» 9 / Tevbe  107:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 107
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne :
2. اتَّخَذُوا (ETḢZ̃VE) = tteḣaƶū : edinenler var
3. مَسْجِدًا (MSCD̃E) = mesciden : bir mescid
4. ضِرَارًا (ŽRERE) = Dirāran : zarar vermek (için)
5. وَكُفْرًا (VKFRE) = ve kufran : ve nankörlük etmek (için)
6. وَتَفْرِيقًا (VTFRYGE) = ve tefrīḳan : ve ayrılık sokmak (için)
7. بَيْنَ (BYN) = beyne : arasını
8. الْمُؤْمِنِينَ (ELMÙMNYN) = l-mu'minīne : mü'minlerin
9. وَإِرْصَادًا (VÎRṦED̃E) = ve irSāden : ve gözetlemek (için)
10. لِمَنْ (LMN) = limen : kimseyi
11. حَارَبَ (ḪERB) = Hārabe : savaşan
12. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
13. وَرَسُولَهُ (VRSVLH) = ve rasūlehu : ve Elçisiyle
14. مِنْ (MN) = min :
15. قَبْلُ (GBL) = ḳablu : önceden
16. وَلَيَحْلِفُنَّ (VLYḪLFN) = veleyeHlifunne : ve yemin edecekler
17. إِنْ (ÎN) = in :
18. أَرَدْنَا (ÊRD̃NE) = eradnā : biz istemedik
19. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkasını
20. الْحُسْنَىٰ (ELḪSN) = l-Husnā : iyilik(ten)
21. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : oysa Allah
22. يَشْهَدُ (YŞHD̃) = yeşhedu : şahidtir
23. إِنَّهُمْ (ÎNHM) = innehum : onların
24. لَكَاذِبُونَ (LKEZ̃BVN) = lekāƶibūne : yalan söylediklerine
| edinenler var | bir mescid | zarar vermek (için) | ve nankörlük etmek (için) | ve ayrılık sokmak (için) | arasını | mü'minlerin | ve gözetlemek (için) | kimseyi | savaşan | Allah | ve Elçisiyle | | önceden | ve yemin edecekler | | biz istemedik | başkasını | iyilik(ten) | oysa Allah | şahidtir | onların | yalan söylediklerine |

[] [EḢZ̃] [SCD̃] [ŽRR] [KFR] [FRG] [BYN] [EMN] [RṦD̃] [] [ḪRB] [] [RSL] [] [GBL] [ḪLF] [] [RVD̃] [] [ḪSN] [] [ŞHD̃] [] [KZ̃B]
VELZ̃YN ETḢZ̃VE MSCD̃E ŽRERE VKFRE VTFRYGE BYN ELMÙMNYN VÎRṦED̃E LMN ḪERB ELLH VRSVLH MN GBL VLYḪLFN ÎN ÊRD̃NE ÎLE ELḪSN VELLH YŞHD̃ ÎNHM LKEZ̃BVN

velleƶīne tteḣaƶū mesciden Dirāran ve kufran ve tefrīḳan beyne l-mu'minīne ve irSāden limen Hārabe llahe ve rasūlehu min ḳablu veleyeHlifunne in eradnā illā l-Husnā vallahu yeşhedu innehum lekāƶibūne
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 107
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne And those who
اتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃VE tteḣaƶū edinenler var take
مسجدا س ج د | SCD̃ MSCD̃E mesciden bir mescid a masjid
ضرارا ض ر ر | ŽRR ŽRERE Dirāran zarar vermek (için) (for causing) harm
وكفرا ك ف ر | KFR VKFRE ve kufran ve nankörlük etmek (için) and (for) disbelief,
وتفريقا ف ر ق | FRG VTFRYGE ve tefrīḳan ve ayrılık sokmak (için) and (for) division
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasını among
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minlerin the believers,
وإرصادا ر ص د | RṦD̃ VÎRṦED̃E ve irSāden ve gözetlemek (için) and (as) a station
لمن | LMN limen kimseyi for whoever
حارب ح ر ب | ḪRB ḪERB Hārabe savaşan warred
الله | ELLH llahe Allah (against) Allah
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisiyle and His Messenger
من | MN min before.
