» 21 / Enbiyâ  37:

Kuran Sırası: 21
İniş Sırası: 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 37
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. خُلِقَ (ḢLG) = ḣuliḳa : yaratılmıştır
2. الْإِنْسَانُ (ELÎNSEN) = l-insānu : insan
3. مِنْ (MN) = min :
4. عَجَلٍ (ACL) = ǎcelin : aceleden
5. سَأُرِيكُمْ (SÊRYKM) = seurīkum : size göstereceğim
6. ايَاتِي ( ËYETY) = āyātī : ayetlerimi
7. فَلَا (FLE) = felā :
8. تَسْتَعْجِلُونِ (TSTACLVN) = testeǎ'cilūni : benden acele istemeyin
yaratılmıştır | insan | | aceleden | size göstereceğim | ayetlerimi | | benden acele istemeyin |

[ḢLG] [ENS] [] [ACL] [REY] [EYY] [] [ACL]
ḢLG ELÎNSEN MN ACL SÊRYKM ËYETY FLE TSTACLVN

ḣuliḳa l-insānu min ǎcelin seurīkum āyātī felā testeǎ'cilūni
خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 37
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣuliḳa yaratılmıştır Is created
الإنسان ا ن س | ENS ELÎNSEN l-insānu insan the man
من | MN min of
عجل ع ج ل | ACL ACL ǎcelin aceleden haste.
سأريكم ر ا ي | REY SÊRYKM seurīkum size göstereceğim I will show you
آياتي ا ي ي | EYY ËYETY āyātī ayetlerimi My Signs
فلا | FLE felā so (do) not
تستعجلون ع ج ل | ACL TSTACLVN testeǎ'cilūni benden acele istemeyin ask Me to hasten.

21:37 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yaratılmıştır | insan | | aceleden | size göstereceğim | ayetlerimi | | benden acele istemeyin |

[ḢLG] [ENS] [] [ACL] [REY] [EYY] [] [ACL]
ḢLG ELÎNSEN MN ACL SÊRYKM ËYETY FLE TSTACLVN

ḣuliḳa l-insānu min ǎcelin seurīkum āyātī felā testeǎ'cilūni
خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون

[خ ل ق] [ا ن س] [] [ع ج ل] [ر ا ي] [ا ي ي] [] [ع ج ل]

