"MNHM" ifadesi tarandı:
# "M-" öntakısı olmadan "NHM" ifadesini tara (1:1).
# "-M" takısı olmadan "MNH" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "MNHM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|منهمMNHMminhumaralarındaki"among them;"153x
| منهم MNHM minhum bunlardan of them, 2:75
| منهم MNHM minhum onlardan of them? 2:100
| منهم MNHM minhum onlardan from them 2:126
| منهم MNHM minhum kendi içlerinden from them 2:129
| منهم MNHM minhum onların of them. 2:136
| منهم MNHM minhum onlardan of them 2:146
| منهم MNHM minhum onlardan "among them;" 2:150
| منهم MNHM minhum onlardan [from] them 2:167
| منهم MNHM minhum içlerinden among them. 2:246
| منهم MNHM minhum içlerinden of them. 2:249
| منهم MNHM minhum onlardan Among them 2:253
| منهم MNHM minhum onlardan of them 3:23
| منهم MNHM minhum onlardan from them, 3:28
| منهم MNHM minhumu onlardan from them 3:52
| منهم MNHM minhum onlardan among them 3:78
| منهم MNHM minhum onlar of them 3:84
| منهم MNHM minhumu onlardan Among them 3:110
| منهم MNHM minhum ondan than [them] 3:167
| منهم MNHM minhum onlardan among them 3:172
| منهم MNHM minhum onlarda in them 4:6
| منهم MNHM minhum içlerinden of them. 4:66
| منهم MNHM minhum içlerinden of them 4:77
| منهم MNHM minhum içlerinden of them 4:81
| منهم MNHM minhum aralarındaki among them, 4:83
| منهم MNHM minhum onun ne olduğunu among them. 4:83
| منهم MNHM minhum onlardan from them 4:89
| منهم MNHM minhum onlardan from them 4:89
| منهم MNHM minhum onlardan- of them 4:102
| منهم MNHM minhum onlardan of them 4:113
| منهم MNHM minhum onlardan of them, 4:152
| منهم MNHM minhum onlardan from them 4:154
| منهم MNHM minhum içlerinden among them 4:161
| منهم MNHM minhum içlerinden among them 4:162
| منهم MNHM minhumu içlerinden among them 5:12
| منهم MNHM minhum onlardan from them 5:13
| منهم MNHM minhum içlerinden of them. 5:13
| منهم MNHM minhum onlardan of them 5:32
| منهم MNHM minhum kendilerinden from them, 5:36
| منهم MNHM minhum onlardandır (is) of them. 5:51
| منهم MNHM minhumu kimlerden of them 5:60
| منهم MNHM minhum onlardan of them 5:62
| منهم MNHM minhum onların of them, 5:64
| منهم MNHM minhum içlerinde vardır Among them 5:66
| منهم MNHM minhum onlardan of them - 5:66
| منهم MNHM minhum onlardan of them, 5:68
| منهم MNHM minhum onlardan of them. 5:71
| منهم MNHM minhum onlardan among them, 5:73
| منهم MNHM minhum onlardan of them 5:80
| منهم MNHM minhum onlardan of them 5:81
| منهم MNHM minhum onların içlerinde vardır among them 5:82
| منهم MNHM minhum içlerinden among them 5:110
| منهم MNHM minhum onlarla of them 6:10
| منهم MNHM minhum onlardan than them. 6:157
| منهم MNHM minhum onlarla with them 6:159
| منهم MNHM minhum onlardan among them, 7:18
| منهم MNHM minhum içlerinden among them, 7:75
| منهم MNHM minhum onlardan from them 7:136
| منهم MNHM minhum içlerinden among them 7:162
| منهم MNHM minhum içlerinden among them, 7:164
| منهم MNHM minhumu onlardan kimi Among them 7:168
| منهم MNHM minhum onların from them 8:12
| منهم MNHM minhum kendileriyle with them 8:56
| منهم MNHM minhum onlara karşı over them. 8:71
| منهم MNHM minhum kendilerinden from them 9:54
| منهم MNHM minhum onlarla them, 9:79
| منهم MNHM minhum onlarla them, 9:79
| منهم MNHM minhum onlardan of them, 9:83
| منهم MNHM minhum onlardan of them 9:84
| منهم MNHM minhum içlerinden among them 9:86
| منهم MNHM minhum onlardan among them 9:90
| منهم MNHM minhum içlerinden of them, 9:117
| منهم MNHM minhum içlerinden among them 9:122
| منهم MNHM minhum içlerinden from (among) them 10:2
| منهم MNHM minhum ondan from them 11:70
| منهم MNHM minhum onlardan among them? 11:116
