» 9 / Tevbe  54:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 54
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve
2. مَنَعَهُمْ (MNAHM) = meneǎhum : engel olan
3. أَنْ (ÊN) = en :
4. تُقْبَلَ (TGBL) = tuḳbele : kabul edilmesine
5. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : kendilerinden
6. نَفَقَاتُهُمْ (NFGETHM) = nefeḳātuhum : sadakalarının
7. إِلَّا (ÎLE) = illā : sadece şudur
8. أَنَّهُمْ (ÊNHM) = ennehum : onların
9. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar etmeleridir
10. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'ı
11. وَبِرَسُولِهِ (VBRSVLH) = ve birasūlihi : ve elçisini
12. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
13. يَأْتُونَ (YÊTVN) = ye'tūne : gelmemeleridir
14. الصَّلَاةَ (ELṦLET) = S-Salāte : SaLâTe/Desteğe
15. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
16. وَهُمْ (VHM) = vehum : onlar
17. كُسَالَىٰ (KSEL) = kusālā : üşene üşene
18. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
19. يُنْفِقُونَ (YNFGVN) = yunfiḳūne : sadaka vermemeleri
20. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
21. وَهُمْ (VHM) = vehum : onlar
22. كَارِهُونَ (KERHVN) = kārihūne : istemeye istemeye
ve | engel olan | | kabul edilmesine | kendilerinden | sadakalarının | sadece şudur | onların | inkar etmeleridir | Allah'ı | ve elçisini | ve | gelmemeleridir | SaLâTe/Desteğe | dışında | onlar | üşene üşene | ve | sadaka vermemeleri | dışında | onlar | istemeye istemeye |

[] [MNA] [] [GBL] [] [NFG] [] [] [KFR] [] [RSL] [] [ETY] [ṦLV] [] [] [KSL] [] [NFG] [] [] [KRH]
VME MNAHM ÊN TGBL MNHM NFGETHM ÎLE ÊNHM KFRVE BELLH VBRSVLH VLE YÊTVN ELṦLET ÎLE VHM KSEL VLE YNFGVN ÎLE VHM KERHVN

ve mā meneǎhum en tuḳbele minhum nefeḳātuhum illā ennehum keferū billahi ve birasūlihi ve lā ye'tūne S-Salāte illā vehum kusālā ve lā yunfiḳūne illā vehum kārihūne
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 54
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve And not
منعهم م ن ع | MNA MNAHM meneǎhum engel olan prevents them
أن | ÊN en that
تقبل ق ب ل | GBL TGBL tuḳbele kabul edilmesine is accepted
منهم | MNHM minhum kendilerinden from them
نفقاتهم ن ف ق | NFG NFGETHM nefeḳātuhum sadakalarının their contributions
إلا | ÎLE illā sadece şudur except
أنهم | ÊNHM ennehum onların that they
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar etmeleridir disbelieve
بالله | BELLH billahi Allah'ı in Allah
وبرسوله ر س ل | RSL VBRSVLH ve birasūlihi ve elçisini and in His Messenger,
ولا | VLE ve lā ve and not
يأتون ا ت ي | ETY YÊTVN ye'tūne gelmemeleridir they come
الصلاة ص ل و | ṦLV ELṦLET S-Salāte SaLâTe/Desteğe (to) the prayer
إلا | ÎLE illā dışında except
وهم | VHM vehum onlar while they
كسالى ك س ل | KSL KSEL kusālā üşene üşene (are) lazy,
ولا | VLE ve lā ve and not
ينفقون ن ف ق | NFG YNFGVN yunfiḳūne sadaka vermemeleri they spend
إلا | ÎLE illā dışında except
وهم | VHM vehum onlar while they
كارهون ك ر ه | KRH KERHVN kārihūne istemeye istemeye (are) unwilling.

