» 7 / A’râf  129:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 129
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : dediler
2. أُوذِينَا (ÊVZ̃YNE) = ūƶīnā : bize işkence edildi
3. مِنْ (MN) = min : -den
4. قَبْلِ (GBL) = ḳabli : önce-
5. أَنْ (ÊN) = en :
6. تَأْتِيَنَا (TÊTYNE) = te'tiyenā : sen bize gelmezden
7. وَمِنْ (VMN) = vemin : ve
8. بَعْدِ (BAD̃) = beǎ'di : sonradan
9. مَا (ME) = mā :
10. جِئْتَنَا (CÙTNE) = ci'tenā : sen bize geldikten
11. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
12. عَسَىٰ (AS) = ǎsā : umulur ki
13. رَبُّكُمْ (RBKM) = rabbukum : Rabbiniz
14. أَنْ (ÊN) = en :
15. يُهْلِكَ (YHLK) = yuhlike : yok eder
16. عَدُوَّكُمْ (AD̃VKM) = ǎduvvekum : düşmanınızı
17. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ (VYSTḢLFKM) = ve yesteḣlifekum : ve sizi hakim kılar
18. فِي (FY) = fī :
19. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzüne
20. فَيَنْظُرَ (FYNƵR) = feyenZura : böylece bakar
21. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
22. تَعْمَلُونَ (TAMLVN) = teǎ'melūne : hareket edeceğinize
dediler | bize işkence edildi | -den | önce- | | sen bize gelmezden | ve | sonradan | | sen bize geldikten | dedi | umulur ki | Rabbiniz | | yok eder | düşmanınızı | ve sizi hakim kılar | | yeryüzüne | böylece bakar | nasıl | hareket edeceğinize |

[GVL] [EZ̃Y] [] [GBL] [] [ETY] [] [BAD̃] [] [CYE] [GVL] [ASY] [RBB] [] [HLK] [AD̃V] [ḢLF] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [AML]
GELVE ÊVZ̃YNE MN GBL ÊN TÊTYNE VMN BAD̃ ME CÙTNE GEL AS RBKM ÊN YHLK AD̃VKM VYSTḢLFKM FY ELÊRŽ FYNƵR KYF TAMLVN

ḳālū ūƶīnā min ḳabli en te'tiyenā vemin beǎ'di ci'tenā ḳāle ǎsā rabbukum en yuhlike ǎduvvekum ve yesteḣlifekum l-erDi feyenZura keyfe teǎ'melūne
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون

 » 7 / A’râf  Suresi: 129
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler They said,
أوذينا ا ذ ي | EZ̃Y ÊVZ̃YNE ūƶīnā bize işkence edildi """We have been harmed"
من | MN min -den from
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳabli önce- before
أن | ÊN en [that]
تأتينا ا ت ي | ETY TÊTYNE te'tiyenā sen bize gelmezden you came to us
ومن | VMN vemin ve from
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di sonradan and after
ما | ME [what]
جئتنا ج ي ا | CYE CÙTNE ci'tenā sen bize geldikten "you have come to us."""
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
عسى ع س ي | ASY AS ǎsā umulur ki """Perhaps"
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord
أن | ÊN en [that]
يهلك ه ل ك | HLK YHLK yuhlike yok eder will destroy
عدوكم ع د و | AD̃V AD̃VKM ǎduvvekum düşmanınızı your enemy
ويستخلفكم خ ل ف | ḢLF VYSTḢLFKM ve yesteḣlifekum ve sizi hakim kılar and make you successors
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzüne the earth,
فينظر ن ظ ر | NƵR FYNƵR feyenZura böylece bakar then see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne hareket edeceğinize "you will do."""

