 37:181
ر س ل|RSLبالرسلBELRSLbir-rusulipeygamberlerwith [the] Messengers.1x
ر س ل|RSL بالرسل BELRSL bir-rusuli peygamberler with [the] Messengers. 2:87
ر س ل|RSLبرسالاتيBRSELETYbirisālātīmesajlarımlawith My Messages1x
ر س ل|RSL برسالاتي BRSELETY birisālātī mesajlarımla with My Messages 7:144
ر س ل|RSLبرسلBRSLbirusulinpeygamberlerleMessengers3x
ر س ل|RSL برسل BRSL birusulin peygamberlerle Messengers 6:10
ر س ل|RSL برسل BRSL birusulin peygamberlerle Messengers 13:32
ر س ل|RSL برسل BRSL birusulin peygamberlerle Messengers 21:41
ر س ل|RSLبرسلناBRSLNEbirusulināelçilerimiziOur Messengers1x
ر س ل|RSL برسلنا BRSLNE birusulinā elçilerimizi Our Messengers 57:27
ر س ل|RSLبرسليBRSLYbirusulīelçilerimlein My Messengers1x
ر س ل|RSL برسلي BRSLY birusulī elçilerimle in My Messengers 5:12
ر س ل|RSLبرسولBRSVLbirasūlinbir elçiyi(of) a Messenger1x
ر س ل|RSL برسول BRSVL birasūlin bir elçiyi (of) a Messenger 61:6
ر س ل|RSLبرسولهBRSVLHbirasūlihiO'nun Elçisine"in His Messenger;"1x
ر س ل|RSL برسوله BRSVLH birasūlihi O'nun Elçisine "in His Messenger;" 57:28
ر س ل|RSLبرسولهمBRSVLHMbirasūlihimelçisiniagainst their Messenger,1x
ر س ل|RSL برسولهم BRSVLHM birasūlihim elçisini against their Messenger, 40:5
ر س ل|RSLرسالاتRSELETrisālātielçiliğini(the) Messages5x
ر س ل|RSL رسالات RSELET risālāti mesajlarını the Messages 7:62
ر س ل|RSL رسالات RSELET risālāti mesajlarını Messages 7:68
ر س ل|RSL رسالات RSELET risālāti mesajlarını (the) Messages 7:93
ر س ل|RSL رسالات RSELET risālāti elçiliğini (the) Messages 33:39
ر س ل|RSL رسالات RSELET risālāti risaletini (the) Messages 72:28
ر س ل|RSLرسالةRSELTrisāletemesajlarını(the) Message1x
ر س ل|RSL رسالة RSELT risālete mesajlarını (the) Message 7:79
ر س ل|RSLرسالتهRSELTHrisāletehumesajınıHis Message.2x
ر س ل|RSL رسالته RSELTH risāletehu O'nun mesajını His Message. 5:67
ر س ل|RSL رسالته RSELTH risāletehu mesajını His Message. 6:124
ر س ل|RSLرسلRSLrusulunelçiler(are) messengers11x
ر س ل|RSL رسل RSL rusulun elçiler Messengers 3:183
ر س ل|RSL رسل RSL rusulun peygamberler de Messengers 3:184
ر س ل|RSL رسل RSL rusulun elçiler Messengers 6:34
ر س ل|RSL رسل RSL rusulu elçilerine (to the) Messengers 6:124
ر س ل|RSL رسل RSL rusulun elçiler Messengers 6:130
ر س ل|RSL رسل RSL rusulun elçiler Messengers 7:35
ر س ل|RSL رسل RSL rusulu elçileri Messengers 7:43
ر س ل|RSL رسل RSL rusulu elçileri (the) Messengers 7:53
ر س ل|RSL رسل RSL rusulu elçileriyiz (are) messengers 11:81
ر س ل|RSL رسل RSL rusulun elçiler (de) Messengers 35:4
ر س ل|RSL رسل RSL rusulun elçiler Messengers 39:71
ر س ل|RSLرسلاRSLErusulenelçilerMessengers8x
ر س ل|RSL رسلا RSLE rusulen elçiler (gönderdik) ki Messengers, 4:165
ر س ل|RSL رسلا RSLE rusulen elçiler Messengers. 5:70
ر س ل|RSL رسلا RSLE rusulen peygamberleri Messengers 10:74
ر س ل|RSL رسلا RSLE rusulen elçiler Messengers 13:38
ر س ل|RSL رسلا RSLE rusulen elçiler Messengers, 22:75
ر س ل|RSL رسلا RSLE rusulen elçileri Messengers 30:47
ر س ل|RSL رسلا RSLE rusulen elçiler messengers 35:1
ر س ل|RSL رسلا RSLE rusulen elçiler Messengers 40:78
ر س ل|RSLرسلكRSLKrusulikeelçilerineYour Messengers1x
ر س ل|RSL رسلك RSLK rusulike elçilerine Your Messengers 3:194
ر س ل|RSLرسلكمRSLKMrusulukumelçilerinizyour Messengers1x
ر س ل|RSL رسلكم RSLKM rusulukum elçileriniz your Messengers 40:50
ر س ل|RSLرسلناRSLNErusulunāelçilerimiz"Our Messengers;"15x
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulunā elçilerimiz Our Messengers 5:32
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulunā elçilerimiz Our messengers, 6:61
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulunā elçilerimiz Our messengers (Angels) 7:37
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulenā elçilerimiz Our Messengers 10:21
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulenā peygamberlerimizi Our Messengers 10:103
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulunā elçilerimiz Our messengers 11:69
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulunā Elçilerimiz Our messengers 11:77
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulinā elçilerimiz- Our Messengers. 17:77
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulenā elçilerimizi Our Messengers 23:44