9:54 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | engel olan | | kabul edilmesine | kendilerinden | sadakalarının | sadece şudur | onların | inkar etmeleridir | Allah'ı | ve elçisini | ve | gelmemeleridir | SaLâTe/Desteğe | dışında | onlar | üşene üşene | ve | sadaka vermemeleri | dışında | onlar | istemeye istemeye |

[] [MNA] [] [GBL] [] [NFG] [] [] [KFR] [] [RSL] [] [ETY] [ṦLV] [] [] [KSL] [] [NFG] [] [] [KRH]
VME MNAHM ÊN TGBL MNHM NFGETHM ÎLE ÊNHM KFRVE BELLH VBRSVLH VLE YÊTVN ELṦLET ÎLE VHM KSEL VLE YNFGVN ÎLE VHM KERHVN

ve mā meneǎhum en tuḳbele minhum nefeḳātuhum illā ennehum keferū billahi ve birasūlihi ve lā ye'tūne S-Salāte illā vehum kusālā ve lā yunfiḳūne illā vehum kārihūne
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون

[] [م ن ع] [] [ق ب ل] [] [ن ف ق] [] [] [ك ف ر] [] [ر س ل] [] [ا ت ي] [ص ل و] [] [] [ك س ل] [] [ن ف ق] [] [] [ك ر ه]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 54
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
منعهم م ن ع | MNA MNAHM meneǎhum engel olan prevents them
Mim,Nun,Ayn,He,Mim,
40,50,70,5,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تقبل ق ب ل | GBL TGBL tuḳbele kabul edilmesine is accepted
Te,Gaf,Be,Lam,
400,100,2,30,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
منهم | MNHM minhum kendilerinden from them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
نفقاتهم ن ف ق | NFG NFGETHM nefeḳātuhum sadakalarının their contributions
Nun,Fe,Gaf,Elif,Te,He,Mim,
50,80,100,1,400,5,40,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā sadece şudur except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
أنهم | ÊNHM ennehum onların that they
,Nun,He,Mim,
,50,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar etmeleridir disbelieve
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'ı in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
وبرسوله ر س ل | RSL VBRSVLH ve birasūlihi ve elçisini and in His Messenger,
Vav,Be,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,2,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يأتون ا ت ي | ETY YÊTVN ye'tūne gelmemeleridir they come
Ye,,Te,Vav,Nun,
10,,400,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الصلاة ص ل و | ṦLV ELṦLET S-Salāte SaLâTe/Desteğe (to) the prayer
Elif,Lam,Sad,Lam,Elif,Te merbuta,
1,30,90,30,1,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
وهم | VHM vehum onlar while they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
كسالى ك س ل | KSL KSEL kusālā üşene üşene (are) lazy,
Kef,Sin,Elif,Lam,,
20,60,1,30,,
N – nominative noun
اسم مرفوع
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
ينفقون ن ف ق | NFG YNFGVN yunfiḳūne sadaka vermemeleri they spend
Ye,Nun,Fe,Gaf,Vav,Nun,
10,50,80,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
وهم | VHM vehum onlar while they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
كارهون ك ر ه | KRH KERHVN kārihūne istemeye istemeye (are) unwilling.
Kef,Elif,Re,He,Vav,Nun,
20,1,200,5,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve | مَنَعَهُمْ: engel olan | أَنْ: | تُقْبَلَ: kabul edilmesine | مِنْهُمْ: kendilerinden | نَفَقَاتُهُمْ: sadakalarının | إِلَّا: sadece şudur | أَنَّهُمْ: onların | كَفَرُوا: inkar etmeleridir | بِاللَّهِ: Allah'ı | وَبِرَسُولِهِ: ve elçisini | وَلَا: ve | يَأْتُونَ: gelmemeleridir | الصَّلَاةَ: SaLâTe/Desteğe | إِلَّا: dışında | وَهُمْ: onlar | كُسَالَىٰ: üşene üşene | وَلَا: ve | يُنْفِقُونَ: sadaka vermemeleri | إِلَّا: dışında | وَهُمْ: onlar | كَارِهُونَ: istemeye istemeye |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve | منعهم MNAHM engel olan | أن ÊN | تقبل TGBL kabul edilmesine | منهم MNHM kendilerinden | نفقاتهم NFGETHM sadakalarının | إلا ÎLE sadece şudur | أنهم ÊNHM onların | كفروا KFRWE inkar etmeleridir | بالله BELLH Allah'ı | وبرسوله WBRSWLH ve elçisini | ولا WLE ve | يأتون YÊTWN gelmemeleridir | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe | إلا ÎLE dışında | وهم WHM onlar | كسالى KSEL üşene üşene | ولا WLE ve | ينفقون YNFGWN sadaka vermemeleri | إلا ÎLE dışında | وهم WHM onlar | كارهون KERHWN istemeye istemeye |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve | meneǎhum: engel olan | en: | tuḳbele: kabul edilmesine | minhum: kendilerinden | nefeḳātuhum: sadakalarının | illā: sadece şudur | ennehum: onların | keferū: inkar etmeleridir | billahi: Allah'ı | ve birasūlihi: ve elçisini | ve lā: ve | ye'tūne: gelmemeleridir | S-Salāte: SaLâTe/Desteğe | illā: dışında | vehum: onlar | kusālā: üşene üşene | ve lā: ve | yunfiḳūne: sadaka vermemeleri | illā: dışında | vehum: onlar | kārihūne: istemeye istemeye |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve | MNAHM: engel olan | ÊN: | TGBL: kabul edilmesine | MNHM: kendilerinden | NFGETHM: sadakalarının | ÎLE: sadece şudur | ÊNHM: onların | KFRVE: inkar etmeleridir | BELLH: Allah'ı | VBRSVLH: ve elçisini | VLE: ve | YÊTVN: gelmemeleridir | ELṦLET: SaLâTe/Desteğe | ÎLE: dışında | VHM: onlar | KSEL: üşene üşene | VLE: ve | YNFGVN: sadaka vermemeleri | ÎLE: dışında | VHM: onlar | KERHVN: istemeye istemeye |
Abdulbaki Gölpınarlı : Mal harcayışlarının kabûlüne mâni olan da ancak onların Allah'ı ve Peygamberini inkâr edip kâfir oluşları, namazı, ancak üşene üşene kılışları ve zorla, istemeyerek Tanrı uğrunda mallarını verişleridir.
Adem Uğur : Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir.
Ahmed Hulusi : İnfaklarının (Allâh için yaptıkları harcamaların) onlardan kabul edilmesine engel şudur: Onlar, Esmâ'sıyla onların hakikati olarak Allâh'ı ve Rasûlünü inkâr edenlerden oldular; salâta ancak tembel tembel gelirler ve ancak istemeye istemeye bağışta bulunurlar.
Ahmet Tekin : Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, sadece, Allah’ı ve Rasulünü inkârda ısrar etmeleri, üşene üşene namaza gelmeleri, kerhen, istemeyerek Allah yolunda mallarını harcamalarıdır.
Ahmet Varol : Sadakalarının kabul edilmesine engel olan tek şey, onların Allah'ı ve Peygamberini inkâr etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeye istemeye sadaka vermeleridir.
Ali Bulaç : İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah'ı ve elçisini tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir.
Ali Fikri Yavuz : Harcadıklarının, onlardan kabul edilişine engel ancak şudur: Allah’a, Peygambere küfretmeleridir. Namaza ancak tenbel tenbel geliyorlar, verdiklerini de ancak istemiyerek veriyorlar.
Bekir Sadak : Verdiklerinin kabul olunmasina engel olan, Allah'i ve peygamberini inkar etmeleri, namaza tembel tembel gelmeleri, istemeye istemeye vermeleridir.
Celal Yıldırım : Harcadıklarının kendilerinden kabul edilmesini ancak, Allah'ı ve Peygamberini inkâr etmeleri, üşenerek namaza gelmeleri ve bir de istemeyerek (mallarını hayır işlerinde) sarfetmeleri engellemiştir.
Diyanet İşleri : Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah’ı ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur.
Diyanet İşleri (eski) : Verdiklerinin kabul olunmasına engel olan, Allah'ı ve Peygamberini inkar etmeleri, namaza tembel tembel gelmeleri, istemeye istemeye vermeleridir.
Diyanet Vakfi : Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir.
Edip Yüksel : Yardımlarının kabul edilmesine engel sadece şudur: ALLAH'ı ve elçisini inkar ettiler, namaza ancak üşenerek yaklaşırlar ve yardımları da isteksiz yaparlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnfakların onlardan kabul olunmamasına sebep, gerçekte Allah'a ve Resulüne inanmamaları, namaza ancak üşene üşene gelmeleri, verdiklerini de ancak istemeye istemeye vermeleridir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onların verdiklerinin kabul edilmesine engel olan, yalnızca Allah'a ve Peygamberine küfretmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve verdiklerini de ancak istemeyerek vermeleridir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kendilerinden nefakalarının kabul olunmasına mani' olan da sırf şudur: çünkü bunlar Allaha ve Resulüne küfrettiler ve namaza ancak üşene üşene geliyorlar, verdiklerini de ancak istemiyerek veriyorlar
Fizilal-il Kuran : Verdikleri sadakaların kabul edilmesini engelleyen tek sebep şudur; Onlar Allah'a ve Peygamber'e inanmadılar, namaza ancak uyuşuk uyuşuk dururlar ve verdikleri sadakaları istemeyerek verirler.
