» 9 / Tevbe  Suresi:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113

Kırık Meal (Harekesiz) Meali
|براءة BREÙT ihtardır | من MN -tan | الله ELLH Allah- | ورسوله WRSWLH ve Elçisinden | إلى ÎL | الذين ELZ̃YN kimselere | عاهدتم AEHD̃TM andlaşma yaptığınız | من MN -den | المشركين ELMŞRKYN müşrikler- | (9:1)
|فسيحوا FSYḪWE dolaşın | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | أربعة ÊRBAT dört | أشهر ÊŞHR ay | واعلموا WEALMWE ve bilin ki | أنكم ÊNKM siz | غير ĞYR değilsiniz | معجزي MACZY aciz bırakacak | الله ELLH Allah'ı | وأن WÊN ve şüphesiz | الله ELLH Allah | مخزي MḢZY rezil, perişan edecektir | الكافرين ELKEFRYN kafirleri | (9:2)
|وأذان WÊZ̃EN ve duyurudur | من MN -tan | الله ELLH Allah- | ورسوله WRSWLH ve Elçisinden | إلى ÎL | الناس ELNES insanlara | يوم YWM günü | الحج ELḪC Hac | الأكبر ELÊKBR en büyük | أن ÊN şüphesiz | الله ELLH Allah | بريء BRYÙ uzaktır | من MN -dan | المشركين ELMŞRKYN puta tapanlar- | ورسوله WRSWLH ve Elçisi | فإن FÎN eğer | تبتم TBTM tevbe ederseniz | فهو FHW bu | خير ḢYR daha iyidir | لكم LKM sizin için | وإن WÎN ve eğer | توليتم TWLYTM dönerseniz | فاعلموا FEALMWE bilin ki | أنكم ÊNKM siz | غير ĞYR değilsiniz | معجزي MACZY aciz bırakacak | الله ELLH Allah'ı | وبشر WBŞR ve müjdele | الذين ELZ̃YN kimselere | كفروا KFRWE inkar eden(lere) | بعذاب BAZ̃EB bir azabı | أليم ÊLYM acı | (9:3)
|إلا ÎLE ancak hariç | الذين ELZ̃YN kimseler | عاهدتم AEHD̃TM andlaşma yaptığınız | من MN -den | المشركين ELMŞRKYN müşrikler- | ثم S̃M sonra | لم LM | ينقصوكم YNGṦWKM size eksik bırakmayan | شيئا ŞYÙE hiçbir şeyi | ولم WLM ve | يظاهروا YƵEHRWE arka çıkmayanlar | عليكم ALYKM size karşı | أحدا ÊḪD̃E hiç kimseye | فأتموا FÊTMWE tamamlayın | إليهم ÎLYHM onların | عهدهم AHD̃HM andlaşmalarını | إلى ÎL kadar | مدتهم MD̃THM tanıdığınız süreye | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | يحب YḪB sever | المتقين ELMTGYN korunanları | (9:4)
|فإذا FÎZ̃E zaman | انسلخ ENSLḢ geçtiği | الأشهر ELÊŞHR aylar | الحرم ELḪRM haram | فاقتلوا FEGTLWE öldürün | المشركين ELMŞRKYN ortak koşanları | حيث ḪYS̃ nerede | وجدتموهم WCD̃TMWHM bulursanız onları | وخذوهم WḢZ̃WHM ve onları yakalayın | واحصروهم WEḪṦRWHM ve hapsedin | واقعدوا WEGAD̃WE ve otur(up) bekleyin | لهم LHM onları | كل KL her | مرصد MRṦD̃ gözetleme yerinde | فإن FÎN eğer | تابوا TEBWE tevbe eder/döner | وأقاموا WÊGEMWE ve -doğrulur | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe | وآتوا W ËTWE ve -verirlerse | الزكاة ELZKET zekat- | فخلوا FḢLWE serbest bırakın | سبيلهم SBYLHM yollarını | إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | غفور ĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir | (9:5)
|وإن WÎN ve eğer | أحد ÊḪD̃ birisi | من MN -dan | المشركين ELMŞRKYN ortak koşanlar- | استجارك ESTCERK aman dilerse | فأجره FÊCRH onu yanına al | حتى ḪT ta ki | يسمع YSMA işitsin | كلام KLEM sözünü | الله ELLH Allah'ın | ثم S̃M sonra | أبلغه ÊBLĞH onu ulaştır | مأمنه MÊMNH güvenli bir yere | ذلك Z̃LK böyle (yap) | بأنهم BÊNHM çünkü onlar | قوم GWM bir topluluktur | لا LE | يعلمون YALMWN bilmez | (9:6)
|كيف KYF nasıl | يكون YKWN olabilir | للمشركين LLMŞRKYN ortak koşanların | عهد AHD̃ andlaşması | عند AND̃ yanında | الله ELLH Allah'ın | وعند WAND̃ ve yanında | رسوله RSWLH Elçisinin | إلا ÎLE ancak hariçtir | الذين ELZ̃YN kimseler | عاهدتم AEHD̃TM andlaştıklarınız | عند AND̃ yanında | المسجد ELMSCD̃ Mescid-i | الحرام ELḪREM Haram | فما FME | استقاموا ESTGEMWE onlar dürüst davrandıkça | لكم LKM size | فاستقيموا FESTGYMWE siz de dürüst davranın | لهم LHM onlara | إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | يحب YḪB sever | المتقين ELMTGYN korunanları | (9:7)
|كيف KYF nasıl? | وإن WÎN eğer | يظهروا YƵHRWE onlar galib gelselerdi | عليكم ALYKM size | لا LE ne | يرقبوا YRGBWE gözetirlerdi | فيكم FYKM sizin hakkınızda | إلا ÎLE bir yakınlık | ولا WLE ne de | ذمة Z̃MT bir andlaşma | يرضونكم YRŽWNKM sizi razı ederler | بأفواههم BÊFWEHHM ağızlarıyla | وتأبى WTÊB fakat (sizi) istemez | قلوبهم GLWBHM kalbleri | وأكثرهم WÊKS̃RHM ve çokları da | فاسقون FESGWN yoldan çıkmışlardır | (9:8)
|اشتروا EŞTRWE sattılar | بآيات B ËYET ayetlerini | الله ELLH Allah'ın | ثمنا S̃MNE bir paraya | قليلا GLYLE azıcık | فصدوا FṦD̃WE engel oldular | عن AN -ndan | سبيله SBYLH O'nun yolu- | إنهم ÎNHM gerçekten | ساء SEÙ ne kötüdür | ما ME şeyler | كانوا KENWE oldukları | يعملون YAMLWN yapıyor(lar) | (9:9)
|لا LE | يرقبون YRGBWN ne gözetirler | في FY karşı | مؤمن MÙMN bir mü'mine | إلا ÎLE bir yakınlık | ولا WLE ne de | ذمة Z̃MT bir andlaşma | وأولئك WÊWLÙK ve işte | هم HM onlardır | المعتدون ELMATD̃WN saldırganlar | (9:10)
|فإن FÎN eğer | تابوا TEBWE tevbe eder/döner | وأقاموا WÊGEMWE ve -doğrulur | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe- | وآتوا W ËTWE ve -verirlerse | الزكاة ELZKET zekat- | فإخوانكم FÎḢWENKM sizin kardeşlerinizdirler | في FY | الدين ELD̃YN dinde | ونفصل WNFṦL ve uzun uzun açıklıyoruz | الآيات EL ËYET ayetleri | لقوم LGWM bir kavme | يعلمون YALMWN bilen | (9:11)
|وإن WÎN ve eğer | نكثوا NKS̃WE bozarlarsa | أيمانهم ÊYMENHM andlarını | من MN | بعد BAD̃ sonra | عهدهم AHD̃HM andlaşma yaptıktan | وطعنوا WŦANWE ve dil uzatırlarsa | في FY | دينكم D̃YNKM dininize | فقاتلوا FGETLWE savaşın | أئمة ÊÙMT önderleriyle | الكفر ELKFR küfrün | إنهم ÎNHM çünkü | لا LE yoktur | أيمان ÊYMEN andları | لهم LHM onların | لعلهم LALHM belki | ينتهون YNTHWN vazgeçerler | (9:12)
|ألا ÊLE | تقاتلون TGETLWN savaşmayacak mısınız? | قوما GWME bir kavimle | نكثوا NKS̃WE bozan | أيمانهم ÊYMENHM andlarını | وهموا WHMWE ve yeltenen | بإخراج BÎḢREC çıkarmağa | الرسول ELRSWL Elçiyi | وهم WHM ve kendileri | بدءوكم BD̃ÙWKM siz(inle savaş)a başlamış olan | أول ÊWL ilk | مرة MRT kez | أتخشونهم ÊTḢŞWNHM yoksa onlardan korkuyor musunuz? | فالله FELLH Allah'tır | أحق ÊḪG en layık olan | أن ÊN | تخشوه TḢŞWH kendisinden korkmanıza | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | مؤمنين MÙMNYN gerçekten inananlar | (9:13)
|قاتلوهم GETLWHM onlarla savaşın (ki) | يعذبهم YAZ̃BHM onlara azabetsin | الله ELLH Allah | بأيديكم BÊYD̃YKM sizin ellerinizle | ويخزهم WYḢZHM ve onları rezil etsin | وينصركم WYNṦRKM ve sizi üstün getirsin | عليهم ALYHM onlara | ويشف WYŞF ve şifa versin | صدور ṦD̃WR göğüslerine | قوم GWM toplumunun | مؤمنين MÙMNYN inananlar | (9:14)
|ويذهب WYZ̃HB ve gidersin | غيظ ĞYƵ öfkesini | قلوبهم GLWBHM yüreklerinin | ويتوب WYTWB ve tevbesini kabul eder | الله ELLH Allah | على AL | من MN kişinin | يشاء YŞEÙ dilediği | والله WELLH ve Allah | عليم ALYM bilendir | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir | (9:15)
|أم ÊM yoksa | حسبتم ḪSBTM siz sandınız mı? | أن ÊN | تتركوا TTRKWE bırakılacağınızı | ولما WLME | يعلم YALM bilmeden | الله ELLH Allah | الذين ELZ̃YN kimseleri | جاهدوا CEHD̃WE cihad eden(leri) | منكم MNKM içinizden | ولم WLM ve | يتخذوا YTḢZ̃WE edinmeyen(leri) | من MN | دون D̃WN başkasını | الله ELLH Allah('tan) | ولا WLE ve | رسوله RSWLH Elçisin(den) | ولا WLE ve | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minler(den) | وليجة WLYCT sırdaş | والله WELLH ve Allah | خبير ḢBYR haber almaktadır | بما BME şeyleri | تعملون TAMLWN yaptıklarınızı | (9:16)
|ما ME yoktur | كان KEN yoktur | للمشركين LLMŞRKYN müşrikler için | أن ÊN | يعمروا YAMRWE imar etmeleri | مساجد MSECD̃ mescidlerini | الله ELLH Allah'ın | شاهدين ŞEHD̃YN şahitler iken | على AL | أنفسهم ÊNFSHM kendi nefislerinin | بالكفر BELKFR küfrüne | أولئك ÊWLÙK onların | حبطت ḪBŦT boşa çıkmıştır | أعمالهم ÊAMELHM yaptıkları işler | وفي WFY ve | النار ELNER ateşte | هم HM onlar | خالدون ḢELD̃WN sürekli kalacaklardır | (9:17)
