"onlara" ifadesi tarandı:
# İçinde "onlara" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|أولئكÊVLÙKulāikeonlaraThose -1x
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 2:5
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 2:16
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those, 2:27
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 2:39
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar da those 2:82
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 2:86
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those! 2:114
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those (people) 2:121
| أولئك ÊVLÙK ulāike İşte Those 2:157
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlara those, 2:159
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those, 2:161
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those, 2:174
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 2:175
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 2:177
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 2:202
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those, 2:218
| أولئك ÊVLÙK ulāike (Zira) onlar [Those] 2:221
| أولئك ÊVLÙK ulāike İşte onlar Those 2:257
| أولئك ÊVLÙK ulāike böylece Those 3:22
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those - 3:77
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 3:87
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 3:91
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 3:136
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların Those, 3:199
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 4:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 4:52
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 4:63
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar (are) those 4:69
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onların Those - 4:121
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 4:151
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte (Allah) those - 4:152
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlara those, 4:162
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 5:10
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 5:41
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 5:43
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onların Those 5:60
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 5:86
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 6:70
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those, 6:82
| أولئك ÊVLÙK ulāike İşte onlar Those - 6:89
| أولئك ÊVLÙK ulāike İşte onlar Those 6:90
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 7:36
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlara Those - 7:37
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 7:42
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those (are) 7:157
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 7:179
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 7:179
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 8:4
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 8:37
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those - 8:72
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those - 8:74
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların (For) those, 9:17
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların those, 9:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those, 9:69
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those, 9:71
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte bunların Those - 10:8
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte bunlar Those 10:26
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunlar Those 10:27
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those 11:11
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunlar Those 11:16
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte bunlar Those 11:17
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunlar Those 11:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 11:20
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 11:21
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 11:23
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 13:5
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 13:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those 13:22
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 13:25
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 14:3
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 16:108
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunların those 17:36
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların Those 17:57
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar öyle kimselerdir ki Those, 18:31
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 18:105
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte bunlar Those 19:58
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 21:101
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 22:51
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 23:10
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar (It is) those 23:61
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunlar Those 24:26
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunlar those 24:47
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those 24:50
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlardır those 24:62
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 25:34
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 25:75
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 27:5
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlara Those 28:54
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 29:23
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those, 29:52
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 31:5
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 31:6