Gültekin Onan : İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Tanrı'ya ve elçisine küfretmeleri, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir.
Hakkı Yılmaz : "Ve onların yaptıkları harcamaların kendilerinden kabul olunmasına, sadece, onların küfretmesi; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmeleri, O'nun Elçisi'nin gerçek elçi oluşunu bilerek reddetmeleri ve salâta [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olmaya; toplumu aydınlatmaya] sadece tembel tembel gitmeleri, Allah yolunda harcamalarını da ancak istemeyerek yapmaları engel oldu. "
Hasan Basri Çantay : Nafakalarının onlardan kabul edilmesini men'eden de (başkası değil) onların Allaha ve resulüne küfretmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleridir. Onlar iştahsız olmadıkça da harcamazlar.
Hayrat Neşriyat : Onların harcamalarının, kendilerinden kabûl edilmesine mâni' olan, gerçekten onların Allah’ı ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak tenbel tenbel gelmeleri ve(mallarını) ancak isteksiz kimseler olarak harcamalarından başka bir şey değildir.
İbni Kesir : Verdiklerinin onlardan kabul edilmesini engelleyen şudur: Onlar, Allah'a ve Rasulüne küfretmişlerdir. Namaza tembel tembel gelirler ve mallarını da istemeye istemeye infak ederler.
İskender Evrenosoğlu : Ve onların infâklerinin, onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve O'nun resûllerini inkâr etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infâk etmeleridir.
Muhammed Esed : Onların yaptığı harcamaların kendilerinden (bir iyilik olarak) kabul edilmesinde biricik engel, onların Allahı ve Onun Elçisini tanımaktan kaçınır bir eğilim göstermeleri, (dolayısıyla) namaza ancak üşene üşene katılmaları ve (iyi amaçlar için) ancak gönülsüzce harcamalarıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlardan infak ettikleri şeylerin kabul edilmesine mani olan şey de, onların Allah Teâlâ'yı ve peygamberini inkâr etmiş olmalarıdır ve onlar namaza ancak üşenici oldukları halde gelirler ve onlar ancak kerih görür oldukları halde infakta bulunurlar.
Ömer Öngüt : Onların infaklarının kabul olunmasına ancak şu mâni olmuştur: Onlar Allah'ı ve Resul'ünü inkâr etmişlerdir. Namaza üşene üşene gelirler, verdiklerini de istemeye istemeye verirler.
Şaban Piriş : Verdiklerinin kabul olunmasına engel olan, Allah’ı ve resulünü inkar etmeleri, namaza tembel tembel gelmeleri ve istemeyerek vermeleridir.
Suat Yıldırım : Bu teberrûlarının kabul edilmemesinin tek sebebi şudur:Çünkü onlar Allah’a ve Resulüne karşı inkâr ve nankörlük içindedirler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. Yardımda bulunurken de istemeye istemeye, gönülsüz verirler.
Süleyman Ateş : Sadakalarının kabul edilmesine engel olan sadece şudur: Onlar Allah'a ve elçisine karşı nankörlük ettiler; namaza da üşene üşene gelirler ve istemeye istemeye sadaka verirler.
Tefhim-ul Kuran : İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah'ı ve Resulünü tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir.
Ümit Şimşek : Onların bağışlarının kabulüne engel olan şey, Allah'ı ve Resulünü inkâr etmiş olmaları, namaza üşenerek kalkmaları ve bağışlarını gönülsüzce yapmalarıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : İnfaklarının onlardan kabul edilmesini engelleyen sadece şudur: Onlar, Allah'a ve resulüne nankörlük ettiler. Namaza ancak üşene üşene gelirler, infak edip dağıttıklarını da içlerinden gelmeyerek verirler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}