7:129 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dediler | bize işkence edildi | -den | önce- | | sen bize gelmezden | ve | sonradan | | sen bize geldikten | dedi | umulur ki | Rabbiniz | | yok eder | düşmanınızı | ve sizi hakim kılar | | yeryüzüne | böylece bakar | nasıl | hareket edeceğinize |

[GVL] [EZ̃Y] [] [GBL] [] [ETY] [] [BAD̃] [] [CYE] [GVL] [ASY] [RBB] [] [HLK] [AD̃V] [ḢLF] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [AML]
GELVE ÊVZ̃YNE MN GBL ÊN TÊTYNE VMN BAD̃ ME CÙTNE GEL AS RBKM ÊN YHLK AD̃VKM VYSTḢLFKM FY ELÊRŽ FYNƵR KYF TAMLVN

ḳālū ūƶīnā min ḳabli en te'tiyenā vemin beǎ'di ci'tenā ḳāle ǎsā rabbukum en yuhlike ǎduvvekum ve yesteḣlifekum l-erDi feyenZura keyfe teǎ'melūne
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون

[ق و ل] [ا ذ ي] [] [ق ب ل] [] [ا ت ي] [] [ب ع د] [] [ج ي ا] [ق و ل] [ع س ي] [ر ب ب] [] [ه ل ك] [ع د و] [خ ل ف] [] [ا ر ض] [ن ظ ر] [ك ي ف] [ع م ل]

 » 7 / A’râf  Suresi: 129
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler They said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أوذينا ا ذ ي | EZ̃Y ÊVZ̃YNE ūƶīnā bize işkence edildi """We have been harmed"
,Vav,Zel,Ye,Nun,Elif,
,6,700,10,50,1,
V – 1st person plural (form IV) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول و«نا» ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
من | MN min -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳabli önce- before
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
أن | ÊN en [that]
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تأتينا ا ت ي | ETY TÊTYNE te'tiyenā sen bize gelmezden you came to us
Te,,Te,Ye,Nun,Elif,
400,,400,10,50,1,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ومن | VMN vemin ve from
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di sonradan and after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
N – genitive noun
اسم مجرور
ما | ME [what]
Mim,Elif,
40,1,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
جئتنا ج ي ا | CYE CÙTNE ci'tenā sen bize geldikten "you have come to us."""
Cim,,Te,Nun,Elif,
3,,400,50,1,
V – 2nd person masculine singular perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عسى ع س ي | ASY AS ǎsā umulur ki """Perhaps"
Ayn,Sin,,
70,60,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أن | ÊN en [that]
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يهلك ه ل ك | HLK YHLK yuhlike yok eder will destroy
Ye,He,Lam,Kef,
10,5,30,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
عدوكم ع د و | AD̃V AD̃VKM ǎduvvekum düşmanınızı your enemy
Ayn,Dal,Vav,Kef,Mim,
70,4,6,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويستخلفكم خ ل ف | ḢLF VYSTḢLFKM ve yesteḣlifekum ve sizi hakim kılar and make you successors
Vav,Ye,Sin,Te,Hı,Lam,Fe,Kef,Mim,
6,10,60,400,600,30,80,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form X) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzüne the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
فينظر ن ظ ر | NƵR FYNƵR feyenZura böylece bakar then see
Fe,Ye,Nun,Zı,Re,
80,10,50,900,200,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
الفاء عاطفة
فعل مضارع منصوب
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne hareket edeceğinize "you will do."""
