» 7 / A’râf  7:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 7
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَلَنَقُصَّنَّ (FLNGṦN) = feleneḳuSSanne : ve elbette anlatacağız
2. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
3. بِعِلْمٍ (BALM) = biǐlmin : bilgi ile
4. وَمَا (VME) = ve mā : zira
5. كُنَّا (KNE) = kunnā : değiliz biz
6. غَائِبِينَ (ĞEÙBYN) = ğāibīne : onlardan uzak
ve elbette anlatacağız | onlara | bilgi ile | zira | değiliz biz | onlardan uzak |

[GṦṦ] [] [ALM] [] [KVN] [ĞYB]
FLNGṦN ALYHM BALM VME KNE ĞEÙBYN

feleneḳuSSanne ǎleyhim biǐlmin ve mā kunnā ğāibīne
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين

 » 7 / A’râf  Suresi: 7
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فلنقصن ق ص ص | GṦṦ FLNGṦN feleneḳuSSanne ve elbette anlatacağız Then surely We will narrate
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
بعلم ع ل م | ALM BALM biǐlmin bilgi ile with knowledge,
وما | VME ve mā zira and not
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā değiliz biz were We
غائبين غ ي ب | ĞYB ĞEÙBYN ğāibīne onlardan uzak absent.

7:7 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve elbette anlatacağız | onlara | bilgi ile | zira | değiliz biz | onlardan uzak |

[GṦṦ] [] [ALM] [] [KVN] [ĞYB]
FLNGṦN ALYHM BALM VME KNE ĞEÙBYN

feleneḳuSSanne ǎleyhim biǐlmin ve mā kunnā ğāibīne
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين

[ق ص ص] [] [ع ل م] [] [ك و ن] [غ ي ب]

