» 21 / Enbiyâ  67:

Kuran Sırası: 21
İniş Sırası: 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 67
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أُفٍّ (ÊF) = uffin : yuh olsun
2. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
3. وَلِمَا (VLME) = velimā : ve
4. تَعْبُدُونَ (TABD̃VN) = teǎ'budūne : taptıklarınıza
5. مِنْ (MN) = min :
6. دُونِ (D̃VN) = dūni : dışında
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
8. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
9. تَعْقِلُونَ (TAGLVN) = teǎ'ḳilūne : aklınızı kullanmıyor musunuz siz?
yuh olsun | size | ve | taptıklarınıza | | dışında | Allah'tan | | aklınızı kullanmıyor musunuz siz? |

[EFF] [] [] [ABD̃] [] [D̃VN] [] [] [AGL]
ÊF LKM VLME TABD̃VN MN D̃VN ELLH ÊFLE TAGLVN

uffin lekum velimā teǎ'budūne min dūni llahi efelā teǎ'ḳilūne
أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 67
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أف ا ف ف | EFF ÊF uffin yuh olsun Uff
لكم | LKM lekum size to you
ولما | VLME velimā ve and to what
تعبدون ع ب د | ABD̃ TABD̃VN teǎ'budūne taptıklarınıza you worship
من | MN min besides
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni dışında besides
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah.
أفلا | ÊFLE efelā Then will not
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne aklınızı kullanmıyor musunuz siz? "you use reason?"""

21:67 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yuh olsun | size | ve | taptıklarınıza | | dışında | Allah'tan | | aklınızı kullanmıyor musunuz siz? |

[EFF] [] [] [ABD̃] [] [D̃VN] [] [] [AGL]
ÊF LKM VLME TABD̃VN MN D̃VN ELLH ÊFLE TAGLVN

uffin lekum velimā teǎ'budūne min dūni llahi efelā teǎ'ḳilūne
أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

[ا ف ف] [] [] [ع ب د] [] [د و ن] [] [] [ع ق ل]