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 37
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣuliḳa yaratılmıştır Is created
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
الإنسان ا ن س | ENS ELÎNSEN l-insānu insan the man
Elif,Lam,,Nun,Sin,Elif,Nun,
1,30,,50,60,1,50,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
عجل ع ج ل | ACL ACL ǎcelin aceleden haste.
Ayn,Cim,Lam,
70,3,30,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
سأريكم ر ا ي | REY SÊRYKM seurīkum size göstereceğim I will show you
Sin,,Re,Ye,Kef,Mim,
60,,200,10,20,40,
FUT – prefixed future particle sa
V – 1st person singular (form IV) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف استقبال
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
آياتي ا ي ي | EYY ËYETY āyātī ayetlerimi My Signs
,Ye,Elif,Te,Ye,
,10,1,400,10,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فلا | FLE felā so (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الفاء استئنافية
حرف نهي
تستعجلون ع ج ل | ACL TSTACLVN testeǎ'cilūni benden acele istemeyin ask Me to hasten.
Te,Sin,Te,Ayn,Cim,Lam,Vav,Nun,
400,60,400,70,3,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form X) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء المحذوفة ضمير متصل في محل نصب مفعول به
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |خُلِقَ: yaratılmıştır | الْإِنْسَانُ: insan | مِنْ: | عَجَلٍ: aceleden | سَأُرِيكُمْ: size göstereceğim | ايَاتِي: ayetlerimi | فَلَا: | تَسْتَعْجِلُونِ: benden acele istemeyin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |خلق ḢLG yaratılmıştır | الإنسان ELÎNSEN insan | من MN | عجل ACL aceleden | سأريكم SÊRYKM size göstereceğim | آياتي ËYETY ayetlerimi | فلا FLE | تستعجلون TSTACLWN benden acele istemeyin |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḣuliḳa: yaratılmıştır | l-insānu: insan | min: | ǎcelin: aceleden | seurīkum: size göstereceğim | āyātī: ayetlerimi | felā: | testeǎ'cilūni: benden acele istemeyin |
Kırık Meal (Transcript) : |ḢLG: yaratılmıştır | ELÎNSEN: insan | MN: | ACL: aceleden | SÊRYKM: size göstereceğim | ËYETY: ayetlerimi | FLE: | TSTACLVN: benden acele istemeyin |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnsan, pek aceleci yaratılmıştır; delillerimi yakında göstereceğim size, acele etmeyin.
Adem Uğur : İnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim; benden acele istemeyin.
Ahmed Hulusi : İnsan, hemen oluşturmak isteyen (aceleci) olarak yaratılmıştır! İşaretlerimi (ne demek olduğunu) size yakında göstereceğim. . . (Onların oluşmasında) acele etmeyin!
Ahmet Tekin : İnsan kokmuş balçıktan, acûl tabiatlı yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi, mûcizelerimi, tehdidimin doğruluğunu göstereceğim. Benden bunu acele istemeyin.
Ahmet Varol : İnsan (adeta) 'acele'den yaratılmıştır. [7] Size ayetlerimi göstereceğim, benden aceleyle istemeyin.
Ali Bulaç : İnsan aceleden (aceleci olarak) yaratıldı. Size ayetlerimi yakında göstereceğim. Şimdi hemen acele etmeyin.
Ali Fikri Yavuz : İnsanda acelecilik yaratıldı. Yakında size (azaba dair) alâmetlerimi göstereceğim. Şimdi siz acele etmeyin.
Bekir Sadak : insan aceleci olarak yaratilmistir. Size ayetlerimi gosterecegim, bunu Benden acele istemeyin.
Celal Yıldırım : İnsan (karakteri gereği) aceleden (acele hareket etme duygusuyla) yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim, artık siz pek acele etmeyin.
Diyanet İşleri : İnsan çok aceleci (tez canlı) yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin.
Diyanet İşleri (eski) : İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu Benden acele istemeyin.
Diyanet Vakfi : İnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim; benden acele istemeyin.
Edip Yüksel : İnsanlar aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi (işaretlerimi) göstereceğim; acele etmeyin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size yakında (azaba dair) alametlerimi göstereceğim. Şimdi siz acele etmeyin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnsan aceleci olarak yaratılmıştır; ama yarın ben onlara delillerimi göstereceğim; şimdi siz acele etmeyin!
Elmalılı Hamdi Yazır : İnsan aceleden yaratıldı, yarın ben onlara âyetlerimi göstereceğim şimdi siz acele etmeyin
Fizilal-il Kuran : İnsanın yaratılışında «acelecilik» mayası vardır. Size ayetlerimi, mucizelerimi yakında göstereceğim; biraz sabırlı olunuz.
Gültekin Onan : İnsan aceleden (aceleci olarak) yaratıldı. Size ayetlerimi yakında göstereceğim. Şimdi hemen acele etmeyin.
Hakkı Yılmaz : İnsan, çok aceleci özellikle oluşturulmuştur. Size yakında alâmetlerimi göstereceğim. Şimdi siz Benden acele istemeyin.
Hasan Basri Çantay : İnsan (lar sanki) aceleden yaratılmış. Size âyetlerimi göstereceğim. Benden onu acele istemeyin!
Hayrat Neşriyat : İnsan (çok sabırsız, çok aceleci olarak sanki) acele’den yaratılmıştır. Yakında size âyetlerimi (tehdidlerimi) göstereceğim. Artık benden (onu) acele istemeyin!
İbni Kesir : İnsan aceleden yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Ama o kadar çabuk istemeyin.
İskender Evrenosoğlu : İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size âyetlerimi göstereceğim. Artık Benden acele istemeyin.
Muhammed Esed : İnsan tezcanlı bir yaratıktır; (fakat yakında) mesajlarımı(n işaret ettiği gerçeği) size göstereceğim; şimdi (bunu) Benden acele istemeyin!
Ömer Nasuhi Bilmen : İnsan aceleden yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi göstereceğim, artık isti'câlde bulunmayın.
Ömer Öngüt : İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim, bunu benden acele istemeyin.
Şaban Piriş : İnsan aceleci yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, onun için acele etmeyin.
Suat Yıldırım : İnsan, yaratılışça çok acelecidir (Bunu pek iyi biliyorum. Onun için, kendisini uyardığın azabın çarçabuk gelmeyişini alay konusu ediyor). Hele durun biraz, Beni de aceleye getirmeyin, yakında âyetlerimi size göstereceğim!
Süleyman Ateş : (İnsanın tabiatinde acelecilik vardır. Öye acelecidir ki, sanki) İnsan aceleden yaratılmıştır. (Durun,) Size âyetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin.
Tefhim-ul Kuran : İnsan aceleden (aceleci olarak) yaratıldı. Size ayetlerimi yakında göstereceğim. Şimdi hemen acele etmeyin.
Ümit Şimşek : İnsan aceleci yaratılmıştır. Hiç acele etmeyin; Ben size âyetlerimi göstereceğim.
Yaşar Nuri Öztürk : İnsan, aceleden yaratılmıştır. Ayetlerimi size göstereceğim. Benden acele istemeyin!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}