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulunā elçilerimiz Our messengers 29:31
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulunā elçilerimiz Our messengers 29:33
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulenā elçilerimize Our Messengers 40:51
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulenā elçilerimizi "Our Messengers;" 40:70
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulinā elçilerimiz- "Our Messengers;" 43:45
ر س ل|RSL رسلنا RSLNE rusulenā elçilerimizi Our Messengers 57:25
ر س ل|RSLرسلهRSLHrusulihielçileri-"His messengers."""5x
ر س ل|RSL رسله RSLH rusulihi O'nun elçileri- "His messengers.""" 2:285
ر س ل|RSL رسله RSLH rusulihi elçileri- His Messengers 3:179
ر س ل|RSL رسله RSLH rusulehu peygamberlerine His Messengers 11:59
ر س ل|RSL رسله RSLH rusulehu elçilerine (to) His Messengers. 14:47
ر س ل|RSL رسله RSLH rusulehu elçilerini (to) His Messengers 59:6
ر س ل|RSLرسلهمRSLHMrusuluhumelçilertheir Messengers11x
ر س ل|RSL رسلهم RSLHM rusuluhum elçileri their Messengers 7:101
ر س ل|RSL رسلهم RSLHM rusuluhum elçileri their Messengers 9:70
ر س ل|RSL رسلهم RSLHM rusuluhum peygamberleri their Messengers 10:13
ر س ل|RSL رسلهم RSLHM rusuluhum elçileri their Messengers 14:9
ر س ل|RSL رسلهم RSLHM rusuluhum elçileri their Messengers, 14:10
ر س ل|RSL رسلهم RSLHM rusuluhum elçileri their Messengers, 14:11
ر س ل|RSL رسلهم RSLHM rusuluhum elçiler their Messengers 30:9
ر س ل|RSL رسلهم RSLHM rusuluhum elçileri their Messengers 35:25
ر س ل|RSL رسلهم RSLHM rusuluhum elçileri their Messengers 40:22
ر س ل|RSL رسلهم RSLHM rusuluhum elçileri their Messengers 40:83
ر س ل|RSL رسلهم RSLHM rusuluhum elçileri their Messengers 64:6
ر س ل|RSLرسليRSLYrusulīelçilerimiMy Messengers,1x
ر س ل|RSL رسلي RSLY rusulī elçilerimi My Messengers, 34:45
ر س ل|RSLرسولRSVLrasūlunbir elçi(are the) Messenger52x
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir peygamber a Messenger 2:87
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçi a Messenger 2:101
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir peygamber a Messenger 3:81
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçi a Messenger, 3:144
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlin elçiyi Messenger 4:64
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūle elçisi (the) Messenger 4:157
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlu elçisidir (was) a Messenger 4:171
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçi any Messenger 5:70
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçidir a Messenger, 5:75
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçiyim a Messenger 7:61
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçiyim a Messenger 7:67
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçiyim a Messenger 7:104
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlu Elçisiyim (the) Messenger 7:158
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūle Elçisini (the) Messenger 9:61
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūli Peygamberine (the) Messenger 9:81
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūli Elçisi- the Messenger 9:120
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir Elçi a Messenger 9:128
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir peygamberi (is) a Messenger. 10:47
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlin elçiyi Messenger 14:4
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlin elçi Messenger 15:11
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçi a Messenger 16:113
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlu elçisiyim a Messenger 19:19
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlin peygamber Messenger 21:25
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlin resul Messenger 22:52
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlu elçisiyiz (are the) Messenger 26:16
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçiyim a Messenger 26:107
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçiyim a Messenger 26:125
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçiyim a Messenger 26:143
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçiyim a Messenger 26:162
