» 7 / A’râf  2:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. كِتَابٌ (KTEB) = kitābun : bir Kitaptır
2. أُنْزِلَ (ÊNZL) = unzile : indirilen
3. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
4. فَلَا (FLE) = felā :
5. يَكُنْ (YKN) = yekun : olmasın
6. فِي (FY) = fī :
7. صَدْرِكَ (ṦD̃RK) = Sadrike : göğsünde
8. حَرَجٌ (ḪRC) = Haracun : bir sıkıntı
9. مِنْهُ (MNH) = minhu : onunla
10. لِتُنْذِرَ (LTNZ̃R) = litunƶira : uyarman
11. بِهِ (BH) = bihi : hususunda
12. وَذِكْرَىٰ (VZ̃KR) = ve ƶikrā : ve öğüt (vermen)
13. لِلْمُؤْمِنِينَ (LLMÙMNYN) = lilmu'minīne : inananlara
bir Kitaptır | indirilen | sana | | olmasın | | göğsünde | bir sıkıntı | onunla | uyarman | hususunda | ve öğüt (vermen) | inananlara |

[KTB] [NZL] [] [] [KVN] [] [ṦD̃R] [ḪRC] [] [NZ̃R] [] [Z̃KR] [EMN]
KTEB ÊNZL ÎLYK FLE YKN FY ṦD̃RK ḪRC MNH LTNZ̃R BH VZ̃KR LLMÙMNYN

kitābun unzile ileyke felā yekun Sadrike Haracun minhu litunƶira bihi ve ƶikrā lilmu'minīne
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين

 » 7 / A’râf  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābun bir Kitaptır (This is) a Book
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilen revealed
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
فلا | FLE felā so (let) not
يكن ك و ن | KVN YKN yekun olmasın be
في | FY in
صدرك ص د ر | ṦD̃R ṦD̃RK Sadrike göğsünde your breast
حرج ح ر ج | ḪRC ḪRC Haracun bir sıkıntı any uneasiness
منه | MNH minhu onunla from it
لتنذر ن ذ ر | NZ̃R LTNZ̃R litunƶira uyarman that you warn
به | BH bihi hususunda with it,
وذكرى ذ ك ر | Z̃KR VZ̃KR ve ƶikrā ve öğüt (vermen) and a reminder
للمؤمنين ا م ن | EMN LLMÙMNYN lilmu'minīne inananlara for the believers.

7:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bir Kitaptır | indirilen | sana | | olmasın | | göğsünde | bir sıkıntı | onunla | uyarman | hususunda | ve öğüt (vermen) | inananlara |

[KTB] [NZL] [] [] [KVN] [] [ṦD̃R] [ḪRC] [] [NZ̃R] [] [Z̃KR] [EMN]
KTEB ÊNZL ÎLYK FLE YKN FY ṦD̃RK ḪRC MNH LTNZ̃R BH VZ̃KR LLMÙMNYN

kitābun unzile ileyke felā yekun Sadrike Haracun minhu litunƶira bihi ve ƶikrā lilmu'minīne
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين

[ك ت ب] [ن ز ل] [] [] [ك و ن] [] [ص د ر] [ح ر ج] [] [ن ذ ر] [] [ذ ك ر] [ا م ن]