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those - 33:19
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 34:4
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those - 34:5
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 34:38
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların (of) those - 35:10
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 37:41
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 38:13
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 39:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 39:22
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those 39:33
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those - 39:63
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 41:44
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 42:42
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 45:9
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 46:14
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 46:16
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those - 46:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 46:32
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those - 47:16
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those, 47:23
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those, 49:3
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 49:7
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 49:15
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlardır Those 56:11
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların Those 57:10
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte [those] 57:19
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 57:19
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 58:17
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 58:19
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 58:20
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 58:22
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 58:22
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those, 59:8
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 59:19
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 64:10
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 70:35
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 80:42
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those 83:4
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 90:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 98:6
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those - 98:7
|إليهÎLYHileyhionlarato him.2x
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him 2:28
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him 2:46
| إليه ÎLYH ileyhi O'na towards Him 2:156
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him 2:178
| إليه ÎLYH ileyhi O'nun huzuruna unto Him 2:203
| إليه ÎLYH ileyhi kendisine to him 2:285
| إليه ÎLYH ileyhi onun to [it] 3:97
| إليه ÎLYH ileyhi kendisine towards Him. 4:158
| إليه ÎLYH ileyhi kendi huzuruna towards Him 4:172
| إليه ÎLYH ileyhi kendisine varan to Himself 4:175
| إليه ÎLYH ileyhi O'na towards Him 5:35
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him, 5:81
| إليه ÎLYH ileyhi huzuruna to Him 5:96
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him 6:36
| إليه ÎLYH ileyhi ondan upon Him 6:41
| إليه ÎLYH ileyhi O'nadır to Him 6:60
| إليه ÎLYH ileyhi huzuruna to Him 6:72
| إليه ÎLYH ileyhi kendisine to him 6:93
| إليه ÎLYH ileyhi ona to it 6:113
| إليه ÎLYH ileyhi onlara to it. 6:119
| إليه ÎLYH ileyhi kendine doğru to himself. 7:150
| إليه ÎLYH ileyhi O'nun huzuruna to Him 8:24
| إليه ÎLYH ileyhi oraya doğru to it, 9:57
| إليه ÎLYH ileyhi yine kendisinden to Him. 9:118
| إليه ÎLYH ileyhi O'nadır To Him, 10:4
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him, 11:3
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him. 11:52
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him. 11:61
| إليه ÎLYH ileyhi kendisine to it, 11:62
| إليه ÎLYH ileyhi -üzerine to it, 11:70
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him, 11:78
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him. 11:90
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to him, 12:15
| إليه ÎLYH ileyhi bunların to it. 12:33
| إليه ÎLYH ileyhi yanına to himself 12:69
| إليه ÎLYH ileyhi kendine to himself 12:99
| إليه ÎLYH ileyhi kendisine to Himself 13:27
| إليه ÎLYH ileyhi O'na To Him 13:36
| إليه ÎLYH ileyhi ona to it 14:9
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him 15:66
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him 16:103
| إليه ÎLYH ileyhi onlara to him. 19:29
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him 20:66
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him 20:120
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him 21:25
| إليه ÎLYH ileyhi ona to it 21:58
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him, 23:27
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him 24:49
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him 24:64
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him 25:7
| إليه ÎLYH ileyhi üstüne to him 25:8
| إليه ÎLYH ileyhi ona to it 28:57
| إليه ÎLYH ileyhi O'na To Him 29:17
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him 30:11
| إليه ÎLYH ileyhi yalnız O'na to Him, 30:31
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him. 30:33
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him 32:5
| إليه ÎLYH ileyhi O'na To Him 35:10
| إليه ÎLYH ileyhi ona towards him, 37:94
| إليه ÎLYH ileyhi O'na "to Him;" 39:8
| إليه ÎLYH ileyhi O'na [to] Him 39:8
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him 39:44
| إليه ÎLYH ileyhi O'nadır to Him, 40:3
| إليه ÎLYH ileyhi ona to it 40:43
| إليه ÎLYH ileyhi kendisine to it, 41:5
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him 41:6
| إليه ÎLYH ileyhi O'na To Him 41:47
| إليه ÎLYH ileyhi kendisine to it. 42:13
