"FLE" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "LE" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FLE" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فلاFLEfelā(do) not156x
| فلا FLE felā öyleyse So (do) not 2:22
| فلا FLE felā artık yoktur [then] no 2:38
| فلا FLE felā so not 2:86
| فلا FLE felā so (do) not 2:102
| فلا FLE felā so not 2:132
| فلا FLE felā so (do) not 2:147
| فلا FLE felā so (do) not 2:150
| فلا FLE felā yoktur so no 2:158
| فلا FLE felā yoktur then no 2:173
| فلا FLE felā yoktur then (there is) no 2:182
| فلا FLE felā so (do) not 2:187
| فلا FLE felā artık olmaz then (let there be) no 2:193
| فلا FLE felā yoktur then no 2:197
| فلا FLE felā yoktur then no 2:203
| فلا FLE felā yoktur then no 2:203
| فلا FLE felā yoktur then (there is) no 2:229
| فلا FLE felā so (do) not 2:229
| فلا FLE felā then (she is) not 2:230
| فلا FLE felā yoktur then no 2:230
| فلا FLE felā then (do) not 2:232
| فلا FLE felā yoktur then no 2:233
| فلا FLE felā yine yoktur then (there is) no 2:233
| فلا FLE felā yoktur then (there is) no 2:234
| فلا FLE felā yoktur then no 2:240
| فلا FLE felā so (do) not 3:60
| فلا FLE felā artık yoktur then not 3:160
| فلا FLE felā So (do) not 3:175
| فلا FLE felā so (do) not 3:188
| فلا FLE felā then (do) not 4:20
| فلا FLE felā yoktur then (there is) no 4:23
| فلا FLE felā then (do) not 4:34
| فلا FLE felā so not 4:46
| فلا FLE felā Zira YOK But no, 4:65
| فلا FLE felā So (do) not 4:89
| فلا FLE felā yoktur then (there is) no 4:128
| فلا FLE felā but (do) not 4:129
| فلا FLE felā öyle ise sapmayın So (do) not 4:135
| فلا FLE felā then do not 4:140
| فلا FLE felā so not 4:155
| فلا FLE felā so (do) not 5:3
| فلا FLE felā So (do) not 5:26
| فلا FLE felā So (do) not 5:44
| فلا FLE felā So (do) not 5:68
| فلا FLE felā yoktur then no 5:69
| فلا FLE felā yoktur then no 6:17
| فلا FLE felā So (do) not 6:35
| فلا FLE felā yoktur then no 6:48
| فلا FLE felā then (do) not 6:68
| فلا FLE felā so (do) not 6:114
| فلا FLE felā (does) not 6:136
| فلا FLE felā then (do) not 6:150
| فلا FLE felā then not 6:160
| فلا FLE felā so (let) not 7:2
| فلا FLE felā yoktur then no 7:35
| فلا FLE felā olamaz But not 7:99
| فلا FLE felā So (let) not 7:150
| فلا FLE felā artık olmaz then (there is) no 7:186
| فلا FLE fe lā hiç and (do) not 7:195
| فلا FLE felā asla then (do) not 8:15
| فلا FLE felā artık so let them not come near 9:28
| فلا FLE felā so (do) not 9:36
| فلا FLE felā So (let) not 9:55
| فلا FLE felā ne then not 10:49
| فلا FLE felā so (that) not 10:88
| فلا FLE felā sakın so (do) not 10:94
| فلا FLE felā (bilin ki) then not 10:104
| فلا FLE felā yoktur (there is) no 10:107
| فلا FLE felā yoktur then (there is) no 10:107
| فلا FLE felā So (do) not 11:17
| فلا FLE felā So (do) not 11:36
| فلا FLE felā so (do) not 11:46
| فلا FLE felā o halde So (do) not 11:109
| فلا FLE felā artık yoktur then (there will be) no 12:60
| فلا FLE felā so (do) not 12:69
| فلا FLE felā artık yoktur then (there is) no 13:11
