» 7 / A’râf  116:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 116
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
2. أَلْقُوا (ÊLGVE) = elḳū : siz atın
3. فَلَمَّا (FLME) = felemmā : ne zaman ki
4. أَلْقَوْا (ÊLGVE) = elḳav : atınca
5. سَحَرُوا (SḪRVE) = seHarū : büyülediler
6. أَعْيُنَ (ÊAYN) = eǎ'yune : gözlerini
7. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
8. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ (VESTRHBVHM) = vesterhebūhum : ve onları ürküttüler
9. وَجَاءُوا (VCEÙVE) = ve cā'ū : ve getirdiler
10. بِسِحْرٍ (BSḪR) = bisiHrin : bir büyü
11. عَظِيمٍ (AƵYM) = ǎZīmin : büyük
dedi | siz atın | ne zaman ki | atınca | büyülediler | gözlerini | insanların | ve onları ürküttüler | ve getirdiler | bir büyü | büyük |

[GVL] [LGY] [] [LGY] [SḪR] [AYN] [NVS] [RHB] [CYE] [SḪR] [AƵM]
GEL ÊLGVE FLME ÊLGVE SḪRVE ÊAYN ELNES VESTRHBVHM VCEÙVE BSḪR AƵYM

ḳāle elḳū felemmā elḳav seHarū eǎ'yune n-nāsi vesterhebūhum ve cā'ū bisiHrin ǎZīmin
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم

 » 7 / A’râf  Suresi: 116
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
ألقوا ل ق ي | LGY ÊLGVE elḳū siz atın """Throw."""
فلما | FLME felemmā ne zaman ki Then when
ألقوا ل ق ي | LGY ÊLGVE elḳav atınca they threw,
سحروا س ح ر | SḪR SḪRVE seHarū büyülediler they bewitched
أعين ع ي ن | AYN ÊAYN eǎ'yune gözlerini (the) eyes
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the people,
واسترهبوهم ر ه ب | RHB VESTRHBVHM vesterhebūhum ve onları ürküttüler and terrified them
وجاءوا ج ي ا | CYE VCEÙVE ve cā'ū ve getirdiler and came (up)
بسحر س ح ر | SḪR BSḪR bisiHrin bir büyü with a magic
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmin büyük great.

7:116 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi | siz atın | ne zaman ki | atınca | büyülediler | gözlerini | insanların | ve onları ürküttüler | ve getirdiler | bir büyü | büyük |

[GVL] [LGY] [] [LGY] [SḪR] [AYN] [NVS] [RHB] [CYE] [SḪR] [AƵM]
GEL ÊLGVE FLME ÊLGVE SḪRVE ÊAYN ELNES VESTRHBVHM VCEÙVE BSḪR AƵYM

ḳāle elḳū felemmā elḳav seHarū eǎ'yune n-nāsi vesterhebūhum ve cā'ū bisiHrin ǎZīmin
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم

[ق و ل] [ل ق ي] [] [ل ق ي] [س ح ر] [ع ي ن] [ن و س] [ر ه ب] [ج ي ا] [س ح ر] [ع ظ م]