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu önceden before.
وليحلفن ح ل ف | ḪLF VLYḪLFN veleyeHlifunne ve yemin edecekler And surely they will swear,
إن | ÎN in """Not"
أردنا ر و د | RVD̃ ÊRD̃NE eradnā biz istemedik we wish
إلا | ÎLE illā başkasını except
الحسنى ح س ن | ḪSN ELḪSN l-Husnā iyilik(ten) "the good."""
والله | VELLH vallahu oysa Allah But Allah
يشهد ش ه د | ŞHD̃ YŞHD̃ yeşhedu şahidtir bears witness
إنهم | ÎNHM innehum onların indeed, they
لكاذبون ك ذ ب | KZ̃B LKEZ̃BVN lekāƶibūne yalan söylediklerine (are) surely liars.

9:107 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| edinenler var | bir mescid | zarar vermek (için) | ve nankörlük etmek (için) | ve ayrılık sokmak (için) | arasını | mü'minlerin | ve gözetlemek (için) | kimseyi | savaşan | Allah | ve Elçisiyle | | önceden | ve yemin edecekler | | biz istemedik | başkasını | iyilik(ten) | oysa Allah | şahidtir | onların | yalan söylediklerine |

[] [EḢZ̃] [SCD̃] [ŽRR] [KFR] [FRG] [BYN] [EMN] [RṦD̃] [] [ḪRB] [] [RSL] [] [GBL] [ḪLF] [] [RVD̃] [] [ḪSN] [] [ŞHD̃] [] [KZ̃B]
VELZ̃YN ETḢZ̃VE MSCD̃E ŽRERE VKFRE VTFRYGE BYN ELMÙMNYN VÎRṦED̃E LMN ḪERB ELLH VRSVLH MN GBL VLYḪLFN ÎN ÊRD̃NE ÎLE ELḪSN VELLH YŞHD̃ ÎNHM LKEZ̃BVN

velleƶīne tteḣaƶū mesciden Dirāran ve kufran ve tefrīḳan beyne l-mu'minīne ve irSāden limen Hārabe llahe ve rasūlehu min ḳablu veleyeHlifunne in eradnā illā l-Husnā vallahu yeşhedu innehum lekāƶibūne
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون

[] [ا خ ذ ] [س ج د] [ض ر ر] [ك ف ر] [ف ر ق] [ب ي ن] [ا م ن] [ر ص د] [] [ح ر ب] [] [ر س ل] [] [ق ب ل] [ح ل ف] [] [ر و د] [] [ح س ن] [] [ش ه د] [] [ك ذ ب]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 107
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
اتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃VE tteḣaƶū edinenler var take
Elif,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
1,400,600,700,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مسجدا س ج د | SCD̃ MSCD̃E mesciden bir mescid a masjid
Mim,Sin,Cim,Dal,Elif,
40,60,3,4,1,
"N – accusative masculine indefinite noun → Mosque"
اسم منصوب
ضرارا ض ر ر | ŽRR ŽRERE Dirāran zarar vermek (için) (for causing) harm
Dad,Re,Elif,Re,Elif,
800,200,1,200,1,
N – accusative masculine indefinite (form III) verbal noun
اسم منصوب
وكفرا ك ف ر | KFR VKFRE ve kufran ve nankörlük etmek (için) and (for) disbelief,
Vav,Kef,Fe,Re,Elif,
6,20,80,200,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
وتفريقا ف ر ق | FRG VTFRYGE ve tefrīḳan ve ayrılık sokmak (için) and (for) division
Vav,Te,Fe,Re,Ye,Gaf,Elif,
6,400,80,200,10,100,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite (form II) verbal noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasını among
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minlerin the believers,
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,,40,50,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
وإرصادا ر ص د | RṦD̃ VÎRṦED̃E ve irSāden ve gözetlemek (için) and (as) a station
Vav,,Re,Sad,Elif,Dal,Elif,
6,,200,90,1,4,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite (form IV) verbal noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
لمن | LMN limen kimseyi for whoever
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
حارب ح ر ب | ḪRB ḪERB Hārabe savaşan warred
Ha,Elif,Re,Be,
8,1,200,2,
V – 3rd person masculine singular (form III) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahe Allah (against) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlehu ve Elçisiyle and His Messenger
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min before.
