"KNE" ifadesi tarandı:
# İçinde "KNE" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ك و ن|KVNكناKNEkunnā"""We were"63x
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā """We were" 4:97
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz değildik we were 6:23
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz ise idik we were 6:156
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā were 7:5
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā değiliz biz were We 7:7
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz we were 7:43
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā we used to 7:53
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz we are 7:88
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā olursak we are 7:113
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā idik we were 7:172
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz we were 9:65
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz idik we were 10:29
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz We are 10:61
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā (söylesek de) we are 12:17
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā değiliz we are 12:73
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz değiliz we were 12:81
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā bulunduğumuz we were 12:82
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz we have been 12:91
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā have been 12:97
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz olduğumuz we are 13:5
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā idik we were 14:21
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz we were 16:28
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā olduğumuz we used to 16:86
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā değiliz We 17:15
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz iken we are 17:49
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz olduktan we are 17:98
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā we were 18:64
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā olduk we were 21:14
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā olsaydık We were 21:17
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā olmuşuz [we] were 21:46
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz idik we had been 21:97
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz we were 21:97
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz bunu We are 21:104
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz değiliz We are 23:17
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz We are 23:30
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā olursak we are 26:41
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā olduğumuz we are 26:51
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz -imişiz we were 26:97
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz değildik We are 26:209
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā olduğumuz we have become 27:67
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biziz [We] were 28:45
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā idik [we] were 28:53
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz değiliz We would be 28:59
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā were 29:10
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā olduğumuz we used 35:37
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā değildik were We 36:28
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā kendimiz were 37:32
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā we used to 38:62
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā idik [we] were 40:47
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā olan we used to 40:84
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz değildik we were 43:13
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz [We] are 44:3
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz [We] are 44:5
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā idik [We] used to 45:29
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā idik [we] were 52:26
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā idik [we] used to 52:28
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz we had 67:10
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā bulunmazdık we (would) have been 67:10
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā -olduk [we] were 68:29
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā [we] were 68:31
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā idik used to 72:9
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz We 72:11
ك و ن|KVN كنا KNE kunnā biz olduktan we are 79:11


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}