» 21 / Enbiyâ  21:

Kuran Sırası: 21
İniş Sırası: 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَمِ (ÊM) = emi : yoksa
2. اتَّخَذُوا (ETḢZ̃VE) = tteḣaƶū : edindiler mi?
3. الِهَةً ( ËLHT) = āliheten : tanrılar
4. مِنَ (MN) = mine : -den
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yer-
6. هُمْ (HM) = hum : onları
7. يُنْشِرُونَ (YNŞRVN) = yunşirūne : diriltecek
yoksa | edindiler mi? | tanrılar | -den | yer- | onları | diriltecek |

[] [EḢZ̃] [ELH] [] [ERŽ] [] [NŞR]
ÊM ETḢZ̃VE ËLHT MN ELÊRŽ HM YNŞRVN

emi tteḣaƶū āliheten mine l-erDi hum yunşirūne
أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أم | ÊM emi yoksa Or
اتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃VE tteḣaƶū edindiler mi? (have) they taken
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten tanrılar gods
من | MN mine -den from
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yer- the earth,
هم | HM hum onları they
ينشرون ن ش ر | NŞR YNŞRVN yunşirūne diriltecek raise (the dead)?

21:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yoksa | edindiler mi? | tanrılar | -den | yer- | onları | diriltecek |

[] [EḢZ̃] [ELH] [] [ERŽ] [] [NŞR]
ÊM ETḢZ̃VE ËLHT MN ELÊRŽ HM YNŞRVN

emi tteḣaƶū āliheten mine l-erDi hum yunşirūne
أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون

[] [ا خ ذ ] [ا ل ه] [] [ا ر ض] [] [ن ش ر]

