» 15 / Hicr  88:

Kuran Sırası: 15
İniş Sırası: 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 » 15 / Hicr  Suresi: 88
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَا (LE) = lā :
2. تَمُدَّنَّ (TMD̃N) = temuddenne : dikme
3. عَيْنَيْكَ (AYNYK) = ǎyneyke : gözlerini
4. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
5. مَا (ME) = mā :
6. مَتَّعْنَا (MTANE) = metteǎ'nā : verdiğimiz dünyalığa
7. بِهِ (BH) = bihi : onunla
8. أَزْوَاجًا (ÊZVECE) = ezvācen : bazı çiftlere
9. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardan
10. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
11. تَحْزَنْ (TḪZN) = teHzen : üzülme
12. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
13. وَاخْفِضْ (VEḢFŽ) = veḣfiD : ve indir
14. جَنَاحَكَ (CNEḪK) = cenāHake : kanadını
15. لِلْمُؤْمِنِينَ (LLMÙMNYN) = lilmu'minīne : mü'minlere
| dikme | gözlerini | | | verdiğimiz dünyalığa | onunla | bazı çiftlere | onlardan | ve | üzülme | onlara | ve indir | kanadını | mü'minlere |

[] [MD̃D̃] [AYN] [] [] [MTA] [] [ZVC] [] [] [ḪZN] [] [ḢFŽ] [CNḪ] [EMN]
LE TMD̃N AYNYK ÎL ME MTANE BH ÊZVECE MNHM VLE TḪZN ALYHM VEḢFŽ CNEḪK LLMÙMNYN

temuddenne ǎyneyke ilā metteǎ'nā bihi ezvācen minhum ve lā teHzen ǎleyhim veḣfiD cenāHake lilmu'minīne
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين

 » 15 / Hicr  Suresi: 88
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE (Do) not
تمدن م د د | MD̃D̃ TMD̃N temuddenne dikme extend
عينيك ع ي ن | AYN AYNYK ǎyneyke gözlerini your eyes
إلى | ÎL ilā towards
ما | ME what
متعنا م ت ع | MTA MTANE metteǎ'nā verdiğimiz dünyalığa We have bestowed
به | BH bihi onunla with it
أزواجا ز و ج | ZVC ÊZVECE ezvācen bazı çiftlere (to) categories
منهم | MNHM minhum onlardan of them
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
تحزن ح ز ن | ḪZN TḪZN teHzen üzülme grieve
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara over them.
واخفض خ ف ض | ḢFŽ VEḢFŽ veḣfiD ve indir And lower
جناحك ج ن ح | CNḪ CNEḪK cenāHake kanadını your wing
للمؤمنين ا م ن | EMN LLMÙMNYN lilmu'minīne mü'minlere to the believers.

15:88 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| dikme | gözlerini | | | verdiğimiz dünyalığa | onunla | bazı çiftlere | onlardan | ve | üzülme | onlara | ve indir | kanadını | mü'minlere |

[] [MD̃D̃] [AYN] [] [] [MTA] [] [ZVC] [] [] [ḪZN] [] [ḢFŽ] [CNḪ] [EMN]
LE TMD̃N AYNYK ÎL ME MTANE BH ÊZVECE MNHM VLE TḪZN ALYHM VEḢFŽ CNEḪK LLMÙMNYN

temuddenne ǎyneyke ilā metteǎ'nā bihi ezvācen minhum ve lā teHzen ǎleyhim veḣfiD cenāHake lilmu'minīne
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين

[] [م د د] [ع ي ن] [] [] [م ت ع] [] [ز و ج] [] [] [ح ز ن] [] [خ ف ض] [ج ن ح] [ا م ن]