|إنما ÎNME ancak | يعمر YAMR imar ederler | مساجد MSECD̃ mescidlerini | الله ELLH Allah'ın | من MN kimseler | آمن ËMN inanan | بالله BELLH Allah'a | واليوم WELYWM ve gününe | الآخر EL ËḢR ahiret | وأقام WÊGEM ve -doğrulan | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe- | وآتى W ËT ve -veren | الزكاة ELZKET zekatı- | ولم WLM ve | يخش YḢŞ korkmayan | إلا ÎLE başkasından | الله ELLH Allah'tan | فعسى FAS umulur | أولئك ÊWLÙK onların | أن ÊN | يكونوا YKWNWE olmaları | من MN -dan | المهتدين ELMHTD̃YN doğru yolu bulanlar- | (9:18)
|أجعلتم ÊCALTM bir mi tuttunuz? | سقاية SGEYT su vermeyi | الحاج ELḪEC hacılara | وعمارة WAMERT ve imar etmeyi | المسجد ELMSCD̃ Mescid-i | الحرام ELḪREM Haram'ı | كمن KMN kimse gibi | آمن ËMN inanan | بالله BELLH Allah'a | واليوم WELYWM ve gününe | الآخر EL ËḢR ahiret | وجاهد WCEHD̃ ve cihadeden | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | لا LE olmaz(lar) | يستوون YSTWWN eşit | عند AND̃ katında | الله ELLH Allah | والله WELLH ve Allah | لا LE | يهدي YHD̃Y yol göstermez | القوم ELGWM topluluğuna | الظالمين ELƵELMYN zalimler | (9:19)
|الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | وهاجروا WHECRWE ve hicret eden(ler) | وجاهدوا WCEHD̃WE ve cihad eden(ler) | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | بأموالهم BÊMWELHM mallarıyla | وأنفسهم WÊNFSHM ve canlarıyla | أعظم ÊAƵM daha büyüktür | درجة D̃RCT dereceleri | عند AND̃ katında | الله ELLH Allah | وأولئك WÊWLÙK ve işte | هم HM onlardır | الفائزون ELFEÙZWN kurtuluşa erenler | (9:20)
|يبشرهم YBŞRHM onları müjdeler | ربهم RBHM Rableri | برحمة BRḪMT bir rahmetle | منه MNH kendisinden | ورضوان WRŽWEN ve rızasıyla | وجنات WCNET ve cennetlerle | لهم LHM bulunan | فيها FYHE içinde | نعيم NAYM nimetler | مقيم MGYM tükenmeyen | (9:21)
|خالدين ḢELD̃YN kalacaklardır | فيها FYHE orada | أبدا ÊBD̃E ebedi | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | عنده AND̃H katındandır | أجر ÊCR mükafat | عظيم AƵYM büyük | (9:22)
|يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | لا LE | تتخذوا TTḢZ̃WE edinmeyin | آباءكم ËBEÙKM babalarınızı | وإخوانكم WÎḢWENKM ve kardeşlerinizi | أولياء ÊWLYEÙ veliler | إن ÎN eğer | استحبوا ESTḪBWE seviyorlarsa | الكفر ELKFR küfrü | على AL karşı | الإيمان ELÎYMEN imana | ومن WMN ve kim | يتولهم YTWLHM onları veli tanırsa | منكم MNKM sizden | فأولئك FÊWLÙK işte | هم HM onlardır | الظالمون ELƵELMWN zalimler | (9:23)
|قل GL de ki | إن ÎN eğer | كان KEN ise | آباؤكم ËBEÙKM babalarınız | وأبناؤكم WÊBNEÙKM ve oğullarınız | وإخوانكم WÎḢWENKM ve kardeşleriniz | وأزواجكم WÊZWECKM ve eşleriniz | وعشيرتكم WAŞYRTKM ve hısım akrabanız | وأموال WÊMWEL ve mallar | اقترفتموها EGTRFTMWHE kazandığınız | وتجارة WTCERT ve ticaret(iniz) | تخشون TḢŞWN korktuğunuz | كسادها KSED̃HE düşmesinden | ومساكن WMSEKN ve konutlar | ترضونها TRŽWNHE hoşlandığınız | أحب ÊḪB daha sevgili (ise) | إليكم ÎLYKM size | من MN -tan | الله ELLH Allah- | ورسوله WRSWLH ve Elçisi(nden) | وجهاد WCHED̃ ve cihad etmekten | في FY | سبيله SBYLH O'nun yolunda | فتربصوا FTRBṦWE o halde gözetleyin | حتى ḪT kadar | يأتي YÊTY getirinceye | الله ELLH Allah | بأمره BÊMRH emrini | والله WELLH ve Allah | لا LE | يهدي YHD̃Y (doğru) yola iletmez | القوم ELGWM topluluğu | الفاسقين ELFESGYN yoldan çıkmış | (9:24)
|لقد LGD̃ andolsun | نصركم NṦRKM size yardım etmişti | الله ELLH Allah | في FY | مواطن MWEŦN yerlerde | كثيرة KS̃YRT birçok | ويوم WYWM ve gününde | حنين ḪNYN Huneyn | إذ ÎZ̃ hani | أعجبتكم ÊACBTKM sizi böbürlendirmişti | كثرتكم KS̃RTKM çokluğunuz | فلم FLM fakat | تغن TĞN sağlamamıştı | عنكم ANKM size | شيئا ŞYÙE hiçbir yarar | وضاقت WŽEGT ve dar gelmişti | عليكم ALYKM başınıza | الأرض ELÊRŽ yeryüzü | بما BME rağmen | رحبت RḪBT bütün genişliğine | ثم S̃M nihayet | وليتم WLYTM dönmüştünüz | مدبرين MD̃BRYN gerisin geri | (9:25)
|ثم S̃M sonra | أنزل ÊNZL indirdi | الله ELLH Allah | سكينته SKYNTH sekinetini | على AL üzerine | رسوله RSWLH Elçisinin | وعلى WAL ve üzerine | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minlerin | وأنزل WÊNZL ve indirdi | جنودا CNWD̃E askerler | لم LM | تروها TRWHE sizin görmediğiniz | وعذب WAZ̃B ve azab etti | الذين ELZ̃YN olanlara | كفروا KFRWE kafirlere | وذلك WZ̃LK işte budur | جزاء CZEÙ cezası | الكافرين ELKEFRYN kafirlerin | (9:26)
|ثم S̃M sonra | يتوب YTWB tevbesini kabul eder | الله ELLH Allah | من MN | بعد BAD̃ ardından | ذلك Z̃LK bunun | على AL | من MN kimsenin | يشاء YŞEÙ dilediği | والله WELLH ve Allah | غفور ĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir | (9:27)
|يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | إنما ÎNME şüphesiz | المشركون ELMŞRKWN ortak koşanlar | نجس NCS pisliktir | فلا FLE artık | يقربوا YGRBWE yaklaşmasınlar | المسجد ELMSCD̃ Mescid-i | الحرام ELḪREM Haram'a | بعد BAD̃ sonra | عامهم AEMHM yıllarından | هذا HZ̃E bu | وإن WÎN ve eğer | خفتم ḢFTM korkarsanız | عيلة AYLT yoksulluğa düşmekten | فسوف FSWF yakında | يغنيكم YĞNYKM sizi zengin edecektir | الله ELLH Allah | من MN -ndan | فضله FŽLH kendi lutfu- | إن ÎN eğer | شاء ŞEÙ dilerse | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | عليم ALYM bilendir | حكيم ḪKYM hikmet sahibidir | (9:28)
|قاتلوا GETLWE savaşın | الذين ELZ̃YN kimselerle | لا LE | يؤمنون YÙMNWN inanmayan | بالله BELLH Allah'a | ولا WLE ve | باليوم BELYWM gününe | الآخر EL ËḢR ahiret | ولا WLE ve | يحرمون YḪRMWN haram saymayanlarla | ما ME ne ki | حرم ḪRM haram kıldı | الله ELLH Allah | ورسوله WRSWLH ve Elçisi | ولا WLE | يدينون YD̃YNWN ve din edinmeyenlerle | دين D̃YN dini | الحق ELḪG gerçek | من MN | الذين ELZ̃YN kendilerine | أوتوا ÊWTWE verilenlerden | الكتاب ELKTEB Kitap | حتى ḪT zamana kadar | يعطوا YAŦWE verecekleri | الجزية ELCZYT cizye | عن AN | يد YD̃ elleriyle | وهم WHM onlar | صاغرون ṦEĞRWN küçülerek (boyun eğerek) | (9:29)
|وقالت WGELT ve dediler ki | اليهود ELYHWD̃ Yahudiler | عزير AZYR Uzeyr | ابن EBN oğludur | الله ELLH Allah'ın | وقالت WGELT ve dediler | النصارى ELNṦER Hıristiyanlar | المسيح ELMSYḪ Mesih | ابن EBN oğludur | الله ELLH Allah'ın | ذلك Z̃LK bu | قولهم GWLHM onların sözleridir | بأفواههم BÊFWEHHM ağızlarıyla (geveledikleri) | يضاهئون YŽEHÙWN benzetiyorlar | قول GWL sözlerine | الذين ELZ̃YN kimselerin | كفروا KFRWE inkar edenlerin | من MN | قبل GBL önceden | قاتلهم GETLHM onları kahretsin | الله ELLH Allah | أنى ÊN nasıl da | يؤفكون YÙFKWN çevriliyorlar | (9:30)
|اتخذوا ETḢZ̃WE edindiler | أحبارهم ÊḪBERHM hahamlarını | ورهبانهم WRHBENHM ve rahiplerini | أربابا ÊRBEBE rabler | من MN | دون D̃WN ayrı | الله ELLH Allah'tan | والمسيح WELMSYḪ ve Mesih'i de | ابن EBN oğlu | مريم MRYM Meryem | وما WME | أمروا ÊMRWE oysa emredilmemişti | إلا ÎLE dışında | ليعبدوا LYABD̃WE ibadet etmeleri | إلها ÎLHE bir ilaha | واحدا WEḪD̃E tek olan | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | سبحانه SBḪENH O münezzehtir | عما AME şeylerden | يشركون YŞRKWN ortak koştukları | (9:31)
|يريدون YRYD̃WN istiyorlar | أن ÊN | يطفئوا YŦFÙWE söndürmek | نور NWR nurunu | الله ELLH Allah'ın | بأفواههم BÊFWEHHM ağızlariyle | ويأبى WYÊB halbuki istemez | الله ELLH Allah | إلا ÎLE başkasını | أن ÊN | يتم YTM tamamlamaktan | نوره NWRH nurunu | ولو WLW şayet | كره KRH hoşlanmasa da | الكافرون ELKEFRWN kafirler | (9:32)
|هو HW O | الذي ELZ̃Y ki | أرسل ÊRSL gönderdi | رسوله RSWLH Elçisini | بالهدى BELHD̃ hidayetle | ودين WD̃YN ve din ile | الحق ELḪG hak | ليظهره LYƵHRH onu çıkarsın diye | على AL üstüne | الدين ELD̃YN din(ler)in | كله KLH bütün | ولو WLW şeayet | كره KRH hoşlanmasa da | المشركون ELMŞRKWN ortak koşanlar | (9:33)
|يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inananlar | إن ÎN şüphesiz | كثيرا KS̃YRE birçoğu | من MN -dan | الأحبار ELÊḪBER hahamlar- | والرهبان WELRHBEN ve rahipler(den) | ليأكلون LYÊKLWN yerler | أموال ÊMWEL mallarını | الناس ELNES insanların | بالباطل BELBEŦL haksızlıkla | ويصدون WYṦD̃WN ve çevirirler | عن AN -ndan | سبيل SBYL yolu- | الله ELLH Allah | والذين WELZ̃YN kimseler | يكنزون YKNZWN yığan | الذهب ELZ̃HB altın | والفضة WELFŽT ve gümüşü | ولا WLE ve | ينفقونها YNFGWNHE onları harcamayanlar | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | فبشرهم FBŞRHM işte onlara müjdele | بعذاب BAZ̃EB bir azabı | أليم ÊLYM acıklı | (9:34)
|يوم YWM O gün | يحمى YḪM kızdırılır | عليها ALYHE üzerleri | في FY içinde | نار NER ateşi | جهنم CHNM cehennem | فتكوى FTKW dağlanır | بها BHE bunlarla | جباههم CBEHHM onların alınları | وجنوبهم WCNWBHM ve yanları | وظهورهم WƵHWRHM ve sırtları | هذا HZ̃E (işte) budur | ما ME şeyler | كنزتم KNZTM yığdıklarınız | لأنفسكم LÊNFSKM nefisleriniz için | فذوقوا FZ̃WGWE o halde tadın | ما ME şeyleri | كنتم KNTM olduğunuz | تكنزون TKNZWN yığıyor(lar) | (9:35)
|إن ÎN şüphesiz | عدة AD̃T sayısı | الشهور ELŞHWR ayların | عند AND̃ katında | الله ELLH Allah'ın | اثنا ES̃NE (on) iki | عشر AŞR on (iki) | شهرا ŞHRE aydır | في FY | كتاب KTEB kitabında | الله ELLH Allah'ın | يوم YWM günden beri | خلق ḢLG yarattığı | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | منها MNHE bunlardan | أربعة ÊRBAT dördü | حرم ḪRM haram(ay)lardır | ذلك Z̃LK işte budur | الدين ELD̃YN din | القيم ELGYM doğru | فلا FLE | تظلموا TƵLMWE zulmetmeyin | فيهن FYHN (o aylar) içinde | أنفسكم ÊNFSKM kendinize | وقاتلوا WGETLWE ve savaşın | المشركين ELMŞRKYN ortak koşanlarla | كافة KEFT topyekun | كما KME nasıl | يقاتلونكم YGETLWNKM sizinle savaşıyorlarsa | كافة KEFT topyekun | واعلموا WEALMWE ve bilin ki | أن ÊN şüphesiz | الله ELLH Allah | مع MA beraberdir | المتقين ELMTGYN korunanlarla | (9:36)
|إنما ÎNME şüphesiz | النسيء ELNSYÙ ertelemek | زيادة ZYED̃T daha ileri gitmektir | في FY | الكفر ELKFR küfürde | يضل YŽL saptırılır | به BH onunla | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | يحلونه YḪLWNH onu helal sayarlar | عاما AEME bir yıl | ويحرمونه WYḪRMWNH ve haram sayarlar | عاما AEME bir yıl | ليواطئوا LYWEŦÙWE denk gelsin diye | عدة AD̃T sayısı | ما ME | حرم ḪRM haram kıldığının | الله ELLH Allah'ın | فيحلوا FYḪLWE helal yapsınlar | ما ME | حرم ḪRM haram kıldığını | الله ELLH Allah'ın | زين ZYN süslü gösterildi | لهم LHM kendilerine | سوء SWÙ kötülüğü | أعمالهم ÊAMELHM yaptıkları işin | والله WELLH ve Allah | لا LE | يهدي YHD̃Y yol göstermez | القوم ELGWM toplumuna | الكافرين ELKEFRYN kafirler | (9:37)
|يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | ما ME ne oldu ki? | لكم LKM size | إذا ÎZ̃E zaman | قيل GYL dendiği | لكم LKM size | انفروا ENFRWE savaşa çıkın | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | اثاقلتم ES̃EGLTM çakılıp kaldınız | إلى ÎL | الأرض ELÊRŽ yere | أرضيتم ÊRŽYTM razı mı oldunuz? | بالحياة BELḪYET hayatına | الدنيا ELD̃NYE dünya | من MN karşılık | الآخرة EL ËḢRT ahirete | فما FME ama | متاع MTEA geçimi | الحياة ELḪYET hayatının | الدنيا ELD̃NYE dünya | في FY göre | الآخرة EL ËḢRT ahirete | إلا ÎLE pek | قليل GLYL azdır | (9:38)
|إلا ÎLE eğer | تنفروا TNFRWE topluca (savaşa) çıkmazsanız | يعذبكم YAZ̃BKM size azabeder | عذابا AZ̃EBE bir azapla | أليما ÊLYME acıklı | ويستبدل WYSTBD̃L ve yerinize getirir | قوما GWME bir topluluk | غيركم ĞYRKM sizden başka | ولا WLE | تضروه TŽRWH O'na zarar veremezsiniz | شيئا ŞYÙE hiçbir | والله WELLH ve Allah | على AL | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyi | قدير GD̃YR yapabilendir | (9:39)
|إلا ÎLE eğer | تنصروه TNṦRWH siz ona yardım etmezseniz | فقد FGD̃ iyi bilin ki | نصره NṦRH ona yardım etmişti | الله ELLH Allah | إذ ÎZ̃ hani | أخرجه ÊḢRCH (Mekke'den) çıkardıklarında | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | ثاني S̃ENY ikincisiydi | اثنين ES̃NYN iki kişiden | إذ ÎZ̃ iken | هما HME ikisi | في FY | الغار ELĞER mağarada | إذ ÎZ̃ hani | يقول YGWL diyordu | لصاحبه LṦEḪBH arkadaşına | لا LE | تحزن TḪZN üzülme | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | معنا MANE bizimle beraberdir | فأنزل FÊNZL (İşte o zaman) indirdi | الله ELLH Allah | سكينته SKYNTH sekinesini | عليه ALYH onun üzerine | وأيده WÊYD̃H ve onu destekledi | بجنود BCNWD̃ askerlerle | لم LM | تروها TRWHE sizin görmediğiniz | وجعل WCAL ve kıldı | كلمة KLMT sözünü | الذين ELZ̃YN kimselerin | كفروا KFRWE inanmayan(ların) | السفلى ELSFL alçak | وكلمة WKLMT ve sözü ise | الله ELLH Allah'ın | هي HY o | العليا ELALYE yüce olandır | والله WELLH ve Allah | عزيز AZYZ daima üstündür | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir | (9:40)
|انفروا ENFRWE savaşa çıkın | خفافا ḢFEFE (gerek) hafif olarak | وثقالا WS̃GELE (gerek) ağır olarak | وجاهدوا WCEHD̃WE ve cihad edin | بأموالكم BÊMWELKM mallarınızla | وأنفسكم WÊNFSKM ve canlarınızla | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | ذلكم Z̃LKM bu | خير ḢYR daha hayırlıdır | لكم LKM sizin için | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | تعلمون TALMWN biliyor | (9:41)
|لو LW eğer | كان KEN olsaydı | عرضا ARŽE bir menfaat | قريبا GRYBE yakın | وسفرا WSFRE ve bir yolculuk | قاصدا GEṦD̃E orta | لاتبعوك LETBAWK elbette sana tabi olurlardı | ولكن WLKN fakat | بعدت BAD̃T uzak geldi | عليهم ALYHM kendilerine | الشقة ELŞGT aşılacak mesafe | وسيحلفون WSYḪLFWN bir de yemin edecekler | بالله BELLH Allah'a | لو LW eğer (diye) | استطعنا ESTŦANE gücümüz yetseydi | لخرجنا LḢRCNE çıkardık | معكم MAKM sizinle beraber | يهلكون YHLKWN mahvediyorlar | أنفسهم ÊNFSHM kendilerini | والله WELLH ve Allah | يعلم YALM biliyor | إنهم ÎNHM onların | لكاذبون LKEZ̃BWN yalancı olduklarını | (9:42)
|عفا AFE affetsin | الله ELLH Allah | عنك ANK seni | لم LM niçin | أذنت ÊZ̃NT izin verdin | لهم LHM onlara | حتى ḪT kadar | يتبين YTBYN iyice belli olana | لك LK sana | الذين ELZ̃YN kimseler | صدقوا ṦD̃GWE doğru söyleyen(ler) | وتعلم WTALM ve öğreninceye | الكاذبين ELKEZ̃BYN yalan söyleyenler | (9:43)
|لا LE | يستأذنك YSTÊZ̃NK senden izin istemezler | الذين ELZ̃YN kimseler | يؤمنون YÙMNWN inanan(lar) | بالله BELLH Allah'a | واليوم WELYWM ve gününe | الآخر EL ËḢR ahiret | أن ÊN | يجاهدوا YCEHD̃WE cihadetmek için | بأموالهم BÊMWELHM mallariyle | وأنفسهم WÊNFSHM ve canlariyle | والله WELLH ve Allah | عليم ALYM bilir | بالمتقين BELMTGYN korunanları | (9:44)
|إنما ÎNME ancak | يستأذنك YSTÊZ̃NK senden izin isterler | الذين ELZ̃YN kimseler | لا LE | يؤمنون YÙMNWN inanmayan | بالله BELLH Allah'a | واليوم WELYWM ve gününe | الآخر EL ËḢR ahiret | وارتابت WERTEBT ve kuşkuya düşen | قلوبهم GLWBHM kalbleri | فهم FHM kendileri | في FY içinde | ريبهم RYBHM şüpheleri | يترددون YTRD̃D̃WN bocalayıp duranlar | (9:45)
|ولو WLW ve eğer | أرادوا ÊRED̃WE isteselerdi | الخروج ELḢRWC çıkmak | لأعدوا LÊAD̃WE yaparladı | له LH onun için | عدة AD̃T bir hazırlık | ولكن WLKN fakat | كره KRH hoşlanmadı | الله ELLH Allah | انبعاثهم ENBAES̃HM davranışlarından | فثبطهم FS̃BŦHM ve onları durdurdu | وقيل WGYL ve denildi | اقعدوا EGAD̃WE oturun | مع MA beraber | القاعدين ELGEAD̃YN oturanlarla | (9:46)
|لو LW eğer | خرجوا ḢRCWE çıkmış olsalardı | فيكم FYKM sizin içinizde | ما ME | زادوكم ZED̃WKM size bir katkıları olmazdı | إلا ÎLE başka | خبالا ḢBELE bozgunculuktan | ولأوضعوا WLÊWŽAWE ve hemen sokulurlardı | خلالكم ḢLELKM aranıza | يبغونكم YBĞWNKM sizi düşürmek için | الفتنة ELFTNT fitneye | وفيكم WFYKM ve içinizde de vardı | سماعون SMEAWN kulak verenler | لهم LHM onlara | والله WELLH Allah | عليم ALYM bilir | بالظالمين BELƵELMYN zalimleri | (9:47)
