» 7 / A’râf  84:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 84
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَأَمْطَرْنَا (VÊMŦRNE) = ve emTarnā : ve yağdırdık
2. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : üzerlerine
3. مَطَرًا (MŦRE) = meTaran : bir yağmur
4. فَانْظُرْ (FENƵR) = fenZur : bak
5. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
6. كَانَ (KEN) = kāne : oldu
7. عَاقِبَةُ (AEGBT) = ǎāḳibetu : sonu
8. الْمُجْرِمِينَ (ELMCRMYN) = l-mucrimīne : suçluların
ve yağdırdık | üzerlerine | bir yağmur | bak | nasıl | oldu | sonu | suçluların |

[MŦR] [] [MŦR] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [CRM]
VÊMŦRNE ALYHM MŦRE FENƵR KYF KEN AEGBT ELMCRMYN

ve emTarnā ǎleyhim meTaran fenZur keyfe kāne ǎāḳibetu l-mucrimīne
وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين

 » 7 / A’râf  Suresi: 84
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأمطرنا م ط ر | MŦR VÊMŦRNE ve emTarnā ve yağdırdık And We showered
عليهم | ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them
مطرا م ط ر | MŦR MŦRE meTaran bir yağmur a rain.
فانظر ن ظ ر | NƵR FENƵR fenZur bak So see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
كان ك و ن | KVN KEN kāne oldu was
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonu (the) end
المجرمين ج ر م | CRM ELMCRMYN l-mucrimīne suçluların (of) the criminals.

7:84 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve yağdırdık | üzerlerine | bir yağmur | bak | nasıl | oldu | sonu | suçluların |

[MŦR] [] [MŦR] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [CRM]
VÊMŦRNE ALYHM MŦRE FENƵR KYF KEN AEGBT ELMCRMYN

ve emTarnā ǎleyhim meTaran fenZur keyfe kāne ǎāḳibetu l-mucrimīne
وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين

[م ط ر] [] [م ط ر] [ن ظ ر] [ك ي ف] [ك و ن] [ع ق ب] [ج ر م]