 » 7 / A’râf  Suresi: 116
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ألقوا ل ق ي | LGY ÊLGVE elḳū siz atın """Throw."""
,Lam,Gaf,Vav,Elif,
,30,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فلما | FLME felemmā ne zaman ki Then when
Fe,Lam,Mim,Elif,
80,30,40,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الفاء استئنافية
ظرف زمان
ألقوا ل ق ي | LGY ÊLGVE elḳav atınca they threw,
,Lam,Gaf,Vav,Elif,
,30,100,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
سحروا س ح ر | SḪR SḪRVE seHarū büyülediler they bewitched
Sin,Ha,Re,Vav,Elif,
60,8,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أعين ع ي ن | AYN ÊAYN eǎ'yune gözlerini (the) eyes
,Ayn,Ye,Nun,
,70,10,50,
"N – accusative feminine plural noun → Eye"
اسم منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the people,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
واسترهبوهم ر ه ب | RHB VESTRHBVHM vesterhebūhum ve onları ürküttüler and terrified them
Vav,Elif,Sin,Te,Re,He,Be,Vav,He,Mim,
6,1,60,400,200,5,2,6,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form X) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وجاءوا ج ي ا | CYE VCEÙVE ve cā'ū ve getirdiler and came (up)
Vav,Cim,Elif,,Vav,Elif,
6,3,1,,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بسحر س ح ر | SḪR BSḪR bisiHrin bir büyü with a magic
Be,Sin,Ha,Re,
2,60,8,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmin büyük great.
Ayn,Zı,Ye,Mim,
70,900,10,40,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi | أَلْقُوا: siz atın | فَلَمَّا: ne zaman ki | أَلْقَوْا: atınca | سَحَرُوا: büyülediler | أَعْيُنَ: gözlerini | النَّاسِ: insanların | وَاسْتَرْهَبُوهُمْ: ve onları ürküttüler | وَجَاءُوا: ve getirdiler | بِسِحْرٍ: bir büyü | عَظِيمٍ: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi | ألقوا ÊLGWE siz atın | فلما FLME ne zaman ki | ألقوا ÊLGWE atınca | سحروا SḪRWE büyülediler | أعين ÊAYN gözlerini | الناس ELNES insanların | واسترهبوهم WESTRHBWHM ve onları ürküttüler | وجاءوا WCEÙWE ve getirdiler | بسحر BSḪR bir büyü | عظيم AƵYM büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi | elḳū: siz atın | felemmā: ne zaman ki | elḳav: atınca | seHarū: büyülediler | eǎ'yune: gözlerini | n-nāsi: insanların | vesterhebūhum: ve onları ürküttüler | ve cā'ū: ve getirdiler | bisiHrin: bir büyü | ǎZīmin: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi | ÊLGVE: siz atın | FLME: ne zaman ki | ÊLGVE: atınca | SḪRVE: büyülediler | ÊAYN: gözlerini | ELNES: insanların | VESTRHBVHM: ve onları ürküttüler | VCEÙVE: ve getirdiler | BSḪR: bir büyü | AƵYM: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Siz atın dedi. Attıkları anda halkın gözünü boyadılar, korkuttular ve büyük bir büyü yaptılar.
Adem Uğur : Siz atın dedi. Onlar atınca, insanların gözlerini büyülediler, onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler.
Ahmed Hulusi : (Musa): "Siz atın" dedi. . . (Sihirbazlar) atınca, insanların görüşleri etkilendi ve onları dehşete düşürdüler! Büyük bir sihir oluşturdular.
Ahmet Tekin : Mûsâ: 'Siz atın' dedi. Onlar ellerindekini attıkları zaman insanların gözlerini büyülediler. İnsanları dehşete düşürdüler, korkuttular. Büyük bir sihirbazlık gösterdiler.
Ahmet Varol : (Musa): 'Atın' dedi. Attıklarında insanların gözlerini büyülediler, onları dehşete düşürdüler ve büyük bir büyü ortaya koydular.
Ali Bulaç : (Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldular.
Ali Fikri Yavuz : Mûsa, siz atın, dedi. Ne zaman ki hünerlerini ortaya döktüler, halkın gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Böylece büyük sihir getirmiş oldular.
Bekir Sadak : Musa: «Siz koyun» dedi. Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca insanlarin gozlerini sihirlediler ve onlari urkuttuler, buyuk bir sihir yaptilar.
Celal Yıldırım : (Musa onlara): Önce siz atıverin, dedi. Bunun üzerine onlar hünerlerini ortaya atıverince, halkın gözlerini büyülediler ve onları hayli korkuttular da büyük bir sihir sergilediler.
