» 21 / Enbiyâ  26:

Kuran Sırası: 21
İniş Sırası: 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 26
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : ve dediler
2. اتَّخَذَ (ETḢZ̃) = tteḣaƶe : edindi
3. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahman
4. وَلَدًا (VLD̃E) = veleden : çocuk
5. سُبْحَانَهُ (SBḪENH) = subHānehu : O münezzehtir
6. بَلْ (BL) = bel : hayır
7. عِبَادٌ (ABED̃) = ǐbādun : bilakis
8. مُكْرَمُونَ (MKRMVN) = mukramūne : değerli
ve dediler | edindi | Rahman | çocuk | O münezzehtir | hayır | bilakis | değerli |

[GVL] [EḢZ̃] [RḪM] [VLD̃] [SBḪ] [] [ABD̃] [KRM]
VGELVE ETḢZ̃ ELRḪMN VLD̃E SBḪENH BL ABED̃ MKRMVN

ve ḳālū tteḣaƶe r-raHmānu veleden subHānehu bel ǐbādun mukramūne
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler And they say,
اتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃ tteḣaƶe edindi """Has taken"
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious
ولدا و ل د | VLD̃ VLD̃E veleden çocuk "a son."""
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu O münezzehtir Glorified is He!
بل | BL bel hayır Nay,
عباد ع ب د | ABD̃ ABED̃ ǐbādun bilakis (they are) slaves
مكرمون ك ر م | KRM MKRMVN mukramūne değerli honored.

21:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dediler | edindi | Rahman | çocuk | O münezzehtir | hayır | bilakis | değerli |

[GVL] [EḢZ̃] [RḪM] [VLD̃] [SBḪ] [] [ABD̃] [KRM]
VGELVE ETḢZ̃ ELRḪMN VLD̃E SBḪENH BL ABED̃ MKRMVN

ve ḳālū tteḣaƶe r-raHmānu veleden subHānehu bel ǐbādun mukramūne
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون

[ق و ل] [ا خ ذ ] [ر ح م] [و ل د] [س ب ح] [] [ع ب د] [ك ر م]