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu önceden before.
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
وليحلفن ح ل ف | ḪLF VLYḪLFN veleyeHlifunne ve yemin edecekler And surely they will swear,
Vav,Lam,Ye,Ha,Lam,Fe,Nun,
6,30,10,8,30,80,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد
إن | ÎN in """Not"
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
أردنا ر و د | RVD̃ ÊRD̃NE eradnā biz istemedik we wish
,Re,Dal,Nun,Elif,
,200,4,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلا | ÎLE illā başkasını except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
الحسنى ح س ن | ḪSN ELḪSN l-Husnā iyilik(ten) "the good."""
Elif,Lam,Ha,Sin,Nun,,
1,30,8,60,50,,
N – nominative feminine singular noun
اسم مرفوع
والله | VELLH vallahu oysa Allah But Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
يشهد ش ه د | ŞHD̃ YŞHD̃ yeşhedu şahidtir bears witness
Ye,Şın,He,Dal,
10,300,5,4,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إنهم | ÎNHM innehum onların indeed, they
,Nun,He,Mim,
,50,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لكاذبون ك ذ ب | KZ̃B LKEZ̃BVN lekāƶibūne yalan söylediklerine (are) surely liars.
Lam,Kef,Elif,Zel,Be,Vav,Nun,
30,20,1,700,2,6,50,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine plural active participle
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَالَّذِينَ: | اتَّخَذُوا: edinenler var | مَسْجِدًا: bir mescid | ضِرَارًا: zarar vermek (için) | وَكُفْرًا: ve nankörlük etmek (için) | وَتَفْرِيقًا: ve ayrılık sokmak (için) | بَيْنَ: arasını | الْمُؤْمِنِينَ: mü'minlerin | وَإِرْصَادًا: ve gözetlemek (için) | لِمَنْ: kimseyi | حَارَبَ: savaşan | اللَّهَ: Allah | وَرَسُولَهُ: ve Elçisiyle | مِنْ: | قَبْلُ: önceden | وَلَيَحْلِفُنَّ: ve yemin edecekler | إِنْ: | أَرَدْنَا: biz istemedik | إِلَّا: başkasını | الْحُسْنَىٰ: iyilik(ten) | وَاللَّهُ: oysa Allah | يَشْهَدُ: şahidtir | إِنَّهُمْ: onların | لَكَاذِبُونَ: yalan söylediklerine |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والذين WELZ̃YN | اتخذوا ETḢZ̃WE edinenler var | مسجدا MSCD̃E bir mescid | ضرارا ŽRERE zarar vermek (için) | وكفرا WKFRE ve nankörlük etmek (için) | وتفريقا WTFRYGE ve ayrılık sokmak (için) | بين BYN arasını | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minlerin | وإرصادا WÎRṦED̃E ve gözetlemek (için) | لمن LMN kimseyi | حارب ḪERB savaşan | الله ELLH Allah | ورسوله WRSWLH ve Elçisiyle | من MN | قبل GBL önceden | وليحلفن WLYḪLFN ve yemin edecekler | إن ÎN | أردنا ÊRD̃NE biz istemedik | إلا ÎLE başkasını | الحسنى ELḪSN iyilik(ten) | والله WELLH oysa Allah | يشهد YŞHD̃ şahidtir | إنهم ÎNHM onların | لكاذبون LKEZ̃BWN yalan söylediklerine |
Kırık Meal (Okunuş) : |velleƶīne: | tteḣaƶū: edinenler var | mesciden: bir mescid | Dirāran: zarar vermek (için) | ve kufran: ve nankörlük etmek (için) | ve tefrīḳan: ve ayrılık sokmak (için) | beyne: arasını | l-mu'minīne: mü'minlerin | ve irSāden: ve gözetlemek (için) | limen: kimseyi | Hārabe: savaşan | llahe: Allah | ve rasūlehu: ve Elçisiyle | min: | ḳablu: önceden | veleyeHlifunne: ve yemin edecekler | in: | eradnā: biz istemedik | illā: başkasını | l-Husnā: iyilik(ten) | vallahu: oysa Allah | yeşhedu: şahidtir | innehum: onların | lekāƶibūne: yalan söylediklerine |
