» 7 / A’râf  10:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 10
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (VLGD̃) = veleḳad : ve doğrusu
2. مَكَّنَّاكُمْ (MKNEKM) = mekkennākum : biz sizi yerleştirdik
3. فِي (FY) = fī :
4. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
5. وَجَعَلْنَا (VCALNE) = ve ceǎlnā : ve verdik
6. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
7. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
8. مَعَايِشَ (MAEYŞ) = meǎāyişe : geçimlikler
9. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : ne kadar da az
10. مَا (ME) = mā :
11. تَشْكُرُونَ (TŞKRVN) = teşkurūne : şükrediyorsunuz
ve doğrusu | biz sizi yerleştirdik | | yeryüzünde | ve verdik | size | orada | geçimlikler | ne kadar da az | | şükrediyorsunuz |

[] [MKN] [] [ERŽ] [CAL] [] [] [AYŞ] [GLL] [] [ŞKR]
VLGD̃ MKNEKM FY ELÊRŽ VCALNE LKM FYHE MAEYŞ GLYLE ME TŞKRVN

veleḳad mekkennākum l-erDi ve ceǎlnā lekum fīhā meǎāyişe ḳalīlen teşkurūne
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون

 » 7 / A’râf  Suresi: 10
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve doğrusu And certainly
مكناكم م ك ن | MKN MKNEKM mekkennākum biz sizi yerleştirdik We established you
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve verdik and We made
لكم | LKM lekum size for you
فيها | FYHE fīhā orada in it
معايش ع ي ش | AYŞ MAEYŞ meǎāyişe geçimlikler livelihood.
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen ne kadar da az Little
ما | ME (is) what
تشكرون ش ك ر | ŞKR TŞKRVN teşkurūne şükrediyorsunuz you (are) grateful.

7:10 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve doğrusu | biz sizi yerleştirdik | | yeryüzünde | ve verdik | size | orada | geçimlikler | ne kadar da az | | şükrediyorsunuz |

[] [MKN] [] [ERŽ] [CAL] [] [] [AYŞ] [GLL] [] [ŞKR]
VLGD̃ MKNEKM FY ELÊRŽ VCALNE LKM FYHE MAEYŞ GLYLE ME TŞKRVN

veleḳad mekkennākum l-erDi ve ceǎlnā lekum fīhā meǎāyişe ḳalīlen teşkurūne
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون

[] [م ك ن] [] [ا ر ض] [ج ع ل] [] [] [ع ي ش] [ق ل ل] [] [ش ك ر]