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالُوا: dediler | أُوذِينَا: bize işkence edildi | مِنْ: -den | قَبْلِ: önce- | أَنْ: | تَأْتِيَنَا: sen bize gelmezden | وَمِنْ: ve | بَعْدِ: sonradan | مَا: | جِئْتَنَا: sen bize geldikten | قَالَ: dedi | عَسَىٰ: umulur ki | رَبُّكُمْ: Rabbiniz | أَنْ: | يُهْلِكَ: yok eder | عَدُوَّكُمْ: düşmanınızı | وَيَسْتَخْلِفَكُمْ: ve sizi hakim kılar | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzüne | فَيَنْظُرَ: böylece bakar | كَيْفَ: nasıl | تَعْمَلُونَ: hareket edeceğinize |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قالوا GELWE dediler | أوذينا ÊWZ̃YNE bize işkence edildi | من MN -den | قبل GBL önce- | أن ÊN | تأتينا TÊTYNE sen bize gelmezden | ومن WMN ve | بعد BAD̃ sonradan | ما ME | جئتنا CÙTNE sen bize geldikten | قال GEL dedi | عسى AS umulur ki | ربكم RBKM Rabbiniz | أن ÊN | يهلك YHLK yok eder | عدوكم AD̃WKM düşmanınızı | ويستخلفكم WYSTḢLFKM ve sizi hakim kılar | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzüne | فينظر FYNƵR böylece bakar | كيف KYF nasıl | تعملون TAMLWN hareket edeceğinize |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳālū: dediler | ūƶīnā: bize işkence edildi | min: -den | ḳabli: önce- | en: | te'tiyenā: sen bize gelmezden | vemin: ve | beǎ'di: sonradan | : | ci'tenā: sen bize geldikten | ḳāle: dedi | ǎsā: umulur ki | rabbukum: Rabbiniz | en: | yuhlike: yok eder | ǎduvvekum: düşmanınızı | ve yesteḣlifekum: ve sizi hakim kılar | : | l-erDi: yeryüzüne | feyenZura: böylece bakar | keyfe: nasıl | teǎ'melūne: hareket edeceğinize |
Kırık Meal (Transcript) : |GELVE: dediler | ÊVZ̃YNE: bize işkence edildi | MN: -den | GBL: önce- | ÊN: | TÊTYNE: sen bize gelmezden | VMN: ve | BAD̃: sonradan | ME: | CÙTNE: sen bize geldikten | GEL: dedi | AS: umulur ki | RBKM: Rabbiniz | ÊN: | YHLK: yok eder | AD̃VKM: düşmanınızı | VYSTḢLFKM: ve sizi hakim kılar | FY: | ELÊRŽ: yeryüzüne | FYNƵR: böylece bakar | KYF: nasıl | TAMLVN: hareket edeceğinize |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sen gelmeden önce de eziyet çektik, geldikten sonra da çekiyoruz dediler. Mûsâ, umarım ki dedi, Rabbiniz, düşmanlarınızı helâk eder, yeryüzünde hükümdâr eder sizi de neler yapacağınıza bakar, dener sizi.
Adem Uğur : Onlar da, sen bize (peygamber olarak) gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. (Musa), "Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helâk eder ve onların yerine sizi yer yüzüne hakim kılar da nasıl hareket edeceğinize bakar" dedi.
Ahmed Hulusi : (Musa'nın kavmi) dediler ki: "Senin bize gelişinden önce de eziyet edildik, gelişinden sonra da". . . (Musa) dedi ki: "Umulur ki Rabbiniz, düşmanınızı helâk eder ve (onların yerine) yeryüzünde sizi halifeler kılar da, neler yapacağınıza bakar. "
Ahmet Tekin : İsrâiloğulları: 'Sen bize peygamber olarak gelmeden önce de, geldikten sonra da bize işkence edildi' dediler. Mûsâ: 'Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı helâk eder. Onların yerine sizi yeryüzüne hâkim kılar da, sizin nasıl davranacağınıza, emirlerine itaat edip etmeyeceğinize, nasıl bir hayat yaşayacağınıza bakar' dedi.
Ahmet Varol : Onlar: 'Bize, sen gelmeden önce de eziyet edildi sen geldikten sonra da!' dediler. O da: 'Olur ki Rabbiniz, düşmanınızı helak edip, sizi onların yerlerine yerleştirir ve sizin nasıl davranacağınıza bakar' dedi. [7]
Ali Bulaç : Dediler ki: "Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da eziyete uğratıldık." (Musa:) "Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) kılacak, böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek" dedi.