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 67
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أف ا ف ف | EFF ÊF uffin yuh olsun Uff
,Fe,
,80,
N – genitive indefinite noun
اسم مجرور
لكم | LKM lekum size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ولما | VLME velimā ve and to what
Vav,Lam,Mim,Elif,
6,30,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
تعبدون ع ب د | ABD̃ TABD̃VN teǎ'budūne taptıklarınıza you worship
Te,Ayn,Be,Dal,Vav,Nun,
400,70,2,4,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min besides
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni dışında besides
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
أفلا | ÊFLE efelā Then will not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne aklınızı kullanmıyor musunuz siz? "you use reason?"""
Te,Ayn,Gaf,Lam,Vav,Nun,
400,70,100,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أُفٍّ: yuh olsun | لَكُمْ: size | وَلِمَا: ve | تَعْبُدُونَ: taptıklarınıza | مِنْ: | دُونِ: dışında | اللَّهِ: Allah'tan | أَفَلَا: | تَعْقِلُونَ: aklınızı kullanmıyor musunuz siz? |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أف ÊF yuh olsun | لكم LKM size | ولما WLME ve | تعبدون TABD̃WN taptıklarınıza | من MN | دون D̃WN dışında | الله ELLH Allah'tan | أفلا ÊFLE | تعقلون TAGLWN aklınızı kullanmıyor musunuz siz? |
Kırık Meal (Okunuş) : |uffin: yuh olsun | lekum: size | velimā: ve | teǎ'budūne: taptıklarınıza | min: | dūni: dışında | llahi: Allah'tan | efelā: | teǎ'ḳilūne: aklınızı kullanmıyor musunuz siz? |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊF: yuh olsun | LKM: size | VLME: ve | TABD̃VN: taptıklarınıza | MN: | D̃VN: dışında | ELLH: Allah'tan | ÊFLE: | TAGLVN: aklınızı kullanmıyor musunuz siz? |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yuh size de, Allah'ı bırakıp taptığınız şeylere de; akıl etmez misiniz ki?
Adem Uğur : Size de, Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Siz akıllanmaz mısınız?
Ahmed Hulusi : "Yazık size! Allâh dûnunda taptıklarınıza! Aklınızı kullanamıyor musunuz?"
Ahmet Tekin : 'Size de, Allah’ı bırakıp, kulları durumundakilerden taptıklarınıza da yazıklar olsun. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?'
Ahmet Varol : Size de Allah'tan ayrı taptıklarınıza da yazıklar olsun! Akıl etmiyor musunuz?
Ali Bulaç : "Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız?"
Ali Fikri Yavuz : Yuh size ve Allah’dan başka taptıklarınıza! Hâlâ akıllanmıyacak mısınız?” dedi.
Bekir Sadak : (66-67) Ibrahim: «O halde, Allah'i birakip da size hicbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara ne diye taparsiniz? Size de, Allah'i birakip taptiklariniza da yaziklar olsun! Akletmiyor musunuz?» dedi.
Celal Yıldırım : Size de, Allah'tan başka taptıklarınıza da yuh olsun ! Hâlâ aklınızı kullanmıyacak mısınız ?» dedi.
Diyanet İşleri : “Yazıklar olsun, size de; Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?”
Diyanet İşleri (eski) : (66-67) İbrahim: 'O halde, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara ne diye taparsınız? Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun! Akletmiyor musunuz?' dedi.
Diyanet Vakfi : Size de, Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Siz akıllanmaz mısınız?
Edip Yüksel : 'Yuh size ve ALLAH'ın yanında taptıklarınıza. Aklınızı kullanmaz mısınız?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun, siz hâlâ akıllanmayacak mısınız?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza! Hala akıllanmayacak mısınız!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yuf size ve Allahdan başka taptıklarınıza! hâlâ akıllanmıyacak mısınız?
Fizilal-il Kuran : Yuh olsun size ve Allah'ı bir yana bırakıp taptığınız putlarınıza! Sizin hiç kafanız çalışmıyor mu?
Gültekin Onan : "Yuh size ve Tanrı'dan başka taptıklarınıza. Siz yine de akletmeyecek misiniz?"
Hakkı Yılmaz : (66,67) İbrâhîm: “O hâlde, Allah'ın astlarından size hiçbir şekilde fayda vermeyen ve size zarar vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de, Allah'ın astlarından taptıklarınıza da yazıklar olsun! Siz hâlâ akıllanmayacak mısınız?” dedi.
Hasan Basri Çantay : «Yuf size ve Allâhı bırakıb tapmakda olduklarınıza! Akıllanmayacak mısınız siz»?
Hayrat Neşriyat : 'Size de, Allah’dan başka tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Hiç akıl erdirmez misiniz?'
İbni Kesir : Yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Daha akıllanmayacak mısınız?
İskender Evrenosoğlu : Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hâlâ akıl etmiyor musunuz?
Muhammed Esed : Yazıklar olsun size de, Allah yerine tapınıp durduğunuz bütün bu nesnelere de! Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?"
Ömer Nasuhi Bilmen : «Yuf size! Ve Allah'tan başka tapar olduğunuza! Siz hiç âkılâne düşünmeyecek misiniz?»
Ömer Öngüt : “Size de, Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Siz hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?”
Şaban Piriş : Yazıklar olsun size ve Allah’tan başka kulluk ettiklerinize, hiç aklınızı kullanmayacak mısınız?
Suat Yıldırım : (66-67) "O halde," dedi, Allah’tan başka, size ne fayda ne de zarar veremeyecek şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah’tan başka o taptıklarınıza da! Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?"
Süleyman Ateş : "Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Aklınızı kullanmıyor musunuz siz?"
Tefhim-ul Kuran : «Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız?»
Ümit Şimşek : 'Yuh olsun size de, Allah'tan başka taptıklarınıza da! Hâlâ akıllanmıyor musunuz?'
Yaşar Nuri Öztürk : "Yazıklar olsun size ve Allah'ın berisinden taptıklarınıza! Siz hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}