|لقد LGD̃ andolsun ki | ابتغوا EBTĞWE istediler | الفتنة ELFTNT fitne çıkarmak | من MN | قبل GBL önceden de | وقلبوا WGLBWE ve ters çevirdiler | لك LK sana | الأمور ELÊMWR nice işleri | حتى ḪT nihayet | جاء CEÙ geldi | الحق ELḪG hak | وظهر WƵHR galebe çaldı | أمر ÊMR emri | الله ELLH Allah'ın | وهم WHM ve onlar | كارهون KERHWN istemedikleri halde | (9:48)
|ومنهم WMNHM ve içlerinden | من MN kimseler | يقول YGWL derler | ائذن EÙZ̃N izin ver | لي LY bana | ولا WLE ve | تفتني TFTNY beni fitneye düşürme | ألا ÊLE iyi bilinki | في FY | الفتنة ELFTNT onlar zaten fitneye | سقطوا SGŦWE düşmüşlerdir | وإن WÎN ve şüphesiz | جهنم CHNM cehennem | لمحيطة LMḪYŦT kuşatacaktır | بالكافرين BELKEFRYN kafirleri | (9:49)
|إن ÎN eğer | تصبك TṦBK sana ulaşsa | حسنة ḪSNT bir iyilik | تسؤهم TSÙHM onların hoşuna gitmez | وإن WÎN ve eğer | تصبك TṦBK sana ulaşsa | مصيبة MṦYBT bir kötülük | يقولوا YGWLWE derler | قد GD̃ muhakkak | أخذنا ÊḢZ̃NE biz almıştık | أمرنا ÊMRNE tedbirimizi | من MN -den | قبل GBL önce- | ويتولوا WYTWLWE döner(gider)ler | وهم WHM ve onlar | فرحون FRḪWN sevinirler | (9:50)
|قل GL de ki | لن LN bize | يصيبنا YṦYBNE ulaşmaz | إلا ÎLE başkası | ما ME şeyden | كتب KTB yazdığı | الله ELLH Allah'ın | لنا LNE bizim için | هو HW O'dur | مولانا MWLENE bizim sahibimiz | وعلى WAL | الله ELLH Allah'a | فليتوكل FLYTWKL dayansınlar | المؤمنون ELMÙMNWN inananlar | (9:51)
|قل GL de ki | هل HL | تربصون TRBṦWN gözetiyor musunuz? | بنا BNE bizim için | إلا ÎLE yalnız | إحدى ÎḪD̃ birini | الحسنيين ELḪSNYYN iki iyilikten | ونحن WNḪN ama biz | نتربص NTRBṦ gözetiyoruz | بكم BKM size | أن ÊN | يصيبكم YṦYBKM ulaştırmasını | الله ELLH Allah'ın | بعذاب BAZ̃EB bir azab | من MN | عنده AND̃H kendi tarafından | أو ÊW veya | بأيدينا BÊYD̃YNE bizim ellerimizle | فتربصوا FTRBṦWE haydi gözetin | إنا ÎNE biz de | معكم MAKM sizinle beraber | متربصون MTRBṦWN gözetenleriz | (9:52)
|قل GL de ki | أنفقوا ÊNFGWE sadaka verin | طوعا ŦWAE gönüllü | أو ÊW veya | كرها KRHE gönülsüz | لن LN | يتقبل YTGBL kabul edilmeyecektir | منكم MNKM sizden | إنكم ÎNKM çünkü siz | كنتم KNTM oldunuz | قوما GWME bir kavim | فاسقين FESGYN yoldan çıkan | (9:53)
|وما WME ve | منعهم MNAHM engel olan | أن ÊN | تقبل TGBL kabul edilmesine | منهم MNHM kendilerinden | نفقاتهم NFGETHM sadakalarının | إلا ÎLE sadece şudur | أنهم ÊNHM onların | كفروا KFRWE inkar etmeleridir | بالله BELLH Allah'ı | وبرسوله WBRSWLH ve elçisini | ولا WLE ve | يأتون YÊTWN gelmemeleridir | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe | إلا ÎLE dışında | وهم WHM onlar | كسالى KSEL üşene üşene | ولا WLE ve | ينفقون YNFGWN sadaka vermemeleri | إلا ÎLE dışında | وهم WHM onlar | كارهون KERHWN istemeye istemeye | (9:54)
|فلا FLE | تعجبك TACBK seni imrendirmesin | أموالهم ÊMWELHM onların malları | ولا WLE ne de | أولادهم ÊWLED̃HM evladları | إنما ÎNME şüphesiz | يريد YRYD̃ istiyor | الله ELLH Allah | ليعذبهم LYAZ̃BHM onlara azabetmeyi | بها BHE bunlarla | في FY | الحياة ELḪYET hayatında | الدنيا ELD̃NYE dünya | وتزهق WTZHG ve çıkmasını | أنفسهم ÊNFSHM canlarının | وهم WHM ve onlar | كافرون KEFRWN kafir olarak | (9:55)
|ويحلفون WYḪLFWN ve yemin ediyorlar | بالله BELLH Allah'a | إنهم ÎNHM muhakkak onlar | لمنكم LMNKM sizden olduklarına | وما WME oysa değiller | هم HM onlar | منكم MNKM sizden | ولكنهم WLKNHM fakat onlar | قوم GWM bir topluluktur | يفرقون YFRGWN korkak | (9:56)
|لو LW eğer | يجدون YCD̃WN bulsalardı | ملجأ MLCÊ sığınacak bir yer | أو ÊW yahut | مغارات MĞERET mağaralar | أو ÊW ya da | مدخلا MD̃ḢLE sokulacak bir delik | لولوا LWLWE koşarlardı | إليه ÎLYH oraya doğru | وهم WHM ve onlar | يجمحون YCMḪWN hemen | (9:57)
|ومنهم WMNHM ve onlardan | من MN kimi de | يلمزك YLMZK sana dil uzatır | في FY hakkında | الصدقات ELṦD̃GET sadakalar | فإن FÎN eğer | أعطوا ÊAŦWE kendilerine pay verilse | منها MNHE onlardan | رضوا RŽWE hoşlanırlar | وإن WÎN ve eğer | لم LM | يعطوا YAŦWE kendilerine pay verilmezse | منها MNHE onlardan | إذا ÎZ̃E hemen | هم HM onlar | يسخطون YSḢŦWN kızarlar | (9:58)
|ولو WLW ve şayet | أنهم ÊNHM onlar | رضوا RŽWE razı olsalardı | ما ME şeye | آتاهم ËTEHM kendilerine verdiğine | الله ELLH Allah'ın | ورسوله WRSWLH ve Elçisinin | وقالوا WGELWE ve deselerdi | حسبنا ḪSBNE bize yeter | الله ELLH Allah | سيؤتينا SYÙTYNE yakında bize verecek | الله ELLH Allah | من MN | فضله FŽLH bol lutfundan | ورسوله WRSWLH ve Elçisi de | إنا ÎNE biz sadece | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a | راغبون REĞBWN rağbet ederiz | (9:59)
|إنما ÎNME şüphesiz ancak | الصدقات ELṦD̃GET sadakalar (zekatlar) | للفقراء LLFGREÙ fakirlere mahsustur | والمساكين WELMSEKYN ve düşkünlere | والعاملين WELAEMLYN ve çalışan memurlara | عليها ALYHE onlar üzerinde | والمؤلفة WELMÙLFT ve ısındırılacak olanlara | قلوبهم GLWBHM kalbleri | وفي WFY | الرقاب ELRGEB ve kölelere | والغارمين WELĞERMYN ve borçlulara | وفي WFY | سبيل SBYL ve yoluna | الله ELLH Allah | وابن WEBN ve oğluna (yolcuya) | السبيل ELSBYL yol (yolcuya) | فريضة FRYŽT bir farz olarak | من MN -tan | الله ELLH Allah- | والله WELLH ve Allah | عليم ALYM bilendir | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir | (9:60)
|ومنهم WMNHM içlerinden bazıları | الذين ELZ̃YN onlar ki | يؤذون YÙZ̃WN incitirler | النبي ELNBY Peygamberi | ويقولون WYGWLWN ve derler | هو HW O | أذن ÊZ̃N bir kulaktır | قل GL de ki | أذن ÊZ̃N kulağıdır | خير ḢYR hayır | لكم LKM sizin için | يؤمن YÙMN inanır | بالله BELLH Allah'a | ويؤمن WYÙMN ve inanır | للمؤمنين LLMÙMNYN mü'minlere | ورحمة WRḪMT ve bir rahmettir | للذين LLZ̃YN kimseler için | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | منكم MNKM sizden | والذين WELZ̃YN ve kimselere | يؤذون YÙZ̃WN incitenlere | رسول RSWL Elçisini | الله ELLH Allah'ın | لهم LHM vardır | عذاب AZ̃EB bir azab | أليم ÊLYM acıklı | (9:61)
|يحلفون YḪLFWN yemin ederler | بالله BELLH Allah'a | لكم LKM size (gelip) | ليرضوكم LYRŽWKM gönlünüzü hoş etmek için | والله WELLH ve Allah'ı | ورسوله WRSWLH ve Resulünü | أحق ÊḪG daha uygundu | أن ÊN | يرضوه YRŽWH hoşnud etmeleri | إن ÎN halbuki | كانوا KENWE olsalardı | مؤمنين MÙMNYN inanmış | (9:62)
|ألم ÊLM | يعلموا YALMWE bilmediler mi ki | أنه ÊNH muhakkak | من MN kim | يحادد YḪED̃D̃ karşı koymağa kalkarsa | الله ELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Elçisine | فأن FÊN gerçekten | له LH onun için vardır | نار NER ateşi | جهنم CHNM cehennem | خالدا ḢELD̃E sürekli kalacağı | فيها FYHE içinde | ذلك Z̃LK işte budur | الخزي ELḢZY rezillik | العظيم ELAƵYM büyük | (9:63)
|يحذر YḪZ̃R çekiniyorlar | المنافقون ELMNEFGWN münafıklar | أن ÊN | تنزل TNZL indirileceğinden | عليهم ALYHM kendileri hakkında | سورة SWRT bir surenin | تنبئهم TNBÙHM haber verecek | بما BME olanı | في FY içinde | قلوبهم GLWBHM kalbleri | قل GL de ki | استهزئوا ESTHZÙWE siz alay edin | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | مخرج MḢRC ortaya çıkaracaktır | ما ME şeyi | تحذرون TḪZ̃RWN çekindiğiniz | (9:64)
|ولئن WLÙN ve eğer | سألتهم SÊLTHM onlara sorsan | ليقولن LYGWLN derler ki | إنما ÎNME sadece | كنا KNE biz | نخوض NḢWŽ lafa dalmıştık | ونلعب WNLAB ve şakalaşıyorduk | قل GL de ki | أبالله ÊBELLH Allah ile mi? | وآياته W ËYETH ve O'nun ayetleriyle | ورسوله WRSWLH ve O'nun Elçisi ile | كنتم KNTM siz | تستهزئون TSTHZÙWN alay ediyordunuz | (9:65)
|لا LE | تعتذروا TATZ̃RWE hiç özür dilemeyin | قد GD̃ andolsun | كفرتم KFRTM siz inkar ettiniz | بعد BAD̃ sonra | إيمانكم ÎYMENKM inandıktan | إن ÎN eğer | نعف NAF affetsek bile | عن AN | طائفة ŦEÙFT bir kısmını | منكم MNKM sizden | نعذب NAZ̃B azab edeceğiz | طائفة ŦEÙFT bir kısmına da | بأنهم BÊNHM dolayı | كانوا KENWE | مجرمين MCRMYN suç işlediklerinden | (9:66)