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçiyim a Messenger 26:178
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūli Elçisinde (the) Messenger 33:21
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūle Elçisidir (he is the) Messenger 33:40
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūle Elçisini (the) Messenger 33:53
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlin elçi Messenger 36:30
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlu elçisiyim a Messenger 43:46
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçi a Messenger 44:13
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçi a Messenger 44:17
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçiyim a Messenger 44:18
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlu elçisidir (is the) Messenger of Allah, 48:29
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūli elçisinin (of the) Messenger of Allah - 49:3
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūle Elçisi (is the) Messenger of Allah. 49:7
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlin elçi Messenger 51:52
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlu elçisi (olduğumu) (the) Messenger 61:5
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlu elçisiyim (the) Messenger 61:6
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlu Elçisi (the) Messenger 63:5
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūli Elçisinin (the) Messenger 63:7
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūle elçisine (the) Messenger 69:10
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlin bir elçinin (of) a Messenger 69:40
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlin elçi- a Messenger, 72:27
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlin bir elçinin (of) a Messenger 81:19
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlu elçisi (the) Messenger 91:13
ر س ل|RSL رسول RSVL rasūlun bir elçi A Messenger 98:2
ر س ل|RSLرسولاRSVLErasūlenbir elçi"(as) a Messenger."""23x
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi a Messenger 2:129
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir Elçi a Messenger 2:151
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi a Messenger 3:164
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen elçi (as) a Messenger, 4:79
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi a Messenger, 16:36
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen elçi a Messenger. 17:15
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen elçi ol(arak gönderil)en "a Messenger.""" 17:93
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen elçi olarak "Messenger?""" 17:94
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen elçi "(as) a Messenger.""" 17:95
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir peygamber a Messenger, 19:51
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen risaleyi a Messenger - 19:54
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlā elçileriyiz both (are) Messengers 20:47
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi a Messenger, 20:134
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi a Messenger 23:32
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen elçi (as) a Messenger? 25:41
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi a Messenger 28:47
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi a Messenger 28:59
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen elçi "a Messenger.""" 40:34
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi a messenger 42:51
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi a Messenger 62:2
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi (gönderdi) A Messenger 65:11
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi a Messenger 73:15
ر س ل|RSL رسولا RSVLE rasūlen bir elçi a Messenger. 73:15
ر س ل|RSLرسولكمRSVLKMrasūlekumelçinizyour Messenger2x
ر س ل|RSL رسولكم RSVLKM rasūlekum rasulunüzden your Messenger 2:108
ر س ل|RSL رسولكم RSVLKM rasūlekumu elçiniz your Messenger 26:27
ر س ل|RSLرسولناRSVLNErasūlunāelçimizOur Messenger4x