Kırık Meal (Transcript) : |VELZ̃YN: | ETḢZ̃VE: edinenler var | MSCD̃E: bir mescid | ŽRERE: zarar vermek (için) | VKFRE: ve nankörlük etmek (için) | VTFRYGE: ve ayrılık sokmak (için) | BYN: arasını | ELMÙMNYN: mü'minlerin | VÎRṦED̃E: ve gözetlemek (için) | LMN: kimseyi | ḪERB: savaşan | ELLH: Allah | VRSVLH: ve Elçisiyle | MN: | GBL: önceden | VLYḪLFN: ve yemin edecekler | ÎN: | ÊRD̃NE: biz istemedik | ÎLE: başkasını | ELḪSN: iyilik(ten) | VELLH: oysa Allah | YŞHD̃: şahidtir | ÎNHM: onların | LKEZ̃BVN: yalan söylediklerine |
Abdulbaki Gölpınarlı : Zarar vermek, kâfirlikte bulunmak, inananların aralarını açmak, daha önce Allah'la ve Peygamberiyle savaşanın gelmesini gözlemek için mescit kuranlara gelince: Biz ancak iyilik istemekteyiz diye yemin edecekler ve Allah'sa tanıklık etmektedir ki onlar yalancıdır.
Adem Uğur : (Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.
Ahmed Hulusi : Bir de iman edenlere zarar vermek, küfür, iman edenler arasında ayrılık çıkarmak ve daha önce Allâh'a ve Rasûlüne savaş açmış kimseyi gözetmek için mescit açmış olanlar var. . . "İyilikten başka bir amacımız yoktu" diye yemin ederler. . . Allâh şahitlik eder ki, onlar kesinlikle yalancılardır.
Ahmet Tekin : Münafıklar arasında, müslümanlara zarar vermek, insanları küfür batağına düşürmek, mü’minler arasına tefrika sokmak, ilk günden itibaren Allah ve Rasûlüne, Kurân’a ve sünnete, müslümanlığa ve müslüman nesillere savaş açmış olan adına, bölgeyi gözetleyerek bilgi toplamak üzere, mescidi üs haline getirenler: 'İyilikten başka bir maksadımız yoktu' diyerek yeminler ediyorlar. Allah onların kesinkes yalancı olduklarına şâhitlik eder.
Ahmet Varol : Bir de zarar vermek, küfrü pekiştirmek, mü'minlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah'a ve Peygamberine karşı savaşmış olanın gözcülüğünü yapmak için mescid edinenler var. Bunlar: 'Biz iyilikten başka bir amaç gütmedik' diyecekler. Allah onların yalancı olduklarına şahitlik etmektedir.
Ali Bulaç : Zarar vermek, inkârı (pekiştirmek), mü'minlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey istemedik" diye yemin edenler (var ya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik etmektedir.
Ali Fikri Yavuz : O kimseler ki, müminlerin arasını ayırmak için, küfürlerini kuvvetlendirmek için, zarar yapmak için ve daha önce Allah’a ve Rasûlüne karşı harb eden kimseye (öteden beri peygambere düşmanlık eden ve sonrada Şam’a kaçan ve münafıklar tarafından tekrar kendilerine yardımcı olmak üzere geri gelmesi beklenen rahip Ebu Amir’a) yatak hazırlayıp onu beklemek için bir MESCİD edindiler: “- İyilikten başka bir şey murad etmedik”, diye yemin de edecekler. Fakat Allah şâhid ki, bunlar, gerçekten yalancıdırlar. (Fenalık için kurulan bu mescid, Peygamberin emriyle yıktırılıp arsası çöplük yapıldı.)
Bekir Sadak : Zarar vermek, inkar etmek, muminlerin arasini ayirmak, Allah ve Peygamber'ine karsi savasanlara daha onceden gozculuk yapmak uzere bir mescid kurup: «Biz sadece iyilik yapmak istedik» diye yemin edenlerin yalanci olduklarina suphesiz ki Allah sahiddir.