|المنافقون ELMNEFGWN münafık erkekler | والمنافقات WELMNEFGET ve münafık kadınlar | بعضهم BAŽHM onların bir kısmı | من MN | بعض BAŽ diğerlerindendir | يأمرون YÊMRWN emrederler | بالمنكر BELMNKR kötülüğü | وينهون WYNHWN ve menederler | عن AN | المعروف ELMARWF iyilikten | ويقبضون WYGBŽWN ve sıkı tutarlar | أيديهم ÊYD̃YHM ellerini | نسوا NSWE unuttular | الله ELLH Allah'ı | فنسيهم FNSYHM O da onları unuttu | إن ÎN gerçekten | المنافقين ELMNEFGYN Münafıklar | هم HM işte onlardır | الفاسقون ELFESGWN yoldan çıkanlar | (9:67)
|وعد WAD̃ va'detmiştir | الله ELLH Allah | المنافقين ELMNEFGYN münafık erkeklere | والمنافقات WELMNEFGET ve münafık kadınlara | والكفار WELKFER ve kafirlere | نار NER ateşini | جهنم CHNM cehennem | خالدين ḢELD̃YN ebedi kalacakları | فيها FYHE içinde | هي HY O | حسبهم ḪSBHM onlara yeter | ولعنهم WLANHM ve onları la'netlemiştir | الله ELLH Allah | ولهم WLHM ve Onların | عذاب AZ̃EB bir azab | مقيم MGYM sürekli | (9:68)
|كالذين KELZ̃YN gibi | من MN | قبلكم GBLKM sizden öncekiler | كانوا KENWE idiler | أشد ÊŞD̃ daha yaman | منكم MNKM sizden | قوة GWT kuvvetçe | وأكثر WÊKS̃R ve daha çok | أموالا ÊMWELE mal | وأولادا WÊWLED̃E ve evladça | فاستمتعوا FESTMTAWE onlar zevklerine baktılar | بخلاقهم BḢLEGHM kendi paylarına düşenle | فاستمتعتم FESTMTATM zevkinize baktınız | بخلاقكم BḢLEGKM payınıza düşenle | كما KME gibi | استمتع ESTMTA zevklerine baktıkları | الذين ELZ̃YN kimselerin | من MN | قبلكم GBLKM sizden öncekilerin | بخلاقهم BḢLEGHM kendi paylarına düşenle | وخضتم WḢŽTM ve siz de daldınız | كالذي KELZ̃Y gibi | خاضوا ḢEŽWE dalanlar | أولئك ÊWLÙK onlar | حبطت ḪBŦT boşa gidenlerdir | أعمالهم ÊAMELHM yaptıkları | في FY | الدنيا ELD̃NYE dünyada | والآخرة WEL ËḢRT ve ahirette | وأولئك WÊWLÙK ve işte | هم HM onlardır | الخاسرون ELḢESRWN ziyana uğrayanlar | (9:69)
|ألم ÊLM | يأتهم YÊTHM onlara gelmedi mi? | نبأ NBÊ haberi | الذين ELZ̃YN kimselerin | من MN | قبلهم GBLHM kendilerinden öncekilerin | قوم GWM kavminin | نوح NWḪ Nuh | وعاد WAED̃ ve Ad | وثمود WS̃MWD̃ ve Semud | وقوم WGWM ve kavminin | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim | وأصحاب WÊṦḪEB ve halkının | مدين MD̃YN Medyen | والمؤتفكات WELMÙTFKET ve yerlebir olanların | أتتهم ÊTTHM onlara getirmişti | رسلهم RSLHM elçileri | بالبينات BELBYNET açık deliller | فما FME | كان KEN değildi | الله ELLH Allah | ليظلمهم LYƵLMHM onlara zulmediyor | ولكن WLKN fakat | كانوا KENWE onlar | أنفسهم ÊNFSHM kendi kendilerine | يظلمون YƵLMWN zulmediyorlardı | (9:70)
|والمؤمنون WELMÙMNWN inanan erkekler | والمؤمنات WELMÙMNET ve inanan kadınlar | بعضهم BAŽHM kimisinin | أولياء ÊWLYEÙ velisidirler | بعض BAŽ kimisi | يأمرون YÊMRWN emrederler | بالمعروف BELMARWF iyiliği | وينهون WYNHWN ve men'ederler | عن AN -ten | المنكر ELMNKR kötülük- | ويقيمون WYGYMWN ve -doğrulurlar | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe- | ويؤتون WYÙTWN ve -verirler | الزكاة ELZKET zekatı- | ويطيعون WYŦYAWN ve uyarlar/ita'at ederler | الله ELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Elçisine | أولئك ÊWLÙK işte | سيرحمهم SYRḪMHM onlara rahmet edecektir | الله ELLH Alah | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | عزيز AZYZ daima üstündür | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmetsahibidir | (9:71)
|وعد WAD̃ va'detmiştir | الله ELLH Allah | المؤمنين ELMÙMNYN inanan erkeklere | والمؤمنات WELMÙMNET ve inanan kadınlara | جنات CNET cennetler | تجري TCRY akan | من MN | تحتها TḪTHE altlarından | الأنهار ELÊNHER ırmaklar | خالدين ḢELD̃YN ebedi kalacakları | فيها FYHE içinde | ومساكن WMSEKN ve meskenler | طيبة ŦYBT güzel | في FY içinde | جنات CNET cennetleri | عدن AD̃N Adn | ورضوان WRŽWEN ve razı olması | من MN | الله ELLH Allah'ın | أكبر ÊKBR hepsinden büyüktür | ذلك Z̃LK işte | هو HW budur | الفوز ELFWZ başarı | العظيم ELAƵYM büyük | (9:72)
|يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | النبي ELNBY peygamber | جاهد CEHD̃ cihadet | الكفار ELKFER kafirlerle | والمنافقين WELMNEFGYN ve münafıklarla | واغلظ WEĞLƵ ve sert davran | عليهم ALYHM onlara | ومأواهم WMÊWEHM ve onların varacakları yer | جهنم CHNM cehennemdir | وبئس WBÙS ne kötü | المصير ELMṦYR bir gidiş yeridir | (9:73)
|يحلفون YḪLFWN yemin ediyorlar | بالله BELLH Allah'a | ما ME | قالوا GELWE söylemediklerine | ولقد WLGD̃ halbuki | قالوا GELWE söylediler | كلمة KLMT (o) sözü | الكفر ELKFR küfür | وكفروا WKFRWE ve inkar ettiler | بعد BAD̃ sonra | إسلامهم ÎSLEMHM İslam olduktan | وهموا WHMWE ve yeltendiler | بما BME bir şeye | لم LM | ينالوا YNELWE başaramadıkları | وما WME | نقموا NGMWE ve öc almağa kalktılar | إلا ÎLE sırf | أن ÊN diye | أغناهم ÊĞNEHM kendilerini zengin etti | الله ELLH Allah | ورسوله WRSWLH ve Elçisi | من MN | فضله FŽLH lutfiyle | فإن FÎN eğer | يتوبوا YTWBWE tevbe ederlerse | يك YK olur | خيرا ḢYRE daha iyi | لهم LHM kendileri için | وإن WÎN yok eğer | يتولوا YTWLWE dönerlerse | يعذبهم YAZ̃BHM onlara azabedecektir | الله ELLH Allah | عذابا AZ̃EBE bir azapla | أليما ÊLYME acıklı | في FY | الدنيا ELD̃NYE dünyada | والآخرة WEL ËḢRT ve ahirette | وما WME yoktur | لهم LHM onların | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | من MN hiçbir | ولي WLY velisi | ولا WLE ne de | نصير NṦYR yardımcısı | (9:74)
|ومنهم WMNHM ve onlardan | من MN kimileri | عاهد AEHD̃ and içtiler | الله ELLH Allah'a | لئن LÙN eğer | آتانا ËTENE bize verirse | من MN | فضله FŽLH lutfundan | لنصدقن LNṦD̃GN elbette sadaka vereceğiz | ولنكونن WLNKWNN ve olacağız | من MN -dan | الصالحين ELṦELḪYN yararlı insanlar- | (9:75)
|فلما FLME ne zaman ki | آتاهم ËTEHM onlara verdi | من MN | فضله FŽLH lutfundan | بخلوا BḢLWE cimrilik ettiler | به BH O'na | وتولوا WTWLWE ve döndüler | وهم WHM onlar | معرضون MARŽWN yüz çevirerek | (9:76)
|فأعقبهم FÊAGBHM sokmuştur | نفاقا NFEGE iki yüzlülük | في FY içine | قلوبهم GLWBHM onların kalblerine | إلى ÎL kadar | يوم YWM güne | يلقونه YLGWNH kendisiyle karşılaşacakları | بما BME dolayı | أخلفوا ÊḢLFWE döndüklerinden | الله ELLH Allah | ما ME nedeniyle | وعدوه WAD̃WH verdikleri sözden | وبما WBME ve dolayı | كانوا KENWE olduklarından | يكذبون YKZ̃BWN yalan söylüyor(lar) | (9:77)
|ألم ÊLM | يعلموا YALMWE bilmediler mi ki | أن ÊN muhakkak | الله ELLH Allah | يعلم YALM bilir | سرهم SRHM onların sırlarını | ونجواهم WNCWEHM ve gizli konuşmalarını | وأن WÊN ve muhakkak | الله ELLH Allah | علام ALEM bilendir | الغيوب ELĞYWB gizlileri | (9:78)
|الذين ELZ̃YN kimseler | يلمزون YLMZWN çekiştiren | المطوعين ELMŦWAYN gönülden verenleri | من MN -den | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minler- | في FY hususunda | الصدقات ELṦD̃GET sadakalar | والذين WELZ̃YN ve kimseleri | لا LE | يجدون YCD̃WN bulamayan(ları) | إلا ÎLE yettiğinden başkasını | جهدهم CHD̃HM güçlerinin | فيسخرون FYSḢRWN alay edenler | منهم MNHM onlarla | سخر SḢR alay etmiştir | الله ELLH Allah | منهم MNHM onlarla | ولهم WLHM ve Onların | عذاب AZ̃EB bir azab | أليم ÊLYM acıklı | (9:79)
|استغفر ESTĞFR (ister) af dile | لهم LHM onlar için | أو ÊW veya | لا LE | تستغفر TSTĞFR (ister) dileme | لهم LHM onlar için | إن ÎN şayet | تستغفر TSTĞFR af dilesen | لهم LHM onlar için | سبعين SBAYN yetmiş | مرة MRT defa | فلن FLN asla | يغفر YĞFR affetmez | الله ELLH Allah | لهم LHM onları | ذلك Z̃LK böyledir | بأنهم BÊNHM çünkü onlar | كفروا KFRWE inkar ettiler | بالله BELLH Allah'ı | ورسوله WRSWLH ve Elçisini | والله WELLH ve Allah | لا LE | يهدي YHD̃Y yola iletmez | القوم ELGWM kavmi | الفاسقين ELFESGYN yoldan çıkan | (9:80)