| إليه ÎLYH ileyhi kendisine for Himself 42:13
| إليه ÎLYH ileyhi kendisine to Himself 42:13
| إليه ÎLYH ileyhi ona (inanmada) "to it.""" 46:11
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him 50:16
| إليه ÎLYH ileyhi ona to him 56:85
| إليه ÎLYH ileyhi huzuruna to Him 58:9
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him 70:4
| إليه ÎLYH ileyhi O'na to Him 73:8
|إليهمÎLYHMileyhimonlaraat them21x
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara at them 3:77
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them - 3:199
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them 4:6
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 4:6
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine- to them 5:66
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 5:70
| إليهم ÎLYHM ileyhimu onlara to them 6:111
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them (Messengers), 7:6
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 8:58
| إليهم ÎLYHM ileyhim onların to them 9:4
| إليهم ÎLYHM ileyhim onların yanına to them. 9:94
| إليهم ÎLYHM ileyhim onların to them, 9:95
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them, 9:122
| إليهم ÎLYHM ileyhim onların for them 10:11
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 11:15
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them. 12:65
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them 12:109
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 14:13
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara towards them, 14:37
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine towards them 14:43
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them, 16:43
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them 16:44
| إليهم ÎLYHM ileyhimu onlara at them 16:86
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 17:74
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 19:11
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them 20:89
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them. 21:7
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 21:73
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them. 27:28
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 27:35
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them, 27:37
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 34:44
| إليهم ÎLYHM ileyhimu onlara to them 36:14
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them 36:31
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerinin yanına to them 49:5
| إليهم ÎLYHM ileyhim önlerine [to] them, 51:27
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them, 59:9
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara them 60:1
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 60:1
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara with them. 60:8
|إليهنÎLYHNileyhinneonlarafor them2x
| إليهن ÎLYHN ileyhinne onlara for them 12:31
| إليهن ÎLYHN ileyhinne onlara towards them 12:33
|بهBHbihionlarafor it2x
| به BH bihi onunla therewith 2:22
| به BH bihi onlara therefrom 2:25
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi kendisiyle it 2:27
| به BH bihi onu of it. 2:41
| به BH bihi onu therewith 2:76
| به BH bihi onu with it 2:79
| به BH bihi kendisini with 2:81
| به BH bihi onu in it. 2:89
| به BH bihi onunla with 2:90
| به BH bihi onunla with 2:93
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi ona in it. 2:121
| به BH bihi onu in it, 2:121
| به BH bihi ona in [it], 2:137
| به BH bihi onunla thereby 2:164
| به BH bihi adına [with it] 2:173
| به BH bihi onu there with 2:174
| به BH bihi bulunan he (has) 2:196
| به BH bihi onunla birlikte of it 2:215
| به BH bihi O'nu in Him 2:217
| به BH bihi hakkında concerning it. 2:229
| به BH bihi onunla with it. 2:231
| به BH bihi onunla with it 2:232
| به BH bihi ona [with it] 2:235
| به BH bihi onu of it 2:273
| به BH bihi onunla for it 2:284
| به BH bihi ona [of it] (to bear). 2:286
| به BH bihi Ona in it. 3:7
| به BH bihi O'na with Him - 3:64
| به BH bihi onun (hakkında) of it 3:66
| به BH bihi onun (hakkında) of it 3:66
| به BH bihi ona in him 3:81
| به BH bihi onu it. 3:91
| به BH bihi onu of it 3:92
| به BH bihi bununla with it. 3:126
| به BH bihi kendilerine about it 3:151
| به BH bihi onunla [with it] 3:180
| به BH bihi karşılığında [with] it 3:187
| به BH bihi adına [with it] 4:1
| به BH bihi of it 4:24
| به BH bihi of it 4:24
| به BH bihi onunla [with it] 4:32
| به BH bihi O'na with Him 4:36
| به BH bihi kendisine with Him, 4:48
| به BH bihi bu (onlara) is it - 4:50
| به BH bihi O(Hak Kitabı)na in him 4:55
| به BH bihi onunla with it. 4:58
| به BH bihi onu [with] it. 4:60
| به BH bihi kendilerine with [it], 4:66
| به BH bihi onu [with] it. 4:83
| به BH bihi onu it 4:112
| به BH bihi kendisine with Him, 4:116
| به BH bihi onunla for it 4:123
| به BH bihi onu about it 4:127
| به BH bihi o hususta about it 4:157
| به BH bihi ona in him 4:159
| به BH bihi O'na to Him, 4:175
| به BH bihi O'na [on it], 5:3
| به BH bihi O'na with [it] 5:7
| به BH bihi kendilerine of [it]. 5:13
| به BH bihi kendilerine of [it]. 5:14
| به BH bihi onunla with it 5:16
| به BH bihi onu with it, 5:36
| به BH bihi bunu with it, 5:45
| به BH bihi onunla with it. 5:61
| به BH bihi kendisine in Him 5:88
| به BH bihi ona it 5:95
| به BH bihi onu (yeminimizi) it for 5:106
| به BH bihi onu [with it] 5:117
| به BH bihi onunla [at it] 6:5
| به BH bihi onunla [at it] 6:10
| به BH bihi onunla with it 6:19
| به BH bihi kendileri of [it], 6:44
| به BH bihi bun(lar)ı with it? 6:46
| به BH bihi onunla with it 6:51
| به BH bihi onu [with] it. 6:57
| به BH bihi onu of it. 6:57
| به BH bihi onu of it, 6:58
| به BH bihi onu it - 6:66
| به BH bihi o (Kur'an) ile with it, 6:70
| به BH bihi O'na with Him, 6:80
| به BH bihi hakkında for it 6:81
| به BH bihi bununla with it 6:88
| به BH bihi onu [it] 6:91
| به BH bihi buna in it, 6:92
| به BH bihi onunla with it 6:99