Diyanet İşleri : (Mûsâ), “Siz atın” dedi. Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar.
Diyanet İşleri (eski) : Musa: 'Siz koyun' dedi. Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca insanların gözlerini sihirlediler ve onları ürküttüler, büyük bir sihir yaptılar.
Diyanet Vakfi : «Siz atın» dedi. Onlar atınca, insanların gözlerini büyülediler, onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler.
Edip Yüksel : 'Siz atın!,' dedi. Onlar atınca, halkın gözünü büyülediler, onları korkuttular ve böylece büyük bir sihir ortaya koydular.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Musa, «Siz atın» dedi. Atacaklarını atınca herkesin gözünü büyülediler ve onları dehşete düşürdüler. Doğrusu büyük bir sihir gösterdiler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Siz atın. dedi. Atacaklarını atınca halkın gözlerini büyülediler ve onları dehşete düşürdüler. Kısacası büyük bir sihir gösterdiler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Siz atın, dedi, vaktaki atacaklarını attılar, Nasın gözlerini büyülediler ve onları dehşete düşürdüler, hasılı büyük bir sihir gösterdiler
Fizilal-il Kuran : Musa, 'Önce siz atın' dedi. Büyücüler hünerlerini ortaya atınca, insanların gözlerini büyülediler, onları ürküttüler ve müthiş bir büyü gösterisi gerçekleştirdiler.
Gültekin Onan : (Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldular.
Hakkı Yılmaz : Mûsâ: “Siz tezinizi ortaya atın” dedi. Onlar atınca da insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular. Ve büyük bir etkin hüner gösterdiler.
Hasan Basri Çantay : (Musa): «Siz atın» dedi. Vaktaki atdılar, halkın gözlerini büyülediler, onlara korku saldılar, büyük bir sihir (meydana) getirmiş oldular.
Hayrat Neşriyat : (Mûsâ:) 'Siz atın!' dedi. Artık ne zaman ki (onlar hünerlerini ortaya) attılar, insanların gözlerini büyülediler; onlara korku saldılar ve büyük bir sihir (meydana)getirdiler.
İbni Kesir : Siz atın, dedi. Atınca; halkın gözlerini büyülediler, onlara korku saldılar ve büyük bir sihir getirmiş oldular.
İskender Evrenosoğlu : (Musa A.S): “Atın!” dedi. (Sihirbazlar) attıkları zaman insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler.
Muhammed Esed : (Musa): "(Önce) siz atın!" dedi. Ve onlar (asalarını) yere attıkları zaman, insanların gözlerini büyüyle bağladılar ve onları korkuyla şaşkına çevirdiler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «Siz atıveriniz.» Vaktâ ki atıverdiler, nâsın gözlerini büyülediler, ve onları korkutmuş oldular ve büyük bir sihir (meydana) getirmiş oldular.
Ömer Öngüt : “Siz atın!” dedi. Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca halkın gözlerini sihirlediler ve onları ürküttüler, büyük bir sihir yaptılar.
Şaban Piriş : O da: -Siz atın! dedi ve attılar. Sihirbazlar sihirleri attıkları zaman insanların gözünü büyüledi ve büyük bir sihir gösterdiler.
Suat Yıldırım : (115-116) Büyücüler: "Mûsâ! Önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın yoksa biz mi koyalım?" deyince Mûsâ: "Siz ortaya koyun!" dedi. Vakta ki atacaklarını ortaya koydular, halkın gözlerini büyülediler, onları dehşete düşürdüler, hasılı müthiş bir sihir sergilediler.
Süleyman Ateş : "Siz atın" dedi. (Hünerlerini ortaya) atınca, insanların gözlerini büyülediler, onları ürküttüler ve büyük bir büyü (ortaya) getirdiler.
Tefhim-ul Kuran : (Musa:) «Siz atın» dedi. (Asalarını) Atıverince, insanların gözlerini büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldular.
Ümit Şimşek : Musa 'Siz atın' dedi. Onlar ellerindekini atınca, halkın gözünü boyayarak onları dehşete düşürdüler. Gerçekten de büyük bir büyü ile ortaya çıkmışlardı.
Yaşar Nuri Öztürk : "Siz sergileyin." dedi. Hünerlerini ortaya atınca, halkın gözlerini büyülediler, onları dehşete düşürdüler. Çok büyük bir büyü sergilediler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}