ر س ل|RSL رسولنا RSVLNE rasūlunā elçimiz Our Messenger 5:15
ر س ل|RSL رسولنا RSVLNE rasūlunā Elçimiz Our Messenger, 5:19
ر س ل|RSL رسولنا RSVLNE rasūlinā elçimize Our Messenger 5:92
ر س ل|RSL رسولنا RSVLNE rasūlinā Elçimize Our Messenger 64:12
ر س ل|RSLرسولهRSVLHrasūluhuElçisi(is) His Messenger?14x
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūluhu O'nun Elçisi (is) His Messenger? 3:101
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlihi Elçisine His Messenger 4:136
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlihi Elçisinin His Messenger, 9:7
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlihi Elçisin(den) His Messenger 9:16
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlihi Elçisinin His Messenger, 9:26
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlehu Elçisini His Messenger 9:33
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlihi Elçisiyle His Messenger, 9:86
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlihi Elçisine His Messenger. 9:97
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlihi Elçisi His Messenger 48:26
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlehu Elçisinin His Messenger's 48:27
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlehu Elçisini His Messenger 48:28
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlihi Elçisine His Messenger 59:6
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlihi Elçisine His Messenger 59:7
ر س ل|RSL رسوله RSVLH rasūlehu elçisini His Messenger 61:9
ر س ل|RSLرسولهاRSVLHErasūluhāelçileriits Messenger,1x
ر س ل|RSL رسولها RSVLHE rasūluhā elçileri its Messenger, 23:44
ر س ل|RSLرسولهمRSVLHMrasūluhumelçilerinitheir Messenger,2x
ر س ل|RSL رسولهم RSVLHM rasūluhum Peygamberleri their Messenger, 10:47
ر س ل|RSL رسولهم RSVLHM rasūlehum elçilerini their Messenger, 23:69
ر س ل|RSLفأرسلFÊRSLfeersil(oyüzden) gönderso send5x
ر س ل|RSL فأرسل FÊRSL feersil artık gönder so send 7:105
ر س ل|RSL فأرسل FÊRSL feersil (oyüzden) gönder so send 12:63
ر س ل|RSL فأرسل FÊRSL feersil gönder so send 20:47
ر س ل|RSL فأرسل FÊRSL feersil onun için elçilik ver so send 26:13
ر س ل|RSL فأرسل FÊRSL feersele sonra gönderdi Then sent 26:53
ر س ل|RSLفأرسلناFÊRSLNEfeerselnābiz de gönderdikAnd We sent7x
ر س ل|RSL فأرسلنا FÊRSLNE feerselnā biz de gönderdik So We sent 7:133
ر س ل|RSL فأرسلنا FÊRSLNE feerselnā biz de gönderdik So We sent 7:162
ر س ل|RSL فأرسلنا FÊRSLNE feerselnā biz de gönderdik Then We sent 19:17
ر س ل|RSL فأرسلنا FÊRSLNE fe erselnā ve gönderdik And We sent 23:32
ر س ل|RSL فأرسلنا FÊRSLNE fe erselnā ve biz göndermiştik and We sent 33:9
ر س ل|RSL فأرسلنا FÊRSLNE feerselnā bu yüzden gönderdik so We sent 34:16
ر س ل|RSL فأرسلنا FÊRSLNE feerselnā biz de gönderdik So We sent 41:16
ر س ل|RSLفأرسلهFÊRSLHfeersilhuonu gönderso send him1x
ر س ل|RSL فأرسله FÊRSLH feersilhu onu gönder so send him 28:34
ر س ل|RSLفأرسلواFÊRSLVEfe erselūgönderdilerand they sent1x
ر س ل|RSL فأرسلوا FÊRSLVE fe erselū gönderdiler and they sent 12:19
ر س ل|RSLفأرسلونFÊRSLVNfeersilūnihemen beni gönderinso send me forth.1x
ر س ل|RSL فأرسلون FÊRSLVN feersilūni hemen beni gönderin so send me forth. 12:45
ر س ل|RSLفيرسلFYRSLfe yursilesalarakand send1x
ر س ل|RSL فيرسل FYRSL fe yursile salarak and send 17:69
ر س ل|RSLلرسلهمLRSLHMlirusulihimelçilerineto their Messengers,1x
ر س ل|RSL لرسلهم LRSLHM lirusulihim elçilerine to their Messengers, 14:13
ر س ل|RSLلرسولLRSVLlirasūlinelçisi olduğuna(are) surely (the) Messenger4x
ر س ل|RSL لرسول LRSVL lirasūlin hiçbir elçiye in a Messenger 3:183
ر س ل|RSL لرسول LRSVL lirasūlin hiçbir elçinin for a Messenger 13:38
ر س ل|RSL لرسول LRSVL lirasūlin hiçbir elçinin for any Messenger 40:78
ر س ل|RSL لرسول LRSVL lerasūlu elçisi olduğuna (are) surely (the) Messenger 63:1
ر س ل|RSLلرسولهLRSVLHlerasūluhuonun elçisisin(are) surely His Messenger,1x
ر س ل|RSL لرسوله LRSVLH lerasūluhu onun elçisisin (are) surely His Messenger, 63:1
ر س ل|RSLللرسلLLRSLlirrusulielçilereto the Messengers1x
ر س ل|RSL للرسل LLRSL lirrusuli elçilere to the Messengers 41:43
ر س ل|RSLلمرسلونLMRSLVNlemurselūnegönderilmiş elçileriz(are) surely Messengers,1x
ر س ل|RSL لمرسلون LMRSLVN lemurselūne gönderilmiş elçileriz (are) surely Messengers, 36:16