 » 7 / A’râf  Suresi: 10
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve doğrusu And certainly
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
REM – prefixed resumption particle
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو استئنافية
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
مكناكم م ك ن | MKN MKNEKM mekkennākum biz sizi yerleştirdik We established you
Mim,Kef,Nun,Elif,Kef,Mim,
40,20,50,1,20,40,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve verdik and We made
Vav,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
6,3,70,30,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
فيها | FYHE fīhā orada in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
معايش ع ي ش | AYŞ MAEYŞ meǎāyişe geçimlikler livelihood.
Mim,Ayn,Elif,Ye,Şın,
40,70,1,10,300,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen ne kadar da az Little
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
ما | ME (is) what
Mim,Elif,
40,1,
SUP – supplemental particle
حرف زائد
تشكرون ش ك ر | ŞKR TŞKRVN teşkurūne şükrediyorsunuz you (are) grateful.
Te,Şın,Kef,Re,Vav,Nun,
400,300,20,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: ve doğrusu | مَكَّنَّاكُمْ: biz sizi yerleştirdik | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | وَجَعَلْنَا: ve verdik | لَكُمْ: size | فِيهَا: orada | مَعَايِشَ: geçimlikler | قَلِيلًا: ne kadar da az | مَا: | تَشْكُرُونَ: şükrediyorsunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ve doğrusu | مكناكم MKNEKM biz sizi yerleştirdik | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | وجعلنا WCALNE ve verdik | لكم LKM size | فيها FYHE orada | معايش MAEYŞ geçimlikler | قليلا GLYLE ne kadar da az | ما ME | تشكرون TŞKRWN şükrediyorsunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: ve doğrusu | mekkennākum: biz sizi yerleştirdik | : | l-erDi: yeryüzünde | ve ceǎlnā: ve verdik | lekum: size | fīhā: orada | meǎāyişe: geçimlikler | ḳalīlen: ne kadar da az | : | teşkurūne: şükrediyorsunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |VLGD̃: ve doğrusu | MKNEKM: biz sizi yerleştirdik | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | VCALNE: ve verdik | LKM: size | FYHE: orada | MAEYŞ: geçimlikler | GLYLE: ne kadar da az | ME: | TŞKRVN: şükrediyorsunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik, yaşama ve geçinme vâsıtalarını da halkettik, ne de az şükredersiniz.
Adem Uğur : Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!
Ahmed Hulusi : Andolsun ki, sizi arzda yerleştirdik ve sizin için orada yaşamınızı devam ettirecek nimetler oluşturduk. . . Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!
Ahmet Tekin : Biz sizi yeryüzünde yerleştirdik, size güç itibar ve iktidar verdik, geçim vasıtaları ve geçinme imkânları sağladık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
Ahmet Varol : Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada çeşitli geçim imkanları verdik. Çok az şükrediyorsunuz!
Ali Bulaç : Andolsun, sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orda size geçimlikler yarattık. Ne az şükrediyorsunuz?
Ali Fikri Yavuz : Andolsun ki, sizi, yeryüzünde yerleştirdik ve sizin için orada bir çok geçim imkânları hazırladık. Siz ne az şükrediyorsunuz!...
Bekir Sadak : Sizi yeryuzunde yerlestirdik ve orada size gecimlikler yarattik. Oyleyken pek az sukrediyorsunuz. *
Celal Yıldırım : And olsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim yollarını yaratıp düzenledik. Ne de az şükrediyorsunuz!
Diyanet İşleri : Andolsun, size yeryüzünde imkân ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkânları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz!
Diyanet İşleri (eski) : Sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçimlikler yarattık. Öyleyken pek az şükrediyorsunuz.
Diyanet Vakfi : Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!
Edip Yüksel : Sizleri yeryüzüne yerleştirdik ve orada size yaşama imkânları sağladık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Doğrusu Biz sizi yeryüzünde, yerleştirdik, orada size geçimlikler verdik; ne kadar da az şükrediyorsunuz!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, sizi yeryüzünde yerleştirdik ve sizin için onda birçok geçim kaynakları yaptık. Siz, pek az şükrediyorsunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şanım hakkı için sizi Arzda yerleştirdik ve sizin için onda bir çok geçimlikler yaptık, siz pek az şükrediyorsunuz
Fizilal-il Kuran : Size yeryüzünde yurt sağladık, orada size çeşitli geçim kaynakları bağışladık. Ne kadar az şükrediyorsunuz!
Gültekin Onan : Andolsun, sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orada size geçimlikler yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
Hakkı Yılmaz : "Ve hiç kuşkusuz Biz, sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçimlikler sağladık; kendinize verilen nimetlerin karşılığını ne kadar da az ödüyorsunuz! "
Hasan Basri Çantay : Andolsun, sizi yer (yüzün) de yerleşdirmişiz, size orada bir çok geçim vasıtaları yaratmışızdır. Ne az şükredersiniz!
Hayrat Neşriyat : Celâlim hakkı için, size yeryüzünde imkân verdik (orada yerleştirdik) ve orada sizin için geçim vâsıtaları kıldık. (Siz ise) ne kadar az şükrediyorsunuz!
İbni Kesir : Andolsun ki; sizi, yeryüzüne yerleştirdik. Ve size orada geçimlikler yarattık. Ne de az şükrediyorsunuz.
İskender Evrenosoğlu : Andolsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz.
Muhammed Esed : Evet, (ey insanlar), sizi yeryüzüne gerçekten (bolluk içinde) yerleştirdik ve size orada geçiminizi sağlayacak şeyler verdik: (Hal böyleyken) ne kadar az şükrediyorsunuz!
Ömer Nasuhi Bilmen : Andolsun ki, sizi yerde yerleştirdik ve size orada birçok maişet vasıtaları vücuda getirdik, siz ise pek az şükredersiniz.
Ömer Öngüt : Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçimlikler yarattık. Ne de az şükrediyorsunuz!
Şaban Piriş : Sizi yeryüzünde yerleştirdik. Orada sizin için geçimlikler sağladık. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz!
Suat Yıldırım : Şu bir gerçektir ki ey insanlar, Biz sizi dünyaya yerleştirip orada size hakimiyet verdik. Orada sizin için birçok geçim vasıtaları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!
Süleyman Ateş : Doğrusu biz sizi yeryüzünde yerleştirdik, orada size geçimlikler verdik; ne kadar da az şükrediyorsunuz!
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, sizi yeryüzünde 'yerleşik kıldık' ve orda size geçimlikler yarattık. Ne de az şükrediyorsunuz?
Ümit Şimşek : Biz sizi yeryüzünde yerleştirip orada sizin için geçim vasıtaları yarattık. Oysa siz pek az şükrediyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : Andolsun, sizi yeryüzünde yerleştirdik ve sizin için orada, geçiminize yarayacak nimet ve imkanlara vücut verdik. Ne de az şükrediyorsunuz!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}