» 7 / A’râf  24:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 24
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : buyurdu
2. اهْبِطُوا (EHBŦVE) = hbiTū : inin
3. بَعْضُكُمْ (BAŽKM) = beǎ'Dukum : bır kısmınız
4. لِبَعْضٍ (LBAŽ) = libeǎ'Din : diğerinize
5. عَدُوٌّ (AD̃V) = ǎduvvun : düşman olarak
6. وَلَكُمْ (VLKM) = velekum : sizin içindir
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
9. مُسْتَقَرٌّ (MSTGR) = musteḳarrun : yerleşme
10. وَمَتَاعٌ (VMTEA) = ve metāǔn : ve geçinme
11. إِلَىٰ (ÎL) = ilā : kadar
12. حِينٍ (ḪYN) = Hīnin : bir süreye
buyurdu | inin | bır kısmınız | diğerinize | düşman olarak | sizin içindir | | yeryüzünde | yerleşme | ve geçinme | kadar | bir süreye |

[GVL] [HBŦ] [BAŽ] [BAŽ] [AD̃V] [] [] [ERŽ] [GRR] [MTA] [] [ḪYN]
GEL EHBŦVE BAŽKM LBAŽ AD̃V VLKM FY ELÊRŽ MSTGR VMTEA ÎL ḪYN

ḳāle hbiTū beǎ'Dukum libeǎ'Din ǎduvvun velekum l-erDi musteḳarrun ve metāǔn ilā Hīnin
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

 » 7 / A’râf  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle buyurdu (Allah) said,
اهبطوا ه ب ط | HBŦ EHBŦVE hbiTū inin """Get down"
بعضكم ب ع ض | BAŽ BAŽKM beǎ'Dukum bır kısmınız some of you
لبعض ب ع ض | BAŽ LBAŽ libeǎ'Din diğerinize to some others
عدو ع د و | AD̃V AD̃V ǎduvvun düşman olarak (as) enemy.
ولكم | VLKM velekum sizin içindir And for you
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
مستقر ق ر ر | GRR MSTGR musteḳarrun yerleşme (is) a dwelling place
ومتاع م ت ع | MTA VMTEA ve metāǔn ve geçinme and livelihood
إلى | ÎL ilā kadar for
حين ح ي ن | ḪYN ḪYN Hīnin bir süreye "a time."""

7:24 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

buyurdu | inin | bır kısmınız | diğerinize | düşman olarak | sizin içindir | | yeryüzünde | yerleşme | ve geçinme | kadar | bir süreye |

[GVL] [HBŦ] [BAŽ] [BAŽ] [AD̃V] [] [] [ERŽ] [GRR] [MTA] [] [ḪYN]
GEL EHBŦVE BAŽKM LBAŽ AD̃V VLKM FY ELÊRŽ MSTGR VMTEA ÎL ḪYN

ḳāle hbiTū beǎ'Dukum libeǎ'Din ǎduvvun velekum l-erDi musteḳarrun ve metāǔn ilā Hīnin
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

[ق و ل] [ه ب ط] [ب ع ض] [ب ع ض] [ع د و] [] [] [ا ر ض] [ق ر ر] [م ت ع] [] [ح ي ن]