|فرح FRḪ sevindiler | المخلفون ELMḢLFWN muhalefet ederek | بمقعدهم BMGAD̃HM oturup kalmalarına | خلاف ḢLEF geride kalanlar | رسول RSWL Peygamberine | الله ELLH Allah'ın | وكرهوا WKRHWE ve hoşlanmadılar | أن ÊN | يجاهدوا YCEHD̃WE cihadetmekten | بأموالهم BÊMWELHM mallarıyle | وأنفسهم WÊNFSHM ve canlarıyle | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | وقالوا WGELWE ve dediler | لا LE | تنفروا TNFRWE sefere çıkmayın | في FY | الحر ELḪR sıcakta | قل GL de ki | نار NER ateşi | جهنم CHNM cehennemin | أشد ÊŞD̃ daha | حرا ḪRE sıcaktır | لو LW keşke | كانوا KENWE olsalardı | يفقهون YFGHWN anlıyor(lar) | (9:81)
|فليضحكوا FLYŽḪKWE artık gülsünler | قليلا GLYLE az | وليبكوا WLYBKWE ve ağlasınlar | كثيرا KS̃YRE çok | جزاء CZEÙ karşılık | بما BME şeylere | كانوا KENWE oldukları | يكسبون YKSBWN kazanıyor(lar) | (9:82)
|فإن FÎN eğer | رجعك RCAK seni döndürürse | الله ELLH Allah | إلى ÎL | طائفة ŦEÙFT bir topluluğa | منهم MNHM onlardan | فاستأذنوك FESTÊZ̃NWK senden izin isterlerse | للخروج LLḢRWC çıkmak için | فقل FGL de ki | لن LN | تخرجوا TḢRCWE çıkmayacaksınız | معي MAY benimle | أبدا ÊBD̃E asla | ولن WLN ve asla | تقاتلوا TGETLWE savaşmayacaksınız | معي MAY benimle beraber | عدوا AD̃WE düşmanla | إنكم ÎNKM şüphesiz siz | رضيتم RŽYTM razı olmuştunuz | بالقعود BELGAWD̃ oturmağa | أول ÊWL ilk | مرة MRT önce | فاقعدوا FEGAD̃WE öyle ise oturun | مع MA beraber | الخالفين ELḢELFYN geri kalanlarla | (9:83)
|ولا WLE ve | تصل TṦL destekleşmesin | على AL -üzerine | أحد ÊḪD̃ birisi- | منهم MNHM onlardan | مات MET -ölü | أبدا ÊBD̃E ebedi- | ولا WLE ve | تقم TGM durma | على AL başında | قبره GBRH onun kabri | إنهم ÎNHM çünkü onlar | كفروا KFRWE inkar ettiler | بالله BELLH Allah'ı | ورسوله WRSWLH ve Elçisini | وماتوا WMETWE ve öldüler | وهم WHM onlar | فاسقون FESGWN yoldan çıkmış olarak | (9:84)
|ولا WLE ve | تعجبك TACBK seni imrendirmesin | أموالهم ÊMWELHM onların malları | وأولادهم WÊWLED̃HM ve evladları | إنما ÎNME şüphesiz | يريد YRYD̃ istiyor | الله ELLH Allah | أن ÊN | يعذبهم YAZ̃BHM onlara azabetmeyi | بها BHE bunlarla | في FY | الدنيا ELD̃NYE dünyada | وتزهق WTZHG ve çıkmasını | أنفسهم ÊNFSHM canlarının | وهم WHM onlar | كافرون KEFRWN kafir olarak | (9:85)
|وإذا WÎZ̃E zaman | أنزلت ÊNZLT indirildiği | سورة SWRT bir sure | أن ÊN diye | آمنوا ËMNWE inanın | بالله BELLH Allah'a | وجاهدوا WCEHD̃WE ve cihadedin | مع MA beraber | رسوله RSWLH Elçisiyle | استأذنك ESTÊZ̃NK senden izin istediler | أولو ÊWLW sahibi olanlar | الطول ELŦWL servet | منهم MNHM içlerinden | وقالوا WGELWE ve dediler | ذرنا Z̃RNE bizi bırak | نكن NKN olalım | مع MA beraber | القاعدين ELGEAD̃YN oturanlarla | (9:86)
|رضوا RŽWE razı oldular | بأن BÊN | يكونوا YKWNWE olmaya | مع MA beraber | الخوالف ELḢWELF geride kalan kadınlarla | وطبع WŦBA ve mühürlendi | على AL üzeri | قلوبهم GLWBHM kalbleri | فهم FHM artık onlar | لا LE | يفقهون YFGHWN anlamazlar | (9:87)
|لكن LKN fakat | الرسول ELRSWL Elçi | والذين WELZ̃YN ve kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | معه MAH onunla beraber | جاهدوا CEHD̃WE cihadettiler | بأموالهم BÊMWELHM mallarıyla | وأنفسهم WÊNFSHM ve canlarıyla | وأولئك WÊWLÙK işte | لهم LHM onlarındır | الخيرات ELḢYRET bütün hayırlar | وأولئك WÊWLÙK ve işte | هم HM onlardır | المفلحون ELMFLḪWN başarıya erenler | (9:88)
|أعد ÊAD̃ hazırlamıştır | الله ELLH Allah | لهم LHM onlar için | جنات CNET cennetler | تجري TCRY akan | من MN | تحتها TḪTHE altlarından | الأنهار ELÊNHER ırmaklar | خالدين ḢELD̃YN ebedi kalacakları | فيها FYHE içlerinde | ذلك Z̃LK işte budur | الفوز ELFWZ başarı | العظيم ELAƵYM büyük | (9:89)
|وجاء WCEÙ ve geldiler | المعذرون ELMAZ̃RWN özür bahane eden | من MN | الأعراب ELÊAREB bedevi Araplar | ليؤذن LYÙZ̃N izin verilmesi için | لهم LHM kendilerine | وقعد WGAD̃ ve oturdular | الذين ELZ̃YN kimseler | كذبوا KZ̃BWE yalan söyleyen(ler) | الله ELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Elçisine | سيصيب SYṦYB erişecektir | الذين ELZ̃YN kimselere | كفروا KFRWE inkar eden(lere) | منهم MNHM onlardan | عذاب AZ̃EB bir azab | أليم ÊLYM acıklı | (9:90)
|ليس LYS yoktur | على AL üzerine | الضعفاء ELŽAFEÙ zayıflar | ولا WLE ve yoktur | على AL üzerine | المرضى ELMRŽ hastalar | ولا WLE ve yoktur | على AL üzerine | الذين ELZ̃YN kimseler | لا LE | يجدون YCD̃WN bulamayan(lar) | ما ME bir şey | ينفقون YNFGWN harcayacak | حرج ḪRC bir günah | إذا ÎZ̃E takdirde | نصحوا NṦḪWE öğüt verdikleri | لله LLH Allah için | ورسوله WRSWLH ve Elçisi için | ما ME yoktur | على AL aleyhine | المحسنين ELMḪSNYN iyilik edenlerin | من MN hiçbir | سبيل SBYL yol | والله WELLH ve Allah | غفور ĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir | (9:91)
|ولا WLE ve yoktur (sorumluluk) | على AL | الذين ELZ̃YN kimselere | إذا ÎZ̃E zaman | ما ME | أتوك ÊTWK sana geldikleri | لتحملهم LTḪMLHM binek için | قلت GLT sen deyince | لا LE | أجد ÊCD̃ bulamıyorum | ما ME bir şey | أحملكم ÊḪMLKM sizi bindirecek | عليه ALYH üzerine | تولوا TWLWE dönen | وأعينهم WÊAYNHM ve gözlerinden | تفيض TFYŽ akarak | من MN | الدمع ELD̃MA yaş | حزنا ḪZNE üzüntüden | ألا ÊLE dolayı | يجدوا YCD̃WE bulamadıklarından | ما ME bir şey | ينفقون YNFGWN infak edecek | (9:92)
|إنما ÎNME ancak | السبيل ELSBYL (kınanmasına) yol vardır | على AL | الذين ELZ̃YN kimselerin | يستأذنونك YSTÊZ̃NWNK senden izin isteyen | وهم WHM onlar | أغنياء ÊĞNYEÙ zengin oldukları halde | رضوا RŽWE onlar razı oldular | بأن BÊN | يكونوا YKWNWE olmağa | مع MA beraber | الخوالف ELḢWELF geri kalan kadınlarla | وطبع WŦBA ve mühürledi | الله ELLH Allah | على AL üzerini | قلوبهم GLWBHM onların kalbleri | فهم FHM artık onlar | لا LE | يعلمون YALMWN bilmezler | (9:93)
|يعتذرون YATZ̃RWN özür dilerler | إليكم ÎLYKM sizden | إذا ÎZ̃E zaman | رجعتم RCATM geri dönüp geldiğiniz | إليهم ÎLYHM onların yanına | قل GL de ki | لا LE hiç | تعتذروا TATZ̃RWE özür dilemeyin | لن LN asla | نؤمن NÙMN inanmayız | لكم LKM size | قد GD̃ muhakkak | نبأنا NBÊNE bize bildirdi | الله ELLH Allah | من MN | أخباركم ÊḢBERKM sizin haberlerinizi | وسيرى WSYR ve görecektir | الله ELLH Allah | عملكم AMLKM yaptığınızı | ورسوله WRSWLH ve Elçisi de | ثم S̃M sonra | تردون TRD̃WN döndürüleceksiniz | إلى ÎL | عالم AELM bilene | الغيب ELĞYB görülmeyeni | والشهادة WELŞHED̃T ve görüleni | فينبئكم FYNBÙKM O size haber verecek | بما BME ne | كنتم KNTM varsa | تعملون TAMLWN yaptıklarınız | (9:94)
|سيحلفون SYḪLFWN yemin edecekler | بالله BELLH Allah'a | لكم LKM siz | إذا ÎZ̃E zaman | انقلبتم ENGLBTM yanlarına geldiğiniz | إليهم ÎLYHM onların | لتعرضوا LTARŽWE vazgeçmeniz için | عنهم ANHM kendilerinden | فأعرضوا FÊARŽWE vazgeçin | عنهم ANHM onlardan | إنهم ÎNHM çünkü onlar | رجس RCS murdardır | ومأواهم WMÊWEHM ve varacakları yer | جهنم CHNM cehennemdir | جزاء CZEÙ cezası olarak | بما BME şeylerin | كانوا KENWE | يكسبون YKSBWN kazandıkları | (9:95)
|يحلفون YḪLFWN yemin ediyorlar | لكم LKM size | لترضوا LTRŽWE razı olmanız için | عنهم ANHM kendilerinden | فإن FÎN eğer | ترضوا TRŽWE siz razı olsanız bile | عنهم ANHM onlardan | فإن FÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لا LE | يرضى YRŽ razı olmaz | عن AN -tan | القوم ELGWM topluluk- | الفاسقين ELFESGYN yoldan çıkan | (9:96)
|الأعراب ELÊAREB bedevi Araplar | أشد ÊŞD̃ daha yamandır | كفرا KFRE küfürde | ونفاقا WNFEGE ve iki yüzlülükte | وأجدر WÊCD̃R ve daha müsaittirler | ألا ÊLE | يعلموا YALMWE tanımamaya | حدود ḪD̃WD̃ sınırlarını | ما ME şeylerin | أنزل ÊNZL indirdiği | الله ELLH Allah'ın | على AL | رسوله RSWLH Elçisine | والله WELLH ve Allah | عليم ALYM bilendir | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir | (9:97)
|ومن WMN ve | الأعراب ELÊAREB bedevi Araplardan | من MN kimi var ki | يتخذ YTḢZ̃ sayar | ما ME şeyi | ينفق YNFG verdiği | مغرما MĞRME angarya | ويتربص WYTRBṦ ve gözetler | بكم BKM size | الدوائر ELD̃WEÙR belalar gelmesini | عليهم ALYHM onların | دائرة D̃EÙRT bela başına gelsin | السوء ELSWÙ kötü | والله WELLH Allah | سميع SMYA işitendir | عليم ALYM bilendir | (9:98)