 » 15 / Hicr  Suresi: 88
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE (Do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
تمدن م د د | MD̃D̃ TMD̃N temuddenne dikme extend
Te,Mim,Dal,Nun,
400,40,4,50,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
فعل مضارع والنون للتوكيد
عينيك ع ي ن | AYN AYNYK ǎyneyke gözlerini your eyes
Ayn,Ye,Nun,Ye,Kef,
70,10,50,10,20,
"N – nominative feminine dual noun → Eye
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun"
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلى | ÎL ilā towards
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
ما | ME what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
متعنا م ت ع | MTA MTANE metteǎ'nā verdiğimiz dünyalığa We have bestowed
Mim,Te,Ayn,Nun,Elif,
40,400,70,50,1,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
به | BH bihi onunla with it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
أزواجا ز و ج | ZVC ÊZVECE ezvācen bazı çiftlere (to) categories
,Ze,Vav,Elif,Cim,Elif,
,7,6,1,3,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
منهم | MNHM minhum onlardan of them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تحزن ح ز ن | ḪZN TḪZN teHzen üzülme grieve
Te,Ha,Ze,Nun,
400,8,7,50,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara over them.
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
واخفض خ ف ض | ḢFŽ VEḢFŽ veḣfiD ve indir And lower
Vav,Elif,Hı,Fe,Dad,
6,1,600,80,800,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
جناحك ج ن ح | CNḪ CNEḪK cenāHake kanadını your wing
Cim,Nun,Elif,Ha,Kef,
3,50,1,8,20,
"N – accusative masculine noun → Wing
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun"
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
للمؤمنين ا م ن | EMN LLMÙMNYN lilmu'minīne mü'minlere to the believers.
Lam,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
30,30,40,,40,50,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَا: | تَمُدَّنَّ: dikme | عَيْنَيْكَ: gözlerini | إِلَىٰ: | مَا: | مَتَّعْنَا: verdiğimiz dünyalığa | بِهِ: onunla | أَزْوَاجًا: bazı çiftlere | مِنْهُمْ: onlardan | وَلَا: ve | تَحْزَنْ: üzülme | عَلَيْهِمْ: onlara | وَاخْفِضْ: ve indir | جَنَاحَكَ: kanadını | لِلْمُؤْمِنِينَ: mü'minlere |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لا LE | تمدن TMD̃N dikme | عينيك AYNYK gözlerini | إلى ÎL | ما ME | متعنا MTANE verdiğimiz dünyalığa | به BH onunla | أزواجا ÊZWECE bazı çiftlere | منهم MNHM onlardan | ولا WLE ve | تحزن TḪZN üzülme | عليهم ALYHM onlara | واخفض WEḢFŽ ve indir | جناحك CNEḪK kanadını | للمؤمنين LLMÙMNYN mü'minlere |
Kırık Meal (Okunuş) : |: | temuddenne: dikme | ǎyneyke: gözlerini | ilā: | : | metteǎ'nā: verdiğimiz dünyalığa | bihi: onunla | ezvācen: bazı çiftlere | minhum: onlardan | ve lā: ve | teHzen: üzülme | ǎleyhim: onlara | veḣfiD: ve indir | cenāHake: kanadını | lilmu'minīne: mü'minlere |
Kırık Meal (Transcript) : |LE: | TMD̃N: dikme | AYNYK: gözlerini | ÎL: | ME: | MTANE: verdiğimiz dünyalığa | BH: onunla | ÊZVECE: bazı çiftlere | MNHM: onlardan | VLE: ve | TḪZN: üzülme | ALYHM: onlara | VEḢFŽ: ve indir | CNEḪK: kanadını | LLMÙMNYN: mü'minlere |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlara verdiğimiz mala, evlâda göz dikme, onlar için tasalanıp gam yeme, inananlara karşı kanadını indir, onları koru, onlara karşı mütevâzı ol.
Adem Uğur : Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol.
Ahmed Hulusi : Hakikati inkâr edenlerden bir kısmına verdiğimiz geçici dünya nimet ve zevklerine sakın gözünü takma! Sana gereken değeri vermiyorlar diye üzülme. . . İman edenlere kol kanat ger!
Ahmet Tekin : Sakın, kâfirlerden birkaç çiftini, bir takımını faydalandırdığımız dünya malına tamah etme, göz dikme. İman etmiyorlar diye üzülme. Mü’minlere kolkanat ger.
Ahmet Varol : Onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözlerini dikme, onlara karşı üzülme ve (şefkat) kanatlarını mü'minlerin üzerlerine ger.
Ali Bulaç : Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma, mü'minler için de (şefkat) kanatlarını ger.
Ali Fikri Yavuz : Sakın o kâfirlerden bir takımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye (mal ve servete) gözlerini uzatıp rağbetle bakma; ve onların iman etmeyişlerine üzülme de müminlere kanadını indir, (onlara tevazu göster, kendilerini himayene al).