ر س ل|RSLلنرسلLNRSLlinursilesalalım diyeThat we may send down1x
ر س ل|RSL لنرسل LNRSL linursile salalım diye That we may send down 51:33
ر س ل|RSLمرسلMRSLmurselungönderildiğini(can) release2x
ر س ل|RSL مرسل MRSL murselun gönderildiğini (is the) one sent 7:75
ر س ل|RSL مرسل MRSL mursile salıverecek (can) release 35:2
ر س ل|RSLمرسلاMRSLEmurselengönderilmiş bir elçi"a Messenger."""1x
ر س ل|RSL مرسلا MRSLE murselen gönderilmiş bir elçi "a Messenger.""" 13:43
ر س ل|RSLمرسلةMRSLTmursiletungöndereyimgoing to send1x
ر س ل|RSL مرسلة MRSLT mursiletun göndereyim going to send 27:35
ر س ل|RSLمرسلوMRSLVmursilūonlara göndereceğiz(are) sending1x
ر س ل|RSL مرسلو MRSLV mursilū onlara göndereceğiz (are) sending 54:27
ر س ل|RSLمرسلونMRSLVNmurselūnegönderilen elçileriz"(are) Messengers."""1x
ر س ل|RSL مرسلون MRSLVN murselūne gönderilen elçileriz "(are) Messengers.""" 36:14
ر س ل|RSLمرسلينMRSLYNmursilīneelçi göndericiyiz(ever) sending,2x
ر س ل|RSL مرسلين MRSLYN mursilīne elçi olarak gönderen the Senders. 28:45
ر س ل|RSL مرسلين MRSLYN mursilīne elçi göndericiyiz (ever) sending, 44:5
ر س ل|RSLنرسلNRSLnursilubiz gönderimeyiWe send4x
ر س ل|RSL نرسل NRSL nursilu biz gönderimeyi We send 6:48
ر س ل|RSL نرسل NRSL nursile göndermekten We send 17:59
ر س ل|RSL نرسل NRSL nursilu biz göndermeyiz We send 17:59
ر س ل|RSL نرسل NRSL nursilu biz göndermeyiz We send 18:56
ر س ل|RSLوأرسلVÊRSLve ersilve gönderAnd He sent2x
ر س ل|RSL وأرسل VÊRSL ve ersil ve gönder and send 7:111
ر س ل|RSL وأرسل VÊRSL ve ersele ve gönderdi And He sent 105:3
ر س ل|RSLوأرسلناVÊRSLNEve erselnāve boşaltmıştıkAnd We have sent3x
ر س ل|RSL وأرسلنا VÊRSLNE ve erselnā ve göndermiştik and We sent 5:70
ر س ل|RSL وأرسلنا VÊRSLNE ve erselnā ve boşaltmıştık And We sent 6:6
ر س ل|RSL وأرسلنا VÊRSLNE ve erselnā ve gönderdik And We have sent 15:22
ر س ل|RSLوأرسلناكVÊRSLNEKve erselnākeve seni gönderdikAnd We have sent you1x
ر س ل|RSL وأرسلناك VÊRSLNEK ve erselnāke ve seni gönderdik And We have sent you 4:79
ر س ل|RSLوأرسلناهVÊRSLNEHve erselnāhuve onu elçi gönderdikAnd We sent him1x
ر س ل|RSL وأرسلناه VÊRSLNEH ve erselnāhu ve onu elçi gönderdik And We sent him 37:147
ر س ل|RSLوالرسولVELRSVLve rrasūleve Elçi"and the Messenger."""9x
ر س ل|RSL والرسول VELRSVL ve rrasūle ve Elçiye "and the Messenger.""" 3:32
ر س ل|RSL والرسول VELRSVL ve rrasūle ve Elçiye and the Messenger 3:132
ر س ل|RSL والرسول VELRSVL verrasūlu ve Elçi while the Messenger 3:153
ر س ل|RSL والرسول VELRSVL ve rrasūli ve Elçinin and the Messenger 3:172
ر س ل|RSL والرسول VELRSVL ve rrasūli ve Elçiye and the Messenger, 4:59
ر س ل|RSL والرسول VELRSVL ve rrasūle ve Elçi'ye and the Messenger 4:69
ر س ل|RSL والرسول VELRSVL ve rrasūli ve Elçi(si)nindir and the Messenger. 8:1
ر س ل|RSL والرسول VELRSVL ve rrasūle ve Elçisine and the Messenger, 8:27
ر س ل|RSL والرسول VELRSVL verrasūlu ve elçi while the Messenger 57:8
ر س ل|RSLوالمرسلاتVELMRSLETvelmurselātiandolsun gönderilenlereBy the ones sent forth,1x
ر س ل|RSL والمرسلات VELMRSLET velmurselāti andolsun gönderilenlere By the ones sent forth, 77:1
ر س ل|RSLوبالرسولVBELRSVLve bil-rasūlive Rasuleand in the Messenger1x
ر س ل|RSL وبالرسول VBELRSVL ve bil-rasūli ve Rasule and in the Messenger 24:47
ر س ل|RSLوبرسولهVBRSVLHve birasūlihive elçisiniand in His Messenger,1x
ر س ل|RSL وبرسوله VBRSVLH ve birasūlihi ve elçisini and in His Messenger, 9:54
ر س ل|RSLوبرسوليVBRSVLYve birasūlīve elçimeand in My Messenger1x
ر س ل|RSL وبرسولي VBRSVLY ve birasūlī ve elçime and in My Messenger 5:111
ر س ل|RSLورسالاتهVRSELETHve risālātihive O'nun elçiliğidir"and His Messages."""1x
ر س ل|RSL ورسالاته VRSELETH ve risālātihi ve O'nun elçiliğidir "and His Messages.""" 72:23
ر س ل|RSLورسلاVRSLEve rusulenve elçilereAnd Messengers2x
ر س ل|RSL ورسلا VRSLE ve rusulen ve elçilere And Messengers 4:164
ر س ل|RSL ورسلا VRSLE ve rusulen ve elçilere and Messengers 4:164
ر س ل|RSLورسلناVRSLNEve rusulunāve elçilerimizand Our Messengers1x
ر س ل|RSL ورسلنا VRSLNE ve rusulunā ve elçilerimiz and Our Messengers 43:80
ر س ل|RSLورسلهVRSLHve rusulihiile elçilerininand His Messengers12x
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulihi ve resullerine and His Messengers, 2:98