|ومن WMN ve -den/dan | الأعراب ELÊAREB Araplar | من MN kimi de var ki | يؤمن YÙMN inanır | بالله BELLH Allah'a | واليوم WELYWM ve gününe | الآخر EL ËḢR ahiret | ويتخذ WYTḢZ̃ ve edinerek | ما ME -şey | ينفق YNFG verdikleri- | قربات GRBET yakınlaştırır | عند AND̃ katında | الله ELLH Allah | وصلوات WṦLWET ve -destekleri | الرسول ELRSWL Elçiye- | ألا ÊLE iyi bilin ki | إنها ÎNHE gerçekten o | قربة GRBT yakınlaştırır | لهم LHM onları | سيدخلهم SYD̃ḢLHM sokulurlar | الله ELLH Allah'a | في FY içine | رحمته RḪMTH rahmetinin | إن ÎN muhakkak ki | الله ELLH Allah | غفور ĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir | (9:99)
|والسابقون WELSEBGWN öne geçenlerden | الأولون ELÊWLWN ilk olanlar | من MN -den | المهاجرين ELMHECRYN Muhacirler- | والأنصار WELÊNṦER ve Ensardan | والذين WELZ̃YN ve kimseler | اتبعوهم ETBAWHM ona tabi olan(lar) | بإحسان BÎḪSEN güzelce | رضي RŽY razı olmuştur | الله ELLH Allah | عنهم ANHM onlardan | ورضوا WRŽWE onlar da razı olmuşlardır | عنه ANH O'ndan | وأعد WÊAD̃ ve hazırlamıştır | لهم LHM onlara | جنات CNET cennetler | تجري TCRY akan | تحتها TḪTHE altlarından | الأنهار ELÊNHER ırmaklar | خالدين ḢELD̃YN kalacakları | فيها FYHE içinde | أبدا ÊBD̃E ebedi | ذلك Z̃LK işte budur | الفوز ELFWZ kurtuluş | العظيم ELAƵYM büyük | (9:100)
|وممن WMMN ve vardır | حولكم ḪWLKM çevrenizdeki | من MN | الأعراب ELÊAREB bedevi Araplardan | منافقون MNEFGWN münafıklar | ومن WMN ve | أهل ÊHL halkından | المدينة ELMD̃YNT Medine | مردوا MRD̃WE iyice alışmış | على AL | النفاق ELNFEG iki yüzlülüğe | لا LE | تعلمهم TALMHM sen onları bilmezsin | نحن NḪN biz | نعلمهم NALMHM onları biliriz | سنعذبهم SNAZ̃BHM onlara azabedeceğiz | مرتين MRTYN iki kere | ثم S̃M sonra da | يردون YRD̃WN onlar itileceklerdir | إلى ÎL | عذاب AZ̃EB azaba | عظيم AƵYM büyük | (9:101)
|وآخرون W ËḢRWN ve başka bir kısmı da | اعترفوا EATRFWE itiraf ettiler | بذنوبهم BZ̃NWBHM günahlarını | خلطوا ḢLŦWE birbirine karıştırdılar | عملا AMLE ameli | صالحا ṦELḪE iyi | وآخر W ËḢR diğer | سيئا SYÙE kötüsüyle | عسى AS belki | الله ELLH Allah | أن ÊN | يتوب YTWB tevbesini kabul eder | عليهم ALYHM onların | إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | غفور ĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir | (9:102)
|خذ ḢZ̃ edin/al | من MN -ndan | أموالهم ÊMWELHM malları- | صدقة ṦD̃GT -bağlılığı | تطهرهم TŦHRHM temizleneceklerin- | وتزكيهم WTZKYHM ve arındırılacakların | بها BHE onunla | وصل WṦL ve -destekle | عليهم ALYHM onları- | إن ÎN | صلاتك ṦLETK desteklemen | سكن SKN sakinleştirir | لهم LHM onları | والله WELLH "ve ""O""" | سميع SMYA -işitmekte | عليم ALYM bilip- | (9:103)
|ألم ÊLM | يعلموا YALMWE bilmediler mi ki | أن ÊN şüphesiz | الله ELLH Allah'tır | هو HW O | يقبل YGBL kabul eden | التوبة ELTWBT tevbeyi | عن AN | عباده ABED̃H kullarından | ويأخذ WYÊḢZ̃ ve alan | الصدقات ELṦD̃GET sadakaları | وأن WÊN ve şüphesiz | الله ELLH Allah | هو HW O | التواب ELTWEB tevbeyi çok kabul edendir | الرحيم ELRḪYM çok esirgeyendir | (9:104)
|وقل WGL ve de ki | اعملوا EAMLWE yapın (yapacağınızı) | فسيرى FSYR görecek | الله ELLH Allah | عملكم AMLKM yaptığınız işleri | ورسوله WRSWLH ve Elçisi de | والمؤمنون WELMÙMNWN ve mü'minler de | وستردون WSTRD̃WN sonra döndürüleceksiniz | إلى ÎL | عالم AELM bilene | الغيب ELĞYB görülmeyeni | والشهادة WELŞHED̃T ve görüleni | فينبئكم FYNBÙKM O size haber verecek | بما BME şeyleri | كنتم KNTM olduğunuz | تعملون TAMLWN yapıyor(lar) | (9:105)
|وآخرون W ËḢRWN ve başkaları da var ki | مرجون MRCWN bırakılmışlardır | لأمر LÊMR emrine | الله ELLH Allah'ın | إما ÎME ya | يعذبهم YAZ̃BHM onlara azabeder | وإما WÎME ya da | يتوب YTWB affeder | عليهم ALYHM onları | والله WELLH Allah | عليم ALYM bilendir | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir | (9:106)
|والذين WELZ̃YN | اتخذوا ETḢZ̃WE edinenler var | مسجدا MSCD̃E bir mescid | ضرارا ŽRERE zarar vermek (için) | وكفرا WKFRE ve nankörlük etmek (için) | وتفريقا WTFRYGE ve ayrılık sokmak (için) | بين BYN arasını | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minlerin | وإرصادا WÎRṦED̃E ve gözetlemek (için) | لمن LMN kimseyi | حارب ḪERB savaşan | الله ELLH Allah | ورسوله WRSWLH ve Elçisiyle | من MN | قبل GBL önceden | وليحلفن WLYḪLFN ve yemin edecekler | إن ÎN | أردنا ÊRD̃NE biz istemedik | إلا ÎLE başkasını | الحسنى ELḪSN iyilik(ten) | والله WELLH oysa Allah | يشهد YŞHD̃ şahidtir | إنهم ÎNHM onların | لكاذبون LKEZ̃BWN yalan söylediklerine | (9:107)
|لا LE | تقم TGM doğrulmayın | فيه FYH orada | أبدا ÊBD̃E asla | لمسجد LMSCD̃ mescid (ise) | أسس ÊSS kurulan | على AL üzere | التقوى ELTGW takva | من MN | أول ÊWL ilk | يوم YWM günden | أحق ÊḪG elbette daha uygundur | أن ÊN | تقوم TGWM doğrulun | فيه FYH içinde | فيه FYH onda vardır | رجال RCEL erkekler | يحبون YḪBWN seven | أن ÊN | يتطهروا YTŦHRWE temizlenmeyi | والله WELLH ve Allah | يحب YḪB sever | المطهرين ELMŦHRYN temizlenenleri | (9:108)
|أفمن ÊFMN kimse mi? | أسس ÊSS kuran | بنيانه BNYENH yapısını | على AL üzerine | تقوى TGW korku | من MN | الله ELLH Allah'tan | ورضوان WRŽWEN ve rıza | خير ḢYR hayırlıdır | أم ÊM yoksa | من MN kimse mi? | أسس ÊSS kuran | بنيانه BNYENH yapısını | على AL | شفا ŞFE kenarına | جرف CRF bir uçurum | هار HER çökecek | فانهار FENHER ve yuvarlanan | به BH onunla birlikte | في FY | نار NER ateşine | جهنم CHNM cehennem | والله WELLH ve Allah | لا LE | يهدي YHD̃Y doğru yola iletmez | القوم ELGWM topluluğunu | الظالمين ELƵELMYN zalimler | (9:109)
|لا LE | يزال YZEL ileri gitmez | بنيانهم BNYENHM binaları | الذي ELZ̃Y | بنوا BNWE inşa ettikleri | ريبة RYBT bir kuşku olmaktan | في FY | قلوبهم GLWBHM yüreklerinde | إلا ÎLE dışında | أن ÊN | تقطع TGŦA parçalanması | قلوبهم GLWBHM kalbleri | والله WELLH Allah | عليم ALYM bilendir | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir | (9:110)
|إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | اشترى EŞTR satın almıştır | من MN -den | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minler- | أنفسهم ÊNFSHM canlarını | وأموالهم WÊMWELHM ve mallarını | بأن BÊN | لهم LHM kendilerinin olmak üzere | الجنة ELCNT cennet | يقاتلون YGETLWN savaşırlar | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | فيقتلون FYGTLWN öldürürler | ويقتلون WYGTLWN ve öldürülürler | وعدا WAD̃E bir sözdür | عليه ALYH üstlendiği | حقا ḪGE gerçek | في FY | التوراة ELTWRET Tevrat'ta | والإنجيل WELÎNCYL ve İncil'de | والقرآن WELGR ËN ve Kur'an'da | ومن WMN ve kim | أوفى ÊWF daha çok durabilir | بعهده BAHD̃H sözünde | من MN | الله ELLH Allah'tan | فاستبشروا FESTBŞRWE o halde sevinin | ببيعكم BBYAKM alışverişinizden | الذي ELZ̃Y | بايعتم BEYATM yaptığınız | به BH O'nunla | وذلك WZ̃LK ve işte | هو HW o | الفوز ELFWZ başarıdır | العظيم ELAƵYM büyük | (9:111)
|التائبون ELTEÙBWN tevbe edenler | العابدون ELAEBD̃WN ibadet edenler | الحامدون ELḪEMD̃WN hamdedenler | السائحون ELSEÙḪWN seyahat edenler | الراكعون ELREKAWN rüku edenler | الساجدون ELSECD̃WN secde edenler | الآمرون EL ËMRWN emredip | بالمعروف BELMARWF iyiliği | والناهون WELNEHWN ve men'edenler | عن AN -ten | المنكر ELMNKR kötülük- | والحافظون WELḪEFƵWN ve koruyanlar | لحدود LḪD̃WD̃ sınırlarını | الله ELLH Allah'ın | وبشر WBŞR ve müjdele | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minleri | (9:112)
|ما ME | كان KEN yoktur | للنبي LLNBY peygamber için | والذين WELZ̃YN ve kimseler için | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | أن ÊN | يستغفروا YSTĞFRWE mağfiret dilemek | للمشركين LLMŞRKYN ortak koşanlar için | ولو WLW ve şayet | كانوا KENWE olsalar | أولي ÊWLY akraba bile | قربى GRB | من MN | بعد BAD̃ sonra | ما ME | تبين TBYN belli olduktan | لهم LHM onların | أنهم ÊNHM muhakkak | أصحاب ÊṦḪEB halkı oldukları | الجحيم ELCḪYM cehennem | (9:113)