 » 7 / A’râf  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābun bir Kitaptır (This is) a Book
Kef,Te,Elif,Be,
20,400,1,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilen revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
فلا | FLE felā so (let) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الفاء استئنافية
حرف نهي
يكن ك و ن | KVN YKN yekun olmasın be
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
صدرك ص د ر | ṦD̃R ṦD̃RK Sadrike göğsünde your breast
Sad,Dal,Re,Kef,
90,4,200,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
حرج ح ر ج | ḪRC ḪRC Haracun bir sıkıntı any uneasiness
Ha,Re,Cim,
8,200,3,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
منه | MNH minhu onunla from it
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
لتنذر ن ذ ر | NZ̃R LTNZ̃R litunƶira uyarman that you warn
Lam,Te,Nun,Zel,Re,
30,400,50,700,200,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
به | BH bihi hususunda with it,
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
وذكرى ذ ك ر | Z̃KR VZ̃KR ve ƶikrā ve öğüt (vermen) and a reminder
Vav,Zel,Kef,Re,,
6,700,20,200,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
للمؤمنين ا م ن | EMN LLMÙMNYN lilmu'minīne inananlara for the believers.
Lam,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
30,30,40,,40,50,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |كِتَابٌ: bir Kitaptır | أُنْزِلَ: indirilen | إِلَيْكَ: sana | فَلَا: | يَكُنْ: olmasın | فِي: | صَدْرِكَ: göğsünde | حَرَجٌ: bir sıkıntı | مِنْهُ: onunla | لِتُنْذِرَ: uyarman | بِهِ: hususunda | وَذِكْرَىٰ: ve öğüt (vermen) | لِلْمُؤْمِنِينَ: inananlara |
Kırık Meal (Harekesiz) : |كتاب KTEB bir Kitaptır | أنزل ÊNZL indirilen | إليك ÎLYK sana | فلا FLE | يكن YKN olmasın | في FY | صدرك ṦD̃RK göğsünde | حرج ḪRC bir sıkıntı | منه MNH onunla | لتنذر LTNZ̃R uyarman | به BH hususunda | وذكرى WZ̃KR ve öğüt (vermen) | للمؤمنين LLMÙMNYN inananlara |
Kırık Meal (Okunuş) : |kitābun: bir Kitaptır | unzile: indirilen | ileyke: sana | felā: | yekun: olmasın | : | Sadrike: göğsünde | Haracun: bir sıkıntı | minhu: onunla | litunƶira: uyarman | bihi: hususunda | ve ƶikrā: ve öğüt (vermen) | lilmu'minīne: inananlara |
Kırık Meal (Transcript) : |KTEB: bir Kitaptır | ÊNZL: indirilen | ÎLYK: sana | FLE: | YKN: olmasın | FY: | ṦD̃RK: göğsünde | ḪRC: bir sıkıntı | MNH: onunla | LTNZ̃R: uyarman | BH: hususunda | VZ̃KR: ve öğüt (vermen) | LLMÙMNYN: inananlara |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bu bir kitaptır ki insanları onunla korkutman, inananlara da öğüt vermen için sana indirildi; bu yüzden yüreğinde bir sıkıntı, göğsünde bir darlık hâsıl olmasın.
Adem Uğur : (Bu), kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın.
Ahmed Hulusi : Sana inzâl edilen bu Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi (Kitap), Onunla, (iman etmeyenleri) uyarman ve iman edenlere (neye - nasıl iman edip, neleri yapmaları konusunda) öğüt vermen içindir. . . Artık içinde, bundan dolayı bir sıkıntı olmasın.
Ahmet Tekin : Bu sana indirilen bir kitaptır, Kur’ân’dır. İnsanları Kur’ân ile uyarırken, mü’minlere öğütler verirken, bu kitaptan dolayı kalbinde bir şüphe, göğsünde bir sıkıntı olmasın.
Ahmet Varol : Bu sana indirilen bir Kitap'tır. Onunla uyarman ve mü'minlere öğüt vermen hususunda gönlünde bir sıkıntı olmasın.
Ali Bulaç : (Bu,) Bir Kitap'tır ki onunla uyarman için ve mü'minlere bir öğüt olmak üzere sana indirildi. Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.
Ali Fikri Yavuz : Bu, bir Kitab ki, sana indirildi. (Ey Rasûlüm) tebliğden ve kavminin tekzibi korkusundan ötürü, sakın yüreğinde bir sıkıntı olmasın; ve onunla kâfirleri korkutup müminlere öğüt veresin...
Bekir Sadak : Sana bir Kitap indirildi. Onunla insanlari uyarman ve inananlara ogut vermen icin kalbine bir darlik gelmesin.
Celal Yıldırım : Bu, uyarman ve mü'minlere öğütte bulunman için sana indirilen bir kitaptır. Artık bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.