| فلا FLE felā o halde So (do) not 14:22
| فلا FLE felā sakın So (do) not 14:47
| فلا FLE felā asla so (do) not 15:55
| فلا FLE felā so (do) not 15:68
| فلا FLE felā artık so (do) not 16:1
| فلا FLE felā So (do) not 16:74
| فلا FLE felā artık then not 16:85
| فلا FLE felā sakın then (do) not 17:23
| فلا FLE felā fakat but not 17:33
| فلا FLE felā artık bir daha so not 17:48
| فلا FLE felā (fakat) [then] not 17:56
| فلا FLE felā So (do) not 18:22
| فلا FLE felā (do) not 18:70
| فلا FLE felā artık olma then (do) not 18:76
| فلا FLE felā so not 18:105
| فلا FLE felā asla So (do) not 19:84
| فلا FLE felā asla So (do) not 20:16
| فلا FLE felā so not 20:108
| فلا FLE felā artık then not 20:112
| فلا FLE felā sakın So not 20:117
| فلا FLE felā yoktur (ona) then not 20:123
| فلا FLE felā so (do) not 21:37
| فلا FLE felā then not 21:40
| فلا FLE felā asla so not 21:47
| فلا FLE felā asla then not 21:94
| فلا FLE felā asla So let them not dispute with you 22:67
| فلا FLE felā then (do) not 23:94
| فلا FLE felā artık yoktur then not 23:101
| فلا FLE felā then (do) not 24:28
| فلا FLE felā artık so not 25:9
| فلا FLE felā So (do) not 25:52
| فلا FLE felā o halde So (do) not 26:213
| فلا FLE felā yoktur then no 28:28
| فلا FLE felā asla so not 28:35
| فلا FLE felā then not 28:84
| فلا FLE felā o halde So (do) not 28:86
| فلا FLE felā asla then (do) not 29:8
| فلا FLE felā asla not 30:39
| فلا FLE felā asla then (do) not 31:15
| فلا FLE felā let not 31:23
| فلا FLE felā asla so let not deceive you 31:33
| فلا FLE fe lā ve asla And not 32:17
| فلا FLE felā sakın so (do) not 32:23
| فلا FLE felā then (do) not 33:32
| فلا FLE felā yoktur then (there is) no 33:51
| فلا FLE fe lā and not 33:59
| فلا FLE felā but (there will be) no 34:51
| فلا FLE felā olamaz then none 35:2
| فلا FLE felā olmaz then none 35:2
| فلا FLE felā asla So (let) not 35:5
| فلا FLE felā asla So (let) not 35:8
| فلا FLE felā olmaz then not 36:43
| فلا FLE felā artık Then not 36:50
| فلا FLE felā So (let) not 36:76
| فلا FLE felā o halde so (let) not 40:4
| فلا FLE felā then not 40:40
| فلا FLE felā hiç So (do) not 43:61
| فلا FLE felā olmaz then not 46:8
| فلا FLE felā yoktur then no 46:13
| فلا FLE felā ve olmadı so no 47:13
| فلا FLE felā asla So (do) not 47:35
| فلا FLE felā o halde so let them not ask Me to hasten. 51:59
| فلا FLE felā artık So (do) not 53:32
| فلا FLE fe lā and not 55:35
| فلا FLE felā hayır But nay, 56:75
| فلا FLE felā then (do) not 58:9
| فلا FLE felā then (do) not 60:10
| فلا FLE felā öyleyse So (do) not 68:8
| فلا FLE felā but not 68:42
| فلا FLE felā hayır But nay! 69:38
| فلا FLE felā hayır But nay! 70:40
| فلا FLE felā then not 72:13
| فلا FLE felā artık so (do) not 72:18
| فلا FLE felā so not 72:26
| فلا FLE fe lā And not 75:31
| فلا FLE felā hayır But nay! 81:15
| فلا FLE felā hayır But nay! 84:16
| فلا FLE felā so not 87:6
| فلا FLE felā fakat But not 90:11
| فلا FLE felā sakın then (do) not 93:9
| فلا FLE felā then (do) not 93:10


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}