Ali Fikri Yavuz : Mûsa’ya iman edenler de: “- Sen bize Peygamber gelmeden önce de, bize Peygamber geldikten sonra da eziyet gördük.” dediler. Mûsa şöyle dedi: “-Umulur ki Rabbiniz, düşmanlarınızı helâk edecek ve sizi onlar yerine sahip kılacaktır da sizin nasıl hareket edeceğinize bakacaktır.”
Bekir Sadak : Milleti: «Sen bize gelmeden once de, geldikten sonra da eziyet cektik» dediler. Musa da: «Rabbinizin dusmanlarinizi yok etmesi ve yeryuzunde sizi onlarin yerine gecirmesi umulur. O zaman nasil davranacaginiza bakar» dedi. *
Celal Yıldırım : Kavmi Ona : «Ey Musa ! Sen bize (peygamber olarak) gelmeden önce de ve bize geldikten sonra da hep eziyete uğradık» diye (sızlandılar). Musa onlara : «Umulur ki Rabblniz düşmanınızı yok eder ve sizi yeryüzünde onların yerine geçirir de nasıl (hareket) edeceğinize bakar» dedi.
Diyanet İşleri : Dediler ki: “Sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi, geldikten sonra da.” Mûsâ, “Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı helâk edecek ve sizi bu yerde (Mısır’da) egemen kılıp, nasıl davranacağınıza bakacaktır” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Milleti: 'Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da eziyet çektik' dediler. Musa da: 'Rabbinizin düşmanlarınızı yok etmesi ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirmesi umulur. O zaman nasıl davranacağınıza bakar' dedi.
Diyanet Vakfi : Onlar da, sen bize (peygamber olarak) gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. (Musa), «Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helâk eder ve onların yerine sizi yer yüzüne hakim kılar da nasıl hareket edeceğinize bakar» dedi.
Edip Yüksel : 'Sen bize gelmeden önce de, bize geldikten sonra da eziyet edildik,' dediler. (Musa da) 'Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı yok ederek onların yerine sizleri yeryüzüne yerleştirsin ve sonra nasıl davranacağınıza baksın,' dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kavmi de dediler ki: «Sen bize gelmeden önce de eziyet gördük, sen geldikten sonra da.» Musa dedi ki: «Umulur ki, Rabbiniz düşmanlarınızı helak edip de sizi yeryüzünde halife kılacaktır ve sizin nasıl işler yaptığınıza bakacaktır.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kavmi de ona: «Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da işkenceye uğratıldık.» dediler. O da: «Umulur ki, Rabbiniz hasımınızı helak edip de sizi yeryüzünde halife kılacak ve sizin nasıl işler yapacağınıza bakacaktır.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Biz, dediler: sen bize gelmezden evvel de eza edildik sen bize geldikten sonra da, umulur ki, dedi: Rabbınız hasmınızı helâk edib de sizi yer yüzünde halife kılacak, sizin de nasıl işler yapacağınıza bakacaktır
Fizilal-il Kuran : Soydaşları dediler ki; Sen gelmezden önce de geldikten sonra da işkence çektik. Musa dedi ki, «Umulur ki, Allah düşmanınızı yok eder ve sizleri onların yerine geçirir de nasıl hareket edeceğinize bakar.»
Gültekin Onan : Dediler ki: "Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da eziyet edildik." (Musa da:) "Umulur ki rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler kılacak, böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek" dedi.
Hakkı Yılmaz : Mûsâ'nın toplumu dediler ki: “Sen bize gelmeden önce de eziyet gördük, sen geldikten sonra da.” Mûsâ dedi ki: “Umulur ki, Rabbiniz düşmanlarınızı değişime, yıkıma uğratacak ve sizi yeryüzünde onların yerine geçirecektir. Böylece de sizin nasıl davranacağınıza bakacaktır.”
Hasan Basri Çantay : (İsrâîl oğulları): «Biz, dediler, sen bize (peygamber olarak) gelmezden evvel de, bize geldiğinden sonra da işkenceye dûçâr edildik». (Musa şöyle) dedi: «Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek, sizi bu yerde hükümdar yapacak da sizin nasıl hareket edeceğinize bakacakdır».