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler And they say,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
اتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃ tteḣaƶe edindi """Has taken"
Elif,Te,Hı,Zel,
1,400,600,700,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
ولدا و ل د | VLD̃ VLD̃E veleden çocuk "a son."""
Vav,Lam,Dal,Elif,
6,30,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu O münezzehtir Glorified is He!
Sin,Be,Ha,Elif,Nun,He,
60,2,8,1,50,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بل | BL bel hayır Nay,
Be,Lam,
2,30,
RET – retraction particle
حرف اضراب
عباد ع ب د | ABD̃ ABED̃ ǐbādun bilakis (they are) slaves
Ayn,Be,Elif,Dal,
70,2,1,4,
N – nominative masculine plural indefinite noun
اسم مرفوع
مكرمون ك ر م | KRM MKRMVN mukramūne değerli honored.
Mim,Kef,Re,Mim,Vav,Nun,
40,20,200,40,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) passive participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: ve dediler | اتَّخَذَ: edindi | الرَّحْمَٰنُ: Rahman | وَلَدًا: çocuk | سُبْحَانَهُ: O münezzehtir | بَلْ: hayır | عِبَادٌ: bilakis | مُكْرَمُونَ: değerli |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE ve dediler | اتخذ ETḢZ̃ edindi | الرحمن ELRḪMN Rahman | ولدا WLD̃E çocuk | سبحانه SBḪENH O münezzehtir | بل BL hayır | عباد ABED̃ bilakis | مكرمون MKRMWN değerli |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: ve dediler | tteḣaƶe: edindi | r-raHmānu: Rahman | veleden: çocuk | subHānehu: O münezzehtir | bel: hayır | ǐbādun: bilakis | mukramūne: değerli |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: ve dediler | ETḢZ̃: edindi | ELRḪMN: Rahman | VLD̃E: çocuk | SBḪENH: O münezzehtir | BL: hayır | ABED̃: bilakis | MKRMVN: değerli |
Abdulbaki Gölpınarlı : Derler ki: Rahman, kendisine evlât edinmiştir, hâşâ, yücedir, münezzehtir bundan, onlar, kadirleri yüceltilmiş kullardır.
Adem Uğur : Rahmân (olan Allah, melekleri) evlât edindi, dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.
Ahmed Hulusi : "Rahman çocuk edindi" dediler! Subhan'dır O! Bilakis, ikrama nail olmuş kullardır (İsa ve Allâh'ın kızları diye vehmedilen melekler).
Ahmet Tekin : Onlar: 'Sınırsız rahmeti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, lütfuna, hayırlara mazhar eden Rahman olan Allah oğul edindi' dediler. Allah bundan münezzehtir. Melekler, Allah’ın kızları değil, bilâkis lütuf ve ihsana, ikrama mazhar olmuş kullardır.
Ahmet Varol : 'Rahman çocuk edindi' dediler. O münezzehtir. Hayır (melekler) şerefli kılınmış kullardır.
Ali Bulaç : "Rahman (olan Allah) çocuk edindi" dediler. O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, onlar (melekler) ikrama layık görülmüş kullardır.
Ali Fikri Yavuz : Böyle iken (Mekke halkı) dediler ki: “- Rahmân (çok merhametli olan Allah) çocuk edindi. (Melekler Allah’ın kızlarıdır, dendi).” Allah bundan münezzehtir. Doğrusu melekler, (Allah’ın çocukları değil) ikram olunmuş kullardır.
Bekir Sadak : "Rahman cocuk edindi» dediler. Hasa; hayir; melekler serefli kilinmis kullardir.
Celal Yıldırım : Rahman (olan Allah) çocuk edindi, dediler. O, (çocuk edinmekten) çok yücedir, münezzehtir. Hayır onlar, (o melekler) ikrama ermiş şerefli kullardır.
Diyanet İşleri : (Böyle iken) “Rahmân, çocuk edindi” dediler. O, böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, (evlat diye niteledikleri) o melekler ikrama erdirilmiş kullardır.
Diyanet İşleri (eski) : 'Rahman çocuk edindi' dediler. Haşa; hayır, melekler şerefli kılınmış kullardır.
Diyanet Vakfi : Rahmân (olan Allah, melekleri) evlât edindi, dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.
Edip Yüksel : 'Rahman bir çocuk edindi,' dediler. O yücedir. Oysa onlar onurlu kullardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Böyle iken dediler ki: «Rahmân çocuk edindi.» Allah bundan münezzehtir. Doğrusu melekler (Allah'ın çocukları değil) ikram olunmuş kullardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Böyle iken dediler ki: «Rahman çocuk edindi.» Allah bundan münezzehtir. Doğrusu (o çocuk dedikleri) sadece şerefli bir takım kullardır;
Elmalılı Hamdi Yazır : Böyle iken dediler ki: Rahman veled ittihaz etti, tenzih o sübhana, doğrusu onlar ikram olunmuş kullardır
Fizilal-il Kuran : Müşrikler «Rahman olan Allah evlat edindi» dediler. Haşa! O böyle bir şeyden münezzehtir. Tersine melekler, onurlu kullardır.
Gültekin Onan : "Rahman çocuk edindi" dediler. O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, onlar (melekler) ikrama layık görülmüş kullardır.
Hakkı Yılmaz : (26-28) "Ve onlar: “Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah], çocuk edindi” dediler. Rahmân, bundan arınıktır. Aksine onlar armağanlar verilmiş kullardır. Onlar, O'nun sözünün önüne geçemezler; onlar, yalnız O'nun emriyle iş yaparlar. O, Rahmân'ın çocukları saydıkları şeylerin önlerinde olanı ve arkalarında olanı bilir. Ve onlar, O'nun hoşnut olduğu kimselerden başkasına yardımda/destekte bulunmazlar. Bununla birlikte onlar O'na duydukları derin saygı ve sevgiden dolayı ondan uzaklaşma korkusundan tir tir titrerler. "
Hasan Basri Çantay : «O çok esirgeyici (Allah) evlâd edindi» dediler. Onun şaanı bundan yücedir, münezzehdir. Hayır (evlâd dedikleri) onlar, ikrama mazhar edilmiş kullardır (meleklerdir).
Hayrat Neşriyat : 'Rahmân (olan Allah, melekleri) çocuk edindi' dediler; (hâşâ!) O, bundan münezzehtir. Bil'akis (onlar) şerefli kılınmış kullardır.
İbni Kesir : Dediler ki: Rahman çocuk edindi. O'nun şanı yücedir. Hayır, onlar ikram edilmiş kullardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve: “Rahmân evlât edindi.” dediler. O, Sübhan'dır (münezzehtir). Hayır, (onlar, kendilerine) ikram edilmiş kullardır.
Muhammed Esed : Yine de, bazıları kalkıp: "Rahman kendine bir oğul edinmiştir!" diyor. O yüceler yücesi (ölümlülere özgü bu tür eksiklerden) mutlak anlamda uzaktır! Hayır, (Allah'ın "soyundan" gelmiş gözüyle baktıkları o kimseler) yalnızca Allah'ın seçkin kullarıdır:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dediler ki: «Rahmân evlat ittihaz etti. O bundan münezzehtir.» Hayır, (onlar) ikram olunmuş kullardır.
Ömer Öngüt : “Rahman çocuk edindi. ” dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. Bilâkis (melekler) ikrama erdirilmiş kullardır.
Şaban Piriş : -Rahman, çocuk edindi, dediler. Haşa o bundan uzaktır. Aksine onlar değerli kullardır.
Suat Yıldırım : Gerçek bu iken, bazıları kalkıp: "Rahman evlat edindi!" iddiasında bulundular. O, bundan münezzehtir. Bilakis onların evlat dedikleri melekler O’nun ikram ve takdirine mazhar olmuş kullarıdır.
Süleyman Ateş : "Rahmân çocuk edindi." dediler. O, yücedir. Hayır (Rahmân'ın çocukları sanılan melekler, O'nun) değerli kullar(ı)dır.
Tefhim-ul Kuran : «Rahman (olan Allah) çocuk edindi» dediler. O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, onlar (melekler) ikrama layık görülmüş kullardır.
Ümit Şimşek : Onlar ise 'Rahmân evlât edindi' dediler. Hâşâ, O bundan münezzehtir. Onların evlât dedikleri, Allah'ın şerefli kullarıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : "Rahman çocuk edindi" dediler. Hâşâ, bundan arınmıştır O! Onlar, lütuflandırılmış kullardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}