| به BH bihi ona in it 6:110
| به BH bihi onunla whereby 6:122
| به BH bihi onun [on it]. 6:145
| به BH bihi O'na with Him 6:151
| به BH bihi bunları with it, 6:151
| به BH bihi bunları with it 6:152
| به BH bihi kendisiyle [with it] 6:153
| به BH bihi hususunda with it, 7:2
| به BH bihi hakkında of it 7:33
| به BH bihi onunla from it 7:57
| به BH bihi onunla from it 7:57
| به BH bihi onunla with [it] 7:75
| به BH bihi kendisine in it 7:76
| به BH bihi onunla in Him, 7:86
| به BH bihi ona with [it], 7:87
| به BH bihi ona in him 7:123
| به BH bihi therewith 7:132
| به BH bihi onu with it 7:156
| به BH bihi O'na in him 7:157
| به BH bihi kendilerine with [it], 7:165
| به BH bihi onu with it. 7:189
| به BH bihi bununla with it 8:10
| به BH bihi onunla with it, 8:11
| به BH bihi onunla with it 8:11
| به BH bihi bununla therewith 8:60
| به BH bihi onunla by it 9:37
| به BH bihi O'na with it 9:76
| به BH bihi onunla birlikte with him 9:109
| به BH bihi O'nunla [with it]. 9:111
| به BH bihi onunla in it 9:120
| به BH bihi bunu He (would) have made it known to you. 10:16
| به BH bihi onunla [with] it, 10:24
| به BH bihi ona in it, 10:40
| به BH bihi ona in it. 10:40
| به BH bihi ona in it? 10:51
| به BH bihi onu seeking to hasten it. 10:51
| به BH bihi onu with it, 10:54
| به BH bihi onu [it] 10:74
| به BH bihi (onunla) [it] 10:81
| به BH bihi kendisine in Whom believe 10:90
| به BH bihi bunu He causes it to reach 10:107
| به BH bihi onu mock at [it]. 11:8
| به BH bihi onunla by it 11:12
| به BH bihi ona in it. 11:17
| به BH bihi onu in it 11:17
| به BH bihi onu will bring it (on) you 11:33
| به BH bihi hakkında of it 11:46
| به BH bihi hakkında of it 11:47
| به BH bihi with [it] 11:57
| به BH bihi onunla with it 11:120
| به BH bihi onu you should take him 12:13
| به BH bihi onu they took him 12:15
| به BH bihi onu him, 12:24
| به BH bihi onu """Bring him to me.""" 12:50
| به BH bihi onu """Bring him to me;" 12:54
| به BH bihi onu you bring him to me 12:60
| به BH bihi onu that surely you will bring him to me 12:66
| به BH bihi onu it, 12:72
| به BH bihi buna for it 12:72
| به BH bihi onu it 13:10
| به BH bihi onu with it. 13:18
| به BH bihi onunla [for it] 13:21
| به BH bihi onunla for it 13:25
| به BH bihi kendisiyle by it 13:31
| به BH bihi kendisiyle by it 13:31
| به BH bihi kendisiyle by it 13:31
| به BH bihi O'na with Him. 13:36
| به BH bihi onunla with [it], 14:9
| به BH bihi onu on it 14:18
| به BH bihi onunla from it 14:32
| به BH bihi bununla with it, 14:52
| به BH bihi onunla at him 15:11
| به BH bihi ona in it, 15:13
| به BH bihi onunla with it 15:88
| به BH bihi onunla with it, 16:11
| به BH bihi onunla [of it] 16:34
| به BH bihi ona about. 16:59
| به BH bihi onunla by it 16:65
| به BH bihi bununla by it. 16:92
| به BH bihi onu with Him 16:100
| به BH bihi adına [with it]. 16:115
| به BH bihi onunla with [it]. 16:126
| به BH bihi hakkında of it 17:36
| به BH bihi onların to [it] 17:47
| به BH bihi onu therein 17:69
| به BH bihi with it 17:79
| به BH bihi bu konuda concerning it 17:86
| به BH bihi ona in it 17:107
| به BH bihi bu hususta about it 18:5
| به BH bihi onu [of it] 18:26
| به BH bihi onunla with it 18:45
| به BH bihi onunla thereby 18:56
| به BH bihi onu of it 18:68
| به BH bihi onunla with him 19:22
| به BH bihi onu with him 19:27
| به BH bihi onunla with it 19:97
| به BH bihi onunla with it 19:97
| به BH bihi onunla through him 20:31
| به BH bihi onunla with it, 20:53
| به BH bihi bununla by it, 20:90
| به BH bihi onda in it, 20:96
| به BH bihi O'nu it 20:110
| به BH bihi onunla [with it], 20:131
| به BH bihi onunla at it 21:41
| به BH bihi onu about him 21:51
| به BH bihi onu him 21:61
| به BH bihi ona for him, 21:70
| به BH bihi onun (was) on him 21:84
| به BH bihi onunla with it, 22:11
| به BH bihi onunla with it 22:20
| به BH bihi O'na with Him. 22:31
| به BH bihi onu him 22:31
| به BH bihi ona in it, 22:54
| به BH bihi kendisine by it, 22:60
| به BH bihi onlara for it 22:71
| به BH bihi onun hakkında of it 22:71
| به BH bihi onu taking it away, 23:18
| به BH bihi onunla (suyla) by it 23:19
| به BH bihi kendisinde in him 23:25
| به BH bihi onu concerning him 23:25
| به BH bihi [with it] 23:55
| به BH bihi ona (ayetlerime) karşı about it, 23:67
| به BH bihi onda """In him" 23:70
| به BH bihi onun in it. 23:117
| به BH bihi hakkında of it 24:15
| به BH bihi onunla with it 24:43
| به BH bihi onunla thereby 25:32
| به BH bihi onunla thereby 25:49
| به BH bihi bununla (Kur'an) with it, 25:52
| به BH bihi O'nun He 25:58
| به BH bihi bunu Him 25:59
| به BH bihi onunla at it 26:6
| به BH bihi onu it, 26:31
| به BH bihi onu Has brought it down, 26:193
| به BH bihi ona in it 26:199
| به BH bihi ona in it 26:201
| به BH bihi O'nu (Kur'an'ı) have brought it down 26:210
| به BH bihi onda it, 27:22
| به BH bihi onu will bring it to you 27:39
| به BH bihi onu will bring it to you 27:40
| به BH bihi onunla thereby 27:60
| به BH bihi onu about him, 28:10
| به BH bihi onu him 28:11
| به BH bihi bu(Kur'a)n'a in it 28:52
| به BH bihi ona in it. 28:53
| به BH bihi onu him 28:81
| به BH bihi hakkında of it 29:8
| به BH bihi onunla him, 29:40
| به BH bihi ona therein. 29:47
| به BH bihi ona therein. 29:47
| به BH bihi onunla thereby 29:63
| به BH bihi onunla therewith 30:24
| به BH bihi onunla with Him 30:35
| به BH bihi onu He causes it to fall on 30:48
| به BH bihi hakkında of it 31:15
| به BH bihi onu [in it] 32:20
| به BH bihi onunla thereby 32:27
| به BH bihi bu konuda in it, 33:5
| به BH bihi kendisinde -mi var? in him 34:8
| به BH bihi O'na with Him 34:27
| به BH bihi onu with, 34:34
| به BH bihi ona "in it.""" 34:52
| به BH bihi onu in it 34:53
| به BH bihi onunla therewith 35:9
| به BH bihi onunla therewith 35:27
| به BH bihi onunla mock at him. 36:30
| به BH bihi onu [of it] 37:21
| به BH bihi ona for him 37:98
| به BH bihi onu in it, 37:170
| به BH bihi onunla with it 38:44
| به BH bihi bu durumdan [with it] 39:16
| به BH bihi onunla with it 39:21