Celal Yıldırım : Zarar vermek, küfrün gereğini yapmak, mü'minleri bölmek ; daha önce Allah ve Peygamber'i ile savaşanı gözetlemek için mescid yapan lar var ya, «biz bununla ancak iyilik arzu ettik» diye yemîn ederler. Allah da onların yalancı olduğuna hiç şüphesiz şehâdet eder.
Diyanet İşleri : Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.
Diyanet İşleri (eski) : Zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını ayırmak, Allah ve Peygamber'ine karşı savaşanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescid kurup: 'Biz sadece iyilik yapmak istedik' diye yemin edenlerin yalancı olduklarına şüphesiz ki Allah şahiddir.
Diyanet Vakfi : (Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.
Edip Yüksel : Zarar vermek, inkarcılığı uygulamak, inananların arasını açmak ve önceden ALLAH ve elçisiyle savaşmış olanlara bir gözetleme yeri hazırlamak için mescid kullananlar da var. 'Amacımız sadece iyiliktir,' diye yemin ederler. ALLAH onların yalancılığına tanıktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de müslümanlara zarar vermek, kâfirlik etmek ve müslümanların arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulü'ne karşı savaş açmış olanı beklemek için mescid yapanlar var. «İyilikten başka bir maksadımız yoktu.» diye yemin de edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de inadına zarar vermek, kafirlik etmek, mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce Allah ve peygamberine karşı savaş açan bir herife pusu, gözcülük yapıvermek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla beraber, «İyi niyetten başka bir maksadımız yoktur!» diye yemin edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de şunlar var ki tuttular bir mescid yaptılar, inadına ızrar için, küfr için, mü'minlerin arasına tefrıka sokmak için, ve bundan evvel Allaha ve Resulüne harbeden herife bir pusu yapıvermek için, bununla beraber husni niyyetten başka bir muradımız yoktu diye yemin de edecekler, fakat Allah şâhid ki bunlar şeksiz şüphesiz yalancıdırlar
Fizilal-il Kuran : Savaşa katılmayanların bir başka grubu da islâma zarar vermek, kâfirliği pekiştirmek, mü'minler arasında ayrılık tohumu ekmek, daha önce Allah'a ve Peygamber'e karşı savaşmış birine gözetleme yeri hazırlamak amacı ile bir mescid yaptılar. Onlar, «iyilikten başka bir amacımız yoktu» diye yemin edeceklerdir. Oysa Allah şahittir ki, onlar yalan söylüyorlar.
Gültekin Onan : Zarar vermek, küfretmek, inançlıların arasını ayırmak ve daha önce Tanrı'ya ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey istemedik" diye yemin edenler (var ya,) Tanrı onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik etmektedir.
Hakkı Yılmaz : "Ve zarar vermek, küfür; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmek, Mü’minlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Elçisi'ne karşı savaş açmış; bozum yapmaya teşebbüs etmiş olanlara gözcülük etmek için mescit yapan şu kimseler, “Biz, en güzelden başka bir şey istemedik” diye yemin de ederler. Allah da tanıklık eder ki şüphesiz bunlar, kesinlikle yalancılardır. "
Hasan Basri Çantay : Bir de (müslümanlar) zarar vermek için, küfr için, mü'minlerin arasına ayrılık sokmak için ve daha evvel Allah ve Resulü ile harb eden (in gelmesini iştiyaak ile) beklemek ve gözetmek için bir (binâ yapıb onu) mescid edinenler ve: «(Bununla) iyilikden başka bir şey kasdetmedik» diye muhakkak yemîn edecek olanlar vardır. Allah, şâhidlik eder ki onlar şeksiz, şübhesiz yalancıdırlar.
Hayrat Neşriyat : Bir de (mü’minlere) zarar vermek, inkâr(larını takviye) etmek, mü’minlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah ve Resûlü ile harb eden kimseye gözetleme (yeri)yapmak için bir mescid edinenler vardır. (Onlar:) 'İyilikten başka bir şey istemedik' diye yemîn de edecekler. Hâlbuki Allah şâhidlik eder ki, şübhesiz onlar elbette yalancıdırlar!
