» 21 / Enbiyâ  41:

Kuran Sırası: 21
İniş Sırası: 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 41
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدِ (VLGD̃) = veleḳadi : ve andolsun
2. اسْتُهْزِئَ (ESTHZÙ) = stuhzie : alay edildi
3. بِرُسُلٍ (BRSL) = birusulin : peygamberlerle
4. مِنْ (MN) = min :
5. قَبْلِكَ (GBLK) = ḳablike : senden önceki
6. فَحَاقَ (FḪEG) = feHāḳa : ama kuşatıverdi
7. بِالَّذِينَ (BELZ̃YN) = bielleƶīne : kimseleri
8. سَخِرُوا (SḢRVE) = seḣirū : alay eden(leri)
9. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlarla
10. مَا (ME) = mā : şey
11. كَانُوا (KENVE) = kānū : onların
12. بِهِ (BH) = bihi : onunla
13. يَسْتَهْزِئُونَ (YSTHZÙVN) = yestehziūne : alay ettikleri
ve andolsun | alay edildi | peygamberlerle | | senden önceki | ama kuşatıverdi | kimseleri | alay eden(leri) | onlarla | şey | onların | onunla | alay ettikleri |

[] [HZE] [RSL] [] [GBL] [ḪYG] [] [SḢR] [] [] [KVN] [] [HZE]
VLGD̃ ESTHZÙ BRSL MN GBLK FḪEG BELZ̃YN SḢRVE MNHM ME KENVE BH YSTHZÙVN

veleḳadi stuhzie birusulin min ḳablike feHāḳa bielleƶīne seḣirū minhum kānū bihi yestehziūne
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳadi ve andolsun And verily,
استهزئ ه ز ا | HZE ESTHZÙ stuhzie alay edildi were mocked
برسل ر س ل | RSL BRSL birusulin peygamberlerle Messengers
من | MN min before you
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike senden önceki before you
فحاق ح ي ق | ḪYG FḪEG feHāḳa ama kuşatıverdi then surrounded
بالذين | BELZ̃YN bielleƶīne kimseleri those who
سخروا س خ ر | SḢR SḢRVE seḣirū alay eden(leri) mocked
منهم | MNHM minhum onlarla from them
ما | ME şey what
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū onların they used
به | BH bihi onunla at it
يستهزئون ه ز ا | HZE YSTHZÙVN yestehziūne alay ettikleri (to) mock.

21:41 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve andolsun | alay edildi | peygamberlerle | | senden önceki | ama kuşatıverdi | kimseleri | alay eden(leri) | onlarla | şey | onların | onunla | alay ettikleri |

[] [HZE] [RSL] [] [GBL] [ḪYG] [] [SḢR] [] [] [KVN] [] [HZE]
VLGD̃ ESTHZÙ BRSL MN GBLK FḪEG BELZ̃YN SḢRVE MNHM ME KENVE BH YSTHZÙVN

veleḳadi stuhzie birusulin min ḳablike feHāḳa bielleƶīne seḣirū minhum kānū bihi yestehziūne
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون

[] [ه ز ا] [ر س ل] [] [ق ب ل] [ح ي ق] [] [س خ ر] [] [] [ك و ن] [] [ه ز ا]