| به BH bihi bununla with it 39:23
| به BH bihi onu in it, 39:33
| به BH bihi onu with it 39:47
| به BH bihi onunla [in it] 39:48
| به BH bihi onunla thereby 40:5
| به BH bihi O'na in Him 40:7
| به BH bihi O'na with Him, 40:12
| به BH bihi onun [with it], 40:34
| به BH bihi O'na with Him 40:42
| به BH bihi onun hakkında of it 40:42
| به BH bihi onunla with it 40:70
| به BH bihi onunla [at it] 40:83
| به BH bihi O'na with Him 40:84
| به BH bihi onunla with 41:14
| به BH bihi onu in it, 41:52
| به BH bihi onunla upon 42:13
| به BH bihi onunla upon 42:13
| به BH bihi onu Allah has given permission of it 42:21
| به BH bihi onunla with it 42:52
| به BH bihi onunla mock at him. 43:7
| به BH bihi onunla with it 43:11
| به BH bihi ona to it 43:21
| به BH bihi onu with [it] 43:24
| به BH bihi onu of it 43:30
| به BH bihi ondan [about it] 44:50
| به BH bihi onunla thereby 45:5
| به BH bihi onunla [at it] 45:33
| به BH bihi O'nun Sufficient is He 46:8
| به BH bihi onu in it, 46:10
| به BH bihi onunla by it, 46:11
| به BH bihi onunla with it, 46:23
| به BH bihi onun you were asking it to be hastened, 46:24
| به BH bihi onunla [at it] 46:26
| به BH bihi O'na in him. 46:31
| به BH bihi onunla thereby 50:9
| به BH bihi onunla (su ile) therewith 50:11
| به BH bihi ona to him 50:16
| به BH bihi onu for it 51:14
| به BH bihi bunu Have they transmitted it to them? 51:53
| به BH bihi onun for him 52:30
| به BH bihi bu hususta about it 53:28
| به BH bihi onda with it, 57:28
| به BH bihi onunla to it. 58:3
| به BH bihi onu therewith 58:8
| به BH bihi ona [in Him] 60:11
| به BH bihi onunla with it, 65:2
| به BH bihi onu (sözü) about it 66:3
| به BH bihi bunu about it, 66:3
| به BH bihi onu it. 67:13
| به BH bihi onu for it 67:27
| به BH bihi O'na in Him, 67:29
| به BH bihi ona in it, 72:2
| به BH bihi ona in it. 72:13
| به BH bihi O'na with Him 72:20
| به BH bihi onun sebebiyle therefrom, 73:18
| به BH bihi onu with it 75:16
| به BH bihi onu with it. 75:16
| به BH bihi onu in it 77:29
| به BH bihi onunla thereby 78:15
| به BH bihi onu [of] it 83:12
| به BH bihi onu [of it] 83:17
| به BH bihi O'nu of him 84:15
| به BH bihi onunla thereby 100:4
| به BH bihi onunla thereby 100:5
|بهاBHEbihāonlarafor it2x
| بها BHE bihā onları in them 2:99
| بها BHE bihā bunu [it] 2:132
| بها BHE bihā onları [with] it 2:188
| بها BHE bihā onu it 2:258
| بها BHE bihā ona at it. 3:120
| بها BHE bihā [of which] 4:11
| بها BHE bihā ondan [for which] 4:12
| بها BHE bihā ondan [for which] 4:12
| بها BHE bihā ondan [for which] 4:12
| بها BHE bihā onların [it] 4:140
| بها BHE bihā onlarla at [it], 4:140
| بها BHE bihā onunla by it 5:44
| بها BHE bihā onları thereby 5:102
| بها BHE bihā ona in it. 6:25
| بها BHE bihā bunları in it 6:89
| بها BHE bihā bunlara it 6:89
| بها BHE bihā therein 6:89
| بها BHE bihā onlarla with them 6:97
| بها BHE bihā ona in it. 6:109
| بها BHE bihā bunu "of it.""" 7:28
| بها BHE bihā onlar için for it 7:71
| بها BHE bihā onu therein 7:80
| بها BHE bihā (ayetlerimize) to them. 7:103
| بها BHE bihā onu it 7:106
| بها BHE bihā onunla with it, 7:132
| بها BHE bihā ona in it. 7:146
| بها BHE bihā onunla by it 7:155
| بها BHE bihā onlarla (ayetlerle) with these 7:176
| بها BHE bihā onlarla with them, 7:179
| بها BHE bihā onlarla with them, 7:179
| بها BHE bihā onlarla with them. 7:179
| بها BHE bihā onlarla by them. 7:180
| بها BHE bihā onunla with [it], 7:195
| بها BHE bihā onunla with [it], 7:195
| بها BHE bihā onunla with [it], 7:195
| بها BHE bihā onunla with [it]? 7:195
| بها BHE bihā bunlarla with it 9:35
| بها BHE bihā bunlarla with it 9:55
| بها BHE bihā bunlarla with it 9:85
| بها BHE bihā onunla by it, 9:103
| بها BHE bihā ona with it 10:7
| بها BHE bihā onların bununla therein 10:22
| بها BHE bihā onu her, 12:24
| بها BHE bihā onlar hakkında for it 12:40
| بها BHE bihā onlarla with it 13:13
| بها BHE bihā (onları) them 17:59
| بها BHE bihā onlara her. 17:59
| بها BHE bihā onunla therein, 17:110
| بها BHE bihā oraya therein 19:70
| بها BHE bihā ona in it 20:16
| بها BHE bihā onunla with it 20:18
| بها BHE bihā onu [with] it. 21:47
| بها BHE bihā onunla with it 22:46
| بها BHE bihā onunla with it? 22:46
| بها BHE bihā onları "deny them?""" 23:105
| بها BHE bihā onları them, 27:14
| بها BHE bihā ona of it, 27:37
| بها BHE bihā onları them 27:84
| بها BHE bihā onu with it 29:28
| بها BHE bihā onlarla of them 30:10
| بها BHE bihā onunla therein. 30:36
| بها BHE bihā onu Allah will bring it forth. 31:16
| بها BHE bihā kendilerine of them 32:15
| بها BHE bihā bunda over it 33:14
| بها BHE bihā onu to [it] 34:42
| بها BHE bihā onları them 39:59
| بها BHE bihā onun [of] it 42:18
| بها BHE bihā ona in it, 42:18
| بها BHE bihā ona in it. 42:48
| بها BHE bihā ondan about it, 43:61
| بها BHE bihā bunlarla therein. 46:20
| بها BHE bihā onları them, 48:21
| بها BHE bihā buna of it 48:26
| بها BHE bihā onu [of it] 52:14
| بها BHE bihā onlara for it 53:23
| بها BHE bihā onunla [of it] 55:43
| بها BHE bihā kendisine to them 75:25
| بها BHE bihā ondan from it 76:6
| بها BHE bihā ondan from it, 83:28
|بهمBHMbihimonlarafor them.3x
| بهم BHM bihim kendileriyle at them, 2:15
| بهم BHM bihimu onların for them 2:166
| بهم BHM bihim kendilerine [with] them 3:170
| بهم BHM bihim onları about them 4:39
| بهم BHM bihimu with them 4:42
| بهم BHM bihim onların upon them, 7:171
| بهم BHM bihim onları by them 8:57
| بهم BHM bihim onlara karşı to them 9:117
| بهم BHM bihim bununla with them 10:22
| بهم BHM bihim kendilerinin with them. 10:22
| بهم BHM bihim onları them 11:8
| بهم BHM bihim onları with them 11:42
| بهم BHM bihim onlardan for them 11:77
| بهم BHM bihim onlardan for them 11:77
| بهم BHM bihim onların will bring them to me 12:83
| بهم BHM bihim onlara with them, 14:45
| بهم BHM bihim onları them 16:34
| بهم BHM bihimu kendilerini with them 16:45
| بهم BHM bihim onları "about them.""" 18:21
| بهم BHM bihim onları them 18:29
| بهم BHM bihim onlar How they will hear! 19:38