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أم | ÊM emi yoksa Or
,Mim,
,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
اتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃VE tteḣaƶū edindiler mi? (have) they taken
Elif,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
1,400,600,700,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten tanrılar gods
,Lam,He,Te merbuta,
,30,5,400,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yer- the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
هم | HM hum onları they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
ينشرون ن ش ر | NŞR YNŞRVN yunşirūne diriltecek raise (the dead)?
Ye,Nun,Şın,Re,Vav,Nun,
10,50,300,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَمِ: yoksa | اتَّخَذُوا: edindiler mi? | الِهَةً: tanrılar | مِنَ: -den | الْأَرْضِ: yer- | هُمْ: onları | يُنْشِرُونَ: diriltecek |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أم ÊM yoksa | اتخذوا ETḢZ̃WE edindiler mi? | آلهة ËLHT tanrılar | من MN -den | الأرض ELÊRŽ yer- | هم HM onları | ينشرون YNŞRWN diriltecek |
Kırık Meal (Okunuş) : |emi: yoksa | tteḣaƶū: edindiler mi? | āliheten: tanrılar | mine: -den | l-erDi: yer- | hum: onları | yunşirūne: diriltecek |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊM: yoksa | ETḢZ̃VE: edindiler mi? | ËLHT: tanrılar | MN: -den | ELÊRŽ: yer- | HM: onları | YNŞRVN: diriltecek |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yoksa onlar, yeryüzünde, ölüleri diriltecek mâbutlar mı edindiler?
Adem Uğur : Yoksa (o müşrikler), yerden birtakım tanrılar edindiler de, (ölüleri) onlar mı diriltecekler?
Ahmed Hulusi : Yoksa onlar yeryüzünde, kabirdeki ölüleri (bedenlerdeki şuurundan gâfil bilinçleri) dirilten (hakikatlerini hatırlatıp yaşatan) tanrılar mı edindiler?
Ahmet Tekin : Yoksa müşrikler yeryüzündekiler arasından tanrılar edindiler de, ölüleri onlar mı ölümünden önceki vasıflarla diriltecek?
Ahmet Varol : Yoksa onlar, yerden birtakım ilahlar edindiler de onlar mı diriltecekler?
Ali Bulaç : Yoksa onlar, yerden birtakım ilahlar edindiler de, onlar mı (ölüleri) diriltecekler?
Ali Fikri Yavuz : Yoksa (Mekke halkı) bir takım ilâhlar edindiler de yerden ölüleri onlar mı diritecekler?
Bekir Sadak : Yeryuzunde edindikleri tanrilar mi, onlar mi oluleri diriltecekler?
Celal Yıldırım : Yoksa yeryüzünde bir takım ilâhlar edindiler de onlar mı ölüleri diriltip kaldıracaklar?
Diyanet İşleri : Yoksa yerden, ölüleri diriltebilecek birtakım ilâhlar mı edindiler?
Diyanet İşleri (eski) : Yeryüzünde edindikleri tanrılar mı, onlar mı ölüleri diriltecekler?
Diyanet Vakfi : Yoksa (o müşrikler), yerden birtakım tanrılar edindiler de, (ölüleri) onlar mı diriltecekler?
Edip Yüksel : Onlar, diriltebilecek yeteneğe sahip tanrılar mı edindiler yeryüzünden?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yoksa (Mekke müşrikleri) birtakım ilâhlar edindiler de yerden ölüleri onlar mı diriltecekler?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yoksa bir takım tanrılar edindiler de yeryüzünden; diriltmeyi onlar mı yapacaklar?
Elmalılı Hamdi Yazır : Yoksa bir takım ilâhlar edindiler de Arzdan neşri onlar mı yapacaklar?
Fizilal-il Kuran : Yoksa müşrikler, ölüleri diriltebilecek yeryüzü kaynaklı ilahlar mı edindiler?
Gültekin Onan : Yoksa onlar, yerden bir takım tanrılar edindiler de, onlar mı (ölüleri) diriltecekler?
Hakkı Yılmaz : Yoksa onlar, yeryüzünden birtakım ilâhlar edindiler de onlar, kendilerini mi canlandıracaklar/ diriltecekler?
Hasan Basri Çantay : Yoksa onlar yerden bir takım Tanrılar edindiler de (ölüleri) onları mı diriltecekler?
Hayrat Neşriyat : Yoksa (o müşrikler) yerden birtakım ilâhlar edindiler de, (ölüleri) onlar mı diriltecekler?
İbni Kesir : Yoksa onlar; yerden bir takım tanrılar edindiler de onlar mı ölüleri diriltecekler?
İskender Evrenosoğlu : Yoksa onlar, arzdan (yerden) ilâhlar mı edindiler? Onları (o ilâhlar mı) diriltecek?
Muhammed Esed : Yine de bazı insanlar, birtakım dünyevi varlıkları, bunların (ölüleri) diriltebileceği yanılgısı içinde, tanrı ediniyorlar;
Ömer Nasuhi Bilmen : Yoksa onlar yerden birtakım tanrılar mı edindiler ki, onlar ölüleri dirilteceklerdir.
Ömer Öngüt : Yoksa yeryüzünde bir takım ilâhlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltip kaldıracaklar?
Şaban Piriş : Yoksa onlar, yeryüzünde ilahlar edindiler de onlar mı ölüyü diriltecekler?
Suat Yıldırım : Buna rağmen, yine de onlar, yerde birtakım varlıkları, insanları öldükten sonra diriltecekleri zannı ile tanrı edindiler.
Süleyman Ateş : Yoksa (o müşrikler), yerden birtakım tanrılar edindiler de (ölüleri) onlar mı diriltecek?
Tefhim-ul Kuran : Yoksa onlar, yerden birtakım ilahlar edindiler de, onlar mı (ölüleri) diriltecekler?
Ümit Şimşek : Yoksa onlar yerde birtakım tanrılar edindiler de ölüleri onlar mı diriltiyor?
Yaşar Nuri Öztürk : Yoksa yerden bazı ilahlar edindiler de topraktan çıkarıp diriltme işini onlar mı yapacak?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}