Bekir Sadak : Kafirler icinde bazi kimselere verdigimiz kat kat servete gozunu dikme; onlara uzulme; inananlari kanatlarin altina al.
Celal Yıldırım : Kâfirlerden bir kısmına —birbirine emsal sayılacak ölçüde— verdiğimiz servete gözlerini dikme, onların imân etmemesine karşı üzülme ; bir de (tevazu) kanadını mü'minlere indir.
Diyanet İşleri : Kâfirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü’minlere (şefkat) kanadını indir.
Diyanet İşleri (eski) : Kafirler içinde bazı kimselere verdiğimiz kat kat servete gözünü dikme, onlara üzülme; inananları kanatların altına al.
Diyanet Vakfi : Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol.
Edip Yüksel : Onlardan (elçilerden) bazılarına verdiklerimizi kıskanma ve onlardan (inkarcılardan) ötürü de üzülme. İnananlara kanatlarını indir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sakın o kâfirlerden birtakımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye (mal ve servete) heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme. Müminlere merhamet kanatlarını indir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sakın, o kafirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz şeylere göz atma, onlara karşı üzülme ve müminlere kanadını indir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sakın o kâfirlerden bir takımlarını zevkıyap ettiğimiz şeylere göz atma ve onlara karşı mahzun olma da mü'minlere kanadını indir
Fizilal-il Kuran : Erkek, kadın bazı kâfirlere verdiğimiz kimi dünya nimetlerine göz dikme ve (iman etmiyorlar diye) onlar için üzülme, mü'minlere karşı alçak gönüllülük kanatlarını indir.
Gültekin Onan : Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma, inançlılar için de (şefkat) kanatlarını ger.
Hakkı Yılmaz : (88,89) "Sakın onlardan bazı kimselere verip de kendilerini onunla yararlandırdığımız şeylere; mal ve servete heveslenip gözlerini dikme. Onlar hakkında üzülme de... Sen kanatlarını mü’minler için indir. Ve: “Şüphesiz ben, apaçık bir uyarıcının ta kendisiyim” de. "
Hasan Basri Çantay : Sakın (o kâfirlerden) bir takımlarını faidelendirdiğimiz şeylere (servete ve sâireye) iki gözünü dikib uzatma. Onların karşısında tasalanma. Mü'minler için de (şefekat kanadını indir.
Hayrat Neşriyat : Sakın onlardan (o kâfirlerden) birtakım sınıfları faydalandırdığımız şeylere (mal ve servete) gözlerini dikme! Hem (îmân etmiyorlar diye) onlara üzülme ve mü’minlere(tevâzû') kanadını indir!
İbni Kesir : Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz geçimliğe gözlerini dikme ve onlara üzülme. İnananlara kanat ger.
İskender Evrenosoğlu : Onlardan bir kısmına çifter çifter (bol bol) met'a olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Mü'minlere (kalplerine îmân yazılmış olan kimselere) kanatlarını indir (mutevazi ol, himaye et).
Muhammed Esed : (O halde, hakkı inkar eden) birtakım kimselere verdiğimiz dünyevi zenginliklerden yana gözünü çevirme. Ve (seni umursamıyorlar diye) onlar için üzülme; fakat müminlere kol kanat ger,
Ömer Nasuhi Bilmen : Sakın onlardan bazı sınıfları faidelendirmiş olduğumuz şeylere iki gözünü uzatma ve onlara karşı mahzun olma ve mü'minler için kanatlarını indir.
Ömer Öngüt : Onlardan bazı sınıflara geçici olarak faydalanmaları için verdiğimiz şeylere sakın gözünü dikme. Onlara üzülme. Müminlere tevazu kanatlarını ger.
Şaban Piriş : Onlardan bir kısmını faydalandırdığımız şeylere sakın gözünü dikme! Onlar için üzülme, müminler için şefkat kanatlarını indir!
Suat Yıldırım : Sakın o kâfirlerden bir kısmına geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz dikme!Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve müminlere kol kanat ger, onları şefkatle koru.
Süleyman Ateş : Onlardan bazı çiftlere (sınıflara) verdiğimiz dünyâlığa gözlerini dikme ve (sana inanmadıkları için) onlara üzülme. Mü'minlere kanadını indir, (onlara karşı mütevâzi, şefkatli davran).
Tefhim-ul Kuran : Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma, mü'minler için de (şefkat) kanatlarını ger.
Ümit Şimşek : Onlardan üç beş tanesini nasiplendirdiğimiz şeye gözünü dikme ve onlar için tasalanma. Yalnız sen mü'minlere kanat ger.
Yaşar Nuri Öztürk : Sakın, onlardan bazı çiftlere verdiğimiz nimet ve zevklere gözlerini dikme. Onlar için tasalanma da. Müminler için kanadını indir sen!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}