| بهم BHM bihim onları with them, 21:31
| بهم BHM bihim kendilerinde (was) on them 23:75
| بهم BHM bihim onlar yüzünden for them, 29:33
| بهم BHM bihim onlar hakkında for them 29:33
| بهم BHM bihim onların We will let you overpower them, 33:60
| بهم BHM bihimu onları We (could) cause to swallow them 34:9
| بهم BHM bihim onlara in them 34:41
| بهم BHM bihim onlara for them. 38:59
| بهم BHM bihim onları them 39:48
| بهم BHM bihim kendilerini them 40:83
| بهم BHM bihim onların [on] them. 42:22
| بهم BHM bihim onları them 45:33
| بهم BHM bihim kendilerini them 46:26
| بهم BHM bihimu onlara karşı by them 48:29
| بهم BHM bihim kendilerine with them 52:21
| بهم BHM bihim kendilerinin with them 59:9
| بهم BHM bihim kendilerine "them;" 62:3
| بهم BHM bihim onları for them 72:10
| بهم BHM bihim onların by them, 83:30
| بهم BHM bihim onları about them, 100:11
|عليهALYHǎleyhionlaraon them2x
| عليه ALYH ǎleyhi onun towards him. 2:37
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine on him 2:158
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde [on it] 2:170
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him. 2:173
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him. 2:182
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him 2:194
| عليه ALYH ǎleyhi ona upon him, 2:203
| عليه ALYH ǎleyhi ona da upon him 2:203
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde bulunan upon it 2:264
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on whom 2:282
| عليه ALYH ǎleyhi on him 2:282
| عليه ALYH ǎleyhi ona from Him 3:5
| عليه ALYH ǎleyhi başına over him 3:75
| عليه ALYH ǎleyhi (hal) üzere in [it] 3:179
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him 4:93
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 5:4
| عليه ALYH ǎleyhi onun to him. 5:39
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine to it 5:44
| عليه ALYH ǎleyhi onu over it. 5:48
| عليه ALYH ǎleyhi onlara with him 5:60
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 5:72
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde upon it 5:104
| عليه ALYH ǎleyhi O'na to him 6:8
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 6:37
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over him 6:76
| عليه ALYH ǎleyhi ona karşılık for it 6:90
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 6:118
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 6:119
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it, 6:121
| عليه ALYH ǎleyhi O'na (Allah'a) against Him. 6:138
| عليه ALYH ǎleyhi [in it] 6:143
| عليه ALYH ǎleyhi [in it] 6:144
| عليه ALYH ǎleyhi üstüne [on] him, 7:176
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine upon him, 9:40
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on [it]. 9:92
| عليه ALYH ǎleyhi üstlendiği upon Him 9:111
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 9:128
| عليه ALYH ǎleyhi O'na On Him 9:129
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 10:20
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on it 10:78
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 11:12
| عليه ALYH ǎleyhi bunun karşılığında for it 11:29
| عليه ALYH ǎleyhi onun by him 11:38
| عليه ALYH ǎleyhi başına on him 11:39
| عليه ALYH ǎleyhi aleyhlerine against him 11:40
| عليه ALYH ǎleyhi bunun için for it 11:51
| عليه ALYH ǎleyhi O'na Upon Him 11:88
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him. 11:123
| عليه ALYH ǎleyhi onun about him 12:51
| عليه ALYH ǎleyhi onun yanına "upon him;" 12:58
| عليه ALYH ǎleyhi onun hakkında with him 12:64
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him 12:67
| عليه ALYH ǎleyhi onun huzuruna upon him 12:88
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşılık for it 12:104
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 13:7
| عليه ALYH ǎleyhi onların [on] it 13:17
| عليه ALYH ǎleyhi ona upon him 13:27
| عليه ALYH ǎleyhi O'na Upon Him 13:30
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine [on him] 15:6
| عليه ALYH ǎleyhi onun yanına upon him 15:52
| عليه ALYH ǎleyhi üzerlerine on them 16:36
| عليه ALYH ǎleyhi O'nun onlara upon Him 16:38
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşılık for it 18:77
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it 18:78
| عليه ALYH ǎleyhi hakkında on it 18:82
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over it 18:96
| عليه ALYH ǎleyhi ona upon him 19:15
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on it 20:73
| عليه ALYH ǎleyhi üstüne on whom descends 20:81
| عليه ALYH ǎleyhi buna being devoted to it 20:91
| عليه ALYH ǎleyhi ona to it 20:97
| عليه ALYH ǎleyhi onun to him 20:122
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine upon him. 21:87
| عليه ALYH ǎleyhi onun hakkında for him 22:4
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 22:18
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine [on him], 22:60
| عليه ALYH ǎleyhi alehylerine against whom 23:27
| عليه ALYH ǎleyhi kendisi against Him, 23:88
| عليه ALYH ǎleyhi kendi üzerine olmasını diler (be) upon him 24:7
| عليه ALYH ǎleyhi ona for it 24:13
| عليه ALYH ǎleyhi onun sorumluluğu upon him 24:54
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde olduğunuzu (are) on [it], 24:64
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine at it 25:4
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him 25:5
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 25:32
| عليه ALYH ǎleyhi onun üstüne over him 25:43
| عليه ALYH ǎleyhi ona for it 25:45
| عليه ALYH ǎleyhi sizden for it 25:57
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:109
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:127
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:145
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:164
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 26:180
| عليه ALYH ǎleyhi buna for it 27:39
| عليه ALYH ǎleyhi başına bir şey gelmesinden for him, 28:7
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 28:12