 » 7 / A’râf  Suresi: 84
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأمطرنا م ط ر | MŦR VÊMŦRNE ve emTarnā ve yağdırdık And We showered
Vav,,Mim,Tı,Re,Nun,Elif,
6,,40,9,200,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليهم | ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
مطرا م ط ر | MŦR MŦRE meTaran bir yağmur a rain.
Mim,Tı,Re,Elif,
40,9,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فانظر ن ظ ر | NƵR FENƵR fenZur bak So see
Fe,Elif,Nun,Zı,Re,
80,1,50,900,200,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الفاء استئنافية
فعل أمر
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
كان ك و ن | KVN KEN kāne oldu was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonu (the) end
Ayn,Elif,Gaf,Be,Te merbuta,
70,1,100,2,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
المجرمين ج ر م | CRM ELMCRMYN l-mucrimīne suçluların (of) the criminals.
Elif,Lam,Mim,Cim,Re,Mim,Ye,Nun,
1,30,40,3,200,40,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَأَمْطَرْنَا: ve yağdırdık | عَلَيْهِمْ: üzerlerine | مَطَرًا: bir yağmur | فَانْظُرْ: bak | كَيْفَ: nasıl | كَانَ: oldu | عَاقِبَةُ: sonu | الْمُجْرِمِينَ: suçluların |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وأمطرنا WÊMŦRNE ve yağdırdık | عليهم ALYHM üzerlerine | مطرا MŦRE bir yağmur | فانظر FENƵR bak | كيف KYF nasıl | كان KEN oldu | عاقبة AEGBT sonu | المجرمين ELMCRMYN suçluların |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve emTarnā: ve yağdırdık | ǎleyhim: üzerlerine | meTaran: bir yağmur | fenZur: bak | keyfe: nasıl | kāne: oldu | ǎāḳibetu: sonu | l-mucrimīne: suçluların |
Kırık Meal (Transcript) : |VÊMŦRNE: ve yağdırdık | ALYHM: üzerlerine | MŦRE: bir yağmur | FENƵR: bak | KYF: nasıl | KEN: oldu | AEGBT: sonu | ELMCRMYN: suçluların |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlara yağmur gibi taş yağdırdık, bak da gör suçluların sonucu ne olmuş.
Adem Uğur : Ve üzerlerine (taş) yağmuru yağdırdık. Bak ki günahkârların sonu nasıl oldu!
Ahmed Hulusi : Onların üzerine azabı bir yağmur gibi yağdırdık (volkan patlaması olduğu rivayet edilir)! Bir bak, suçluların sonu nasıl oldu!
Ahmet Tekin : Üzerlerine yağmur gibi taş yağdırdık. İbret nazarıyla bir bak, incele, İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilerin, suçluların sonu nasıl oldu?
Ahmet Varol : Onların üzerine şiddetli bir (azap) yağmuru yağdırdık. Suçluların sonlarının nasıl olduğuna bak!
Ali Bulaç : Ve onların üzerine bir (azab) sağanağı yağdırdık. Suçlu-günahkarların uğradıkları sona bir bak işte.
Ali Fikri Yavuz : Üzerlerine bir azab yağmuru yağdırdık. İşte bak, peygamberleri inkâr eden mücrimlerin sonu nasıl oldu!...
Bekir Sadak : Geriye kalanlarin uzerine oyle bir yagmur yagdirdik ki! Suclularin sonunun nasil olduguna bir bak! *
Celal Yıldırım : Üzerlerine bir (azâb ve gazâblı taş) yağmuru yağdırdık. (Azgınlık ve taşkınlık içinde olan) suçluların bir bak sonları ne oldu!
Diyanet İşleri : Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık.” Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu.
Diyanet İşleri (eski) : Geriye kalanların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki! Suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bak!
Diyanet Vakfi : Ve üzerlerine (taş) yağmuru yağdırdık. Bak ki günahkârların sonu nasıl oldu!
Edip Yüksel : Üstlerine bir yağmur yağdırdık. Suçluların sonuna bak!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve üzerlerine bir (azab) yağmuru yağdırdık. Bak ki günahkârların sonu nasıl oldu!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onların üzerine bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak mücrimlerin sonu nasıl oldu!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve üzerlerine bir azab yağmuru yağdırdık, işte bak mücrimlerin akıbeti nasıl oldu
Fizilal-il Kuran : Onların üzerine müthiş bir yağmur yağdırdık. Gör bakalım, günahkârların sonu nasıl oldu?
Gültekin Onan : Ve onların üzerine bir (azab) sağanağı yağdırdık. Suçlu-günahkarların uğradıkları sona bir bak.
Hakkı Yılmaz : Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Bak bakalım günahkârların sonu nasıl oldu! ***
Hasan Basri Çantay : Onların üzerine bir (azâb) yağmur (u) yağdırdık. İşte bak günahkârların sonu nice olmuşdur!
Hayrat Neşriyat : Ve üzerlerine (taştan) bir yağmur yağdırdık. İşte bak günahkârların âkıbeti nasıl oldu!
İbni Kesir : Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki; bir bak, işte suçluların sonu nasıl olmuştur.
İskender Evrenosoğlu : Ve onların üzerine (taş) yağmuru yağdırdık. Bak, mücrimlerin (suçluların) akıbeti nasıl oldu.
Muhammed Esed : Bu arada, (helak edici) bir yağmur yağdırdık berikilerin üzerine: İşte görün, günaha gömülüp gidenlerin başına geleni!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onların üzerlerine bir (azap) yağmuru yağdırdık. Artık bak günahkârların akibeti nasıl oldu?
Ömer Öngüt : Geride kalanların üzerine öyle bir taş yağmuru yağdırdık ki! Bak işte! Suçluların sonu nasıl oldu?
Şaban Piriş : Onlara azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, günahkarların sonu nasıl oldu!
Suat Yıldırım : Üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, suçlu kâfirlerin sonu nice oldu!
Süleyman Ateş : Ve üzerlerine bir (taş) yağmur(u) yağdırdık; bak, işte suçluların sonu nasıl oldu!
Tefhim-ul Kuran : Ve onların üzerine bir (azab) sağanağı yağdırdık. Suçlu-günahkârların uğradıkları sona bir bak işte.
Ümit Şimşek : Onların üzerine ise bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, mücrimlerin sonu nasıl oldu!
Yaşar Nuri Öztürk : Üzerlerine bir de yağmur indirdik. Bak nasıl oldu suçluların sonu!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}