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulihi ve peygamberlerine and His Messengers. 2:285
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulihi ve elçilerine and His Messengers, 3:179
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulihi ve elçilerini and His Messengers 4:136
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulihi ve elçilerini and His Messengers 4:150
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulihi ile elçilerinin and His Messengers 4:150
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulihi ve elçilerine and His Messengers 4:152
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulihi ve elçilerine and His Messengers. 4:171
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulihi ve elçilerine and His Messengers, 57:19
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulihi ve elçilerine and His Messengers. 57:21
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulehu ve elçilerine and His Messengers, 57:25
ر س ل|RSL ورسله VRSLH ve rusulihi ve elçilerinin and His Messengers, 65:8
ر س ل|RSLورسليVRSLYve rusulīve elçilerim"and My Messengers."""2x
ر س ل|RSL ورسلي VRSLY ve rusulī ve elçilerimi and My Messengers 18:106
ر س ل|RSL ورسلي VRSLY ve rusulī ve elçilerim "and My Messengers.""" 58:21
ر س ل|RSLورسولVRSVLve rasūlunve elçiand a Messenger1x
ر س ل|RSL ورسول VRSVL ve rasūlun ve elçi and a Messenger 43:29
ر س ل|RSLورسولاVRSVLEve rasūlenve bir elçi (şöyle diyen)And (make him) a Messenger1x
ر س ل|RSL ورسولا VRSVLE ve rasūlen ve bir elçi (şöyle diyen) And (make him) a Messenger 3:49
ر س ل|RSLورسولهVRSVLHve rasūlihive Eçisini"and His Messenger."""66x
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisi and His Messenger. 2:279
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger, 4:13
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisi'ne and His Messenger 4:14
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger, 4:100
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger, 4:136
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve elçisiyle and His Messenger 5:33
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Elçisi(dir) and His Messenger, 5:55
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisini and His Messenger 5:56
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve O'nun Elçisine and His Messenger, 7:158
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger, 8:1
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger. 8:13
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger, 8:13
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger. 8:20
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger, 8:46
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisinden and His Messenger 9:1
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisinden and His Messenger 9:3
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Elçisi and (so is) His Messenger. 9:3
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisi(nden) and His Messenger 9:24
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Elçisi and His Messenger, 9:29
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Elçisinin and His Messenger, 9:59
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Elçisi de and His Messenger. 9:59
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Resulünü and His Messenger 9:62
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger, 9:63
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve O'nun Elçisi ile and His Messenger 9:65
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger. 9:71
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Elçisi and His Messenger 9:74
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisini and His Messenger, 9:80
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisini and His Messenger, 9:84
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger. 9:90
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisi için and His Messenger. 9:91
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Elçisi de and His Messenger. 9:94
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Elçisi de and His Messenger, 9:105