|وما WME ve | كان KEN değildir | استغفار ESTĞFER mağfiret dilemesi | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim'in | لأبيه LÊBYH babası için | إلا ÎLE başka bir şey | عن AN -den | موعدة MWAD̃T bir söz- | وعدها WAD̃HE verdiği | إياه ÎYEH ona | فلما FLME fakat | تبين TBYN belli olunca | له LH kendisine | أنه ÊNH onun | عدو AD̃W düşmanı olduğu | لله LLH Allah'a | تبرأ TBRÊ uzak durdu | منه MNH ondan | إن ÎN gerçekten | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim | لأواه LÊWEH çok içli idi | حليم ḪLYM yumuşak huylu idi | (9:114)
|وما WME | كان KEN değildir | الله ELLH Allah | ليضل LYŽL onları saptıracak | قوما GWME bir kavmi | بعد BAD̃ sonra | إذ ÎZ̃ | هداهم HD̃EHM doğru yola ilettikten | حتى ḪT kadar | يبين YBYN açıklayıncaya | لهم LHM kendilerine | ما ME şeyleri | يتقون YTGWN sakınacakları | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | بكل BKL her | شيء ŞYÙ şeyi | عليم ALYM bilendir | (9:115)
|إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | له LH O'nundur | ملك MLK mülkü | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | يحيي YḪYY yaşatandır | ويميت WYMYT ve öldürendir | وما WME ve yoktur | لكم LKM sizin | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | من MN hiçbir | ولي WLY dost | ولا WLE ne de | نصير NṦYR yardımcınız | (9:116)
|لقد LGD̃ andolsun | تاب TEB affetti | الله ELLH Allah | على AL | النبي ELNBY Peygamberi | والمهاجرين WELMHECRYN ve Muhacirleri | والأنصار WELÊNṦER ve Ensarı | الذين ELZ̃YN | اتبعوه ETBAWH ona uyan | في FY | ساعة SEAT sa'atinde | العسرة ELASRT güçlük | من MN | بعد BAD̃ O zaman | ما ME iken | كاد KED̃ neredeyse | يزيغ YZYĞ kaymağa yüz tutmuş | قلوب GLWB kalbleri | فريق FRYG bir kısmının | منهم MNHM içlerinden | ثم S̃M yine de | تاب TEB tevbesini kabul etti | عليهم ALYHM onların | إنه ÎNH çünkü O | بهم BHM onlara karşı | رءوف RÙWF çok şefkatli | رحيم RḪYM çok merhametlidir | (9:117)
|وعلى WAL ve | الثلاثة ELS̃LES̃T üçünün (kişinin) | الذين ELZ̃YN | خلفوا ḢLFWE geri bırakılan | حتى ḪT hatta | إذا ÎZ̃E | ضاقت ŽEGT dar gelmişti | عليهم ALYHM başlarına | الأرض ELÊRŽ dünya | بما BME rağmen | رحبت RḪBT genişliğine | وضاقت WŽEGT ve sıkıldıkça sıkılmış | عليهم ALYHM onların | أنفسهم ÊNFSHM canları | وظنوا WƵNWE ve anlamışlardı | أن ÊN | لا LE olmadığını | ملجأ MLCÊ bir çare | من MN -tan | الله ELLH Allah- | إلا ÎLE başka | إليه ÎLYH yine kendisinden | ثم S̃M sonra | تاب TEB tevbesini kabul buyurdu | عليهم ALYHM onların | ليتوبوا LYTWBWE tevbe etsinler | إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | هو HW O | التواب ELTWEB tevbeyi çok kabul eden | الرحيم ELRḪYM çok esirgeyendir | (9:118)
|يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | اتقوا ETGWE korkun | الله ELLH Allah'tan | وكونوا WKWNWE ve olun | مع MA beraber | الصادقين ELṦED̃GYN doğrularla | (9:119)
|ما ME | كان KEN onlara yakışmaz | لأهل LÊHL halkının | المدينة ELMD̃YNT Medine | ومن WMN ve kimselerin | حولهم ḪWLHM onların çevresinden | من MN -dan | الأعراب ELÊAREB bedevi Araplar- | أن ÊN | يتخلفوا YTḢLFWE geri kalmaları | عن AN -nden | رسول RSWL Elçisi- | الله ELLH Allah'ın | ولا WLE ve | يرغبوا YRĞBWE kaygısına düşmeleri | بأنفسهم BÊNFSHM kendi canlarının | عن AN | نفسه NFSH onun canından önce | ذلك Z̃LK böyledir | بأنهم BÊNHM çünkü | لا LE yoktur ki | يصيبهم YṦYBHM onların çekmeleri | ظمأ ƵMÊ bir susuzluk | ولا WLE ve yoktur ki | نصب NṦB bir yorgunluk | ولا WLE ve yoktur | مخمصة MḢMṦT yoksunluk | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | ولا WLE ve yoktur ki | يطئون YŦÙWN ayak basmaları | موطئا MWŦÙE bir yere | يغيظ YĞYƵ öfkelendirecek | الكفار ELKFER kâfirleri | ولا WLE ve yoktur ki | ينالون YNELWN sağlamaları | من MN | عدو AD̃W düşman karşısında | نيلا NYLE bir başarı | إلا ÎLE mutlaka | كتب KTB yazıl(masın) | لهم LHM kendileri için | به BH onunla | عمل AML bir amel | صالح ṦELḪ salih | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لا LE zayi etmez | يضيع YŽYA ecirlerini | أجر ÊCR iyilik edenlerin | المحسنين ELMḪSNYN harcamaları | (9:120)
|ولا WLE ve yoktur ki | ينفقون YNFGWN sarfettikeri | نفقة NFGT bir masraf | صغيرة ṦĞYRT küçük | ولا WLE ve | كبيرة KBYRT büyük | ولا WLE ve yoktur ki | يقطعون YGŦAWN bir geçmeleri | واديا WED̃YE vadiyi | إلا ÎLE mutlaka | كتب KTB yazı(lmasın) | لهم LHM onların lehine | ليجزيهم LYCZYHM onları mükafatlandırması için | الله ELLH Allah'ın | أحسن ÊḪSN en güzeliyle | ما ME şeylerin | كانوا KENWE oldukları | يعملون YAMLWN yapıyorlar | (9:121)
|وما WME ve değillerdi | كان KEN | المؤمنون ELMÙMNWN inananlar | لينفروا LYNFRWE sefere çıkacak | كافة KEFT hepsi toptan | فلولا FLWLE gerekmez mi? | نفر NFR geri kalmaları | من MN | كل KL her | فرقة FRGT kabileden | منهم MNHM içlerinden | طائفة ŦEÙFT bir cemaatin | ليتفقهوا LYTFGHWE iyice öğrenmek için | في FY | الدين ELD̃YN dini | ولينذروا WLYNZ̃RWE ve uyarmaları için | قومهم GWMHM kavimlerine | إذا ÎZ̃E zaman | رجعوا RCAWE dönüp geldikleri | إليهم ÎLYHM onlara | لعلهم LALHM belki | يحذرون YḪZ̃RWN sakınırlar diye | (9:122)
|يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | قاتلوا GETLWE savaşın | الذين ELZ̃YN kimselerle | يلونكم YLWNKM yakınınızda bulunan | من MN -den | الكفار ELKFER kafirler- | وليجدوا WLYCD̃WE ve bulsunlar | فيكم FYKM sizde | غلظة ĞLƵT bir katılık | واعلموا WEALMWE ve bilin ki | أن ÊN şüphesiz | الله ELLH Allah | مع MA beraberdir | المتقين ELMTGYN korunanlarla | (9:123)
|وإذا WÎZ̃E ve ne zaman | ما ME | أنزلت ÊNZLT indirilse | سورة SWRT bir sure | فمنهم FMNHM onlardan | من MN kimi | يقول YGWL der | أيكم ÊYKM hanginizin | زادته ZED̃TH artırdı | هذه HZ̃H bu | إيمانا ÎYMENE imanını | فأما FÊME fakat | الذين ELZ̃YN kimselerin | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | فزادتهم FZED̃THM artırır | إيمانا ÎYMENE imanını | وهم WHM ve onlar | يستبشرون YSTBŞRWN sevinirler | (9:124)
|وأما WÊME fakat gelince | الذين ELZ̃YN kimselere | في FY | قلوبهم GLWBHM yüreklerinde | مرض MRŽ hastalık olan(lara) | فزادتهم FZED̃THM katmıştır onların | رجسا RCSE pislik | إلى ÎL | رجسهم RCSHM pisliklerine | وماتوا WMETWE ve ölürler | وهم WHM onlar | كافرون KEFRWN kafirler olarak | (9:125)
|أولا ÊWLE | يرون YRWN görmüyorlar mı? | أنهم ÊNHM kendilerinin | يفتنون YFTNWN sınandıklarını | في FY | كل KL her | عام AEM yıl | مرة MRT bir kez | أو ÊW veya | مرتين MRTYN iki kez | ثم S̃M yine de | لا LE | يتوبون YTWBWN tevbe etmiyor | ولا WLE ve | هم HM onlar | يذكرون YZ̃KRWN öğüt almıyorlar | (9:126)
|وإذا WÎZ̃E ve ne zaman ki | ما ME | أنزلت ÊNZLT indirildi | سورة SWRT bir sure | نظر NƵR bakarlar | بعضهم BAŽHM kimisi | إلى ÎL | بعض BAŽ diğerine | هل HL mu? | يراكم YREKM sizi görüyor | من MN | أحد ÊḪD̃ birisi | ثم S̃M sonra | انصرفوا ENṦRFWE sıvışırlar | صرف ṦRF çevirmiştir | الله ELLH Allah | قلوبهم GLWBHM onların kalblerini | بأنهم BÊNHM oldukları için | قوم GWM bir topluluk | لا LE | يفقهون YFGHWN anlamaz | (9:127)
|لقد LGD̃ andolsun | جاءكم CEÙKM size gelmiştir | رسول RSWL bir Elçi | من MN | أنفسكم ÊNFSKM içinizden | عزيز AZYZ ağır gelen | عليه ALYH ona | ما ME | عنتم ANTM sıkıntıya uğramanız | حريص ḪRYṦ düşkün | عليكم ALYKM size | بالمؤمنين BELMÙMNYN mü'minlere | رءوف RÙWF şefkatli | رحيم RḪYM merhametlidir | (9:128)
|فإن FÎN eğer | تولوا TWLWE yüz çevirirlerse | فقل FGL de ki | حسبي ḪSBY bana yeter | الله ELLH Allah | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | عليه ALYH O'na | توكلت TWKLT dayandım | وهو WHW ve O | رب RB rabbidir | العرش ELARŞ Arş'ın | العظيم ELAƵYM büyük | (9:129)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}