| عليه ALYH ǎleyhi onun and killed him. 28:15
| عليه ALYH ǎleyhi onun başında on it 28:23
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 28:25
| عليه ALYH ǎleyhi üstüne on him 29:40
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 29:50
| عليه ALYH ǎleyhi O'na for Him. 30:27
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 31:7
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on it 31:21
| عليه ALYH ǎleyhi onların üstüne faints 33:19
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine [on it]. 33:23
| عليه ALYH ǎleyhi ona on him 33:37
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine on him, 33:37
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine(ona)- on him 33:56
| عليه ALYH ǎleyhi onun for him 34:14
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 37:78
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 37:108
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine him 37:113
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 37:129
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over him 37:146
| عليه ALYH ǎleyhi O'na karşı from Him 37:162
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 38:8
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him 38:31
| عليه ALYH ǎleyhi buna karşı for it 38:86
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 39:19
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him 39:38
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 39:40
| عليه ALYH ǎleyhi O'na upon Him 42:10
| عليه ALYH ǎleyhi bunu karşılık for it 42:23
| عليه ALYH ǎleyhi onlara on them 43:13
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinde on it 43:24
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine on him 43:53
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine on him 43:59
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him, 45:8
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine (of) one fainting 47:20
| عليه ALYH ǎleyhu O'na (with) 48:10
| عليه ALYH ǎleyhi onun yanına upon him 51:25
| عليه ALYH ǎleyhi üzerinden upon it, 51:42
| عليه ALYH ǎleyhi O'nun işidir upon Him 53:47
| عليه ALYH ǎleyhi ona- to him 54:25
| عليه ALYH ǎleyhi üzerine over it 56:54
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine for it 59:6
| عليه ALYH ǎleyhi aleyhine on him 65:7
| عليه ALYH ǎleyhi ona (peypambere) to him, 66:3
| عليه ALYH ǎleyhi ona karşı against him, 66:4
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine to him 68:15
| عليه ALYH ǎleyhi onun üzerine around him 72:19
| عليه ALYH ǎleyhi bunu to it, 73:4
| عليه ALYH ǎleyhi ona to him 83:13
| عليه ALYH ǎleyhi ona for him 89:16
| عليه ALYH ǎleyhi kendisine over him 90:5
|عليهاALYHEǎleyhāonlaraagainst it1x
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerinde "[on it].""" 2:142
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerinde [on it] 2:143
| عليها ALYHE ǎleyhā onun yanına upon her 3:37
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerini on their (hearts) 4:155
| عليها ALYHE ǎleyhā buna over it 5:113
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerlerine on it 6:138
| عليها ALYHE ǎleyhā kendisine ait olandan against itself, 6:164
| عليها ALYHE ǎleyhā bu (yolda) on it 7:28
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerleri it will be heated [on it] 9:35
| عليها ALYHE ǎleyhā onlar üzerinde them, 9:60
| عليها ALYHE ǎleyhā bunlara over it, 10:24
| عليها ALYHE ǎleyhā kendi aleyhine against it. 10:108
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerine upon them 11:82
| عليها ALYHE ǎleyhā yanlarına over it, 12:105
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerinde (yeryüzünde) upon it 16:61
| عليها ALYHE ǎleyhā kendi aleyhine against it 17:15
| عليها ALYHE ǎleyhā onlara against it 17:16
| عليها ALYHE ǎleyhā (yerin) üzerindeki (is) on it 18:8
| عليها ALYHE ǎleyhā onun üzerine upon it 18:40
| عليها ALYHE ǎleyhā onun üzerinde (is) on it, 19:40
| عليها ALYHE ǎleyhā ona upon it, 20:18
| عليها ALYHE ǎleyhā ona therein. 20:132
| عليها ALYHE ǎleyhā onun üzerine on it 22:5
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerlerine over them 22:36
| عليها ALYHE ǎleyhā kendi üzerine olmasını diler (be) upon her 24:9
| عليها ALYHE ǎleyhā onda "to them.""" 25:42
| عليها ALYHE ǎleyhā onlara karşı upon them 25:73
| عليها ALYHE ǎleyhā ona göre [on it]. 30:30
| عليها ALYHE ǎleyhā bunun üzerine in it 37:67
| عليها ALYHE ǎleyhā kendi zararına against his (soul). 39:41
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerlerinde for them 39:42
| عليها ALYHE ǎleyhā ona to it 40:46
| عليها ALYHE ǎleyhā onların üstünde through them 40:80
| عليها ALYHE ǎleyhā onun üzerine upon it 41:39
| عليها ALYHE ǎleyhā ona (ateşe) to it, 42:45
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerine upon which 43:33
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerine upon which 43:34
| عليها ALYHE ǎleyhā onları over them 48:21
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerinde bulunan (is) on it 55:26
| عليها ALYHE ǎleyhā onların üzerinde on them 56:16
| عليها ALYHE ǎleyhā onun başında over it 66:6
| عليها ALYHE ǎleyhā onu upon it 68:19
| عليها ALYHE ǎleyhā üzerinde vardır Over it 74:30
| عليها ALYHE ǎleyhā üzeri upon them 80:40
| عليها ALYHE ǎleyhā onun başında by it 85:6
| عليها ALYHE ǎleyhā başında over it 86:4
|عليهمALYHMǎleyhimonlara"to them?"""66x
| عليهم ALYHM ǎleyhim kimselerin on them, 1:7
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine on themselves 1:7
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 2:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine on them 2:20
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara (will be) on them 2:38
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerine on them 2:61
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 2:62
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara karşı against them 2:85
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara (will be) on them 2:112