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisiyle and His Messenger 9:107
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Rasulüne and His Messenger, 24:48
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Elçisinin and His Messenger? 24:50
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Rasulüne and His Messenger 24:51
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Resulüne and His Messenger 24:52
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger, 24:62
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger. 24:62
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Resulü and His messenger 33:12
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Resulünün and His Messenger, 33:22
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Resulü "and His Messenger.""" 33:22
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Eçisini and His Messenger 33:29
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Resulüne and His Messenger 33:31
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Resulüne and His Messenger. 33:33
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūluhu ve Resulü and His Messenger 33:36
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Resulüne and His Messenger 33:36
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisini and His Messenger, 33:57
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Resulüne and His Messenger 33:71
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Resulüne and His Messenger 48:9
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger 48:13
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger, 48:17
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisinin and His Messenger 49:1
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger, 49:14
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger, 49:15
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger 57:7
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger, 58:4
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger 58:5
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger. 58:13
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger, 58:20
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger 58:22
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger. 59:4
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger. 59:8
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger 61:11
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger 64:8
ر س ل|RSL ورسوله VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisine and His Messenger, 72:23
ر س ل|RSLولرسولهVLRSVLHvelirasūlihive Elçisineand for His Messenger1x
ر س ل|RSL ولرسوله VLRSVLH velirasūlihi ve Elçisine and for His Messenger 63:8
ر س ل|RSLوللرسولVLLRSVLvelirrasūlive Elçisineand for the Messenger3x
ر س ل|RSL وللرسول VLLRSVL velirrasūli ve Elçisinin and His Messenger 8:24
ر س ل|RSL وللرسول VLLRSVL velirrasūli ve Elçisine and for the Messenger 8:41
ر س ل|RSL وللرسول VLLRSVL velirrasūli ve Elçiye and His Messenger 59:7
ر س ل|RSLولنرسلنVLNRSLNvelenursilenneve mutlaka göndereceğizand surely, we will send1x
ر س ل|RSL ولنرسلن VLNRSLN velenursilenne ve mutlaka göndereceğiz and surely, we will send 7:134
ر س ل|RSLويرسلVYRSLve yursiluve gönderirand He sends4x
ر س ل|RSL ويرسل VYRSL ve yursilu ve gönderir and He sends 6:61
ر س ل|RSL ويرسل VYRSL ve yursilu ve gönderir And He sends 13:13
ر س ل|RSL ويرسل VYRSL ve yursile ve gönderir and will send 18:40
ر س ل|RSL ويرسل VYRSL ve yursilu ve salıverir and sends 39:42
ر س ل|RSLيرسلYRSLyursilugönderen(by) sending10x
ر س ل|RSL يرسل YRSL yursilu gönderir sends 7:57
ر س ل|RSL يرسل YRSL yursili göndersin He will send 11:52
ر س ل|RSL يرسل YRSL yursile göndermeyeceğinden send 17:68
ر س ل|RSL يرسل YRSL yursilu gönderen sends 27:63
ر س ل|RSL يرسل YRSL yursile göndermesidir He sends 30:46
ر س ل|RSL يرسل YRSL yursilu gönderir sends 30:48
ر س ل|RSL يرسل YRSL yursile gönderir (by) sending 42:51
ر س ل|RSL يرسل YRSL yurselu gönderilir Will be sent 55:35
ر س ل|RSL يرسل YRSL yursile göndermeyeceğinden He will send 67:17
ر س ل|RSL يرسل YRSL yursili göndersin He will send down 71:11


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}