| منهم MNHM minhum içlerinden among them, 12:10
| منهم MNHM minhumu içlerinden among them 15:40
| منهم MNHM minhum onlardan among them 15:44
| منهم MNHM minhum onlardan from them, 15:79
| منهم MNHM minhum onlardan of them 15:88
| منهم MNHM minhum kendilerinden from among them 16:113
| منهم MNHM minhum onlardan among them 17:63
| منهم MNHM minhum onlardan among them 17:64
| منهم MNHM minhum onlardan from them 18:18
| منهم MNHM minhum onlardan by them 18:18
| منهم MNHM minhum içlerinden among them, 18:19
| منهم MNHM minhum bunlardan among them 18:22
| منهم MNHM minhum onlardan from them 18:47
| منهم MNHM minhum onlardan of them 19:98
| منهم MNHM minhum onlardan of them 20:131
| منهم MNHM minhum onlardan of them, 21:29
| منهم MNHM minhum onlarla from them 21:41
| منهم MNHM minhum onlar içinde thereof. 23:27
| منهم MNHM minhum onlara from themselves 23:32
| منهم MNHM minhum onlara at them 23:110
| منهم MNHM minhum onlardan among them 24:11
| منهم MNHM minhum onlardan among them - 24:11
| منهم MNHM minhum onladan of them 24:47
| منهم MNHM minhum onlardan of them 24:48
| منهم MNHM minhum onlardan among them, 24:62
| منهم MNHM minhum onlardan among them, 28:4
| منهم MNHM minhum onlardan through them 28:6
| منهم MNHM minhum onlardan of them 28:33
| منهم MNHM minhum onların among them, 29:46
| منهم MNHM minhum kendilerinden than them 30:9
| منهم MNHM minhum onlardan of them 30:33
| منهم MNHM minhum onların içinden from them 32:24
| منهم MNHM minhum onlardan from them 33:7
| منهم MNHM minhum onlardan of them, 33:13
| منهم MNHM minhumu onlardan of them 33:13
| منهم MNHM minhum onlardan among them 34:12
| منهم MNHM minhum onlardan from them 34:22
| منهم MNHM minhum bunlardan than them 35:44
| منهم MNHM minhum onlardan among them, 37:51
| منهم MNHM minhum kendilerinden from themselves. 38:4
| منهم MNHM minhum onlardan among them 38:6
| منهم MNHM minhum onlardan of them, 38:22
| منهم MNHM minhumu onlardan among them 38:83
| منهم MNHM minhum onlar içinde among them 38:85
| منهم MNHM minhum onlardan about them 40:16
| منهم MNHM minhum kendilerinden to them 40:21
| منهم MNHM minhum onlardan Among them 40:78
| منهم MNHM minhum bunlardan than them 40:82
| منهم MNHM minhum kendilerinden than them 41:15
| منهم MNHM minhum bunlardan than them 43:8
| منهم MNHM minhum onlardan from them. 43:25
| منهم MNHM minhum onlardan from them 43:41
| منهم MNHM minhum onlardan from them, 43:55
| منهم MNHM minhum onlardan from them, 47:4
| منهم MNHM minhum onlardan from them 48:25
| منهم MNHM minhum onlardan among them 48:25
| منهم MNHM minhum onlardan among them, 48:29
| منهم MNHM minhum kendilerinden "than them;" 49:11
| منهم MNHM minhum içlerinden from them. 50:2
| منهم MNHM minhum onlardan of them, 50:4
| منهم MNHM minhum bunlardan than them 50:36
| منهم MNHM minhum onlardan from them 51:28
| منهم MNHM minhum onlardan from them 51:57
| منهم MNHM minhum onların of them 57:16
| منهم MNHM minhum onlardan of them 57:26
| منهم MNHM minhum onlardan among them 57:27
| منهم MNHM minhum onlardan of them 57:27
| منهم MNHM minhum onlardan of them, 58:14
| منهم MNHM minhum onlardan (ganimetlerden) from them, 59:6
| منهم MNHM minhum onlardan among them 60:7
| منهم MNHM minhum kendilerinden olan from themselves 62:2
| منهم MNHM minhum onlardan among them 62:3
| منهم MNHM minhum onlardan among them 70:38
| منهم MNHM minhum kendilerinden "than them;" 70:41
| منهم MNHM minhum onlardan of them 74:52
| منهم MNHM minhum onlardan from them 76:24
| منهم MNHM minhum onlardan among them 80:37
| منهم MNHM minhum onlardan [of] them 85:8


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}