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine to them 2:129
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlaradır on them 2:157
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların from them, 2:160
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üstünedir on them 2:161
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara for them. 2:167
| عليهم ALYHM ǎleyhimu kendilerine upon them 2:246
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 2:262
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 2:274
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 2:277
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine olmasıdır on them 3:87
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onlara on them 3:112
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerine on them 3:112
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların to them 3:128
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerine upon them 3:154
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 3:164
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 3:170
| عليهم ALYHM ǎleyhim yanlarında on them. 4:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların durumundan about them. 4:9
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların upon them, 4:17
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara (is) against them 4:39
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 4:66
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerini upon them - 4:69
| عليهم ALYHM ǎleyhimu kendilerine on them 4:77
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine over them 4:80
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların aleyhine against them 4:90
| عليهم ALYHM ǎleyhim karşı against them 4:91
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara [over them] 4:109
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine to them 4:153
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların aleyhine against them 4:159
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara for them 4:160
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onların üzerine upon them 5:23
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 5:26
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 5:27
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları [over] them, 5:34
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara for them 5:45
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 5:69
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların to them, 5:71
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara with them 5:80
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onların üzerine over them - 5:107
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlar üzerine over them 5:117
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları over them, 5:117
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 6:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları to them 6:9
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine on them 6:44
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara upon them 6:48
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 6:52
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine [upon them] 6:53
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine over them 6:107
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara (are) over them 6:107
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara before them 6:111
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendi to them 6:137
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 6:146
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 7:7
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerine [on] they 7:30
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzelerine on them 7:35
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 7:84
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 7:96
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onların üzerine on them 7:133
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerine on them 7:134
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onlara for them 7:157
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerinde upon them. 7:157
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerine [on] them 7:160
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onlara upon them, 7:160
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 7:162
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara upon them 7:167
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerinden on them 7:169
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 7:175
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine to them 8:2
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 8:31
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine for them 8:36
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara over them, 9:14
| عليهم ALYHM ǎleyhimu kendilerine for them 9:42
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendileri hakkında about them 9:64
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara with them. 9:73
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların Upon them 9:98
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların to them. 9:102
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları- [upon] them. 9:103
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları to them. 9:106
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların to them. 9:117
| عليهم ALYHM ǎleyhimu başlarına for them 9:118
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların for them 9:118
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların to them 9:118
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 10:15
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara upon then 10:62
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 10:71
| عليهم ALYHM