Hayrat Neşriyat : (Onlar) dediler ki: '(Ey Mûsâ! Sen) bize gelmeden önce de, geldikten sonra da bize eziyet edildi.' (Mûsâ şöyle) dedi: 'Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helâk eder ve sizi yeryüzünde (onların yerine) hâkim kılar da, nasıl amel edeceğinize bakar.'
İbni Kesir : Dediler ki: Sen, bize gelmezden önce de, geldikten sonra da eziyyet edildik. Dedi ki: Rabbınızın, düşmanınızı yok etmesi ve yeryüzünde sizi onların yerine getirmesi umulur. Ve o zaman nasıl davranacağınıza bakacaktır.
İskender Evrenosoğlu : Şöyle dediler: “Sen, bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi, (Hz. Musa da) dedi ki: “Umulur ki; Rabbiniz sizin düşmanınızı helâk eder (yok eder) ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar (onların yerine hakim kılar). Böylece nasıl amel edeceğinize (davranacağınıza) bakar.”
Muhammed Esed : (Fakat İsrailoğulları:) "Biz, sen gelmeden önce de çok eziyet çektik, geldikten sonra da!" dediler. (Musa cevaben): "Belki de, Rabbiniz düşmanınızı yok edip yeryüzüne sizi varis kılacak: Ve sonra sizin nasıl (ve neler) yaptığınıza bakacak!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Dediler ki: «Biz senin bize gelmenden evvel de ve bize geldiğinden sonra da eza edildik». «Umulur ki,» Dedi, «Rabbiniz düşmanlarınızı helâk eder de sizi yerde onların halefi kılacak olur. Tâ ki nasıl amel edeceğinize nazar buyursun.»
Ömer Öngüt : Dediler ki: “Sen bize gelmezden önce de, sen bize geldikten sonra da hep eziyete uğradık. ” Musa da: “Rabbinizin düşmanlarınızı yok etmesi ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirmesi umulur. O zaman nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. ” dedi.
Şaban Piriş : Kavmi ise: -Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. Musa da: -Rabbinizin düşmanlarınızı helak etmesi ve sizi yeryüzünde nasıl yaşayacağınıza bakmak için, iktidara getirmesi ümit edilir, dedi.
Suat Yıldırım : İsrailoğulları: "Biz, hem sen bize gelmeden önce, hem de sen bize peygamber olarak geldikten sonra işkenceye mâruz kaldık!" diye yakındılar. Mûsâ ise, şöyle dedi: "Hele biraz daha sabredin. Umulur ki, Rabbiniz düşmanlarınızı imha eder de, onların yerine sizi hakim kılıp nasıl hareket edeceğinize bakar."
Süleyman Ateş : "(Ey Mûsâ), sen bize gelmezden önce de, sen bize geldikten sonra da bize işkence edildi." dediler. (Mûsâ) dedi: "Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı yok eder ve onların yerine sizi yeryüzüne hâkim kılar da nasıl hareket edeceğinize bakar."
Tefhim-ul Kuran : Dediler ki: «Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da eziyete uğratıldık.» (Musa:) «Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) kılacak, böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek» dedi.
Ümit Şimşek : Onlar 'Sen gelmeden önce de biz eziyete uğruyorduk, sen geldikten sonra da' dediler. Musa 'Bakarsınız,' dedi, 'Rabbiniz düşmanlarınızı helâk eder de, ne tür işler yapacağınıza bakmak için ülkede onların yerine sizi egemen kılar.'
Yaşar Nuri Öztürk : Dediler ki: "Senin bize gelişinden önce de işkenceye uğratıldık, gelişinden sonra da." Musa dedi: "Rabbinizin, düşmanınızı yok etmesi ve nasıl davranacağınıza bakmak üzere yeryüzünde sizi yöneticiler yapması umulabilir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}