Diyanet İşleri : Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.
Diyanet İşleri (eski) : Sana bir Kitap indirildi. Onunla insanları uyarman ve inananlara öğüt vermen için kalbine bir darlık gelmesin.
Diyanet Vakfi : (Bu), kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın.
Edip Yüksel : Bu, sana indirilen bir kitaptır. Onunla uyarman ve inananlara öğüt vermen konusunda göğsünde bir kuşku ve sıkıntı olmasın
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Bu,) sana indirilen bir Kitab'tır. Onunla (insanları) uyarman ve inananlara öğüt (vermen) hususunda göğsünde bir sıkıntı olmasın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu, kendisiyle uyarasın diye ve mü'minlere bir ihtar olmak üzere sana indirilen bir kitaptır; sakın bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı olmasın!
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir kitab ki sana indirildi, sakın bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı olmasın da bununla inzar edesin, mü'minlere de şu bir ıhtar:
Fizilal-il Kuran : Bu Kur'an, kendisi ile insanları uyarasın ve müminlere öğüt veresin diye sana indirilen bir kitaptır. O halde bu görevi yaparken sakın ruhun sıkılmasın.
Gültekin Onan : (Bu) Bir kitaptır ki onunla uyarman için ve inançlılara bir öğüt olmak üzere sana indirildi. Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.
Hakkı Yılmaz : "O, kendisiyle uyarman ve inananlara öğüt/ hatırlatma için sana indirilen; içine işletilen Kitaptır. Onun için, ondan, göğsünde hiçbir sıkıntı olmasın. "
Hasan Basri Çantay : (Bu sûre, yahud Kur'an) — onunla (halkı) inzâr etmekliğim için, mü'minlere de bir öğüd olmak üzere — sana indirilen bir kitabdır. Artık bundan dolayı göksünde bir sıkıntı olmasın.
Hayrat Neşriyat : (Bu,) kendisiyle (insanları) sakındırman ve mü’minlere nasîhat (vermen) için sana indirilen bir kitabdır; öyle ise ondan (onu tebliğden) dolayı gönlünde bir sıkıntı (yalanlanma korkusu) olmasın!
İbni Kesir : Bir kitab indirilmiştir sana. Ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Onunla uyarman için. Ve iman edenlere bir öğüt.
İskender Evrenosoğlu : Sana indirilen Kitap, mü'minler için bir zikirdir (öğüttür) ve O'nunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı, göğsünde artık bir darlık (sıkıntı) olmasın.
Muhammed Esed : (Yücelerden) bir ilahi kelam indirildi sana artık gönlünde bu konuda herhangi bir şüpheye yer verme ki, onunla, (yoldan sapanları) uyarabilesin ve (böylece) inananlara da öğütte bulunabilesin:
Ömer Nasuhi Bilmen : Bu bir kitaptır ki, bununla korkutasın diye ve mü'minlere bir mev'ize olarak sana indirilmiştir.Bundan dolayı senin kalbinde sakın bir sıkıntı olmasın.
Ömer Öngüt : Resulüm! Bu, sana indirilen bir Kitap'tır. Bu hususta göğsünde bir sıkıntı olmasın. Onunla (insanları) uyarman ve inananlara öğüt vermen için (indirildi).
Şaban Piriş : İnananlara nasihat olarak ve onunla uyarasın diye sana indirilen kitaptan dolayı sakın içinde bir sıkıntı olmasın.
Suat Yıldırım : Bu, kendisiyle insanları uyarman ve müminlere de bir öğüt ve irşad olmak üzere sana indirilen bir kitaptır ki sakın onu tebliğden ve halkın sana inanmamasından ötürü göğsün daralmasın.
Süleyman Ateş : (Bu,) Sana indirilen bir Kitaptır. Onunla (insanları) uyarman ve insanlara öğüt (vermen) hususunda göğsünde bir sıkıntı olmasın (hiç kuşkulanma, tasalanma, bu tamamen Allâh tarafındandır. Sen hemen insanları uyar).
Tefhim-ul Kuran : (Bu) Bir Kitap'tır. Bundan dolayı içinde bir sıkıntı olmasın. Onunla kafirleri kotkutman ve müminlere de bir öğüt olmak üzere sana indirildi.
Ümit Şimşek : Bu, insanları onunla uyarman için ve mü'minlere bir öğüt olmak üzere sana indirilmiş bir kitaptır; onun için göğsün daralmasın.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir kitaptır bu; sana indirildi, onunla uyarıda bulunasın diye ve inananlar için bir öğüt ve düşündürme olarak... O halde, bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}