İbni Kesir : Zarar vermek, küfretmek, mü'minlerin arasını açmak ve daha evvel Allah'a, peygamberine karşı savaşan kişiyi beklemek ve gözetlemek üzere bir mescid edinenler: Biz iyilikten başka bir şey istemedik, diye yemin ederler. Allah şehadet eder ki; onlar hiç şüphesiz yalancılardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlar, zarar vermek, küfrü (kuvvetlendirmek) ve mü'minlerin arasını açmak ve daha önce Allah ve resûlüne karşı harbeden (savaşan) kişiyi beklemek (gözlemek) için bir mescid edindiler (mescidi dirar). Ve mutlaka: “Biz ancak iyilikler (güzellikler) isteriz.” diye yemin ederler. Ve Allah, onların kesinlikle yalancılar olduğuna şahitlik eder.
Muhammed Esed : Ve (birtakım) zararlı eylemlerde bulunmak, dinden çıkmayı örgütlemek, müminler arasına ayrılık sokmak ve başından beri Allah ve O'nun Elçisi'ne karşı savaş tavrı içinde bulunanlara bir gözetleme yeri sağlamak için (ayrı) bir mabed kuran (münafık)lar (var). Bunlar (ey inananlar, size) muhakkak ki, şöyle yemin edecekler: "Biz (bununla) sadece iyilerin iyisini yapmak istemiştik!" Oysa, Allah onların yalancılar olduğuna (Bizzat) tanıktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kimseler ki, zarar vermek için ve küfür için ve mü'minlerin aralarını ayırmak için ve evvelce Allah Teâlâ ile ve Resûlü ile savaşa cür'et etmiş olanı beklemek için bir mescit edindiler ve yemin de edeceklerdir ki: «Biz iyilikten başka bir şey kasdetmedik.» Allah Teâlâ ise şehâdet eder ki, onlar şüphe yok yalancı kimselerdir.
Ömer Öngüt : Zarar vermek, inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resul'üne karşı savaşmış olan (adamın gelmesini) beklemek için bir zarar mescidi kuranlar var ya: “Bizim iyilikten başka bir niyetimiz yoktu. ” diye mutlaka yemin ederler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şâhitlik eder.
Şaban Piriş : Zarar vermek, inkar etmek, müminler arasında tefrika çıkarmak, Allah ve Resulü’ne karşı daha önce savaşanlara gözcülük yapmak üzere bir mescit yapan kimseler: ‘Biz, yalnızca iyilik yapmak istedik.’ diye yemin ederler. Onların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahitlik eder.
Suat Yıldırım : Bir de şunlar var ki: müminlere zarar vermek için, küfür ve küfranı yaymak için, müminlerin arasına ayrılık sokmak için ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için, tuttular bir mescid yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar: "Bundan, iyilikten başka maksat gütmedik." diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki bunlar kesinlikle yalancıdırlar.
Süleyman Ateş : (Seferden geri kalanlar arasında) Zarar vermek, nankörlük etmek, mü'minlerin arasını açmak ve önceden Allâh ve Elçisiyle savaşmış olan(adamın gelmesin)i gözetlemek için bir mescid yapanlar da var. "İyilikten başka bir niyetimiz yoktu" diye de yemin edecekler. Oysa Allâh onların yalan söylediklerine şâhittir.
Tefhim-ul Kuran : Zarar vermek, küfrü (pekiştirmek), mü'minlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve Resulüne karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: «Biz iyilikten başka bir şey istemedik» diye yemin edenler (var ya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik etmektedir.
Ümit Şimşek : Müslümanlara zarar vermek, kâfirlik etmek, mü'minlerin içinde ayrılık çıkarmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan kimseye yataklık etmek için mescid edinenlere gelince: 'Bizim niyetimiz iyilikten başka birşey değil' diye yemin ederler. Fakat Allah onların yalancılıklarına şahittir.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir de şunlar var: Tutup bir mescit yapmışlardır: Zarar vermek için, nankörlük için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve resulüyle savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. "İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz!" diye gerile gerile yemin de edecekler. Allah şahittir ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}