 » 7 / A’râf  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle buyurdu (Allah) said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
اهبطوا ه ب ط | HBŦ EHBŦVE hbiTū inin """Get down"
Elif,He,Be,Tı,Vav,Elif,
1,5,2,9,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بعضكم ب ع ض | BAŽ BAŽKM beǎ'Dukum bır kısmınız some of you
Be,Ayn,Dad,Kef,Mim,
2,70,800,20,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لبعض ب ع ض | BAŽ LBAŽ libeǎ'Din diğerinize to some others
Lam,Be,Ayn,Dad,
30,2,70,800,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
عدو ع د و | AD̃V AD̃V ǎduvvun düşman olarak (as) enemy.
Ayn,Dal,Vav,
70,4,6,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
ولكم | VLKM velekum sizin içindir And for you
Vav,Lam,Kef,Mim,
6,30,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
مستقر ق ر ر | GRR MSTGR musteḳarrun yerleşme (is) a dwelling place
Mim,Sin,Te,Gaf,Re,
40,60,400,100,200,
N – nominative masculine indefinite (form X) passive participle
اسم مرفوع
ومتاع م ت ع | MTA VMTEA ve metāǔn ve geçinme and livelihood
Vav,Mim,Te,Elif,Ayn,
6,40,400,1,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
إلى | ÎL ilā kadar for
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
حين ح ي ن | ḪYN ḪYN Hīnin bir süreye "a time."""
Ha,Ye,Nun,
8,10,50,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: buyurdu | اهْبِطُوا: inin | بَعْضُكُمْ: bır kısmınız | لِبَعْضٍ: diğerinize | عَدُوٌّ: düşman olarak | وَلَكُمْ: sizin içindir | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | مُسْتَقَرٌّ: yerleşme | وَمَتَاعٌ: ve geçinme | إِلَىٰ: kadar | حِينٍ: bir süreye |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL buyurdu | اهبطوا EHBŦWE inin | بعضكم BAŽKM bır kısmınız | لبعض LBAŽ diğerinize | عدو AD̃W düşman olarak | ولكم WLKM sizin içindir | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | مستقر MSTGR yerleşme | ومتاع WMTEA ve geçinme | إلى ÎL kadar | حين ḪYN bir süreye |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: buyurdu | hbiTū: inin | beǎ'Dukum: bır kısmınız | libeǎ'Din: diğerinize | ǎduvvun: düşman olarak | velekum: sizin içindir | : | l-erDi: yeryüzünde | musteḳarrun: yerleşme | ve metāǔn: ve geçinme | ilā: kadar | Hīnin: bir süreye |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: buyurdu | EHBŦVE: inin | BAŽKM: bır kısmınız | LBAŽ: diğerinize | AD̃V: düşman olarak | VLKM: sizin içindir | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | MSTGR: yerleşme | VMTEA: ve geçinme | ÎL: kadar | ḪYN: bir süreye |
Abdulbaki Gölpınarlı : Tanrı, inin dedi, bir kısmınız, bir kısmınıza düşman olacak ve yeryüzünde muayyen bir vakte dek kalmanız mukadder.
Adem Uğur : Allah: Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu.
Ahmed Hulusi : Buyurdu: "Birbirinize (bilinç - beden ikilisi) düşman olarak (kuvveler boyutunda yaşamaktan beden boyutunun şartlarını yaşamaya) inin! Sizin için arzda (beden boyutunda - yeryüzünde) belli bir yaşam süreci ve belli bir süre, nasibinizdekileri almak söz konusudur. "
Ahmet Tekin : Allah: 'Buradan ilişiğinizi keserek yeryüzüne göç edin, birbirinize düşmanlığınız devam edecek. Yeryüzünde bir vakte kadar sizin için bir yaşama yeri, konaklayacak bir yurt, geçiminizi sağlayan şeyler var.' buyurdu.
Ahmet Varol : (Allah da): 'Birbirinize düşman olarak inin. Siz yeryüzünde belli bir süreye kadar kalacak ve orada geçim süreceksiniz' dedi.
Ali Bulaç : (Allah) Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta (geçim) vardır."
Ali Fikri Yavuz : Allah onlara buyurdu: “- Bir kısmınız, bir kısmınıza düşman olarak ininiz. Yerde, sizin için bir zamana (ecelinizin sonuna) kadar yerleşip kalmak ve geçinmek var.”
Bekir Sadak : «irbirinize dusman olarak inin, siz yeryuzunde bir muddet icin yerlesip gecineksiniz.»
Celal Yıldırım : «Birbirinize düşman olarak inin ! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşip kalmak ve yararlanıp geçinmek vardır» buyurdu.
Diyanet İşleri : Allah, dedi ki: “Birbirinizin düşmanı olarak inin (oradan). Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Birbirinize düşman olarak inin, siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz.'
Diyanet Vakfi : Allah: Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu.
Edip Yüksel : Dedi ki: 'Birbirinize düşmanlar olarak aşağı ininiz. Bir süreye kadar yeryüzünde yerleşip geçineceksiniz.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Allah) buyurdu: «Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah: «Kiminiz kiminize düşman olarak ininiz! Size bir süreye kadar yeryüzünde yerleşmek ve bir nasip almak var kaderinizde.» buyurdu.
Elmalılı Hamdi Yazır : Buyurdu ki ininiz ba'zınız ba'zınıza düşman olarak, size bir zamana kadar Arzda bir karargâh tutmak ve bir nasîb almak mukadder
Fizilal-il Kuran : Allah dedi ki, «Oradan aşağıya ininiz, şeytan ile siz birbirinizin düşmanısınız, sizler belirli bir süre yeryüzünde barınacak geçineceksiniz.»
Gültekin Onan : (Tanrı ) Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta (geçim) vardır."
Hakkı Yılmaz : Allah, “Birbirinize düşman olarak alçalın, sizin için yeryüzünde bir süreye kadar kalmak ve yararlanmak vardır” dedi.
Hasan Basri Çantay : (Allah) dedi ki: «Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yer (yüzün) de sizin için bir zamana kadar yerleşib kalmak ve geçinmek (mukadderdir)».
Hayrat Neşriyat : (Allah, onlara şöyle) buyurdu: 'Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir zamâna kadar bir yerleşme ve bir faydalanma vardır.'
İbni Kesir : Buyurdu ki: Kimimiz kiminize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir müddet yerleşip kalmak ve geçinmek vardır.
İskender Evrenosoğlu : (Allahû Tealâ): “Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar kalma (yerleşme) ve geçinme vardır (size takdir edildi).” buyurdu.
Muhammed Esed : (Allah): "İnin, (bundan böyle) birbirinize düşman olarak!" dedi, "yeryüzünde bir süre için konacak bir yurt ve geçiminizi sağlayacak şeyler bulacaksınız.
Ömer Nasuhi Bilmen : Buyurdu ki: «Biriniz birinize düşman olarak (yeryüzüne) ininiz. Sizin için yerde bir zamana kadar bir ikametgâh, bir temettü vardır.»
Ömer Öngüt : Allah: “Birbirinize düşman olarak inin! Siz yeryüzünde bir müddet yerleşip geçineceksiniz. ” buyurdu.
Şaban Piriş : Allah buyurdu ki: -Birbirinize düşman olarak inin! Yeryüzünde belirli bir süreye kadar yerleşip, geçinmek size takdir edildi.
Suat Yıldırım : (24-25) Buyurdu ki: "Birbirinize düşman olarak inin! Size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkânı veriyorum. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız."
Süleyman Ateş : (Allâh) buyurdu: "Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir."
Tefhim-ul Kuran : (Allah) Dedi ki: «Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yer yüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta (geçim) vardır.»
Ümit Şimşek : Allah 'Birbirinize düşman olarak inin,' buyurdu. 'Yeryüzünde sizin için bir vakte kadar bir yerleşim ve nasip vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Buyurdu: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belirli bir süreye kadar mekan tutmanız ve nimetlenmeniz öngörülmüştür."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}