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳadi ve andolsun And verily,
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
استهزئ ه ز ا | HZE ESTHZÙ stuhzie alay edildi were mocked
Elif,Sin,Te,He,Ze,,
1,60,400,5,7,,
V – 3rd person masculine singular (form X) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
برسل ر س ل | RSL BRSL birusulin peygamberlerle Messengers
Be,Re,Sin,Lam,
2,200,60,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural indefinite noun
جار ومجرور
من | MN min before you
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike senden önceki before you
Gaf,Be,Lam,Kef,
100,2,30,20,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فحاق ح ي ق | ḪYG FḪEG feHāḳa ama kuşatıverdi then surrounded
Fe,Ha,Elif,Gaf,
80,8,1,100,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
بالذين | BELZ̃YN bielleƶīne kimseleri those who
Be,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
2,1,30,700,10,50,
P – prefixed preposition bi
REL – masculine plural relative pronoun
جار ومجرور
سخروا س خ ر | SḢR SḢRVE seḣirū alay eden(leri) mocked
Sin,Hı,Re,Vav,Elif,
60,600,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
منهم | MNHM minhum onlarla from them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ما | ME şey what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū onların they used
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
به | BH bihi onunla at it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
يستهزئون ه ز ا | HZE YSTHZÙVN yestehziūne alay ettikleri (to) mock.
Ye,Sin,Te,He,Ze,,Vav,Nun,
10,60,400,5,7,,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدِ: ve andolsun | اسْتُهْزِئَ: alay edildi | بِرُسُلٍ: peygamberlerle | مِنْ: | قَبْلِكَ: senden önceki | فَحَاقَ: ama kuşatıverdi | بِالَّذِينَ: kimseleri | سَخِرُوا: alay eden(leri) | مِنْهُمْ: onlarla | مَا: şey | كَانُوا: onların | بِهِ: onunla | يَسْتَهْزِئُونَ: alay ettikleri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ve andolsun | استهزئ ESTHZÙ alay edildi | برسل BRSL peygamberlerle | من MN | قبلك GBLK senden önceki | فحاق FḪEG ama kuşatıverdi | بالذين BELZ̃YN kimseleri | سخروا SḢRWE alay eden(leri) | منهم MNHM onlarla | ما ME şey | كانوا KENWE onların | به BH onunla | يستهزئون YSTHZÙWN alay ettikleri |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳadi: ve andolsun | stuhzie: alay edildi | birusulin: peygamberlerle | min: | ḳablike: senden önceki | feHāḳa: ama kuşatıverdi | bielleƶīne: kimseleri | seḣirū: alay eden(leri) | minhum: onlarla | : şey | kānū: onların | bihi: onunla | yestehziūne: alay ettikleri |
Kırık Meal (Transcript) : |VLGD̃: ve andolsun | ESTHZÙ: alay edildi | BRSL: peygamberlerle | MN: | GBLK: senden önceki | FḪEG: ama kuşatıverdi | BELZ̃YN: kimseleri | SḢRVE: alay eden(leri) | MNHM: onlarla | ME: şey | KENVE: onların | BH: onunla | YSTHZÙVN: alay ettikleri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edilmiştir de onlarla alayları yüzünden alay ettikleri azâba uğrayıvermişlerdir.
Adem Uğur : Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi; ama onları alaya alanları, o alay konusu ettikleri şey kuşatıverdi.
Ahmed Hulusi : Andolsun, senden önceki Rasûllerle de alay edildi de; küçümsedikleri şey, alay edenleri her yönden kuşattı.
Ahmet Tekin : Kesinlikle senden önceki Rasullerle alay edildi. Onları, alaya alanları, alay konusu etmeye devam ettikleri şeyin gücü kuşattı, işlerini bitirdi.
Ahmet Varol : Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak alay edenleri, alaya aldıkları şey kuşatıverdi.
Ali Bulaç : Andolsun, senden önceki elçilerle de alay edildi, fakat içlerinden küçük düşürenleri, o alaya aldıkları (azap) sarıp kuşatıverdi.
Ali Fikri Yavuz : Yemin olsun ki, senden evvel bir çok peygamberlerle alay edildi de, içlerinden alay edenleri, o alay ettikleri şey (azab) kuşatıverdi.
Bekir Sadak : And olsun ki, senden once bir cok peygamber alaya alinmisti da, alaya alanlari, eglendikleri sey mahvetmisti. *
Celal Yıldırım : And olsun ki, senden önceki peygamberler de alaya alınmıştı da alaya alanları alay ettikleri şey (çepeçevre) kuşatmıştı.
Diyanet İşleri : Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri, o alaya aldıkları şey kuşatıverdi.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, senden önce birçok peygamber alaya alınmıştı da, alaya alanları, eğlendikleri şey mahvetmişti.
Diyanet Vakfi : Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi; ama onları alaya alanları, o alay konusu ettikleri şey kuşatıverdi.
Edip Yüksel : Senden önceki elçilerle de alay edildi. Ancak onlarla alay edenleri, eğlenceye aldıkları şey kuşatıverdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yemin olsun ki, senden önce birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri, o alay ettikleri şey (azap) kuşatıverdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, senden önce bir çok peygamberlerle istihza edildi de içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıverdi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kasem olsun ki senden evvel bir çok Peygamberlerle istihzâ edildi de içlerinden alay edenleri o istihzâ ettikleri şey kuşatıverdi
Fizilal-il Kuran : Senden önceki peygamberler de alaya alınmıştı. Fakat o alaycılar, alay konusu ettikleri azabın pençesine düştüler.
Gültekin Onan : Andolsun, senden önceki elçilerle de alay edildi, fakat içlerinden küçük düşürenleri, o alaya aldıkları (azap) sarıp kuşatıverdi.
Hakkı Yılmaz : Ve hiç kuşkusuz senden önce birçok elçiyle alay edildi de içlerinden alay edenleri, o alay ettikleri şey kuşatıverdi.
Hasan Basri Çantay : Andolsun, senden evvelki peygamberlerle de istihza (alay) edilmişdir de alay etmekde oldukları şeyler (kavmlerinin) içinden istihza eden o maskaraların kendilerini kuşatmışdır.
Hayrat Neşriyat : And olsun ki, senden önceki enbiyâ (peygamber)ler ile alay edildi de onlarla maskaralık edenleri o kendisiyle alay etmekte oldukları şey (kahredici bir azâb olarak)kuşatıverdi.
İbni Kesir : Andolsun ki; senden önce de bir çok peygamberle alay edilmişti. Ama alaya alanları, eğlendikleri şey mahvetmişti.
İskender Evrenosoğlu : Andolsun ki senden önce (de) resûllerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey, alay edenleri kuşattı.
Muhammed Esed : (Ey Muhammed,) senden önceki elçilerle de alay edilmişti ama ne var ki, onları küçümseyen kimseleri, sonunda, alay edip durdukları şeyin kendisi tepeleyiverdi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak ki, senden evvel de birçok peygamberler ile alayda bulunulmuştur. Artık onlar ile istihzada bulunanları kendisiyle alayda bulundukları şey kuşatıverdi.
Ömer Öngüt : Andolsun ki, senden önceki birçok peygamberle de alay edilmişti. Onları alaya alanları, o alay ettikleri şey kuşatıverdi.
Şaban Piriş : Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş ama, alay edenleri, eğlendikleri şey mahvetmişti.
Suat Yıldırım : Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmişti. Ama alay konusu yaptıkları o azap, alay edenleri her taraftan sarıvermişti.
Süleyman Ateş : Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi, ama onlarla alay edenleri, o alay ettikleri şey kuşatıverdi.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi, fakat içlerinden küçük düşürenleri, o alaya aldıkları sarıp kuşatıverdi.
Ümit Şimşek : Senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Sonra o alay edenleri, alaya alıp durdukları şey kuşatıverdi.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, senden önceki resullerle de alay edilmiştir. Sonunda, onlarla eğlenenleri, alay konusu yaptıkları şey kuşatıverdi.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}