 » 7 / A’râf  Suresi: 7
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فلنقصن ق ص ص | GṦṦ FLNGṦN feleneḳuSSanne ve elbette anlatacağız Then surely We will narrate
Fe,Lam,Nun,Gaf,Sad,Nun,
80,30,50,100,90,50,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person plural imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
الفاء عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
بعلم ع ل م | ALM BALM biǐlmin bilgi ile with knowledge,
Be,Ayn,Lam,Mim,
2,70,30,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
وما | VME ve mā zira and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā değiliz biz were We
Kef,Nun,Elif,
20,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
غائبين غ ي ب | ĞYB ĞEÙBYN ğāibīne onlardan uzak absent.
Ğayn,Elif,,Be,Ye,Nun,
1000,1,,2,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَلَنَقُصَّنَّ: ve elbette anlatacağız | عَلَيْهِمْ: onlara | بِعِلْمٍ: bilgi ile | وَمَا: zira | كُنَّا: değiliz biz | غَائِبِينَ: onlardan uzak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فلنقصن FLNGṦN ve elbette anlatacağız | عليهم ALYHM onlara | بعلم BALM bilgi ile | وما WME zira | كنا KNE değiliz biz | غائبين ĞEÙBYN onlardan uzak |
Kırık Meal (Okunuş) : |feleneḳuSSanne: ve elbette anlatacağız | ǎleyhim: onlara | biǐlmin: bilgi ile | ve mā: zira | kunnā: değiliz biz | ğāibīne: onlardan uzak |
Kırık Meal (Transcript) : |FLNGṦN: ve elbette anlatacağız | ALYHM: onlara | BALM: bilgi ile | VME: zira | KNE: değiliz biz | ĞEÙBYN: onlardan uzak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlara, tam bir bilgiyle her şeyi nakledeceğiz, bizim bulunmadığımız bir zaman, kaybolduğumuz bir vakit yoktu ki.
Adem Uğur : Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan uzak değiliz.
Ahmed Hulusi : Elbette onlarda olup bitenin hakikatini açacağız! Biz "gâib"ler (olanlardan bihaber olan) değiliz (Bâtın - Zâhir O'dur - Görünenin melekûtu Esmâ'mızdandır).
Ahmet Tekin : Onlara, olup bitenleri tam bir bilgi ile, ayrıntılarıyla anlatacağız. Biz bunlara ilgisiz olamayız. Gaybı, gayb âlemini bilemeyenler değiliz.
Ahmet Varol : (Yapıp ettiklerini) onlara bilgi ile anlatacağız; çünkü biz onlardan habersiz değildik.
Ali Bulaç : Andolsun (yapıp etmelerini) onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Ve biz gaibler (onlardan uzakta olan habersizler) de değildik.
Ali Fikri Yavuz : Peygamberlerin tebliğlerini, ümmetlerin, itaat ve muhalefetlerini bildiğimiz halde, onlara (peygamberlere) haber veririz. Çünkü biz, onlardan (yaptıklarından ve söylediklerinden) habersiz ve gaip değildik.
Bekir Sadak : And olsun ki, yaptiklarini kendilerine bir bir anlatacagiz zira onlardan uzak degildik.
Celal Yıldırım : Ve and olsun ki, onlara (kesin) bir bilgi ile (olup bitenleri) bir bir anlatacağız ve biz onlardan (hiç bir an) gâib değildik.
Diyanet İşleri : Andolsun, onlara (yaptıklarını) tam bir bilgi ile anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, yaptıklarını kendilerine bir bir anlatacağız, zira onlardan uzak değildik.
Diyanet Vakfi : Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan uzak değiliz.
Edip Yüksel : Onlara bir bilgiyle bildireceğiz; biz onlardan hiç uzak kalmadık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve elbette onlara, olan biten herşeyi bir bilgi ile anlatacağız; çünkü biz onlardan uzak değiliz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Soracağız da kendilerine karşı olup biteni mutlak bir ilim ile herhalde anlatacağız; çünkü Biz, her an onların yanındaydık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Soracağız da kendilerine karşı olan biteni mutlak bir ılim ile behemehal anlatacağız, öyle ya biz onlardan gâib değil idik
Fizilal-il Kuran : Onlara olup bitenleri bilgimize dayanarak kesinlikle bir bir anlatacağız. Zira onlar hiçbir zaman bilgi alanımız dışında kalmamışlardı.
Gültekin Onan : Andolsun (yapıp etmelerini) onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Ve biz gaibler (onlardan uzakta olan habersizler) de değildik.
Hakkı Yılmaz : "Ve andolsun, onlara, bir bilgi ile anlatacağız; çünkü Biz uzakta olanlar değildik. "
Hasan Basri Çantay : (Soracağız da) kendilerine karşı (olub biteni mutlak) bir ilim ile her halde anlatacağız. (Çünkü) biz (onlardan hiç bir zaman) gaaib değildik.
Hayrat Neşriyat : Artık (yaptıklarını) kendilerine bir ilim ile (bütün teferruâtıyla bilerek) mutlaka anlatacağız; çünki (biz, onlardan) gaib (habersiz) değildik.
İbni Kesir : Andolsun ki; onlara bilerek anlatacağız, zaten gaibler de değildik.
İskender Evrenosoğlu : Öyleyse onlara, mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaibler (onların yaptıklarından habersiz) değildik.
Muhammed Esed : Ve sonra kendilerine mutlaka (yapıp ettikleri hakkındaki şaşmaz) bilgimizi açacağız: çünkü hiçbir zaman (onlardan) uzak değildik.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra da onlara (yapmış olduklarını) bir bilgi ile elbette anlatacağız ve Biz (onlardan) gaibler olmuş değil idik.
Ömer Öngüt : Yaptıklarını kendilerine bir bir anlatacağız. Zira biz onlardan uzak değildik.
Şaban Piriş : Sonra da onlara, belge ile açıklayacağız. Zira biz uzak değildik.
Suat Yıldırım : Ve onlara, olup biten her şeyi, kesin bir ilme dayanarak bir bir anlatacağız. Öyle ya, Biz hiçbir zaman onlardan habersiz değildik ki!
Süleyman Ateş : Ve elbette onlara, olan biten herşeyi bilgi ile anlatacağız, zira biz onlardan uzak değiliz.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, (yapıp etmelerini) onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Ve biz gaibler (onlardan uzakta olan habersizler) de değildik.
Ümit Şimşek : Sonra bütün olup bitenleri, onlara İlâhî ilmimizle anlatacağız. Çünkü Biz onlardan hiçbir zaman uzak olmadık.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlara bir ilmin tanıklığında bütün serüveni mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden habersiz değildik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}